Trening HIIT – wsparcie funkcji poznawczych

Avatar

Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) może być czymś więcej niż tylko sposobem utrzymania sprawności i siły - może również pomóc w zapobieganiu chorobom funkcji poznawczych związanych z wiekiem, takim jak demencja.

Badania wykazują, że ćwiczenia interwałowe o wysokiej intensywności mogą być skuteczniejsze niż regularne ćwiczenia zwiększające przepływ krwi w mózgu u osób starszych.

Naukowcy mówią, że chociaż trening interwałowy o wysokiej intensywności był popularnie stosowany w ramach poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego, jego wpływ na zdrowie i funkcjonowanie mózgu nie był dotąd znany.

Z wiekiem zmniejszają się funkcje tętnicze i przepływ krwi do mózgu. Czynniki te zostały powiązane z ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych i dolegliwości sercowo-naczyniowych, takich jak udar. Znalezienie sposobów na zwiększenie przepływu krwi i funkcji mózgu u osób starszych jest niezwykle ważne.

Badanie, przeprowadzone we współpracy z wieloma uniwersytetami, było pierwszym tego rodzaju badaniem porównującym przepływ krwi w mózgu u młodszych i starszych mężczyzn podczas ćwiczeń ciągłych i interwałowych.

Ćwiczenie interwałowe charakteryzują się krótkimi seriami intensywnej aktywności oddzielonymi okresami odpoczynku.

Jednym z kluczowych wniosków wynikającym z badania było to, że zarówno ćwiczenia, jak i okresy odpoczynku miały wpływ na zwiększenie przepływu krwi w mózgu u osób starszych. To badanie pokazuje, że w okresach aktywności ćwiczenia oparte na interwałach były tak samo skuteczne jak regularne ćwiczenia zwiększające przepływ krwi w mózgu u osób starszych i bardziej skuteczne niż ćwiczenia ciągłe, gdy mierzyliśmy ogólny wzrost przepływu krwi zarówno podczas ćwiczeń, jak i w pozostałych okresach.

Uważa się, że korzystny wpływ ćwiczeń na funkcjonowanie mózgu spowodowany jest wzrostem przepływu krwi i naprężeniem stycznym ścinającym, czyli siłą tarcia krwi wzdłuż nabłonka tętnic, która występuje podczas ćwiczeń.

Celem tego badania było określenie rodzaju lub formy ćwiczeń, które mają największy wpływ na wzrost przepływu krwi w mózgu, tak abyśmy mogli pomóc zoptymalizować programy ćwiczeń wspierające funkcje mózgu.

Badanie skupiało się na krótkoterminowym wzroście przepływu krwi w mózgu - następnym krokiem będzie zbadanie korzyści płynących z ćwiczeń interwałowych dla zdrowia mózgu w dłuższej perspektywie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *