Wpływ białka serwatkowego na zdrowie kardiometaboliczne

Mateusz Durbas

Zespół metaboliczny obejmuje szereg różnorodnych zaburzeń metabolicznych, takich jak: otyłość brzuszna, dyslipidemia aterogenna, insulinooporność, nietolerancja glukozy, upośledzona funkcja śródbłonka naczyniowego, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i stan zapalny [1]. Szacuje się aktualnie, że częstość występowania zespołu metabolicznego przekracza 20 % wśród dorosłych w wielu krajach zachodnich.

Niewątpliwie, występowanie zespołu metabolicznego znacznie zwiększa również ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2. Co interesujące, badania epidemiologiczne wskazują, że spożycie mleka oraz produktów mlecznych jest związane z niższym ryzykiem zaburzeń metabolicznych i chorób układu krążenia [2]. Na domiar tego, przypuszcza się właśnie, że to białka serwatkowe mogą istotnie wykazywać takie właściwości ze względu na zawartość licznych związków bioaktywnych, takich jak laktoferyna, immunoglobuliny, glutamina, α-laktoalbumina, czy aminokwasy rozgałęzione.

Białka serwatkowe a ryzyko kardiometaboliczne

W ostatnich latach obserwuje się, że stale rośnie liczba publikacji naukowych, które wskazują, że białka serwatkowe mogą korzystnie wpływać na ryzyko kardiometaboliczne [1 – 6]. W jednym z przeprowadzonych badań z udziałem 70 osób ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością I stopnia odnotowano, że 12-tygodniowa suplementacja białkiem serwatkowym przyczyniła się do poprawy zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, a także polepszenia funkcji układu sercowo-naczyniowego u uczestników niniejszego eksperymentu [1]. W identycznie zaprojektowanym studium, w którym również wzięło udział 70 dorosłych z nadwagą, bądź otyłością I stopnia (średnie BMI pośród uczestników wynosiło 31,3 kg/m2) wykazano, że przyjmowanie przez okres 3 miesięcy porcji 27 g izolatu białek serwatkowych dwa razy dziennie z wodą, korzystnie wpłynęło na obniżenie stężeń na czczo następujących parametrów: trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, lipoprotein frakcji LDL oraz insuliny [3].

Ponadto, w dwóch opublikowanych kilka lat temu pracach przeglądowych stwierdzono, że białko serwatkowe prowadzi do poprawy funkcjonowania gospodarki węglowodanowej organizmu w wyniku obniżenia stężenia glukozy i polepszenia odpowiedzi insulinowej, częściowo za pośrednictwem działania hormonów jelitowych (inkretyn) [2, 4]. Niektóre publikacje wskazują także, że białka serwatkowe mogą sprzyjać obniżeniu sztywności tętnic, ciśnienia tętniczego krwi oraz poprawiać profil lipidowy krwi, jednak dane w tej materii są ograniczone, co podkreśliły również rezultaty metaanalizy obejmującej 13 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, która została upubliczniona w 2016 roku w czasopiśmie European Journal of Clinical Nutrition [1, 4, 5].

Jej autorzy wykazali, że wpływ suplementacji białek serwatkowych na lipidogram krwi był generalnie niewielki, z największym efektem w postaci obniżenia stężenia triglicerydów u osób z nadwagą i otyłością o małej aktywności fizycznej, natomiast nie stwierdzono znaczącego wpływu na stężenia: cholesterolu całkowitego, lipoprotein o wysokiej gęstości HDL i lipoprotein o małej gęstości LDL [5]. Z kolei w jeszcze innej metaanalizie, uwzględniającej 9 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych zaobserwowano, że suplementacja białkiem serwatkowym w ilości co najmniej 20 g na dobę może przyczynić się znacznego zmniejszenia stężenia białka C-reaktywnego w surowicy krwi u osób z wyjściowym wysokim jego poziomem, natomiast w innych przypadkach efekt będzie raczej niewielki [6].

Podsumowanie

Mając na uwadze wyniki przytoczonych w niniejszym artykule prac naukowych, należy podkreślić, że uzupełnianie diety w białko serwatkowe może przyczynić się do poprawy profilu kardiometabolicznego, w szczególności u osób charakteryzujących się nadmierną masą ciała i siedzącym trybem życia. Osoby na co dzień aktywne fizycznie, które cechują normatywną zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie, raczej nie odniosą w tej materii spektakularnych rezultatów, natomiast w ich przypadku suplementacja białkiem serwatkowym może spełniać zupełnie inną rolę, jak chociażby wspomagać rozwój masy mięśniowej i/lub stanowić komfortowy dodatek uzupełniający dietę na przykład w porze okołotreningowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *