Kiedy warto rozważyć suplementację Lactobacillus rhamnosus GG – część II

Mateusz Durbas

W pierwszej części artykułu omówione zostały najważniejsze wskazania do zastosowania szczepu Lactobacillus rhamnosus GG w przypadku występujących dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Warto w tej części przyjrzeć się kolejnym interesującym możliwościom skutecznego wykorzystania wspomnianego szczepu probiotycznego bazując na przeprowadzonych do chwili obecnej badaniach naukowych.

LGG a zdrowie sportowców

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą w którym udział wzięło 141 maratończyków wykazano, że podawany przez 12 tygodni w napoju mlecznym szczep Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zwiększył o kilka ilość dni, kiedy biegacze długodystansowi czuli się zdrowi (79,0 w porównaniu do 73,4 dni w grupie placebo). Ponadto, w niniejszym eksperymencie wśród zawodników przyjmujących LGG odnotowano również zmniejszenie czasu trwania epizodów związanych z występowaniem symptomów ze strony przewodu pokarmowego podczas podejmowanego wysiłku fizycznego z 4,3 do 2,9 dni w okresie treningowym oraz z 2,3 do 1,0 dni w okresie 2 tygodni po ukończeniu maratonu [1].

LGG a mukowiscydoza

Przeprowadzone dotychczas badania z udziałem dzieci chorych na mukowiscydozę wykazały, że suplementacja Lactobacillus rhamnosus GG zmniejsza częstość występowania zaostrzeń płucnych i konieczności leczenia szpitalnego. Okazuje się, że wdrożenie odpowiedniej probiotykoterapii z zastosowaniem LGG może przyczyniać się do opóźnienia niewydolności oddechowej, a tym samym działać potencjalnie prewencyjnie na pogorszenie stanu płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Co więcej, przypuszcza się, że istnieje związek między procesem zapalnym toczącym się w przewodzie pokarmowym oraz układzie oddechowym [2, 3].

LGG a infekcje górnych dróg oddechowych

Metaanaliza obejmująca 4 randomizowane kontrolowane badania kliniczne z udziałem ponad 1800 uczestników wskazuje, że podawanie Lactobacillus rhamnosus GG w porównaniu z placebo może potencjalnie obniżyć częstość występowania ostrego zapalenia ucha środkowego, infekcji górnych dróg oddechowych i konieczności stosowania antybiotyków u dzieci, w szczególności powyżej 1. roku życia [4].

LGG a próchnica

W randomizowanym badaniu interwencyjnym z podwójnie ślepą próbą i kontrolowanym placebo w którym udział wzięło blisko 600 dzieci w wieku między 1. a 6. rokiem życia zdecydowano się zweryfikować, czy mleko zawierające LGG ma wpływ na próchnicę i ryzyko próchnicy u dzieci w porównaniu ze spożyciem tradycyjnego mleka krowiego. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wykazały mniejszą intensywność próchnicy zębów i niższą liczbę paciorkowców Streptococcus mutans w jamie ustnej pod koniec badania w grupie LGG w porównaniu do placebo. Stwierdzono również, że suplementacja LGG znacząco zmniejsza ryzyko próchnicy, a efekt ten był szczególnie wyraźny u 3- i 4-latków, co wskazuje, że dodatek omawianego szczepu do codziennie spożywanego mleka może mieć wyraźnie korzystny wpływ na zdrowie jamy ustnej dzieci [5].

LGG a alergie pokarmowe

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się metaanaliza, uwzględniająca 9 badań z udziałem blisko 900 pacjentów pediatrycznych z alergią na białka mleka krowiego, której wyniki wskazują, że podawanie szczepu Lactobacillus rhamnosus GG prawdopodobnie wywołuje tolerancję wśród niemowląt z podejrzeniem alergii na mleko krowie, przy czym efekt związany z podawaniem odpowiednich probiotyków wydaje się być zależny od czasu trwania i może nawet indukować tolerancję po co najmniej 2 latach suplementacji. Ze względu na fakt, iż obecne dane wykazują umiarkowaną pewność, że stosowanie probiotyków może złagodzić objawy u dzieci z alergią na mleko krowie, potrzebne są niewątpliwie dalsze dobrze zaprojektowane badania kliniczne z udziałem większej grupy pacjentów [6].

Inne zastosowania LGG

Badanie z udziałem osób powyżej 65 roku życia potwierdziły bezpieczeństwo i dobrą tolerancję stosowania szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w dawce 1 x 1010 CFU dwa razy dziennie również u osób starszych [7]. Wstępne obiecujące doniesienia wspierają także dalsze badania nad możliwością skutecznego zastosowania LGG u pacjentów z chorobami nowotworowymi, którzy poddawani są chemioterapii i/lub radioterapii, aby ograniczyć rozwój ciężkiej biegunki i niekorzystnej modyfikacji składu mikrobioty jelitowej, a tym samym poprawić jakość życia pacjentów oraz możliwość przestrzegania zaleceń terapeutycznych [8]. Podczas gdy badania przedkliniczne z udziałem zwierząt sugerują, że probiotyki mogą pomóc w zmniejszeniu nasilenia odczuwanego lęku, takie odkrycia nie przełożyły się jeszcze na badania kliniczne z udziałem ludzi, niemniej jednak Lactobacillus rhamnosus został zidentyfikowany jako potencjalny gatunek probiotyczny o właściwościach przeciwlękowych [9].

Piśmiennictwo:                                                                                                                   

  1. Kekkonen R.A., Vasankari T.J., Vuorimaa T. i wsp.: The effect of probiotics on respiratory infections and gastrointestinal symptoms during training in marathon runners. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2007 Aug;17(4):352-63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962710
  2. Weiss B., Bujanover Y., Yahav Y. i wsp.: Probiotic supplementation affects pulmonary exacerbations in patients with cystic fibrosis: a pilot study. Pediatr Pulmonol. 2010 Jun;45(6):536-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503277
  3. Bruzzese E., Raia V., Spagnuolo M.I. i wsp.: Effect of Lactobacillus GG supplementation on pulmonary exacerbations in patients with cystic fibrosis: a pilot study. Clin Nutr. 2007 Jun;26(3):322-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17360077
  4. Liu S., Hu P., Du X. i wsp.: Lactobacillus rhamnosus GG supplementation for preventing respiratory infections in children: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Indian Pediatr. 2013 Apr;50(4):377-81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23665598
  5. Näse L., Hatakka K., Savilahti E. i wsp.: Effect of long-term consumption of a probiotic bacterium, Lactobacillus rhamnosus GG, in milk on dental caries and caries risk in children. Caries Res. 2001 Nov-Dec;35(6):412-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11799281
  6. Tan-Lim C.S.C., Esteban-Ipac N.A.R.: Probiotics as treatment for food allergies among pediatric patients: a meta-analysis. World Allergy Organ J. 2018 Nov 6;11(1):25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6218986/
  7. Hibberd P.L., Kleimola L., Fiorino A.M. i wsp.: No evidence of harms of probiotic Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 in healthy elderly-a phase I open label study to assess safety, tolerability and cytokine responses. PLoS One. 2014 Dec 1;9(12):e113456. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4249962/
  8. Banna G.L., Torino F., Marletta F.: Lactobacillus rhamnosus GG: An Overview to Explore the Rationale of Its Use in Cancer. Front Pharmacol. 2017 Sep 1;8:603. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5585742/
  9. Reis D.J., Ilardi S.S., Punt S.E.W.: The anxiolytic effect of probiotics: A systematic review and meta-analysis of the clinical and preclinical literature. PLoS One. 2018 Jun 20;13(6):e0199041. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6010276/
Tagi: kiedy stosować lactobacillus rhamnosus GG, kiedy stosować probiotyki, lactobacillus, lactobacillus rhamnosus a zdrowie, lactobacillus rhamnosus GG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *