Popularne artykuły

Colostrum bovinum – co warto wiedzieć?
Badania suplementów

Colostrum bovinum – co warto wiedzieć? 

Colostrum bovinum, czyli inaczej siara bydlęca, która stanowi początkowe mleko wyprodukowane przez krowę w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie. W przeciwieństwie do mleka dojrzałego, siara bydlęca jest zasobna w bioaktywne komponenty pośród których możemy wyróżnić m.in. czynniki wzrostu (np. naskórkowy czynnik wzrostu), mediatory immunologiczne (np. immunoglobuliny), a także peptydy o aktywności przeciwbakteryjnej (np. laktoferyna), które charakteryzują się wysokim stopniem homologii względem ludzkiej siary. Niemniej jednak, wyższa zawartość bioaktywnych składników w siarze bydlęcej spowodowała ogromne zainteresowanie potencjalnymi korzyściami dla funkcjonowania ludzkiego układu odpornościowego, wynikającymi z jej zastosowania.

W opublikowanej cztery lata temu systematycznej pracy przeglądowej, której celem była weryfikacja potencjalnych możliwości wykorzystania colostrum bovinum w kontekście uzyskania odpowiednich korzyści zdrowotnych u osób zdrowych, jak również chorych. Po dokonaniu analizy 51 badań zakwalifikowanych do przeglądu z uwagi na kryteria wyboru, wykazano między innymi, że suplementacja siarą bydlęcą może wzmacniać lub chronić obronę gospodarza w pewnych niesprzyjających warunkach, jak choćby w sytuacji dysfunkcji układu immunologicznego, indukowanej intensywnym i/lub długotrwałym wysiłkiem fizycznym. Ponadto, wydaje się również, że siara bydlęca może wspomagać prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego przewodu pokarmowego, najprawdopodobniej na skutek oddziaływania w integracji kilku czynników wzrostu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że uwzględnione w przytoczonej pracy badania sugerujące kliniczne korzyści wynikające z dodatkowej suplementacji diety colostrum bovinum miały z reguły słabą jakość metodologiczną a uzyskane rezultaty nie zostały potwierdzone przez inne zespoły badawcze.

Z kolei dwa lata temu ukazał się systematyczny przegląd literatury i metaanaliza 5 randomizowanych kontrolowanych badań dotyczących istotności wpływu przyjmowania siary bydlęcej na dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych u osób aktywnych fizycznie na co dzień. W pięciu wspomnianych próbach, trwających 8-12 tygodni, które spełniły kryteria włączenia do przeglądu, wzięło łącznie udział 152 uczestników, którymi były zdrowe osoby dorosłe (≥ 18 lat), podejmujące regularnie wysiłek fizyczny.

Wyniki metaanalizy wskazują, że suplementacja colostrum bovinum może skutecznie zapobiegać występowaniu poszczególnych dni i epizodów wiążących się z symptomami ze strony górnych dróg oddechowych u dorosłych, zaangażowanych w powtarzalne treningi sportowe. Odnotowano, że przyjmowanie siary bydlęcej wiązało się z redukcją o 44 % czasu trwania infekcji górnych dróg oddechowych, a także obniżeniem o 38 % częstotliwości występowania tejże infekcji wśród trenujących uczestników. Pomimo, iż cytowana systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza dostarcza dowodów potwierdzających możliwość efektywnego wykorzystania suplementacji siary bydlęcej w dolegliwościach ze strony górnego odcinka dróg oddechowych u sportowców, to jednak trzeba także wziąć pod uwagę, że 4 z 5 uwzględnionych badań zostały ocenione przez autorów pracy jako obarczone umiarkowanym lub nawet wysokim ryzykiem błędu, co stanowi jej znaczne ograniczenie.

W ubiegłym roku pojawiły się także badania polskich naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, w których podjęto się oceny suplementacji colostrum bovinum na parametry związane z przepuszczalnością bariery jelitowej u 16 sportowców pracujących nad osiągnięciem szczytowej formy na określone wydarzenie sportowe. Stan przepuszczalności jelita oceniono z wykorzystaniem testu laktuloza – mannitol (test absorpcji cukrów) oraz na podstawie stężenia zonuliny w stolcu. Badania zostały przeprowadzone metodą podwójnie ślepą kontrolowaną placebo, w której porównano przyjmowanie 500 mg colostrum bovinum lub placebo w postaci serwatki. Rezultaty krajowego eksperymentu pokazują, że niespełna 3-tygodniowa łagodna suplementacja siary bydlęcej może być bezpieczna i jednocześnie skuteczna w zmniejszaniu przepuszczalności bariery jelitowej u sportowców ze szczególnie zwiększonym ryzykiem nasilonej przesiąkliwości nabłonka jelitowego.

Podsumowując, w świetle dostępnych obecnie dowodów naukowych i zarazem przedstawionych w artykule, wydaje się, że właściwości siary bydlęcej mogą być bardzo obiecujące, szczególnie w odniesieniu do zawartych w niej składników aktywnych o działaniu immunomodulującym, antybakteryjnym oraz stymulującym wzrost w ludzkim przewodzie pokarmowym. Warto również zwrócić uwagę, że szereg bioaktywnych komponentów colostrum bovinum jest niestabilnych, tym samym mogą one ulegać rozmaitym modyfikacjom w wyniku procesów przetwórczych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *