Popularne artykuły

Kurkumina – naturalna alternatywa dla środków przeciwbólowych!
Suplementacja

Kurkumina – naturalna alternatywa dla środków przeciwbólowych! 

Kurkumina jest związkiem polifenolowym o szerokim działaniu prozdrowotnym, występującym naturalnie w kurkumie,. Przypisuje się jej głównie właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i kardioprotekcyjne.

Jak się okazuje, kurkuma jest również wskazywana jako alternatywa dla leków przeciwbólowych. I właśnie ten aspekt efektywności kurkuminy zbadany został przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w New Delhi. Na tapetę wzięto jeden z najbardziej dokuczliwych rodzajów bólu, pooperacyjny.

Badanie skonstruowane zostało tak, aby zapewnić jego maksymalną obiektywność. Występowanie bólu pooperacyjnego jest bezdyskusyjne, w związku z czym nie mogło być mowy o urojonym poczuciu jego obecności. Istotnymi restrykcjami objęto także osoby badane w tym projekcie. Każda z nich zaangażowana w badania była od pierwszego dnia po przejściu zabiegu cholecystektomii (usunięciu pęcherzyka żółciowego) wykonanego laparoskopowo. Uczestnicy badania musieli być pełnoletni, w pełni sprawni umysłowo oraz pozbawieni jakichkolwiek przypadłości mogących zaburzyć odczuwanie bólu (w tym uzależnień od środków psychoaktywnych oraz nadużywania środków przeciwbólowych).

Do oceny natężenia bólu u badanych użyto 100-punktowej skali VAS, czyli najpowszechniej używanej skali oceny dolegliwości bólowych, pozwalającej na przeniesienie odczuć na graficzne odwzorowanie (1 punkt - minimalny ból, 100 - maksymalny). Ponadto, badano również odczucie zmęczenia w 10-stopniowej skali IRS.

Zarówno grupa doświadczalna, jak i kontrolna, liczyła 25 osób. Pierwsza z nich przyjmowała tabletkę zawierającą 500 mg kurkuminy co 6 godzin, druga z taką samą częstotliwością, przyjmować miała placebo zawierające 350mg dekstrozy. Ponadto, obie grupy wyposażono w tabletki „awaryjne” (650mg paracetamolu), na wypadek gdyby podstawowy schemat terapii bólu okazał się nieskuteczny (stanowiło to również kolejne kryterium oceny skuteczności kurkuminy - im częstsze przyjmowanie tabletki dodatkowej, tym mniejsza skuteczność zastosowanego leczenia).

Badanych poproszono o ocenę bólu wg skali VAS i zmęczenia wg skali IRS po trzech dniach od operacji, tygodniu od operacji, dwóch tygodniach od operacji oraz trzech tygodniach od operacji. Odnotowano także ilość tabletek z paracetamolem przyjętych przez cały czas trwania badania. Po trzech dniach, u obu grup odnotowano zbliżone rezultaty. Wyraźną zmianę zauważono po tygodniu od operacji. Kiedy grupa przyjmująca placebo oceniała natężenie bólu na 30 pkt, grupa doświadczalna wskazywała zaledwie 15-punktowe natężenie bólu. Bardzo podobne wyniki zanotowano tydzień później. Po 21 dniach, obie grupy nie odczuwały już żadnego bólu. Zauważalnie niższe było także odczuwanie zmęczenia w obu grupach. Osoby przyjmujące kurkuminę po zarówno po tygodniu, jak i dwóch od operacji wskazywały na dyskomfort mniejszy o ok. 3 punkty.

Podsumowując, wyniki badania wskazują, że kurkumina może być skutecznym środkiem w walce z bólem. Najlepiej obrazuje to ostatni z ocenianych parametrów, czyli ilość tabletek „awaryjnych” przyjmowanych przez obie grupy w przypadku niewystarczającej redukcji bólu w wyniku stosowanej terapii. Kiedy członkowie grupy kontrolnej zużyli przez 3 tygodnie badania średnio aż 39 tabletek, grupa przyjmująca kurkuminę przyjęła ich ledwo 7. Biorąc pod uwagę tak wysoką skuteczność kurkuminy wobec bólu pooperacyjnego, który jest względnie uciążliwym rodzajem bólu, warto rozważyć wprowadzenie jej jako naturalnego substytutu dla farmakologicznych środków przeciwbólowych w życiu codziennym.

Jaką kurkuminę wybrać? Zobacz przegląd suplementów z kurkuminą.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *