Neuroprotekcyjne właściwości kwasów Omega-3 u sportowców

Szacuje się, że występuje rocznie od 1,6 do nawet 3,8 miliona przypadków wstrząśnienia mózgu związanych z uprawianą dyscypliną sportową w Stanach Zjednoczonych, natomiast ostatnie doniesienia w tym zakresie wskazują w dodatku, że znaczną część tych urazów głowy (od 1,1 do 1,9 miliona) odnotowuje się u osób poniżej 18. roku życia


Kontuzje w sporcie

Wspomniane liczby znajdują także odzwierciedlenie w rosnącej ilości wstrząsów związanych ze sportem, które zgłaszane są w oddziałach ratunkowych nie tylko w USA, lecz również w skali międzynarodowej. Niemniej jednak warto podkreślić, że przytoczone w niniejszym artykule dane mogą nie do końca przedstawiać rzeczywistych statystyk liczby notowanych wstrząsów, ponieważ uważa się, że aż 53 % osób, które go doświadczyło z reguły nie zgłasza się do odpowiedniego personelu medycznego [1].

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne ds. Medycyny Sportowej (ang. American Medical Society for Sports Medicine, AMSSM), wstrząśnienie mózgu definiowane jest jako uraz spowodowany przejściowym zaburzeniem funkcjonowania mózgu w wyniku złożonych procesów patofizjologicznych i klasyfikowane jest jako łagodne, urazowe uszkodzenie mózgu (ang. mild Traumatic Brain Injury, mTBI), związane z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem na głowę.

Waga wstrząsu mózgu związanego z uprawianym sportem jest szczególnie podkreślana przez fakt, iż zawodnicy, którzy doświadczyli w swojej karierze wstrząśnienia mózgu są znacznie bardziej narażeni na przyszłe wstrząśnienia, a z kolei powtarzające się wstrząśnienia mózgu mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałych powikłań neurologicznych. Co więcej, młodzi adepci sportu są narażeni na zwiększone ryzyko wstrząśnienia mózgu w porównaniu z bardziej doświadczonymi zawodnikami, tudzież sportowcami wyczynowymi z wieloletnim stażem treningowym i powracają na ogół do zdrowia wyraźnie wolniej, co wynika m.in. z niepełnego rozwoju mózgu, niewystarczającego personelu medycznego i słabej techniki walki. Obserwuje się, że w przypadku mniej więcej 70 - 80 % sportowców objawy wstrząśnienia mózgu ustępują po około tygodniu, jednakże negatywne powikłania zdrowotne mogą utrzymywać się znacznie dłużej [1, 2].

Główne źródła kwasów Omega 3
Główne źródła kwasów Omega 3

Badania na temat kwasów Omega 3

Zawodnicy sportów drużynowych stanowią prawie 75 % wszystkich przypadków wstrząsów mózgu związanych z uprawianym sportem wśród dzieci i młodzieży w wieku między 8. a 19. rokiem życia, przy czym dyscyplina sportowa jaką jest futbol amerykański charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem w tym aspekcie w USA, a piłka nożna zajmuje pierwsze miejsce na arenie międzynarodowej i wykazuje stałą tendencję wzrostową [1, 2].

Rosnąca liczba publikacji naukowych związanych z badaniami przedklinicznymi sugeruje, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, a w szczególności kwas DHA, może odgrywać rolę terapeutyczną w łagodnym urazowym uszkodzeniu mózgu. W przeciwieństwie do EPA, kwas DHA jest dominującym związkiem w mózgu i stanowi aż 97 % wszystkich kwasów Omega-3, stąd wykazano, że DHA ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mózgu i funkcji poznawczych w ciągu całego życia. Ponadto istnieją dowody na to, że ilość kwasu DHA w tkance mózgowej zmniejsza się po przebytym wstrząśnieniu mózgu, co wskazuje na zwiększone zapotrzebowanie na ten składnik w trakcie okresu rekonwalescencji [3 - 5].

Wyniki pierwotnego badania z udziałem 81 zawodników futbolu amerykańskiego wykazały, że suplementacja diety kwasem DHA przez 189 dni, niezależnie od dawki wiązała się z obniżeniem stężenia białka NFL w surowicy krwi, który stanowi biomarker skorelowany z uszkodzeniami aksonalnymi, co rzeczywiście może potwierdzać właściwości neuroprotekcyjne kwasu DHA u sportowców narażonych na częste uderzenia w głowę, a tym samym łagodne urazowe uszkodzenia mózgu [6]. Zbieżne wyniki w tym aspekcie uzyskano również w innym badaniu w którym wzięli udział gracze futbolu amerykańskiego [7].

EPA, DHA i ALA - podstawowe kwasy tłuszczowe Omega 3
EPA, DHA i ALA - podstawowe kwasy tłuszczowe Omega 3

Wpływ kwasów Omega 3 na układ nerwowy - podsumowanie

Mając na uwadze szczególną rolę kwasu DHA w mózgu i opublikowane dotychczas prace naukowe, wydaje się wysoce prawdopodobne, że to właśnie kwas DHA jest zdecydowanie bardziej skuteczny niż EPA w radzeniu sobie z patofizjologicznymi zdarzeniami związanymi z wstrząśnieniem mózgu wynikającym z uprawianej dyscypliny sportowej. Aktualnie uważa się, że w celu prewencji łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu warto przyjmować kwas DHA w dawce około 2 g na dobę, natomiast bezsprzecznie potrzebne są kolejne dobrze zaprojektowane badania kliniczne w tej materii, aby ocenić skuteczność suplementacji DHA w przypadku wystąpienia wstrząśnienia mózgu związanego z podejmowaną aktywnością fizyczną oraz ustalić optymalną dawkę terapeutyczną.

Warto również na koniec podkreślić, że na początku obecnego roku ukazały się rezultaty pierwszego badania oceniającego indeks omega-3 u ponad 400 zawodników futbolu amerykańskiego, które wykazały, że sportowcy tej dyscypliny nie spożywają dostatecznych ilości długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA) i mogą być w związku z tym narażeni na wysokie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz powikłań neurologicznych będących konsekwencją częstych urazów głowy [8].

Tagi: dha, epa, neuroprotekcja, omega-3, omega-3 a układ nerwowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *