Popularne artykuły

Jak geny wpływają na nasze preferencje żywieniowe
Ciekawostki kulinarne

Jak geny wpływają na nasze preferencje żywieniowe 

Hiszpańscy naukowcy dowiedli, na podstawie złożonych badań, że geny będące odpowiedzialne za nasze cechy psychiczne oraz zachowanie mają niebagatelny wpływ na to, jak kształtują się nasze nawyki żywieniowe i jakiego rodzaju pokarmy preferujemy.

Wcześniejsze badania, przeprowadzone przez tę samą grupę naukowców wskazały, że geny odgrywają bardzo dużą rolę w procesie kształtowania się zaburzeń odżywiania, takich jak: anoreksja oraz bulimia.  Ich najnowsze odkrycie dotyczy natomiast genetycznych podstaw kształtowania się nawyków żywieniowych oraz preferencji dietetycznych u osób zdrowych, nie dotkniętych żadnym zaburzeniem psychicznymi.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na kongresie Biologii Eksperymentalnej w Chicago w tym roku.

„Dla większości ludzi modyfikacja sposób, w jaki jedzą jest niezwykle trudna. Nawet, jeśli są oni świadomi faktu, że tylko zmiana nawyków żywieniowych pozwoli im zachować zdrowie lub zredukować masę ciała” mówiła Silivia Berciano z Uniwersytetu Medycznego w Madrycie, która referowała wyniki badań na kongresie „Dzieję się tak, ponieważ nasze preferencje żywieniowe, zdolność do trzymania się planu oraz motywacja do osiągnięcia celu wpływają bezpośrednio na naszą możliwość do trwania przy zmianach w diecie. Nasze badania pokazują, w jaki sposób geny wpływają na to co jedzą i jakie preferencje mają  osoby zdrowe.”

Szczegóły eksperymentu

Berciano wraz ze swoim zespołem przeanalizowała dane genetyczne 818 kobiet i mężczyzn o korzeniach europejskich i biorących udział w  programie GOLDN (Geneticis and Lipid Lowering Drugs and Diet Network), mieszkających w Salt Lake City(UT) oraz  Minneapolis (MN). Sposób odżywiania był badany za pomocą kwestionariusza i skorelowane z 1 359 przypadkami polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), które wcześniej były łączone z cechami zachowania takimi jak uzależnienia, objadanie się, depresja, stres, impulsywność oraz skłonność do poszukiwania nowych doznań.

Rezultaty tych badań wskazały jednoznacznie, że geny te odgrywały olbrzymią rolę w podejmowanych przez badaną jednostkę wyborach jedzeniowych oraz nawykach żywieniowych, które miała. Podwyższone spożycie czekolady oraz większy niż przeciętny obwód talii zostały powiązane z konkretnymi formami genu odpowiedzialnego za receptory oksytocyny (OXTR). Natomiast gen powiązany z otyłością (FTO) wpływał na ilość jedzonych warzyw oraz błonnika. Zaobserwowano również korelację między spożyciem soli, a konkretnymi genami – CREB1 oraz GABRA2.

„Wiedza, którą zdobyliśmy podczas tych badań pozwoli nam lepiej zrozumieć zachowania związane z jedzeniem i ułatwi stworzenie odpowiednich, spersonalizowanych rozwiązań dietetycznych. To przełoży się na efektywność konkretnych diet i umożliwi osiągniecie zamierzonych celów.” referowała Berciano.

Naukowcy potwierdzili, że planują kolejne badania tego typu na grupach ludzi o innych cechach i innym pochodzeniu etnicznym, aby sprawdzić na ile wyniki poprzednich badań można rozszerzyć na całą populację i czy te same geny mają taki sam wpływ w przypadku innych zmiennych.

Planują także sprawdzić na ile geny, które zostały zidentyfikowane jako te, które wpływają na nawyki żywieniowe łączą się również z ryzykiem chorób lub innych problemów zdrowotnych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *