Tag: anoreksja

Zaburzenia odżywiania – problem fit świata? [cz. 1/2]

Zaburzenia odżywiania – problem fit świata? [cz. 1/2]

Zaburzenia odżywiania są poważnymi chorobami medycznymi, które ostatnimi czasy bywają coraz popularniejsze. Obsesje na punkcie jedzenia, masy i kształtu ciała mogą być oznakami wspomnianych zaburzeń, które w konsekwencji nierzadko wpływają na fizyczne i psychiczne zdrowie danej osoby, a nawet zagrażają życiu [1]. Do najbardziej typowych zaburzeń odżywiania zalicza się: anoreksję […]

Terapeutyczne właściwości litu

Terapeutyczne właściwości litu

Bez wątpienia warto dbać o zdrowie układu nerwowego, gdyż jego kondycja definiuje to jak się czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień oraz jak będzie wyglądało nasze życie na starość. Mało znanym, a skutecznym sposobem na walkę z dysfunkcjami tego układu jest uzupełnienie diety w lit. Jak się okazuje, może być […]