Popularne artykuły

P5P – wysoce biodostępna witamina B6
Suplementacja

P5P – wysoce biodostępna witamina B6 

5-fosforan pirydoksalu jest aktywną formą witaminy B6, która napędza około 168 istotnych procesów enzymatycznych w naszym organizmie. Wśród tych ważnych ról, P5P ułatwia między innymi proces znany jako deaminacja - który jest odpowiedzialna za przekształcanie egzogennych aminokwasów w aminokwasy endogenne. P5P pomaga również w przenoszeniu pewnych składników odżywczych - takich jak magnez - przez błonę komórkową, co pomaga zwiększyć szybkość wchłaniania się tego minerału. 5-Fosforan pirydoksalu jest związkiem niezbędnym dla naszego zdrowia, ale zdarza się, że cierpimy z powodu jego niedoboru, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dowiedz się więcej o tym, czym jest P5P, jak możesz pozyskać ten składnik i w jaki sposób nasze ciała go wykorzystują.


Czym jest 5-fosforan pirydoksalu?

5-fosforan pirydoksalu (P5P) jest aktywną formą koenzymu witaminy B6, która może być bezpośrednio wykorzystywana przez organizm bez konwersji. Istnieje kilka związków, które są powszechnie określane jako B6, w tym pirydoksyna, pirydoksal, pirydoksamina i ich odpowiednie formy 5-fosforanowe. Są one uważane za witamery pirydoksyny, a nasze ciało jest zdolne do interkonwersji między nimi. Oznacza to, że pirydoksynę można przekształcić w 5-fosforan pirydoksalu, a następnie z powrotem w pirydoksynę. Każdy z tych związków odgrywa wyjątkowe role w naszym ciele, ale tylko P5P ma aktywną rolę koenzymu. 5-fosforan pirydoksalu kontroluje metabolizm aminokwasów, pomaga w produkcji neuroprzekaźników i jest kofaktorem dla ponad 150 enzymów w naszym organizmie. 

Wzór strukturalny pirydoksalo-5-fosforanu - witaminy B6
Wzór strukturalny pirydoksalo-5-fosforanu - witaminy B6

Biodostępna witamina B6

Najczęściej stosowanym składnikiem aktywnym w większości suplementów witaminy B6 jest chlorowodorek pirydoksyny. Związek ten może być wykorzystywany przez organizm w celu wspomagania wielu procesów enzymatycznych przypisywanych P5P, ale najpierw musi zostać przekształcony. Ta konwersja zachodzi niemal natychmiast w wątrobie i uwalnia kilka metabolitów pirydoksyny do naszego krwioobiegu, przy czym najbardziej korzystny jest 5-fosforan pirydoksalu.[2] Bardzo ograniczone badania nad tym procesem konwersji sugerują, że 30 minut po przyjęciu doustnym pirydoksyny nawet 40% zostało przekazanych do krwioobiegu w postaci różnych metabolitów. To pokazuje, jak efektywny jest ten proces konwersji w naszym ciele. Przeprowadzono bardzo ograniczone badania nad różnicami w skuteczności 5-fosforan pirydoksalu w stosunku do związków pirydoksyny, takich jak chlorowodorek pirydoksyny. Niektóre, dość ograniczone, dane sugerują, że osoby cierpiące na zaburzenia czynności wątroby mogą czerpać korzyści z przyjmowania aktywnej postaci tego związku. Jedno z badań wykazało, że poziom 5-fosforanu pirydoksalu w osoczu wzrósł prawie o 60% po podaniu aktywnej postaci P5P w porównaniu z podawaniem chlorowodorku pirydoksyny.[3] 

Korzyści zdrowotne wynikające z przyjmowania P5P

Biorąc pod uwagę wpływ 5-fosforanu pirydoksalu na zdrowie, najlepiej jest rozważyć korzyści płynące ze stosowania wszystkich witamerów B6. Podczas gdy wielu pracowników służby zdrowia uważa P5P za najlepszą formę, wciąż nie ma wielu badań na poparcie tej tezy. P5P jest po prostu skuteczniejszą formą pirydoksyny i unika procesów konwersji wątrobowej potrzebnych do stworzenia aktywnej postaci enzymu. Jest to prawdopodobnie korzystne dla osób z upośledzoną funkcją wątroby. Ostatecznie w przypadku P5P chodzi o to, że jest to bio-zoptymalizowana forma witaminy B6, którą nasz organizm może natychmiast wykorzystać, bez dodatkowej „obróbki”. Poniżej znajdziesz niektóre z wielu zalet 5-fosforanu pirydoksalu.

Redukuje stany zapalne organizmu!

Poziom 5-fosforanu pirydoksalu jest odwrotnie proporcjonalny do markerów stanu zapalnego, takich jak czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-a) Interluken 6 (IL-6) i interferon gamma (INF-γ). Markery te są powszechnie używane do dokładnego określenia poziomu stanu zapalnego w odpowiedzi na pewne schorzenia, takie jak IBS (syndrom jelita wrażliwego), nowotwory złośliwe, choroba sercowo-naczyniowa i artretyzm. Każde leczenie, które skutecznie obniża te markery, prawdopodobnie wykazuje działanie przeciwzapalne na poziomie komórkowym. Jedno z badań wykazało, że poziomy tych związków były znacząco (p = 0,01) niższe u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po podaniu 100 mg / dzień witaminy B6. Poziomy te zmierzono jako odwrotnie skorelowane ze zmierzonymi poziomami P5P [4] w surowicy.

Wzmacnia układ odpornościowy

W jednym tajwańskim badaniu wzięło udział 50 pacjentów w Szpitalu Ogólnym Weteranów w Taichung. Pacjentów tych podzielono na trzy grupy; osoby nie otrzymujące suplementacji B6, otrzymujące 50 mg / dzień B6 i te otrzymujące 100 mg / dzień B6.[5] Po 14 dniach leczenia naukowcy zmierzyli szeroki zakres serum witamerów witaminy B w surowicy i markerów funkcji układu odpornościowego. Zarówno grupa 50 mg / dziennie, jak i 100 mg / dziennie wykazała znaczący wzrost poziomu P5P w surowicy i liczbę komórek układu immunologicznego, takich jak całkowita liczba limfocytów (TLC) i komórki CD3, CD4, CD8 i CD19. Badania te sugerują, że witamina B6 jest skutecznym sposobem leczenia uogólnionej poprawy odporności.

Pomaga w utrzymaniu pozytywnego nastroju, sprzyja relaksowi

Niektóre z bardziej znaczących badań nad witaminą B i jej roli w redukowaniu lęku i nadciśnienia, przeprowadzono z naciskiem na kobiety w okresie przedmiesiączkowym. W jednym z takich badań zbadano wpływ suplementacji magnezem i witaminą B6 na kilka czynników nastroju u 126 kobiet. Wśród osób otrzymujących suplementację magnezem / witaminą B6 wystąpił znaczny spadek objawów depresji, zatrzymania wody i lęku.[6] Inne badanie wykazało pozytywne wyniki i zauważyło, że zmniejszenie objawów PMS było nieco bardziej znaczące w grupie przyjmujące związek magnezu / witaminy B6 niż grupie, która otrzymywała sam związek magnezu.[7]

Za większą efektywność i przyswajalność witaminy B6 w formie 5-fosforanu pirydoksalu odpowiada głównie podstawnik fosforanowy, w miejscu pirydoksynowego atomu wodoru w grupie hydroksylowej
Za większą efektywność i przyswajalność witaminy B6 w formie 5-fosforanu pirydoksalu odpowiada głównie podstawnik fosforanowy, w miejscu pirydoksynowego atomu wodoru w grupie hydroksylowej

Niższe ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego płuc

Rak jest ogólnie uważany za chorobę skorelowaną ze stanami zapalnymi w organizmie. Udowodniona naukowo zdolność witaminy B6 do zmniejszania markerów prozapalnych czyni ją środkiem, który może mieć duży potencjał w przeciwdziałaniu rozwojowi chorób nowotworowych. W jednym badaniu pobrano krew od 1770 ochotników. Wśród 899 osób badanych rozwinął się w późniejszym okresie nowotwór płuc. Stwierdzono istotnie odwrotną korelację między poziomem witaminy B6 w surowicy a poziomem rozwoju nowotworu. Im mniej było witaminy – tym bardziej zaawansowane były zmiany. Mówiąc najprościej, niższe poziomy witaminy B6 oznaczają większe szanse na raka płuc - im niższy poziom, tym większa szansa.[8]

Nie ma zbyt wielu badań, które dostarczałyby danych porównujących skuteczność różnych rodzajów witaminy B6. Wiele osób sugeruje, że stosowanie aktywowanej postaci 5-fosforanu pirydoksalu może prawdopodobnie zapewniać lepszą biodostępność w porównaniu do bardziej powszechnych postaci, takich jak chlorowodorek pirydoksyny. Przeprowadzono kilka ograniczonych badań, które sprawdzają tę tezę, a poniżej znajduje się krótki przegląd ich wyników

