Kofeina pogarsza zdolności wysiłkowe?

Kofeina nie dla wszystkich ergogeniczna!

Niedawno zostało opublikowane badanie, gdzie suplementacja kofeiny u osób wolno metabolizujących kofeinę (genotyp CC) może obniżyć zdolności wysiłkowe!

Na wstępie warto zaznaczyć, iż za metabolizm kofeiny w 95% odpowiedzialny jest enzym CYP1A2, kodowany przez gen CYP1A2. Enzym ten jest również zaangażowany w demetylację kofeiny do jej podstawowych metabolitów: teofiliny, teobrominy oraz paraksantyny.

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w obrębie CYP1A2 (rs762551) ma wpływ na szybkość metabolizmu kofeiny przez układ enzymatyczny cytochromu P450. To właśnie on został wykorzystany do zakwalifikowania osób jako wolnych (genotyp AC oraz CC) i szybkich (genotyp AA) metabolizerów kofeiny.

Wyniki omawianej pracy wykazały, że suplementacja w dawce 4 mg/kg m.c. kofeiny 30 min przed 10 km jazdą na czas:

– poprawiała o 6,8%  czas jazdy w stosunku do placebo u osób szybko metabolizujących kofeinę (genotyp AA);

– pogorszyła aż o 13,7% czas jazdy u osób wolno metabolizujących kofeinę (genotyp CC);

– nie miała wpływu na uzyskany wynik u osób z genotypem AC.

W badaniu wzięło udział 101 osób, a wśród nich:

– 49% posiadało genotyp AA

– 43% genotyp AC

– 8% genotyp CC

Warto również zaznaczyć, że pozytywnie na osoby szybko metabolizujące kofeinę zadziałała także dawka 2 mg/kg mc.

Wyniki omawianego studium podkreślają rolę posiadanego genotypu CYP1A2 (odpowiadającego za metabolizm kofeiny) u sportowców. Z pewnością za pewien czas to badanie będzie wykorzystywane na szerszą skalę przez firmy zajmujące się badaniami genetycznymi.

Guest N, Corey P, Vescovi J, El-Sohemy A. Caffeine, CYP1A2 Genotype, and Endurance Performance in Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2018 Aug;50(8):1570-1578.
Tagi: ergogenik, kawa, kofeina, wydolność, zdolności wysiłkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *