Popularne artykuły

Suplementacja kwasem foliowym – cienka granica pomiędzy profilaktyką a kancerogenezą.
Plotki suplementacyjne

Suplementacja kwasem foliowym – cienka granica pomiędzy profilaktyką a kancerogenezą. 

Foliany mają ogromne znaczenie biologiczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przede wszystkim dostarczają reszt jednowęglowych w procesach syntezy kwasów nukleinowych, białek, czy przemianach aminokwasów. Są konieczne do wytwarzania ochronnej osłonki mielinowej na włóknach nerwowych. Chronią płód przed wystąpieniem wrodzonych wad cewy nerwowej. Szczególnie duże zapotrzebowanie na foliany wykazują tkanki intensywnie dzielące się – szpik, tkanki płodu. Zatem niedobór folianów może skutkować poważnymi zaburzeniami w organizmie. Obecnie popularnym sposobem na uzupełnienie niedoborów jest suplementacja kwasem foliowym. Jest to związek syntetyczny i bardzo niedrogi w produkcji.

Bezpieczeństwo regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu foliowego nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte. Obserwowana jest rozbieżność w efektach działania tej substancji. Badania eksperymentalne wskazują na pozytywny wpływ kwasu foliowego na organizm pod warunkiem niewystępowania równoczesnych procesów nowotworzenia. Jeśli nastąpią zmiany nowotworowe, kwas foliowy potencjalnie przyczynia się do promowania procesów kancerogenezy!

Najnowsze badania stawiają kwas foliowy w niekorzystnym świetle.

Chicago Health and Aging Project (CHAP) to projekt długotrwałych badań nad powszechnymi, przewlekłymi chorobami wieku starczego. W 6-letnim badaniu dotyczącym wpływu kwasu foliowego na procesy poznawcze wzięło udział 3,718 osób w wieku powyżej 65 lat. Wyniki tego badania wykazały statystycznie istotny związek dużej podaży kwasu foliowego z przyspieszeniem osłabienia sprawności kognitywnej. Największe pogorszenie funkcji poznawczych obserwowano w grupie suplementującej kwas foliowy w nadmiarze o 400 μg/d.

To zaskakujące odkrycie zmusza badaczy do kolejnych badań nad kognitywnymi konsekwencjami suplementacji kwasem foliowym przez osoby starsze.

Dodatkową obawę dotyczącą bezpieczeństwa kwasu foliowego wnoszą badania nad wpływem tego związku na układ immunologiczny. Przeprowadzono badanie przekrojowe, w którym wzięło udział 104 zdrowych kobiet po menopauzie (>60 lat). Podczas suplementacji w osoczu badanych kobiet wykryto niezmetabolizowany w 78% kwas foliowy (nieaktywny farmakologicznie). Obecność niezmetabolizowanego kwasu foliowego zmniejsza aktywność i cytotoksyczność komórek NK (Natural Killers), co może przyczynić się do promowania procesu kancerogenezy.

Ograniczona zdolność do metabolizowania dużych dawek kwasu foliowego jest najprawdopodobniej spowodowana występowaniem polimorfizmu genu reduktazy dihidrofolianowej (DHFR), redukującej kwas foliowy do aktywnego tetrahydrofolianu (THF). Etap ten jest kluczowy dla włączenia kwasu foliowego do metabolizmu folianów.

Kolejnym szlakiem metabolicznym, a dla wielu osób – barierą, jest reakcja przemiany THF do 5-MTHF pod wpływem reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR), której geny również często wykazują polimorfizmy. Polimorfizm genu MTHFR oznacza nieefektywną konwersję kwasu foliowego oraz niemożność optymalnej remetylacji homocysteiny. Skutkuje to indukcją procesów neurodegeneracyjnych, występowaniem problemów z donoszeniem ciąży i wadami płodu, wzrostem ryzyka wystąpienia chorób z autoagresji oraz szeregiem innych, niebezpiecznych efektów.

Szacuje się, że polimorfizm genu MTHFR występuje u 30-40% populacji Europy. Dlatego, mając na uwadze własne zdrowie, warto wyeliminować suplementy zawierające kwas foliowy, a sięgnąć po bezpieczne formy zmetylowane, które bezpośrednio wchodzą w cykl przemiany folianów.

Przeczytaj więcej o witaminach z grupy B. 

Marta Ogorzałek

Powiązane artykuły

1 Comment

  1. marcin

    witam
    moglbys podac jakie suplementy najlepiej brac w sportach walki wytrzymalosciowych w okresie budowania formy startowej 2 miesiace przed zawodami ?

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *