Berberyna korzyści idące za jej suplementacją

Jakub Kola

Dziś poruszymy ponownie temat berberyny. Przedstawimy pokrótce czym jest berberyna oraz opiszemy bardzo ciekawe badanie na jej temat.


Berberyna – informacje wstępne

Berberyna jest substancją zaliczaną do alkaloidów izochinolinowych, występującą naturalnie w tkankach wielu roślin, z których szczególnie obfitym ich źródłem jest berberys. Historia stosowania zawierających nią komponentów w „medycynie ludowej” jest bardzo długa, tym niemniej dopiero w ostatnich dekadach pojawiły się pierwsze badania naukowe potwierdzające jej ciekawy potencjał prozdrowotny. Na dziś dzień wiadomo, że berberyna posiada właściwości przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne i może dodatkowo wspomagać redukcję tłuszczu zapasowego. Substancji przypisuje się jeszcze szereg innych właściwości, ale te wspomniane powyżej są najlepiej zbadane i najlepiej udokumentowane.

Berberyna – przegląd badań naukowych

Sugerowany suplement zawierający wysoką dawkę Berberyny - Apollo Hegemony Berberine
Sugerowany suplement zawierający wysoką dawkę Berberyny - Apollo Hegemony Berberine

Berberyna jest obiektem zainteresowania ekspertów różnych specjalności. Najwięcej uwagi jednak skupia wśród badaczy zainteresowanych jej przeciwcukrzycowym potencjałem. Dość ciekawych obserwacji w tej materii dostarcza studium przeprowadzone przez Yan i wsp. (2015), w którym wzięło udział 184 kobiet i mężczyzn ze stwierdzonym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na 3 grupy:

- pierwsza grupa otrzymywała zalecenia dotyczące zmiany trybu życia (zmiany obejmowały głownie kwestie związane ze sposobem odżywiania, dodatkowo wprowadzono regularną aktywność fizyczną),

- druga grupa otrzymała podobne zalecenia jak grupa pierwsza, ale dodatkowo wprowadzono preparat farmaceutyczny (pioglitazon w dawce 15mg dziennie),

- w grupie trzeciej oprócz zmian w trybie życia zastosowano suplementację berberyną (w dawce 500mg 3 x dziennie),

Przedstawione interwencje trwały przez okres 16 tygodni. Po tym okresie okazało się, że uczestnicy, którzy połączyli zmianę trybu życia z suplementacją berberyny mieli istotnie mniejsze nagromadzenie lipidów w komórkach wątroby niż uczestnicy, którzy tylko lepiej się odżywiali i więcej trenowali (52.7% vs 36.4%). Dodatkowo ochotnicy ci stracili więcej tkanki tłuszczowej i bardziej poprawili parametry związane z gospodarką cukrową i tłuszczową ustroju. W porównaniu do grupy łączącej pioglitazon i zmianę trybu życia, osoby otrzymujące berberynę bardziej poprawiły lipidogram i więcej schudły. Powyższe badanie pokazuje, że berberyna może w sposób pozytywny wpływać na funkcje wątroby stanowiąc element działań terapeutycznych przy niealkoholowym stłuszczeniu tego narządu, a dodatkowo w sposób ponadprzeciętny sprzyja poprawie glikemii i normalizacji lipidogramu dodatkowo wspierając redukcję tłuszczu zapasowego.

Wnioski

Powyższe badanie pokazuje, że berberyna może w sposób pozytywny wpływać na funkcje wątroby stanowiąc element działań terapeutycznych przy niealkoholowym stłuszczeniu tego narządu, a dodatkowo w sposób ponadprzeciętny sprzyja poprawie glikemii i normalizacji lipidogramu dodatkowo wspierając redukcję tłuszczu zapasowego.

Badanie ma swoje zalety (duża liczebność uczestników, czas trwania – 16 tygodni), ale ma także pewne wady. Otóż wzięły w nim udział osoby z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, w efekcie nie wiemy na ile możemy przenieść uzyskane wyniki na osoby zdrowe. Dodać należy też, że w studium zanotowano efekty uboczne towarzyszące stosowaniu berberyny – dotyczyły one głownie zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Ten fakt także trzeba wziąć pod uwagę przed wyciągnięciem daleko idących wniosków.

Abstrakt cytowanej próby pod poniższym linkiem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26252777

Tagi: berberyna, cukrzyca, insulinooporność, metformina, obniżanie cukru, wątroba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *