Popularne artykuły

Duże dawki biotyny mogą powodować odwrócenie postępującej niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym!
Plotki suplementacyjne

Duże dawki biotyny mogą powodować odwrócenie postępującej niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym! 

Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o charakterze zapalno-demielinizacyjnym. Obecnie SM jest uznawane za chorobę o podłożu autoimmunologicznym. Polega na rozpadzie aksonów i uszkadzaniu (demielinizacji) osłonek mielinowych neuronów, oligodendrocytów i komórek mikrogleju przez układ odpornościowy gospodarza. Powoduje to poważne zaburzenia w przewodzeniu impulsów nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym.


Abstrakt badania

Najczęściej stwardnienie rozsiane dotyka osoby młode, zazwyczaj w wieku 20-30 lat, stanowiąc jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Niestety nie odkryto jeszcze skutecznego leku na tę chorobę.

W świetle najnowszych badań nad terapią SM, duże nadzieje wiązane są z biotyną MD1003, jako potencjalnym terapeutykiem.

Badanie

MD1003 to opatentowana, wysokodawkowa (100 mg) postać biotyny o farmaceutycznej czystości (hdPB). Została opracowana z myślą o pacjentach cierpiących na postępującą postać stwardnienia rozsianego. Wyniki trzeciej fazy badań klinicznych zostały opublikowane w The Journal of Multiple Sclerosis, a biotyna MD1003 została zgłoszona do rejestracji do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA).

Biotyna Extra Strength od Apollo Hegemony zawiera terapeutyczną dawkę 100 miligramów biotyny w jednej kapsułce!
Biotyna Extra Strength od Apollo Hegemony zawiera terapeutyczną dawkę 100 miligramów biotyny w jednej kapsułce!

Przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Celem badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności MD1003 u 154 pacjentów z postępującą postacią SM, znajdujących się w przedziale 4.5-7 punktów w skali EDSS (Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej, gdzie 0 oznacza prawidłowy stan neurologiczny, a 10 - zgon). Przez pierwsze 12 miesięcy część badanych otrzymywała trzy razy dziennie dawkę MD1003 (100 mg biotyny), a część placebo. Punkt końcowy badania stanowił odsetek pacjentów z odwróceniem objawów niepełnosprawności w 9. miesiącu, potwierdzonym w 12. miesiącu badania.

Wyniki badania potwierdziły efektywność MD1003. Około 13% pacjentów w grupie eksperymentalnej osiągnęło punkt końcowy, co oznacza, że nastąpiło u nich odwrócenie postępującej niepełnosprawności. Odnotowano też redukcję punktów w skali EDSS w grupie eksperymentalnej i brak zmian w próbie kontrolnej (placebo). Wyniki były powtarzalne. MD1003 było dobrze tolerowane przez pacjentów, co jest dowodem na korzystny profil bezpieczeństwa tej substancji.

Rezultat

Skuteczność biotyny MD1003 wynika z jej unikalnego, dwojakiego mechanizmu działania, związanego z ochroną osłonek mielinowych. Po pierwsze, biotyna stanowi kofaktor karboksylazy acetylo-CoA, która uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych, niezbędnych do optymalnych procesów naprawczych mieliny. Po drugie, zwiększając wydajność syntezy ATP w cyklu Krebsa, biotyna MD1003 chroni przed degeneracją aksonalną.

Przeczytaj więcej o innych witaminach z grupy B.

Marta Ogorzałek

Powiązane artykuły

5 Comments

 1. maria

  tak zażywam ta biotynę i czekam aż mi się poprawi.Wierze w to

  1. Robert

   Jak długo juz zażywasz? Zauważyłaś jakies zmiany

  2. DARIUSZ

   Witam. Przejrzyj książkę „Nieznana medycyna” Julii Schopick, o skutecznych terapiach m.in. na SM.

 2. Magdalena

  Interesuje mnie gdzie można kupić tą biotynę

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *