Metody prezentacji składu suplementu na etykiecie

Przegląd etykiety jest najważniejszym elementem w trakcie wyboru suplementu odpowiedniego dla siebie. Szczególnie tabela składników aktywnych powinna być uważnie przestudiowana. Trzeba mieć jednak na uwadze, że skład może być przedstawiony na różne sposoby. Warto je poznać, by dokładnie rozumieć przedstawione informacje i móc precyzyjnie określić jakość suplementu.

Posłużmy się przykładem suplementów zawierających witaminy D3 i K2 MK7.

Zawartość witaminy D3 (cholekalcyferolu) przedstawia się najczęściej posługując się jednostkami międzynarodowymi (IU). Nieco rzadziej spotkać się można z prezentacją ilości tej witaminy w jednostkach masy, czyli w mikrogramach. W obliczu tego bardzo przydatna jest znajomość przelicznika, który wskazuje, że 1 mcg cholekalcyferolu to 40 IU.

Ilość witaminy D3 przedstawiony w IU
Ilość witaminy D3 przedstawiona w mcg.

Pewną nowością stosowaną przez producentów jest przedstawienie informacji nieco szerszej, uwzględniając też ilość surowca wykorzystanego do produkcji suplementu, w tym przypadku koncentratu lanoliny. Naturalna witamina D3 dostarczana jest przez hurtownie właśnie w takiej postaci, co jest bardzo pozytywne, gdyż operowanie proszkiem z czystą, syntetyzowaną witaminą byłoby niezwykle problematyczne ze względu na rząd wartości, jakim są mikrogramy. Dawałoby to bardzo duże prawdopodobieństwo sporych rozbieżności pomiędzy zawartością witaminy w poszczególnych kapsułkach, co jest minimalizowane przy użyciu koncentratu lanoliny standaryzowanego na konkretną zawartość cholekalcyferolu.

Na powyższym przykładzie widzimy informację o 50 mg w kapsułce, co oznacza ilość użytej lanoliny, w czym zawarte jest 5000 IU witaminy D3.

Podobny zabieg stosowany jest w przypadku witaminy K2 MK7, która również mogłaby sprawiać problem przy wartościach rzędu 100 mcg. Z tego względu używa się koncentratu Natto, czyli produktu pozyskiwanego z naturalnej fermentacji soi bez GMO w obecności bakterii Bacillus subtilis. W takim koncentracie zawarte jest 2,5 mg mechachinonu-7 na każdy gram surowca, a więc by w kapsułce znalazło się 100 mcg, należy zastosować 40 mg koncentratu, co widać na załączonym zdjęciu. Daje to nie tylko w pełni naturalne źródło witaminy, ale i większą równomierność rozkładu substancji w poszczególnych kapsułkach.

Jak widać, rzetelni producenci zaczynają przedstawiać coraz szersze spektrum informacji o zawartości ich suplementów i metodach produkcji. Warto wybierać marki, które dostarczają klientom tak szeroki pakiet danych.

Tagi: cholakalcyferol, witamina d3