#3 Badania suplementów diety – Treonian Magnezu

MZ-Store Isolate

Treonian magnezu to forma niezwykle ciekawa pod względem działania na funkcję kognitywne. Szerzej staraliśmy się opisać te formę magnezu tutaj. Warto jednak przytoczyć najważniejsze jego cechy, opowiadające się za sensem jego suplementacji.

Korzyści suplementacji treonianu magnezu:

  • Pomaga regenerować połączenia neuronalne
  • Poprawia pamięć krótkotrwałą, a także długotrwałą
  • Optymalizuje pracę układu nerwowego
  • Wspiera funkcje kognitywne oraz regenerację mózgu
  • Jako jedyna forma magnezu przenika barierę krew-mózg

Jak widać nie jest to zwykła forma magnezu. Jej korzystne działanie jest udokumentowane w wielu pracach naukowych. Pozwala to dowieść działania na organizm ludzki. Mając na celu dobro naszych klientów postanowiliśmy zweryfikować czy jeden z rynkowych produktów rzeczywiście posiada ten specjalny magnez w swoim składzie, mimo deklaracji etykiety. Zleciliśmy badanie w akredytowanym laboratorium produktu marki Apollo's Hegemony, Magnesium L-Threonate.

Wyniki publikujemy na naszej infografice poniżej, a szczegółowe badanie do wglądu zaraz pod nią.

Kryteria to 37,5 mg magnezu w 1 kapsułce. Z poniższej analizy wynika że ilość ta jest potwierdzona, a nawet znajduje się tam drobny naddatek w ilości +3 mg (sumarycznie 40,5 mg).

Sprawdź najlepsze formy magnezu, które możesz dla siebie wybrać.

Tagi: badanie suplementów, l-treonian magnezu, magnez