Popularne artykuły

Viagra  i… problemy ze wzrokiem?
Healthy Lifestyle

Viagra i… problemy ze wzrokiem? 

Cytrynian sildenafilu, nazwa generyczna Viagry, jest lekiem stosowanym w zaburzeniach erekcji, nadciśnieniu płucnym i choroby Raynauda. Zwykle zakres dawek dla tych stanów wynosi od 25 miligramów do 100 miligramów. Lek hamuje enzym znaleziony w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, zwany fosfodiesterazą-5 (PDE-5). Hamowanie tego enzymu powoduje relaksację naczyń krwionośnych w co skutkuje lepszym przepływem krwi.

Opis przypadku utrzymującej się toksyczności wzroku po podaniu dużej dawki cytrynianu sildenafilu został ostatnio omówiony w artykule opublikowanym w Retinal Cases and Brief Reports.

W jaki sposób lek ten może powodować problemy ze wzrokiem?

Innym białkiem, które blokuje cytrynian sildenafilu jest fosfodiesteraza-6 (PDE-6) znajdująca się w siatkówce. Chociaż wpływ cytrynianu sildenafilu na białko PDE-6 wynosi 10% wpływu na enzym PDE-5, to zahamowanie w komórkach siatkówki jest odpowiedzialne za wizualne skutki uboczne Viagry. Komórki fotoreceptorów stożka wydają się najbardziej dotknięte przez hamowanie PDE-6.

Wizualne skutki uboczne cytrynianu sildenafilu obejmują zmiany w widzeniu, zwiększoną percepcję jasności, niewyraźne widzenie, wrażliwość na światło i przejściowe zmiany w testach elektroretinogramu. Te efekty zależą od dawki; w związku z tym im wyższa dawka, tym bardziej prawdopodobne, że te efekty uboczne pojawią się i utrzymają. Działania niepożądane, w zwykłych zalecanych dawkach, ustępują w ciągu jednego dnia.

U pacjenta przyjmującego duże dawki wystąpiła utrata lub śmierć stożków fotoreceptorów

W opisywanym niedawno przypadku opublikowanym w Retinal Cases and Brief Reports, 31-letni mężczyzna przyjmował dużą dawkę cytrynianu syldenafilu i doświadczył uporczywych zaburzeń widzenia. Lek został zakupiony ze sklepu internetowego i był w postaci płynnej. Pacjent nie zmierzył prawidłowo leku za pomocą dostarczonego urządzenia pomiarowego. Dokładna dawka przyjęta jest nieznana, ale pacjent zgłasza, że ​​przyjmował więcej niż ilość dostarczonego urządzenia pomiarowego.

Wkrótce po przyjęciu dużej dawki cytrynianu syldenafilu pacjent odczuwał erytropsję (widzenie na czerwono), a także zmniejszony kontrast widzenia. Pacjent również doświadczył wielobarwnych błysków światła, które ustąpiły w ciągu około 24 godzin. Po dwóch dniach utrzymującego się czerwonego zabarwienia widzenia i spadku kontrastu, pacjent zwrócił się o pomoc lekarską. Sześć miesięcy po spożyciu, testy optyczne ujawniły ciemne plamy w siatkówce, odpowiadające utracie lub śmierci stożków fotoreceptorów.

Ten opis przypadku, a także inny raport z roku 2017 opublikowany w JAMA Ophthalmology, podkreśla zależną od dawki toksyczność wizualną cytrynianu sildenafilu. Raport z roku 2017 dotyczył pacjenta, który spożył 750 miligramów cytrynianu sildenafilu i wkrótce po tym wystąpiły u niego podobne wizualne działania niepożądane. Podobnie, za pomocą testów elektroretinogramowych pacjent wykazał globalne uszkodzenia fotoreceptorów stożka w siatkówce. Testy wizualne powróciły do ​​normy po roku utrzymujących się objawów. Firma Pfizer, producent Viagry, przeprowadziła przedkliniczne badanie 200 miligramów cytrynianu sildenafilu, dwukrotnie większą niż zalecana dawka i wykazała, że ​​50% pacjentów doświadczyło zaburzeń widzenia.

Geny mogą identyfikować zagrożonych pacjentów

Testy na zwierzętach wykazały obecność genu, który może identyfikować pacjentów bardziej zagrożonych zaburzeniami widzenia z cytrynianem sildenafilu. Myszy z genami rd1 (geny barwnika siatkówki) wydają się bardziej podatne na wizualną toksyczność spowodowaną przez hamowanie białka PDE-6. Dwie grupy myszy otrzymały wysokie dawki cytrynianu sildenafilu. Myszy z genem rd1 nie wyleczyły się z toksyczności wizualnej, podczas gdy myszy bez tej mutacji genowej w pełni wyzdrowiały po 48 godzinach. Szacuje się, że około 2% populacji ludzkiej przenosi tę mutację genu i może wyjaśnić, w jaki sposób niektóre samce mogą być bardziej podatne na wizualne zaburzenia cytrynianu sildenafilu niż inne.

W tym przypadku opisywano wysoką dawkę cytrynianu syldenafilu jako przyczynę wizualnej toksyczności odczuwanej przez tego pacjenta. Podobny raport w 2017 r. I dane przedkliniczne z Pfizer potwierdzają wyniki. Badania na zwierzętach ujawniają możliwą mutację genu, która może wyjaśniać zwiększoną wrażliwość toksyczności wzroku po spożyciu dużych dawek cytrynianu sildenafilu.

Jednym z ograniczeń tego raportu przypadku jest brak badań czystości płynnego cytrynianu sildenafilu zakupionego przez Internet. Nie wiadomo, czy pacjent był narażony na inne potencjalne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na wzrok.

Powiązane artykuły

1 Comments

  1. Tomasz

    Brałem sidenafil 2-3 razy w tygodniu przez 3 lata.
    U mnie też wzrok pokeciał ,a le głównie po odstawieniu.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *