Popularne artykuły

Dawkowanie PQQ – jakie dawki są bezpieczne?
Suplementy diety

Dawkowanie PQQ – jakie dawki są bezpieczne? 

PQQ to wyjątkowa substancja, która świetnie wpływa na gospodarkę energetyczną, stymulując mitochondria. Standardowa dawka PQQ to 20 mg dziennie. Warto jednak mieć na uwadze to jak długo trzeba stosować PQQ, by zauważyć efekty suplementacji. Przeczytaj do końca, by dowiedzieć się, jak najefektywniej suplementować PQQ i czerpać z niego maksimum korzyści.


Dawkowanie PQQ w badaniach klinicznych

W badaniach klinicznych, w których zauważano dobre efekty suplementacji PQQ i które są często przytaczane w środowisku naukowym, pojawiały się następujące protokoły dawkowania PQQ:

  • 20 mg dziennie przez 12 tygodni,
  • 20 mg dziennie przez 8 tygodni.

Dawki inne niż 20 mg stosowane były w nie tak głośnych badaniach, gdzie mierzone parametry bardziej zasilały wiedzę teoretyczną, niż ukazywały praktyczne efekty. Ogółem bezpiecznie jest przyjąć, że dzienna dawka 20 mg PQQ to optymalna ilość dla zdecydowanej większości społeczeństwa.

Bezpieczna dawka PQQ – jakiej ilości nie przekraczać?

Informacje są dobre – próg jest bardzo wysoko. W badaniu długoterminowej toksyczności na szczurach ustalono, że poziom, przy którym nie obserwuje się zmian (NOAEL) dla PQQ, wynosi 400 mg/kg masy ciała na dzień. Nawet stosując margines bezpieczeństwa wynoszący 100, można stwierdzić, że dawki do 4 mg/kg masy ciała na dobę są bezpieczne dla człowieka. W przypadku dorosłej osoby o masie ciała 60 kg maksymalna dawka wyniosłaby 240 mg dziennie. Jak już wiemy, standardowo stosowane dawki w suplementacji są wielokrotnie mniejsze.

Skutki uboczne - czy można przedawkować PQQ?

Ze względu wysoki próg toksyczności i wysoki koszt osiągnięcia tego progu (PQQ jest dość kosztowną substancją), przedawkowanie jest bardzo trudne. W normalnych dawkach (5-60 mg dziennie) suplementacja jest praktycznie wolna od skutków ubocznych – PQQ nie powoduje żadnych specyficznych dla siebie dolegliwości.

PQQ jest łatwo wchłaniany (62%) w dolnych odcinkach jelita i wydalany przez nerki (81%) w ciągu 24 godzin. Tak więc przy codziennej suplementacji nie zachodzi znaczący efekt kumulacji stężenia substancji. Właściwości farmakokinetyczne soli sodowej PQQ wydają się podobne do rozpuszczalnych w wodzie związków z grupy witaminy B.

W specjalistycznych testach nie stwierdzono genotoksyczności PQQ u organizmów żywych. Testy robiono również in vitro na limfocytach ludzkiej krwi obwodowej.

Najefektywniejsze schematy suplementacji PQQ

Analizując badania kliniczne, można przyjąć wniosek, że optymalnym schematem jest stosowanie 20 mg PQQ dziennie przez okres 12 tygodni lub dłużej.

Za minimalny, sensowny czas suplementacji można uznać 8 tygodni, ponieważ w tym czasie efekty nadal przyrastają (efekty w 8 tygodniu lepsze niż w 4). Za minimalną dawkę natomiast można uznać 5 mg, choć w większości suplementów diety zawarta jest dawka 10 lub 20 mg na kapsułkę, lub tabletkę.

Stosowanie raz dziennie jest w zupełności wystarczające. Nie ma potrzeby rozdzielania większych dawek na małe porcje.

Synergia PQQ z innymi suplementami

W suplementacji najczęstszym towarzyszem PQQ jest koenzym Q10. Często suplementy PQQ są łączone również z innymi przeciwutleniaczami, takimi jak resweratrol, kwas alfa-liponowy, kwercetyna, EGCG, n-acetylocysteina. Takie połączenia stosuje się szczególnie w ramach ogólnej profilaktyki zdrowotnej, ale i z nadzieją na opóźnienie starzenia się organizmu. PQQ jest też w bliskiej relacji z witaminami z grupy B.

Podsumowanie

PQQ jest bardzo bezpiecznym suplementem diety. Nie kumuluje się w organizmie i nie powoduje toksyczności ani specyficznych skutków ubocznych. Standardowe dawki PQQ są dużo mniejsze niż umownie przyjęty próg toksyczności. Dawkowanie PQQ dla większości osób wynosi 20 mg dziennie przez minimum 8 tygodni.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *