Wpływ kwercetyny na zdrowie kardiometaboliczne – część II

W pierwszej części artykułu omówione zostały właściwości prozdrowotne kwercetyny oraz wpływ jej dodatkowej suplementacji na biomarkery stanu zapalnego, ciśnienie tętnicze krwi oraz funkcje śródbłonka naczyniowego. W niniejszej odsłonie poruszony zostanie aspekt wpływu stosowania kwercetyny na parametry lipidogramu krwi, masę ciała oraz kontrolę glikemii.

Kwercetyna a profil lipidowy krwi

W 2017 roku ukazała się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, uwzględniająca 5 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych z całościowym udziałem 442 pacjentów, której celem była ocena wpływu przyjmowania kwercetyny na stężenie lipidów w osoczu krwi [1]. Jak się bowiem okazało, dostępne dane z badań klinicznych nie sugerują istotnego klinicznie wpływu suplementacji kwercetyną na profil lipidowy krwi, oprócz znacznego zmniejszenia stężenia trójglicerydów w przypadku stosowanej dawki powyżej 50 mg na dobę.

Z kolei, w tegorocznym systematycznym przeglądzie fachowego piśmiennictwa i metaanalizie, obejmującej 16 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów z syndromem metabolicznym i pokrewnymi zaburzeniami wykazano, że podawanie kwercetyny przyczyniło się do znacznego obniżenia stężeń cholesterolu całkowitego i lipoprotein o małej gęstości LDL we krwi, natomiast nie wpływało istotnie na poziom trójglicerydów i lipoprotein o wysokiej gęstości HDL u badanych [2].

Rezultaty jeszcze innej metaanalizy, uwzględniającej 18 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych sugerują, że spożycie flawonoli, w szczególności kwercetyny ma korzystny wpływ na lipidogram krwi (obniża stężenia: cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i triglicerydów oraz zwiększa poziom cholesterolu frakcji HDL), kontrolę glikemii i ciśnienie tętnicze krwi, przyczyniając się tym samym do obniżenia globalnego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [3, 4].

Kwercetyna a ubytek masy ciała

W kwietniu obecnego roku upubliczniono rezultaty metaanalizy, autorstwa chińskich naukowców, w której finalnie uwzględniono dane pochodzące z 9 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych o łącznej liczbie uczestników wynoszącej 525 osób [5]. Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że ​​codzienna suplementacja kwercetyną nie wpłynęła znacząco na takie parametry jak: masa ciała, wskaźnik masy ciała BMI, obwód talii oraz stosunek talii do bioder (WHR), co dowodzi, iż w świetle aktualnych dowodów naukowych wysokie spożycie kwercetyny nie zapewnia szczególnych korzyści w kontekście redukcji masy ciała.

Kwercetyna a kontrola glikemii

W maju bieżącego roku ukazała się systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, włączająca 9 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, która została przeprowadzona w celu określenia wpływu suplementacji kwercetyną na kontrolę glikemii u pacjentów z zespołem metabolicznym i pokrewnymi zaburzeniami [6]. W niniejszej publikacji stwierdzono, iż podawanie kwercetyny przez okres co najmniej 8 tygodni w dawce przynajmniej 500 mg na dzień przyczyniło się do wyraźnego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi na czczo oraz poziomu insuliny u osób wieku powyżej 45 lat. Nie odnotowano natomiast istotnego wpływu stosowania kwercetyny na wartość hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz wskaźnik HOMA.

Podsumowanie

Fachowa literatura wyraźnie wspiera zalecania dotyczące codziennego wysokiego spożycia świeżych, całych warzyw oraz owoców, które są między innymi dobrym źródłem pokarmowym kwercetyny i innych związków o działaniu antyoksydacyjnym czy antyzapalnym. Kwercetyna jest związkiem flawonoidowym, który bezsprzecznie charakteryzuje się dość dobrze udokumentowanym szerokim spektrum właściwości prozdrowotnych, w tym przyczyniających się do poprawy zdrowia kardiometabolicznego i co za tym idzie obniżenia ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Tagi: antyoksydanty, działanie kwercetyny, flawonoidy, kwercetyna, kwercetyna a lipidogram, kwercetyna a odchudzanie, kwercetyna a poziom cukru, kwercetyna a zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *