Blog us   | pl | PLN
0 0,00 zł
 bok@mz-store.pl  +48 22 602 26 41
Since 2005
Endo Rush Endo Rush 495g
Bsn
119,00 zł
Magazyn: eu

Endo Rush 495g

Bsn
Waga wysyłki: 570g
119,00 złz VAT
3,97 zł / porcja
Opis produktu
 • Silny produkt przedtreningowy
 • Skupiony na mobilizacji wewnętrznej energii
 • Zwiększa dostępność substratów energetycznych
 • Mobilizuje tempo przemian energetycznych
 • Przyspiesza regenerację nośników energii
 • Usprawnia transport pozyskanej energii
 • Wykazuje właściwości psychostymulujące
 • Zmniejsza zmęczenie i uczucie bólu
 • Przeciwdziała zakwaszeniu ustroju
 • Spowalnia tempo odwadniania ustroju
 • Wzmacnia barierę antyoksydacyjną
 • Ogranicza rozległość stanów zapalnych
 • Poprawia krążenie krwi w naczyniach
 • Podnosi dotlenienie i odżywienia komórek
 • Zwiększa skuteczność detoksykacji
 • Daje istotną motywację do działania
 • Podnosi siłę i wytrzymałość mięśni
 • Potęguje intensywność treningu
 • Poprawia kompozycję ciała

BSN Endo Rush to nowoczesny środek przedtreningowy, tworzony zgodnie z najnowszą wiedzą i oczekiwaniami względem poprawy możliwości treningowych. Dostarczając znaczących ilości podstawowych składowych, umożliwia sprawny przebieg procesów biochemicznych, których zachowanie wymaganej ciągłości, stanowi gwarant wykonania odpowiednio wydajnej pracy. Będąc uzupełnionym o specjalnie dobrane ekstrakty roślinne, dodatkowo motywuje ustrój do jeszcze większego, wyniesionego ponad przeciętność wysiłku fizycznego. W ten sposób skomponowany produkt koncentruje się na założeniu mobilizacji sił witalnych i energii pochodzącej z wnętrza organizmu, jako mocy kluczowej dla osiągnięcia sukcesu w sporcie.

W skład produktu BSN EndoRush wchodzą:
Niacyna
– znana inaczej jako witamina B3 lub PP, nazwa wspólna dla zbioru hydrofilowych związków chemicznych dobrze rozpuszczalnych w wodzie i alkoholu, wykazujących stosunkowo dużą trwałość na tle innych witamin, przejawiających podobne mechanizmy działania w ustroju ludzkim. Jako prekursor umożliwiający wytwarzanie dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+) i jego ufosforylowanej formy, czyli dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), bierze udział w wewnątrzustrojowej syntezie koenzymów zaangażowanych w przebieg wielu przemian metabolicznych dotyczących, m. in. białek, tłuszczy, czy węglowodanów. Za pośrednictwem NADPH, nasila pobudliwość reduktazy glutationowej (GSH) wspierającej regenerację uprzednio utlenionego glutationu, endogennego przeciwutleniacza skutecznie redukującego poziom nadtlenku wodoru (H2O2). Ogranicza utlenianie innych związków antyoksydacyjnych i przeciwdziała peroksydacji lipidów. Minimalizując wytwarzanie licznych związków prozapalnych w tym: cytokin, molekuł adhezyjnych i chemokin, poprzez zmniejszanie aktywności poli(ADP-rybozo)polimerazy-1 (PARP-1), jak również hamując pobudliwość makrofagów oraz tempo przemian limfocytów, obniża wielkość zapaleń powstających w ustroju. Zwiększając poziom substratów kompleksu I mitochondrialnego łańcucha oddechowego, zwiększa ilość reakcji przebiegających na danym etapie procesu wytwarzania energii, co podnosi wydajność procesu pozyskiwania energii z substratów energetycznych. Biorąc udział w procesach katabolicznych zgromadzonych substratów energetycznych, zapewnia ciągłość dostaw danych związków niezbędnych do przemian energetycznych. Wspomagając wyrzut hormonu wzrostu poprawia kompozycję ciała, co przejawia się poprzez intensyfikację regeneracji struktur białkowych, z jednoczesnym ubytkiem nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zmniejszając aktywność kaspazy-3, spowalniając sekrecję cytochromu c z mitochondriów i pobudzając Δ-6-desaturazy, jak również w czasie niedokrwienia podnosząc ilość VEGF aktywującego PI3K/Akt, wykazuje działanie neuroochronne. Wspierając syntezę prostaglandyny D2 (PGD2) poprawia relaksację mięśni naczyń zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, co wpływa na ciśnienie krwi, dowóz składników odżywczych i detoksykację ustroju z nadmiaru mleczanu i pirogronianu, przeciwdziałając w konsekwencji atakom bóli migrenowych. Wspierając przetrwanie śródłonkowego tlenku azotu poprzez niwelowanie stresu oksydacyjnego, ograniczając ilość zakrzepów za pośrednictwem ścieżki COX-2/PGI2 oraz poprawiając profil lipidowy, wspiera utrzymanie dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszając aktywność transportera NaPi/2b umiejscowionego w dalszych odcinkach układu pokarmowego, ogranicza przyswajanie fosforanów, poprzez co redukuje obciążenie nerek i przeciwdziała ich zwapnieniom. Ograniczając pobudliwość PARP, spowalniając powstawanie iNOS za sprawą zmniejszania ilości cytokin oraz redukując stężenie reaktywnych formy tlenu poprzez wyciszanie makrofagów, wydłuża żywotność komórek beta wysp Langerhansa, dbając tym samym o zachowanie prawidłowego stanu trzustki. Ograniczając stres oksydacyjny i wzmagając uwalnianie śluzu wyściełającego ściany żołądka, chroni dany narząd przed toksynami dostarczanymi drogą pokarmową. Zastosowany w produkcie amid kwasu nikotynowego stanowi bezpieczną i często wykorzystywaną w suplementacji formę danej witaminy. Jest on podstawową postacią niacyny endogennie występującą w ustroju człowieka. Przyjmowany z zewnątrz bez problemu jest wchłaniany i poddawany przemianom do swoich pochodnych, a przy tym nie wywołuje uciążliwego dla wielu osób efektu "flush", czyli nieprzyjemnego swędzenia i mało atrakcyjnego zaczerwienienia skóry.

Kwas pantotenowy – określany również mianem witaminy B5, rozpuszczalny w wodzie i zarazem najbardziej labily związek chemiczny pośród witamin przynależących do grupy B. Działalność danej substancji w organizmie ludzkim uwidacznia się głównie za pośrednictwem acetylo-CoA (koenzym A) do którego jest przekształcany, a który to koenzym jest istotnym nośnikiem grupy acetylowej w reakcjach acetylowania. Umożliwiając syntezę acetylocholiny z choliny, zapewnia prawidłowość działania układu nerwowego oraz wysoką efektywność połączenia mózg-mięśnie. Będąc ważnym elementem cyklu kwasu cytrynowego (cykl Krebsa), zaangażowany jest w procesy powstawania energii. Stanowiąc składową kompleksu enzymatycznego umożliwiającego tworzenie kwasów tłuszczowych, wpływa na gospodarkę tłuszczy, a tym samym i substratów energetycznych. Jako związek wyjściowy dla cholesterolu, uczestniczy w kreowaniu lipidogramu oraz wspomaga endogenną produkcję licznych jego pochodnych, w tym hormonów steroidowych, czy witaminy D. Angażując się w syntezę porfirynowych pierścieni stanowiących integralną część hemoglobiny, utrzymuje wysoką efektywność dostarczania tlenu do komórek za pośrednictwem układu krwionośnego. Podnosząc poziom zredukowanej formy glutationu (GSH), ogranicza ilość niekontrolowanych procesów utleniania, redukując tym samym wielkość uszkodzeń wewnątrzustrojowych struktur oraz przeciwdziała peroksydacji lipidów. Zapewniając zdolność endogennej produkcji immunoglobulin, poprawia pracę układu immunologicznego. Umożliwiając sprawną acetylację sulfoamidów, zwiększa skuteczność ich usuwania z ustroju, odtruwając tym samym organizm z ich niekorzystnego nadmiaru. Wspomaga zachowanie odpowiedniego stanu skóry, błon śluzowych oraz poprawia pigmentację włosów. Włączenie do produktu witaminy B5 w postaci stabilizowanej wapniem, czyli pantotenianu wapnia, zapewnia większą trwałość danej witaminy, a tym samym i wyższą skuteczność jej suplementacji.

Opatentowana mieszanka L-argininy i L-cytruliny:

 • L-arginina – inaczej kwas 2-amino-5-guanidynowalerianowy, zapisywany także skrótem Arg, bądź R, związek azotowy z grupy aminokwasów, uznany z żywieniowego punktu widzenia za warunkowo niezbędny, w okresie intensywnego wzrostu występującego m. in. u małych dzieci, czy też osób podejmujących wyczerpującą aktywność fizyczną. Biorąc udział w syntezie kreatyny jako istotna składowa jej cząsteczki, zapewnia organizmowi zdolność magazynowania i transportu grup fosforanowych na większe odległości, umożliwiając tym samym odnowę zasobów szybkiej energii w postaci związków wysokoenergetycznych. Zaliczając się do grona substancji glukogennych, zapewnia ustrojowi dodatkowe możliwości pozyskiwania energii z substratów alternatywnych. Będąc substratem wykorzystywanym w syntezie tlenku azotu (NO), angażuje się w sprawne przekazywanie informacji wewnątrz organizmu. Zapewniając cząsteczkę sygnalizacyjną, wpływając na działalność synaps, jak również tworząc wielkość pobudzenia receptorów kwasu glutaminowego, przyczynia się do tworzenia rodzaju sygnału przekazywanego za pośrednictwem neuronów. Kreując jakość sygnalizacji neuronalnej oraz pozwalając na prawidłowy wzrost i rozwój składowych układu nerwowego, wspiera niezawodność pracy danego układu. Zwiększając wielkość stężenia śródbłonkowego NO w układzie sercowo-naczyniowym, rozluźnia napięcie mięśni gładkich naczyń, sprzyjając poprawie krążenia żylnego i utrzymaniu optymalnego ciśnienia krwi. Usprawniając przepływ krwi przez naczynia oraz ograniczając nadmierną agregację płytek krwi, podnosi efektywność działania układu krążenia. Wraz z pozytywnym wpływem na funkcjonalność układu sercowo-naczyniowego, podnosi wydajność procesów transportu substancji odżywczych i tlenu do komórek oraz ich detoksykację odbywającą się za pośrednictwem danego układu. Będąc ważnym elementem cyklu ornitynowego odpowiedzialnego za usuwanie nadmiaru amoniaku z organizmu, istotnie angażuje się w proces odtruwania ustroju. Sprzyjając sekrecji somatotropiny oraz wzmagając aktywność ścieżki mTOR, zwiększa potencjał wzrostowy i regeneracyjny licznych komórek ustroju. Mobilizując napływ krwi do prącia, usprawnia wywoływanie erekcji.

 • L-cytrulina – określany również mianem kwasu 2-amino-5-ureidoamylowy, związek chemiczny przynależący do grona α-aminokwasów. Klasyfikowany jest jako aminokwas nieproteolityczny, czyli nie budujący struktur białkowych, stąd w organizmie występuje głównie w formie wolnej. Związek ten nie jest substancją niezbędną dla przetrwania ustroju, jednak z racji pełnienia roli istotnego prekursora w procesie endogennej syntezy argininy, pobór odpowiedniej jego ilości wraz z żywnością jest wskazany. Stanowiąc substrat do produkcji argininy wykorzystywanej w syntezie kreatyny, usprawnia tworzenie substancji odpowiedzialnej za regenerację związków wysokoenergetycznych, niezbędnych do podejmowania działań i zachodzenia procesów odnowy organizmu. Wzmagając lipolizę i spowalniając gliceroneogenezę, podnosi dostępność wolnych kwasów tłuszczowych wykorzystywanych w celach energetycznych. Jako pośredni prekursor neuronalnego tlenku azotu, wpływa na kreowanie jakości sygnału przekazywanego w układzie nerwowym, zarówno w jego części autonomicznej, jak i mózgu. Pełniąc rolę substratu w procesie wytwarzania endotelialnego tlenku azotu, sprzyja rozszerzeniu naczyń, wspomagając tym samym przepływ krwi i regulację ciśnienia tętniczego. Usprawniając krążenie krwi w układzie krwionośnym, przeciwdziałając zlepianiu się płytek krwi oraz wspomagając odwrócony transport cholesterolu (RTE), dba o dobrą kondycję układu sercowo-naczyniowego. Będąc niezbędną składową cyklu mocznikowego, pozwala na efektywne funkcjonowanie jedynej w pełni skutecznej drogi eliminacji szkodliwego amoniaku z ustroju. Wspomagając sekrecję hormonu wzrostu (hGH) i aktywując szlak mTOR pobudza procesy budowy zachodzące w organizmie. Wzmagając procesy anaboliczne licznych struktur z jednoczesną poprawą dowozu składników odżywczych za pośrednictwem sprawnie działającego układu krążenia, tworzy warunki dogodne do odnowy biologicznej ustroju. Zwiększając wyrzut somatotropiny, podnosząc tempo lipolizy i ograniczając gliceroneogenezę, wspiera rozkład uprzednio zgromadzonej tkanki tłuszczowej i przeciwdziała jej powtórnemu magazynowaniu. Podnosząc efektywność produkcji tlenku azotu, wspomaga erekcję.

Monohydrat kreatyny – występujący w postaci jednowodnej związek chemiczny zawierający 87,9% kreatyny, azotowego związku w pewnych ilościach tworzonego endogennie przez organizm ludzki w reakcji metylacji kwasu β-metyloguanidynooctowego w asyście N-metylotransferazy guanidynooctanowej. Wykazując zdolność do przyłączania, transportu na większe odległości oraz ewentualnego magazynowania grup fosforanowych, umożliwia sprawną odnowę związków wysokoenergetycznych, szczególnie adenozyno-5'-trifosforanu (ATP), cząsteczki zapewniającej m. in. energię do pracy mięśni w trakcie wysiłku fizycznego oraz późniejszej, wydajnej regeneracji struktur ustroju. Potęgując możliwości natychmiastowej resyntezy związków wysokoenergetycznych, podnosząc zdolności buforujące w tkance mięśniowej, zwiększając potencjał przeciwutleniający bariery antyoksydacyjnej oraz usprawniając gromadzenie glikogenu i wody jako komponentów niezbędnych do przebiegu licznych reakcji biochemicznych w organizmie, wspomaga zdolności wysiłkowe oraz przyspiesza tempo późniejszej odnowy biologicznej. Będąc związkiem dostarczanym z zewnątrz, spowalnia endogenną syntezę kreatyny, a tym samym redukuje ilość tworzącej się homocysteiny, metabolitu, który w większych ilościach i przy dużym obciążeniu ustroju, może niekorzystnie wpływać na kondycję naczyń w układzie krwionośnym.

Beta-alanina – azotowy związek chemiczny zaklasyfikowany do β-aminokwasów, strukturalnie zbliżony do alfa-alaniny, stanowiący jej izomer konstrukcyjny. W odróżnieniu od krewniaczej strukturalnie cząsteczki, jest aminokwasem nieproteolitycznym, czyli nie budującym białek ustrojowych. W organizmie występuje w postaci wolnej, bądź stanowi składową niewielkich peptydów. Będąc substratem wyjściowym do syntezy wielu ważnych związków, m. in.: koenzymu A, kwasu pantotenowego, bądź współtworząc inne nieduże peptydy, np. karnozynę, czy anserynę, wpływa istotnie na pracę ogółu ustroju. Umożliwiając produkcję karnozyny, inaczej β-alanylo-L-histydyny, dipeptydu zlokalizowanego najliczniej w tkance mięśniowej i układzie nerwowym, zwiększa ich ochronę przed degradacją poprzez przejawiane właściwości przeciwutleniające, umożliwiające wyciszanie tlenu singletowego, spowalnianie tempa powstawania rodników hydroksylowych, redukcję nadtlenków oraz obniżanie zbytniej aktywności metali przejściowych. Zmniejszając poziom jonów wodorowych za pośrednictwem karnozyny, wspiera mechanizmy przeciwdziałające zakwaszeniu ustroju. Równoważąc pH w tkance mięśniowej, pozwala na utrzymanie dogodnych warunków do zachodzenia reakcji biochemicznych. Redukując tempo zakwaszania ustroju, wydłuża czas niezachwianej pracy mięśni. Beta-alanina wywołując rozładowanie neuronów i tworząc specyficzne uczucia mrowienia na skórze, motywuje organizm do sprawniejszego podejmowania aktywności fizycznej. Za sprawą uzupełniających się mechanizmów działania, powszechnie uznaje się jej synergizm z kreatyną celem wsparcia procesów wysiłkowych i regeneracyjnych, jak również z kofeiną w zakresie pobudzenia i motywacji. Wkomponowanie do receptury produkty beta-alaniny oznaczonej znakiem CarnoSyn®, gwarantuje wysoką czystość i dużą skuteczność działania danego związku.

Glicerofosforan wapnia – związek chemiczny będący solą wapniową kwasu glicerofosforowego. Efekty uzyskiwane za pomocą jego suplementacji, stanowią przede wszystkim wynik dostarczenia jego poszczególnych składowych, w tym wapnia, fosforu i glicerolu. Pośród największych korzyści z przyjmowania danej formy w sporcie wymienia się jej znaczące właściwości alkalizujące i usprawniające funkcjonowanie gospodarki wodno-elektrolitowej.

 • Wapń – oznaczony symbolem Ca, dwuwartościowy pierwiastek zaklasyfikowany do grupy berylowców. Utożsamiany jest przede wszystkim z układem kostnym, gdzie znajduje się jego 99% ilości zlokalizowanej w organizmie. Stanowiąc składnik strukturalny kośćca występujący pod postacią hydroksyapatytu, bierze udział w budowie i utrzymaniu dobrego stanu układu kostnego. Umożliwiając prawidłową kurczliwość serca, będąc częścią mechanizmu odpowiedzialnego za normowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszając agregację płytek krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Nasilając sygnał przesyłany za pośrednictwem neuronów oraz uczestnicząc w procesach tworzenia pamięci, pozwala na odpowiednio wydajną pracę układ nerwowego. Ingerując w aktywność makrofagów, wspomaga działanie układu immunologicznego. Zwiększając wydajność lipolizy, ograniczając lipogenezę oraz wpływając na pobudliwość enzymów odpowiedzialnych za przebieg reakcji w cyklu Krebsa, wspomaga proces tworzenia energii niezbędnej do funkcjonowania organizmu oraz wykonywania przez niego pracy fizycznej i umysłowej. Stanowiąc składową mechanizmu termoregulacji, bierze udział w optymalizacji ciepłoty ciała. Jako pierwiastek alkaliczny bierze udział w normalizacji równowagi kwasowo-zasadowej zachwianej poprzez uprzednie zakwaszenie. Zapewniając zdolność tworzenia zwapnień w rejonach wystawionych na zbyt intensywne zapalenia, chroni dane rejony przed nadmierną degradacją. Podnosząc efektywność rozpadu zapasowej tkanki tłuszczowej, spowalniając produkcję nowych kwasów tłuszczowych oraz ograniczając wchłanianie tłuszczu z przewodu pokarmowego poprzez ich wiązanie, wspomaga kontrolę masy ciała. Zapewniając wymaganą ruchliwość plemnikom, utrzymuje wysoką zdolność rozrodczą mężczyzn.

 • Fosfor – niemetal figurujący pod symbolem P w okresowym układzie pierwiastków. W ustroju ludzkim zlokalizowany jest głównie w zębach i kośćcu, z którymi to jest najsilniej kojarzony. Biorąc udział w mineralizacji kości, dba o utrzymanie mocnego kośćca. Wchodząc w skład struktur zębów, zapewnia im odpowiednią twardość i trwałość, zapewniając organizmowi zdolność pobierania pokarmu w odpowiednio rozdrobnionej formie umożliwiającej efektywniejsze wykorzystanie pobieranego pożywienia. Stanowiąc element składowy kwasów nukleinowych, angażuje się w procesy utrzymania materiału genetycznego. Będąc ważną częścią grup fosforanowych przekazywanych pomiędzy nośnikami zaangażowanymi w gospodarkę energetyczną, m. in. kreatyną, a adenozyno-5′-trifosforanem (ATP), zapewnia prawidłowość przebiegu reakcji z wykorzystaniem energii. Jako składowa fosfolipidów, bierze udział w budowie licznych błon, tworzeniu istotnych elementów strukturalnych układu nerwowego oraz wspiera gospodarkę tłuszczową ustroju.

 • Glicerol – inaczej gliceryna lub propanotriol, a dokładniej 1,2,3-propanotriol, związek chemiczny będący najprostszym alkoholem trójwodorotlenowym. Jako związek glukoneogenezy stanowi alternatywne źródło glukozy, wykorzystywane szczególnie w warunkach wysiłku beztlenowego. Będąc sprawnie transformowany do glikogenu, zasila jego pulę, głównie w wątrobie, bądź stanowi związek wyjściowy do syntezy tłuszczy. Stanowiąc szkielet dla tłuszczowych pochodnych, zapewnia stabilność strukturalny tkanki tłuszczowej. Z racji nieprzeciętnie wysokiej hydrofilowości w stanie wolnym, a tym samym i zdolności przytrzymywania przy sobie dużych ilości wody, występuje w roli pewnego rodzaju bufora, wspierającego sprawne funkcjonowanie gospodarki wodnej. Zatrzymując przy sobie cząsteczki wody, ogranicza jej wydalanie przez nerki. Oddając wodę w okresie odwadniania ustroju powodowanego wysiłkiem fizycznym, bądź zmianami temperatury otoczenia, niweluje niekorzystne następstwa odwodnienia i wspomaga procesy termoregulacyjne. Zasilając krwiobieg w dodatkowe porcje wody, sprzyja rozszerzaniu naczyń, a poprzez to obniża ciśnienie krwi i poprawia transport substancji odżywczych.

Kofeina – substancja pochodzenia roślinnego zapisywana także jako 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion lub prościej 1,3,7-trójmetyloksantyna, związek chemiczny oparty na pięcio- i sześciowęglowych pierścieniach, alkaloid purynowy stanowiący pochodną imidazolopirymidyny. W przyrodzie najobficiej występuje w ziarnach Coffea, nasionach Paullinia cupana oraz liściach Camellia sinensi i Ilex paraguariensis, czyli roślinach utożsamianych z właściwościami pobudzającymi. Jej silny wpływ na organizm ludzki możliwy jest głównie za sprawą podobieństwa strukturalnego do cząsteczki adenozyny i zdolności jej oddziaływania z receptorami adenozynowymi, zwłaszcza A1 i A2. Część właściwości wynika także z hamującego wpływu na pobudliwość cAMP-fosfodiesterazy (cAMP-PDE) oraz tworzenia licznych aktywnych biologicznie pochodnych, takich jak: teobromina, teofilina, czy paraksantyna. Ograniczając pobudliwość receptorów adenozynowych zwiększa poziom licznych neuroprzekaźników, w tym: epinefryny, dopaminy, norepinefryny i acetylocholiny, a tym samym nasila pobudliwość neuronalną. Podnosząc natężenie neurotransmisji, zwiększa koncentrację i motywację do działania, jak również zwiększa wydajność połączenia mózg-mięśnie. Potęgując temp opuszczania retikulum endoplazmatycznego przez wapń, wspomaga kurczliwość tkanki mięśniowej. Ograniczając odpowiedź receptorów adenozyny, redukuje wielkość odczuwanego bólu. Zmniejszając aktywność cAMP-PDE i podnosząc pułap cyklicznego adenozyno-3′,5′-monofosforan (cAMP), nasila degradację zgromadzonej uprzednio tkanki tłuszczowej. Poprawiając dostępność substratów energetycznych uwalnianych z materiału zapasowego, wspiera energetykę organizmu. Prowadząc do stopniowego rozpadu zbędnego tłuszczu, a jednocześnie promując tworzenie białek rozprzęgających (UCP), zwiększa skuteczność utylizacji nadmiaru substratów energetycznych, co ma wpływ na kontrolę masy ciała, jak również wspiera procesy termoregulacyjne ustroju. Mobilizując chwilowy wzrost syntezy testosteronu, wzbogaca mechanizmy psychomotywacyjne oraz sprzyjające rozpadowi zgromadzonego tłuszczu.

Ekstrakt z Euphoria longana – produkt uzyskany poprzez odpowiednio prowadzoną obróbkę słodkich w smaku owoców Dimocarpus longan, drzewa znanego także jako Euphoria longan, nazywanego niejednokrotnie smoczym okiem, rośliny klimatu tropikalnego i subtropikalnego, porastającej głównie południowy obszar Azji, uprawianej najusilniej w Tajlandii. Za cechę charakterystyczną danych owocach uznaje się wysoki poziom substancji polifenolowych, spośród których najliczniej wymieniane są kwas galusowy, kwas elagowy i koriolina. Notuje się także pewne ilości wartościowych polisacharydów, nukleozydów, takich jak chociażby adenina, czy urydyna, a także wyróżniono kwas γ-aminomasłowy (GABA). Wzmacniając działanie bariery antyoksydacyjnych, zarówno samodzielnie, jak i poprzez normalizowanie aktywności hormonów przeciwutleniających oraz poprzez redukcję aktywności cytokin przeciwzapalnych, wywiera efekt neuroprotekcyjny. Podnosząc wydajność mechanizmów regulujących wielkość stresu oksydacyjnego oraz sprzyjając utrzymaniu odpowiedniej aktywności neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) w hipokampie, pozwala na utrzymanie wysokiej zdolności uczenia się i sprawnego kreowania pamięci. Prawdopodobnie poprzez wpływ na wybrane receptory zlokalizowane w układzie nerwowym, wykazuje działanie przeciwlękowe i przeciwbólowe. Wpływając na funkcjonowanie układu dopaminergicznego, poprawia nastrój i zwiększa chęć do życia. Podnosząc poziom hemolizyny we krwi oraz wzmagając fagocytozę makrofagową, proliferację limfocytów śledziony i cytotoksyczność komórek NK, przejawia działanie immunopotencjalne zwiększające możliwość odpowiedzi układu odpornościowego. Hamując nasilone uwalnianie tlenku azotu z makrofagów, ogranicza rozległość stanów zapalnych. Ingerując w gospodarkę żelazem, tworzy warunki dogodne do syntezy odpowiedniej ilości hemu, a tym samym i zachowania wysokiej sprawności układu krwionośnego. Hamując oksydazę ksantynową, redukuje stężenie kwasu moczowego poprzez spowalnianie tempa produkcji danego związku. Usprawniając procesy resyntezy glikogenu oraz detoksykację ustroju z mleczanu i mocznika, spowalnia wystąpienie zmęczenia wywoływanego wysiłkiem fizycznym. Aktywując Runx2 przez ERK1/2, wzmaga procesy anaboliczne zachodzące w tkance kostnej, co sprzyja utrzymaniu mocnego kośćca. Indukując apoptozę komórek nieprawidłowo zmienionych, m. in. poprzez zwiększone uwalnianie kaspazy-3, przeciwdziała rozwojowi komórek nowotworowych.

Ekstrakt z Lindera aggregata – esencja wydobyta z korzenia Lindera aggregata, inaczej Lindera strychnifolia, rośliny nazywanej wiecznie zieloną Linderą, która pod postacią krzewu, bądź niewielkiego drzewa rośnie na dobrze nasłonecznionych i niezbyt wilgotnych glebach kontynentu azjatyckiego, szczególnie w rejonach Chin, Wietnamu, Tajwanu i Filipin. Stanowi surowiec zasobny w proantocyjanidyny oraz wybrane alkaloidy. Blokując aktywność receptora 5-HT3A, oddziałuje kojąco na przewód pokarmowy, w tym zmniejsza odruch wymiotny, niweluje nudności i poprawia perystaltykę jelit. Oddziałując na układ nerwowy wprowadza spokój i redukuje uczucie lęku. Wzmacniając pracę serca, zwiększając ciśnienie tętnicze i nasilając przepływ krwi przez naczynia, stymuluje układ krwionośny do bardziej wytężonej pracy. Ograniczając ilość tlenku azotu wytwarzanego przez makrofagi, zmniejsza rozległość zapaleń.

Ekstrakt z Piper nigrum – wyciąg pozyskany z pieprzu czarnego, czyli owoców Piper nigrum, rośliny pnącej zaklasyfikowanej do rodziny Piperaceae, w naturze porastającej rejony Indii, powszechnie uprawianej na ciepłych terytoriach Chin, a także Półwyspie i Archipelagu Malajskim. Najbardziej pożądanym w suplementacji na który ekstrakty z danej rośliną są standaryzowane, to piperyna, drugorzędowa cykliczna amina odpowiadająca za uczucie pieczenia w jamie ustnej, wywoływane po spożyciu produktów w nią zasobnych. Wzmagając wydzielanie kwasu żołądkowego oraz nasilając produkcję enzymów trawiących białka, zwanych proteazami, usprawnia w procesie trawienia wydobycie podstawowych składowych z przyjmowanego pożywienia. Wymuszając sprawniejszy przebieg krwi przez naczynia zlokalizowane w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, wzmaga przemieszczanie składników odżywczych z jelit do wnętrza organizmu, szczególnie: węglowodanów, aminokwasów, witamin, składników mineralnych, jak również innych ważnych związków, w tym: kurkumy, beta-karotenu, koenzymu Q10 i resweratrolu. Promując gromadzenie wybranych prozdrowotnych składników w komórkach organizmu, potęguje efekty ich działania. Przejawiając właściwości wzmacniające efektywność bariery przeciwutleniającej, redukuje wielkość stresu oksydacyjnego, a tym samym i degradację struktur nimi powodowanej. Spowalniając tworzenie prostaglandyn E2 (PGE 2) oraz interleukin 6 (IL6), obniża rozległość stanów zapalnych i zmniejsza stopień odczuwanego bólu. Biorąc udział w przywracaniu zaniżonego stężenia niektórych hormonów, m.in. testosteronu, bądź hormonów tarczycy, w tym: tetrajodotyroniny (T4) i trójjodotyroniny (T3), sprzyja normalizacji gospodarki hormonalnej ustroju. Wpływając na jakość przekaźnictwa w układzie serotoninergicznym, poprawia nastrój poprzez zmniejszanie wielkości odczuwanego stresu psychicznego. Optymalizując poziom hormonów tarczycy przy jednoczesnym zwiększaniu pułapu cyklicznego adenozyno-5′-monofosforan (cAMP), przyspiesza uwalnianie kwasów tłuszczowych nagromadzonych w tłuszczu zapasowym, wspomagając tym samym utrzymanie odpowiedniej kompozycji ciała oraz niezachwiane funkcjonowanie gospodarki energetycznej organizmu. Wzmagając odpowiedź receptorów MC-4, podnosząc ilość apolipoproteiny, a także mobilizując lipazę lipoproteinową i acylotransferazę lecytynowo-cholesterolową, zmniejsza stężenie cholesterolu ogółem, lipoprotein o niskiej i bardzo niskiej gęstości (LDL i VLDL) oraz triacylogliceroli, podnosząc przy tym pulę lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), co korzystnie wpływa na lipidogram. Hamując kolagenazę MMP13 ogranicza rozkład kolagenu typu II znajdującego się w stawach, prowadząc do utrzymania dobrej ich kondycji. Utrzymując integralność kolagenu zlokalizowanego w skórze oraz usprawniając proces jej wybarwiania, przyczynia się do zachowania zadowalającego stanu skóry.

BSN Endo Rush to skuteczny produkt przedtreningowy, zaprojektowany zgodnie z najnowszą myślą ukierunkowaną na wydobycie drzemiących sił z wnętrza organizmu i ponadprzeciętnym windowaniu ich do granic efektywnych możliwości. Silnie koncentrując się na licznych etapach gospodarki energetycznej, począwszy od zaspokojenia odpowiedniej podaży substratów energetycznych, poprzez maksymalizację wydajności procesów ich przemiany, aż po zwiększenie zdolności transportu uzyskanej energii, zapewnia maksymalne pokłady energii niezbędnej do intensywnej i długotrwałej pracy. Wzmacniając barierę antyoksydacyjną, ograniczając ilość stanów zapalnych, redukując tempo zakwaszania i odwodnienia ustroju oraz usprawniając krążenie krwi mające wpływ na odżywienie, dotlenienie i detoksykację określonych obszarów ciała, zapewnia dogodne warunki sprzyjające utrzymaniu ciągłości pracy fizycznej podczas intensywnego treningu fizycznego. Hamując sygnalizację o uczuciu zmęczenia i bólu, a przy tym podnosząc motywację psychiczną, daje sposobność wykorzystania potencjału witalności wydobytej z wnętrza organizmu. BSN Endo Rush to niezwykle przemyślany produkt sięgający głęboko do pokładów głęboko drzemiącej mocy, której rozbudzenie pozwala na wykonanie treningu o do tej pory nieosiągalnej intensywności.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Wielkość opakowania: 495 gPorcja jednorazowa: 1 miarka (16,5 g)Ilość porcji w opakowaniu: 30
w porcji (16,5 g)amount%ZDS
Kalorie37 kcal-
Niacyna (jako nikotynamid)32 mg200%
Kwas pantotenowy (jako pantotenian d-wapnia)6,3 mg105%
Mieszanka argininy i cytruliny 6g-
L-Arginina3 g-
L-Cytrulina3 g-
Monohydrat kreatyny3 g-
Beta-alanina (jako CarnoSyn®)2 g-
Glicerofosforan wapnia200 mg-
Kofeina200 mg-
Euphoria longana 150 mg-
Lindera aggregata 100 mg-
Wyciąg z czarnego pieprzu (Piper nigrum)20 mg-

Pozostałe składniki

Aromaty, Substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, krzemian wapnia), Barwnik (czerwień buraczana), Substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z

Kalorie

Informacja

Kalorie to umowna nazwa jednostki wyrażającej wartość energetyczną pożywienia, zapotrzebowanie i wydatków energii przez organizm człowieka, którą w rzeczywistości jest 1 kilokaloria (1 kcal). 1 kilokaloria jest to ilość energii cieplnej koniecznej do podgrzania 1 g wody i 1 stopień Celsjusza. W układzie SI jednostką energii cieplnej  jest 1 dżul (1J), równy w przybliżeniu 4,185 kcal.

Wartość energetyczna jest określana po podstawie składu chemicznego danego produktu żywnościowego, przy pomocy tzw. fizjologicznych równoważników energetycznych.. Najczęściej stosowany jest równoważnik Atwatera wynoszący: dla białka 4 kcal/g, dla węglowodanów 4kcal/g i dla tłuszczu – 9kcal/g.

Wartość energetyczna wykonywana przy tzw. „bombie kalorycznej” stanowi równoważnik energetyczny fizyczny, wynoszący: 4,1 kcal na 1 g węglowodanów, 5,65 kcal na 1 g białka, 9,45 kcal na 1 g tłuszczu.

Wartość odżywcza, określa stopień przydatności produktu żywnościowego do realizacji funkcji życiowych człowieka, tym wyższa im wyższa jest jej biodostępność i mniejsza ilość jej spożywania dla uzyskania efektów.

Witamina B3

Informacja

Witamina B3 (witamina PP, niacyna, kwas nikotynowy, nikotynamid) jest amidem kwasu nikotynowego niacyny. Jest stosowana we współdziałaniu z witaminami B1, B2 i B6 w syntezie hormonów w okresie karmienia piersią. Zapewnia prawidłowe działanie mózgu i układu nerwowego. Jest pomocna w stanach zapalnych skóry. Konieczna do procesów syntezy hormonów płciowych, estrogenów, testosteronu, kortyzonu i insuliny. Nie traci swych właściwości w procesie wytwarzania i magazynowania. Źródłem pozyskiwania witaminy PP są zarówno produktu pochodzenia zwierzęcego (chude mięso, jaja, ryby), jak i roślinnego (daktyle, figi, orzechy, śliwki).

Dawkowanie: 2-12 mg/dzień dla dzieci, 14 mg/dzień dla kobiet, 16 mg/dzień dla mężczyzn oraz 17-18 mg/dzień dla kobiet w ciąży czy też karmiących.

Witamina B5 (Kwas pantotenowy)

Informacja

Witamina B5 (pantotenian wapnia, kwas pantotenowy, pantotenol) wchodzi w skład kompleksu witamin B. Wpływa na rozwój ośrodkowego układu nerwowego, jest budulcem komórek. W organizmie syntezowana przez bakterie jelitowe. Występuje w produktach zwierzęcych (mięso, nerki, wątroba) i roślinnych (kiełki pszenicy, otręby, orzechy, ziarno zbóż, zielone warzywa). Zapobiega zmęczeniu  i nadmiernemu stresowi, przyśpiesza gojenie skaleczeń i ran, działa stymulująco na skutki uboczne przy stosowaniu antybiotyków. Niedobór powoduje zmiany na skórze oraz trudności w krzepliwości krwi.

Arginina

Informacja

Arginina jest aminokwasem egzogennym, występuje jako składnik białek w pożywieniu syntezowanych w ustroju człowieka w wielkościach nie zawsze potrzebnych, stąd konieczne jej dostarczanie w postaci syntetyków. Bierze udział w procesach biosyntezy agmatyny, kreatyny i tlenków azotu. Stosowanie suplementów zawierających argininę wpływa przetreningowo na zwiększenie zdolności wysiłkowych (wytrzymałość, siła). Zażyta po znacznym wysiłku intensyfikuje przenoszenie składników energetycznych i budulcowych i intensyfikuje proces odnowy. Stosowana przed snem w połączeniu z lizyną i ornityną potęguje syntezę hormonu wzrostu. Uczestniczy w wewnątrzustrojowej  syntezie kreatyny. Arginina (jako prekursor ornityny) bierze udział w cyklu mocznikowym, zwiększa przepływ krwi w układzie krwionośnym, zwiększa potencję seksualną (w krótkim czasie po zastosowaniu). Wpływa na odporność organizmu przeciwdziałając infekcjom oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. W suplementach bywa najczęściej w postaci alfaketoglutaranu.

L-Cytrulina

Informacja

Co to jest za składnik L-Cytrulina?

L-Cytrulina jest α-aminokwasem pochodnym od ornityny. Po raz pierwszy została wyizolowana z arbuza i temu zawdzięcza swoją nazwę, gdyż citrullus z łacińskiego oznacza właśnie arbuza. Cytrulina bierze udział w tlenowych procesach produkcji energii podczas wysiłku, dzięki czemu jest szczególnie atrakcyjna dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych. Bierze także udział w cyklu mocznikowym, zwanym też cyklem ornitynowym, przez co pomaga w pozbyciu się nadmiernych ilości amoniaku z ustroju.

W nerkach konwertuje do l-argininy, a badania naukowe sugerują, że podnosi jej poziom nawet efektywniej, niż w przypadku podawania samej argininy. Ponadto wzrost poziomu argininy wynikający z podaży cytruliny jest dłuższy i bardziej stabilny. Dzięki temu przyczynia się do wzrostu tlenku azotu i rozszerzenia światła naczyń krwionośnych. Ta właściwość sprawia, że cytrulina jest przydatna w prewencji incydentów kardiologicznych. Korzystny wpływ na układ krążenia wykorzystywany jest także w przypadku zaburzeń erekcji, gdyż podniesiony tlenek azotu może inicjować sprawniejszy napływ krwi do narządów płciowych.

L-Cytrulina zawarta jest w składzie wielu suplementów przedtreningowych i NO-Boosterów ukierunkowanych na poprawę możliwości sportowych organizmu, które można znaleźć w ofercie sklepu muscle-zone.pl

Monohydrat kreatyny

Informacja

Monohydrat kreatyny jest popularną i najtańszą formą kreatyny stosowaną w suplementacji sportowej w Polsce. Jest to molekuła, w której połączone są: cząsteczka kreatyny z cząsteczką wody. Posiada wysoką biodostępność i prędkość wysycania tkanek. Wspomaga zdolności wysiłkowe (siłę i wytrzymałość), przyspiesza przyrost masy mięśniowej i odnowę po treningach wysiłkowych. Transport kreatyny do komórek mięśniowych jest wspomagany przez hormon insuliny. Dla uzyskania lepszego efektu wysycenia tkanek wskazana jest dieta zwiększająca zawartość insuliny w organizmie (dieta węglowodanowa i wysokobiałkowa) i wspomaganie odżywkami i suplementami (odżywki węglowodanowe, węglowodanowo-białkowe, insulinomimetyki, ALA, d-pinitol czy tauryna). Monohydrat kreatyny występuje w postaci monopreparatów (kapsułki, proszki, tabletki) oraz preparatów wieloskładnikowych (m.in. składnik stacków kreatynowych).

Dawkowanie: Zależnie od formy preparatu, rodzaju wysiłku i masy ciała stosuje się zazwyczaj jeden z następujących modeli przyjmowania kreatyny:

- suplementacja cykliczna: 5-10g na dobę w 1-3 porcjach w ciągu dnia, po 3-5g na dawkę. Długość cyklu 4-8  tygodni.

- suplementacja cykliczna z fazą nasycenia: pierwsze 5-7 dni po 20-30g na dobę w 4-6 dawkach po 4-6g na porcję, następnie w fazie podtrzymującej 2-10g na dobę w dawkach podzielonych. Długość cykl 4-8 tygdoni

- suplementacja stała: 0,03-0,05g na kg masy ciała, przez dłuższy czas.

Beta-alanina

Informacja

Beta-alanina (β-alanina) należy do β-aminokwasów (tej samej grupy do której należy I-alanina, lecz o różnych właściwościach chemicznych). W połączeniu z histydyną tworzy β-alanylo-L-histydynę (karnozynę) związek wykazujący właściwości antyoksydacyjne, chelatujące i buforujące. Karnozyna obniża poziom jonów wodorowych w komórce i pozwala na przedłużanie wysiłku, większą wydolność siły i wytrzymałości oraz wpływa na odnowę biologiczną po wysiłku. Beta-alanina dostępna jest w postaci monopreparatów oraz zaawansowanych preparatów aminokwasowych, stacków kreatynowych, boosterów azotowych.

CarnoSyn

Informacja

CarnoSyn® to opatentowana, wysoce biodostępna wersja beta-alaniny, zaprojektowana przez firmę Natural Alternatives International (NAI). Jej skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi. Do tej pory opublikowano ponad 55 niezależnie zrecenzowanych opracowań wyników badań nad właściwościami CarnoSyn®. Beta-alaninę CarnoSyn®  spotyka się w zaawansowanych, wieloskładnikowych formułach okołotreningowych, można ją nabyć również w postaci monopreparatu.

Aktywnym składnikiem CarnoSyn® jest beta-alanina. Aminokwas ten jest wykorzystywany w organizmie głównie do produkcji karnozyny, która odpowiada za buforowanie spadku pH, związanego z powstawaniem kwasu mlekowego w komórkach mięśniowych podczas wysiłku fizycznego. Podniesienie stężenia karnozyny oznacza lepszą tolerancję na wysiłek, wzrost siły i wytrzymałości mięśni, co pozwala na odsunięcie w czasie zmęczenia i kontynuowanie wysiłku przez dłuższy czas.

Dawkowanie: aby zapewnić optymalny efekt działania beta-alaniny CarnoSyn® NAI zaleca w początkowym okresie stosować 3,2 g dziennie przez okres minimum 4 tygodni (tzw. faza ładowania). Ponadto producent sugeruje podzielenie tej dawki na dwie porcje, (po 1,6 g każda), co pomaga uniknąć objawów parestezji, jakie czasem pojawiają się po zażyciu beta-alaniny.

Glicerofosforan wapnia

Informacja

Glicerofosforan wapnia – sól wapniowa kwasu glicerofosforowego. Stosowana jest w celu redukcji objawów ze strony układu pokarmowego u osób nadwrażliwych na przyjmowanie pokarmów oraz napojów o odczynie kwasowym. Stosowany regularnie może prowadzić do patologicznego obniżenia pH soku żołądkowego, w związku z czym powinien być stosowany w tych celach jedynie okazjonalnie.

Dzięki zdolnościom do buforowania odczynu kwasowo-zasadowego w obrębie jamy ustnej, wskazuje się, że glicerofosforan wapnia ogranicza rozwój płytki nazębnej. Może również zmniejszać ryzyko rozwoju próchnicy, choć ta kwestia jego aktywności wymaga dalszych badań.

Ze względu na zawartość w cząsteczce dwóch głównych jonów budulcowych tkanki kostnej, fosforu i wapnia, suplementacja glicerofosforanem wapnia korzystnie wpływa na stan kośćca. Zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną oraz może ograniczać ryzyko rozwoju osteoporozy.

Glicerofosforan wapnia stosowany jest również w suplementeach okołotreningowych ze względu na swoją aktywność elektrolityczną oraz osmotyczną. Korzystnie wpływa na nawodnienie komórek, uzupełniając aktywność innych sybstancji czynnych promujących wysycenie miocytów sarkoplazmą, przekładające się na wzrost wydolności tkanki mięśniowej.

Kofeina

Informacja

Kofeina (1,3,7-trimetyloksantyna, 1-metyloteobromina) jest alkaloidem purynowym występującym w stanie naturalnych w roślinach (Coffea arabica, Camelia sinensis, Paulinia cupana, Ilex paraguariensis), pełniącym rolę naturalnego pestycydu działającego toksycznie na owady. Specyficzny zapach i smak odstrasza również zwierzęta roślinożerne. Kofeina w organizmie ludzkim blokuje receptory adenozynowe w mózgu, zwalczając objawy zmęczenia i pozwalając na zaktywizowanie działań. Ma korzystny wpływ na gospodarkę tlenową, przez co zwiększa zdolności wysiłkowe (siłę i wytrzymałość) oraz przyśpiesza regenerację powysiłkową. W suplementacji sportowej kofeina jest stosowana jako środek pobudzający układ nerwowy. Posiada potencjał termogeniczny i w połączeniu z innymi substancjami (np. polifenolami, występującymi zarówno w ziarnach kawy, jak ziarnie kakaowca, liściach herbaty i mate) może skutecznie uczestniczyć w redukcji tkanki tłuszczowej. Wchodzi w skład wielu suplementów pobudzających (stacków kreatynowych, no-boosterów, napojów). Jest składnikiem spalaczy tłuszczu. Występuje również w postaci monopreparatów.

Dawkowanie: 100-600 mg na dobę. Ze względu na długie uwalnianie aktywności nie należy stosować w godzinach wieczornych, przed zaśnięciem.

Ostatnio na blogu

Dynamika a izometria

Dynamika a izometria

Trening izometryczny nie cieszy się zbytnią popularnością w Polsce, natomiast jest powszechnie znany i stosowany na zachodzie. Z tego też powodu...

czytaj więcej

Chaga – siła natury!

Chaga – siła natury!

Odporność jest naszą naturalną barierą przed infekcjami i drobnoustrojami. Za jedną z najsilniejszych substancji...

czytaj więcej

#20 Badania suplementów – MZ-Store Isolate

#20 Badania suplementów – MZ-Store Isolate

Kupując odżywkę białkową ufamy informacjom zawartym w opisie produktu na stronie internetowej lub zerkamy na etykietę, aby upewnić się ile w nim białka....

czytaj więcej

Kofeina – naturalna dawka energii

Kofeina – naturalna dawka energii

Pobudzenie na treningu sportowym, walka z sennością czy próba „przedłużenia” doby to najczęstsze sytuacje w...

czytaj więcej

Melatonina hormon snu – czym jest i jak działa?

Melatonina hormon snu – czym jest i jak działa?

Szyszynka jest narządem unikatowym pod względem zarówno parzystości (jako jeden z niewielu narządów ludzkiego organizmu...

czytaj więcej

Hantle i wyciągi jako uzupełnienie treningu siłowego

Hantle i wyciągi jako uzupełnienie treningu siłowego

Swego czasu bardzo modne było twierdzenie, że jedynym męskim treningiem jest trening ze sztangą, z dużymi ciężarami i na niską ilość powtórzeń. Ludzie...

czytaj więcej

Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

MZKatalog - polecani dietetycy

MZKatalog - polecani trenerzy

MZKatalog - polecane kluby

Trustpilot
Sprawdź również nasze doskonałe oceny na  Opineo
Supps4You LLC
Unit 3 Enterprise Court, Farfield Park Rotherham S63 5DB
sklep@mz-store.pl +48 501 537 027