Redukcja napadów epileptycznych, lepsza kontrola ataków

Wiadomo, że niektóre rodzaje epilepsji są powodowane mutacjami genetycznymi, które uniemożliwiają danej osobie wytworzenie wystarczającej ilości witaminy B6. Jedno z takich zaburzeń, nazwane padaczką 5-fosforanową zależną od pirydoksalu, zaczyna powodować zaburzenia natychmiast po urodzeniu.[9] Dzieci doświadczające tego typu napadów nie reagują na normalne leki przeciwpadaczkowe i otrzymują duże dawki P5P do kontrolowania i redukowania liczby napadów. Ten rodzaj dysfunkcji genetycznej można prześledzić do genu oksydacyjnego 5-fosforanu pirydoksyny (PNPO) [10]. Stan ten jest bardzo rzadki i w praktyce ilustruje potencjalne role witaminy B6 w utrzymaniu naszego systemu nerwowego w dobrej kondycji. W jednym z badań nad rolą suplementacji witaminą B6 u dzieci z czynną postacią padaczki podzielono grupy badane na grupy otrzymujące pirydoksynę i inne otrzymujące fosforan pirydoksalu. Badania te wykazały, że PLP był często skuteczniejszy w ograniczaniu napadów padaczkowych, szczególnie w tych przypadkach, w których odnotowano skurcze infekcyjne. Badanie to wykazało również, że wielu pacjentów nie reagujących na pyksydoksynę reagowało na fosforan pirydoksalu, szczególnie w długoterminowej analizie.[11] 

Zdrowa formacja czerwonych ciałek krwi

Część procesu, przez który przechodzi nasz organizm w celu wytworzenia zdrowych erytrocytów (czerwonych krwinek) rozpoczyna się w naszym szpiku kostnym. Czasami te niedojrzałe czerwone krwinki wchodzą do krwioobiegu masowo - charakteryzują się nieprawidłowymi pierścieniami żelaza wokół mitochondriów. Ten stan jest znany jako niedokrwistość syderoblastyczna i prawie zawsze występuje w połączeniu z niskim poziomem pirydoksyny. Leczenie za pomocą suplementowania pirydoksyną w tym schorzeniu okazało się skuteczne, ale tylko w około 50% przypadków. Stwierdzono również, że często potrzebne są olbrzymie dawki pirydoksyny, aby wygenerować pożądaną odpowiedź u pacjentów. Jednym z możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest to, że jest to związaną z naturalnym procesem konwersji pirydoksyny do fosforanu pirydoksalu. W jednym pojedynczym przypadku, 72-letnia kobieta z niedokrwistością syderoblastyczną nie reagowała na leczenie pirydoksyną, ale zauważyła natychmiastową i znaczącą poprawę po przyjęciu 5-fosforanu pirydoksalu. [12] W innym przypadku niedokrwistości reagującej na pirydoksynę naukowcy odkryli, że P5P był zdolny do wywołania większego pozytywnego efektu w mierzalnych markerach w mniejszych ilościach samej pirydoksyny. W tym jednoosobowym badaniu anemii zależnej od pirydoksyny naukowcy odkryli, że dawka 25 mg / dzień P5P była znacznie bardziej skuteczna niż dawka pirydoksyny wynosząca 300 mg / dobę. Potrzeba więcej badań, aby potwierdzić pogląd, że P5P może być w pełni wykorzystany w porównaniu do innych witamerow B6.

Rekomendowana witamina B6 w optymalnej formie P5P (fosforan pirydoksalu) - Apollo's Hegemony P5P Plus
Rekomendowana witamina B6 w optymalnej formie P5P (fosforan pirydoksalu) - Apollo's Hegemony P5P Plus

Niedobory P5P

Według SIB ExPASy Bioformatics (ExPASy) 5-fosforan pirydoksalu jest kofaktorem 168 unikalnych enzymów.[14] Aby pokazać wam skale zjawiska; Magnez jest rejestrowany przez ExPASy jako kofaktor dla 208 unikalnych enzymów. To maluje obraz P5P będącego niezbędnym składnikiem odżywczym używanym przez nasz organizm do szerokiego zakresu procesów. Przy tak szerokim zaangażowaniu, prawie niepotrzebne jest opisywanie objawów niedoboru 5-fosforanu pirydoksalu, ponieważ mogą one być bardzo liczne. Podobnie jak w przypadku magnezu. Wśród klinicznie zbadanych przypadków pacjentów z niskim poziomem P5P, wydaje się, że istnieje silna zależność między napadami drgawkowymi, anemią, drażliwością, nadwrażliwością słuchu, depresją, problemami skórnymi i osłabioną ogólną funkcją immunologiczną.[15] Niedobór witaminy B jest powszechnie uważany za rzadki w izolowanych przypadkach, z reguły współwystępuje z innymi niedoborami. Ten rodzaj niedoboru może być obecny przez wiele lat bez wyraźnych objawów.

5-fosforan pirydoksalu i magnez

Witamina B6 została oceniona przez naukowców jako szczególnie synergistyczna w połączeniu z magnezem. Uważa się, że 5-fosforan pirydoksalu jest odpowiedzialny za ułatwienie międzykomórkowego transportu magnezu. Chociaż przeprowadzono wiele eksperymentów w celu zbadania tej hipotezy, wiele z tych badań nie określiło, który typ związku B6 był używany, ani nie badało skuteczności kontrastujących witamin B6. Kontynuując, przyjmujemy założenie, że 5-fosforan pirydoksalu jest w wielu przypadkach lepszą formą witaminy B6.

Zwiększenie ilości magnezu w osoczu

W jednym z badań, w którym wzięły udział kobiety będące tuż przed okresem stwierdzone, że te, którym podawano 100 mg witaminy B6 dziennie przez okres jednego miesiąca, miały wyższy poziom magnezu w osoczu.[16] Badacze zauważyli podwojenie poziomu magnezu po okresie 4 tygodni. Uważali te wyniki za dość silny dowód na to, że witamina B6 aktywnie uczestniczy w transporcie minerałów, takich jak magnez, przez błony komórkowe. W innym badaniu naukowcy stwierdzili, że tylko podanie dużych dawek witaminy B6 (> 1000 mg) było w stanie wykazać wyraźny wzrost magnezu w komórkach.[17] Biorąc pod uwagę uszkodzenia neurologiczne obserwowano w dawkach 2000mg i wyższych, ten typ terapia nie jest wskazana. 

Redukuje objawy PMS

W innym badaniu z udziałem kobiet w okresie przedmiesiączkowym stwierdzono, że w połączeniu z witaminą B6 i magnezem udało się zmniejszyć objawy PMS (zgodne z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Naukowcy odkryli, że magnez i witamina B6 w połączeniu są bardziej skuteczne w zmniejszaniu objawów PMS niż w przypadku samego magnezu - chociaż oba były znacznie skuteczniejsze niż placebo.[18] W innym badaniu naukowcy podzielili 44 kobiety w grupy otrzymujące magnez, witaminę B6, magnez i witaminę B6 lub placebo. Naukowcy doszli do wniosku, że zaobserwowano niewielki efekt synergistyczny w absorpcji magnezu w grupie otrzymującej terapię skojarzoną witaminą B6 + magnezem[19]. Warto zauważyć, że badacze zdecydowali się na użycie tlenku magnezu jako badanego związku. Ten typ magnezu jest bardzo słabo absorbowany i nie jest zalecany do zabiegów mających na celu zwiększenie całkowitego stężenia magnezu w organizmie. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Na zakończenie

5-fosforan pirydoksalu jest istotnym związkiem, który napędza około 168 unikalnych reakcji enzymatycznych w naszym organizmie. Ta szeroka gama interaktywności prawdopodobnie w pewnym stopniu sprowadza się do niemal każdego aspektu naszego zdrowia. P5P jest jednym z 6 witamerów witaminy B6, w tym pirydoksyny, pirydoksaminy, pirydoksalu i ich odpowiednich postaci fosforylowanych. Suplementy witaminy B6 są najczęściej wytwarzane z związku chlorowodorku pirydoksyny. Niektóre ograniczone badania sugerują, że w wielu przypadkach bezpośrednia suplementacja P5P może wpływać na poziomy w surowicy, gdy pirydoksyna nie daje rady. 5-fosforan pirydoksalu uważa się za mający synergistyczny związek z magnezem. Ograniczone badania potwierdzają tę opinię; sugerując, że P5P ułatwia transport minerałów przez błony komórkowe. To działanie sugeruje, że kombinacja 5-fosforanu pirydoksalu i suplementów, takich jak jabłczan magnezu lub glicynian magnezu, może zwiększyć całkowitą skuteczną dawkę. Stwierdzono, że poziomy P5P w surowicy są dokładnymi wskaźnikami wielu typów chorób, w tym raka, cukrzycy, układu sercowo-naczyniowego i niektórych chorób krwi. Zapewnienie zdrowego poziomu witaminy B6 może pomóc wzmocnić twoje zdrowie i zachować dobrą kondycje przez wiele lat.

____________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia

 • http://enzyme.expasy.org/cgi-bin/enzyme/enzyme-search-cf?Pyridoxal_5%27-phosphate
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC371643/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/675385/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20571496
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670691
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4161081/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3208934/
 • http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186079
 • https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/10730/pyridoxal-5-phosphate-dependent-epilepsy
 • https://ghr.nlm.nih.gov/gene/PNPO
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1720393/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1588335/
 • http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2141.1965.tb00087.x/full
 • http://enzyme.expasy.org/cgi-bin/enzyme/enzyme-search-cf?Pyridoxal_5%27-phosphate
 • https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/#h5
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7271227/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3208934/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10746516

Powiązane artykuły

1 Comment

 1. Magdalena Słowicka

  Chyba czas zacząć dbac o odpowiednia ilość dostarczanej witaminy b6, fajnie, że powstał taki wpis, pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *