Popularne artykuły

Wpływ ekspozycji na słońce w porównaniu z doustną suplementacją witaminy D3
Suplementacja

Wpływ ekspozycji na słońce w porównaniu z doustną suplementacją witaminy D3 

Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma chorobami. Jednak optymalne strategie poprawy poziomu witaminy D, szczególnie w populacjach azjatyckich, pozostają niejasne. W badaniu zostały sprawdzone hipotezy, mówiące że odpowiednia ekspozycja na słońce lub doustna suplementacja witaminy D znacznie zwiększyłaby stężenie 25-hydroksywitaminy D (25-OHD) w surowicy. Sprawdzono również różnice w faktycznym zwiększeniu stężenia 25-hydroksywitaminy D w serum.


Metody - słońce vs. suplement

W 8-tygodniowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, oraz grupą kontrolną obejmującym osoby dorosłe z niedoborem witaminy D w Seulu w Korei Południowej, porównano zmiany stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy pomiędzy ekspozycją na słońce (codziennie 20–30 min około południa) a doustną suplementacją witaminy D3 (500 IU/dzień) oraz grupą kontrolną. Wszystkie grupy miały jednakową liczebność.

Ile witaminy D3 potrzebujemy?

Wyniki - czy słońce dostarcza wystarczającej ilości witaminy D3?

Zarówno ekspozycja na słońce, jak i doustna witamina D3 skutecznie zwiększały stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy. W porównaniu z placebo różnice w zmianach stężenia witaminy D wyniosły 2,2 ng/ml w grupie ekspozycji na słońce i 8,5 ng/ml w grupie suplementującej witaminę D3 doustnie. Wzrost stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy był wyraźnie i statystycznie znacząco większy po podaniu doustnej witaminy D3 niż po ekspozycji na słońce. Więcej uczestników z grupy doustnej witaminy D3 (54,2%) osiągnęło stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy ≥20 ng/ml w 8 tygodniu niż osoby w grupach ekspozycji na słońce (12,2%) i kontrolnej (4,3%). Zmiany wskaźników zdrowia układu krwionośnego były przeważnie nieznaczące statystyczne we wszystkich grupach.

Zmiany stężenia witaminy D między grupami ekspozycji na słońce, suplementującym witaminę D doustnie oraz grupą kontrolną
Zmiany stężenia witaminy D między grupami ekspozycji na słońce, suplementującym witaminę D doustnie oraz grupą kontrolną

Wnioski - ile witaminy D3 dostarczymy ze słońca?

Zwiększona ekspozycja na słońce i doustna suplementacja witaminą D3 w ilości 500 IU/d znacząco zwiększyły stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Jednakże około półgodzinna ekspozycja na słońce raz dziennie nie była tak skuteczna, jak doustna suplementacja witaminą D3 w wysokości 500 IU/dobę.

Witamina D3, witamina D3 z K2mk7

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *