Inozytol – działanie i właściwości

Niektóre z deklarowanych zalet zdrowotnych inozytolu, na które można trafić w internecie, to między innymi to, że zwalcza on objawy depresji, poprawia płodność, wspomaga utratę wagi, obniża poziom cholesterolu, wspomaga sen, łagodzi zaparcia i wspiera porost silnych, zdrowych włosów.


Czym jest inozytol?

Skoro ta substancja jest taka wspaniała, dlaczego mało kto o niej słyszał?

Zwróciliśmy uwagę, że żadna z tych korzyści, a przynajmniej te, które znaleźliśmy, nie zostały naukowo poparte na przeglądanych stronach. Jak dobrze wiecie, nasza artykuły opierają się tylko na rzetelnych danych – dlatego postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tematowi inozytolu!

Czas założyć odznakę internetowego detektywa i brać się do roboty.

Od jak dawna inozytol jest dostępny na rynku?

Inozytol ma za sobą dość długą historie wykorzystania w medycynie, szczególnie w klinicznej ginekologii, gdzie jego stosowanie jest obecnie szeroko rozpowszechnione.

Był rok 1850, kiedy inozytol został po raz pierwszy wyodrębniony z mięśnia przez naukowca Johanesa Josepha Scherera (1814-1869) (1). Po tym czasie wielu badaczy zaczęło badać jego rolę w różnych tkankach i narządach. Kilka wstępnych ustaleń dotyczyło związków opartych na inozytolu do fizjologii komórki zarodkowej (na przykład spermy i jajeczka). (1)

W 1988 r. podczas badań nad cukrzycą stwierdzono, że związki inozytolu są chemicznymi mediatorami insuliny. (6) W tym czasie zespół policystycznych jajników (PCOS) po raz pierwszy został powiązany z opornością na insulinę. (1) Dokonano również połączenia między PCOS a inozytolem.

Budowa chemiczna inozytolu
Budowa chemiczna inozytolu

Czym właściwie jest inozytol?

Inozytol jest związkiem organicznym, ważnym dla kilku ważnych biologicznych ról i procesów w ciele. (2) Inozytol i jego pochodne (sole, fosforany i związki lipidowe) występują obficie w naturze, występują w wielu pokarmach roślinnych, zwłaszcza w owocach, nasionach, produktach pełnoziarnistych i ziarnach. (5, 13) Jest również obecny w ciałach zwierząt i może być sztucznie wytworzony w laboratorium.

Często jest nieprawidłowo klasyfikowany jako witamina B. Należąc formalnie do rodziny cukrowej (3), jego struktura pozwala na tworzenie dziewięciu różnych form inozytolu. (1) Dwie formy najbardziej obecne w ludzkim ciele, z których najczęściej słyszymy, to: mio-inozytol (MI) i D-chiro-inozytol (DCI). (1, 2) Stosunek fizjologiczny tych dwóch postaci w ludzkim ciele wynosi 40: 1 (MI / DCI). (1)

MI występuje najobficiej i jest to najbardziej "interesującą" formą. (1) Obecnie uważa się nawet, że jest to cząsteczka prebiotyczna. (4) Poza spożyciem pokarmu zawierajacego MI może być również wytwarzany z glukozy przez organizm ludzki. (1, 13)

Ile jest badań dotyczących działania inozytolu?

Ilość i jakość badań nad korzyściami zdrowotnymi Inozytolu w dużej mierze zależy od badanego obszaru. Ogólnie rzecz biorąc, nie dostępnych jest wiele wysokiej jakości badań, ale istnieje szereg przeglądów systematycznych (S / R) i kilka artykułów meataanalitycznych (M / A), pojawiających się w dziedzinie ginekologii i psychiki, w odniesieniu do Inozytolu. Szczególnie w dziedzinie ginekologii i reprodukcji inozytol ma dość długą historię badań. W dziedzinie zdrowia psychicznego badania były generalnie rzadkie i miały niewielką skalę.

Czy inozytol pomaga w zajściu w ciążę?

Zwłaszcza myo-inozytol jest uważany za ważny w wielu obszarach rozmnażania się człowieka i przez długi czas był przedmiotem badań. (9) Występuje w wysokich stężeniach w płynie pęcherzykowym kobiet, gdzie wydaje się, że podwyższone ilości pełnią pozytywną funkcję w dojrzałości pęcherzyków i stanowią marker komórek jajowych dobrej jakości. (2, 9) MI występuje również w wysokich stężeniach w spermie męskiej. (2)

Inozytol i płodność

Nie mogliśmy znaleźć dokumentów analizujących inozytol i jego rolę w płodności, poczęciu i rozmnażaniu. W jednym z badań oceniających szereg przeciwutleniaczy dla kobiecej płodności myo-inozytol był zawarty jako doustny przeciwutleniacz. Wnioski z badania są następujące:"

"antyoksydanty nie były związane ze zwiększoną liczbą urodzeń żywych lub ciążą kliniczną"

Jakość dowodów w tym przeglądzie została oceniona jako "bardzo niska" i analitycy nie byli w stanie ocenić, czy jeden przeciwutleniacz był ogólnie lepszy od innego. (12) Inne badania kliniczne zbadały ten obszar dokładniej, ale wyniki były niespójne.

Inozytol i PCOS oraz insulinooporność

Dostępnych jest sporo informacji na temat inozytolu i jego roli w PCOS, który jest najczęstszą przyczyną niepłodności u kobiet. (1, 2, 8) PCOS jest związany z dysfunkcją jajników, zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi oraz nieregularnymi miesiączkami i dotyka nawet 10% kobiet w wieku rozrodczym. (1,8) Jest związany z opornością na insulinę (1). Uważa się, że niedobór inozytolu i upośledzenie szlaków zależnych od inozytolu odgrywają ważną rolę w rozwoju insulinooporności (2, 6).

Suplement zawierający inozytol oraz cholinę - MZ Store Choline & Inositol
Suplement zawierający inozytol oraz cholinę - MZ Store Choline & Inositol

Krytyczny przegląd 12 randomizowanych badań kontrolowanych, zawartych w badaniu S/R z 2016 r., wykazał, że doustne przyjmowanie MI, samodzielnie lub w połączeniu z DCI, jest w stanie przywrócić spontaniczną owulację i poprawić płodność u kobiet z PCOS. (16)

Jednak optymalne leczenie niepłodności kobiet z PCOS nie zostało jeszcze ustalone. (9, 10, 11) U tych, którzy pragną natychmiastowej ciąży (np. Starsze kobiety), suplementacja MI nie wydaje się najodpowiedniejszym wyborem. (9) Dla tych, którzy mają więcej czasu na zajście w ciążę (np. Młodsze kobiety), MI może być leczeniem z wyboru w celu przywrócenia miesiączkowania i płodności. Zapewnia stopniową poprawę zdrowia bez potencjalnego ryzyka ciąży mnogiej. (9)

Istnieją strony internetowe promujące suplementację inozytolu dla starszych kobiet pragnących zdrowej ciąży. Jednak w tej chwili nie ma dowodów na poparcie tej rekomendacji.

W przypadku pacjentów z nadwagą z PCOS, leczenie skojarzone MI i DCI, w porównaniu z samą terapią MI, zostało zasugerowane jako leczenie pierwszego wyboru . (8) W celu ustalenia właściwej dawki terapeutycznej w celu zapewnienia skuteczności, bez komplikowania czynności jajników, produkt inozytolu został specjalnie zaprojektowany zgodnie z własnymi fizjologicznymi wartościami stężeń w osoczu MI / DCI wynoszącym 40: 1. (7) Ta łączona terapia miała podwójny efekt: (a) działanie na wątrobę, głównie poprzez DCI, mające na celu zmniejszenie poziomów insuliny; i (b) selektywny wpływ na jajniki, gdzie MI działa w celu przywrócenia wrażliwości hormonów stymulujących folikulotropinę. (7, 8)

Technologie reprodukcyjne

Istnieje potencjalna korzyść z suplementacji inozytolem w kontekście technologii wspomaganego rozrodu (ART) i zapłodnienia in vitro (IVF), w odniesieniu do roli MI w podnoszeniu jakości komórek jajowych i plemników. (14) Jest to obszar, który dopiero niedawno został zbadany. (2, 14)

Podsumowując:

W przypadku kobiet uznawanych za częściowo płodne, obecnie nie ma wiarygodnych badań sugerujących, że doustna suplementacja inozytolu wspomaga osiągnięcie pomyślnej ciąży. (12)

W przypadku młodszych pacjentek z PCOS poddawanych leczeniu niepłodności (cykle ICSI), długotrwałe jednoczesne leczenie z MI wydaje się znacznie poprawić jakość komórek jajowych i zmniejsza ryzyko zespołu nadmiernej stymulacji jajników. Nie poprawia odpowiedzi na stymulację. W przypadku starszych kobiet cierpiących na PCOS lub innych pacjentów wymagających natychmiastowej ciąży terapia MI nie jest uważana za najlepszy wybór. (9)

Obecnie badana jest potencjalna korzyść ze stosowania inozytolu w dziedzinie technologii reprodukcyjnych. (14)

Czy inozytol poprawia jakość snu i pomaga walczyć z bezsennością?

Nie było praktycznie żadnych badań bezpośrednio badających inozytol w odniesieniu do bezsenności i innych zaburzeń snu.

W 2010 r. przegląd uzupełniających i alternatywnych leków (CAM) nie znalazł dowodów na działanie inozytolu w leczeniu zaburzeń snu. Znaleziono wstępne dowody na leczenie lęku inozytolem, ale nie depresję (15), która może pośrednio wpływać na jakość snu.

W tej samej recenzji stwierdzono, że "melatonina może być użyteczna w leczeniu opóźnionej fazy snu, jetlagu lub efektów pracy zmianowej". (15)

Podsumowując:

Nie ma dowodów na to, że inozytol przynosi korzyści w kwestii poprawy jakości snu. Istnieją pewne dowody, że poprawia zaburzenia nastroju, takie jak lęk, a tym samym może pośrednio łagodzić bezsenność.

Czy inozytol obniża poziom testosteronu?

Obecnie prowadzone są bardzo ograniczone badania na ten temat. Wbrew intuicji dostępne informacje dotyczą kobiet, a nie mężczyzn.

Jednym ze znanych wskaźników PCOS jest hiperandrogenizm, stan medyczny, w którym w ciele kobiety obecne są nadmierne poziomy "męskich" hormonów płciowych (a.k.a. androgenów), takich jak testosteron. (13,16) Różne badania wykazały, że DCI przy niskich dawkach obniża poziom androgenów w surowicy u pacjentek  z PCOS. (13,16) Wykazano również, że MI obniża poziomy androgenów w surowicy, w oddzielnych badaniach. (13, 16) Uważa się, że jest to spowodowane poprawą insulinooporności u pacjentów z PCOS po terapii inozytolem. (13)

Podsumowując:

Terapia inozytolem jest skutecznym leczeniem PCOS i istnieją pewne dowody na to, że obniża on poziom androgenów, takich jak testosteron, u kobiet w ramach leczenia. Obecnie nie ma badań wskazujących na rolę inozytolu w obniżaniu poziomu testosteronu u mężczyzn lub u kobiet bez PCOS.

Czy inozytol obniża poziom cholesterolu i ciśnienie krwi?

Po raz kolejny efekty te wykazano tylko u pacjentów z PCOS.

PCOS wiąże się z opornością na insulinę, która ma wiele objawów. Możemy do niech zaliczyć wysoki poziom cholesterolu i podwyższone ciśnienie krwi. (13) W przeglądzie z 2016 r. znaleziono kilka badań, w których odnotowano pozytywne skutki suplementacji MI i DCI na nieprawidłowości kliniczne, metaboliczne, endokrynologiczne, hormonalne i oksydacyjne u kobiet z PCOS. (13) Jako jeden z przykładów wykazano, że suplementacja MI jest skuteczna w poprawie nieprawidłowego poziomu cholesterolu w jednym badaniu klinicznym z udziałem 42 kobiet z PCOS. (13)

Poza tym, wszystko, co udało nam się znaleźć, to badanie z 1999 roku, w którym badano rolę heksafosforanu inozytolu (IP6), głównego źródła dietetycznego fosforanów inozytolu i wysokiego poziomu cholesterolu w modelu szczurzym. Stwierdzono "rolę IP6 jako potencjalnego środka terapeutycznego w leczeniu wysokiego poziomu lipidów". (17)

Podsumowując:

Poprzez leczenie PCOS inozytol może również poprawić związane z nim objawy, takie jak wysoki poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi. Niewiele jest badań sugerujących, że inozytol jest korzystny jako środek obniżający poziom cholesterolu i / lub przeciwnadciśnieniowy dla ogółu społeczeństwa.

Czy inozytol pomaga w leczeniu depresji?

Ten temat został całkiem dobrze przeanalizowany.

Przeglądy systematyczne i metaanalizy zanotowały "nieistotne wyniki" dla inozytolu jako środka terapeutycznego w depresji. (18) Kolejny przegląd z 2010 r. zawierał taki sam wniosek. (15) M / A z 2014 r. Na ten sam temat sugeruje, że "inozytol może być korzystny dla pacjentów z depresją, zwłaszcza z zespółem napięcia przedmiesiączkowego", pomimo stwierdzenia "braku statystycznie istotnych skutków inozytolu na objawy depresyjne". Uznali jednak, że głównym ograniczeniem ich M / A jest to, że uwzględniono niewielką liczbę badań (czyli 7 badań). (19)

W kwestii depresji dwubiegunowej przeprowadzono tylko kilka niewielkich badań. (20, 21) W celu przedstawienia rekomendacji potrzebne są pogłębione badania na większej liczbie ochotników.

Podsumowując:

Nie ma poważnych dowodów potwierdzającą, że inozytol to skuteczny sposób leczenia depresji. Konieczne są dalsze badania w tej dziedzinie.

Czy inozytol jest bezpieczny?

Według przeglądu bezpieczeństwa inozytolu z 2011 r. Istnieje niewiele informacji na temat bezpieczeństwa / skutków ubocznych, pomimo jego szerokiego zastosowania klinicznego. Odkryto, że "tylko najwyższa dawka MI (12 g / dobę) wywoływała łagodne działania niepożądane ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka". (22) Nasilenie działań niepożądanych nie wzrosło wraz z dawkowaniem.

To stwierdzenie zostało potwierdzone w 2014 r. M/A, w którym inozytol powodował nieznaczne zaburzenia żołądkowo-jelitowe w porównaniu z placebo. (19) Jednak w tym obszarze potrzebne są dalsze badania, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie inozytolu w niektórych dziedzinach medycyny.

Przeczytaj więcej o witaminach z grupy B. 

Inozytol - podsumowanie

W internecie możemy znaleźć wiele informacji o rzekomych cudownych mocach inozytolu, jednak jest niewiele badań, które mogą to potwierdzić. Możemy natomiast potwierdzić, że jest on bardzo obiecujący w kwestii wsparcia terpaii PCOS. Efekty leczenia inozytolem obejmują potencjalnie poprawę płodności w podgrupie pacjentów z PCOS i zmniejszenie wskaźników/skutków ubocznych związanych z PCOS, takich jak wysoki poziom testosteronu, wysoki poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi.

Tagi: cholina, inozytol, witamina b8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *