Since 2005
Aktualnie jesteś:
Wybierz język:
Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam wiadomość
Wybierz język:
Wybierz walutę: $ £
Since 2005
Aktualnie jesteś:
 • Popularne
  Polska.
  Niemcy.
  Wielka Brytania.
  Irlandia.
 • A
  Australia
  Austria
 • B
  Białoruś
  Belgia
  Boliwia
  Brazylia
  Bułgaria
 • C
  Chile
  Chorwacja
  Cypr
  Czechy
 • D
  Dania
 • E
  Estonia
 • F
  Finlandia
  Francja
 • G
  Grecja
 • H
  Holandia
  Hiszpania
 • I
  Islandia
  Izrael
 • J
  Japonia
 • K
  Kanada
  Korea Południowa
 • L
  Liechtenstein
  Litwa
  Luksemburg
 • Ł
  Łotwa
 • M
  Malta
  Meksyk
  Monaco
 • N
  Nowa Zelandia
  Norwegia
 • P
  Portugalia
 • R
  Rumunia
  Rosja
  RPA
 • S
  San Marino
  Słowacja
  Słowenia
  Szwecja
  Szwajcaria
 • T
  Turcja
 • U
  Ukraina
  USA
 • W
  Węgry
  Włochy
bok@muscle-zone.pl
Wybierz walutę: $ £
Wybierz język:
0 0,00 zł
Since 2005  bok@muscle-zone.pl  +48 510 054 586
Selenium 200mcg Selenium 200mcg

NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules jest środkiem spożywczym uzupełniającym dietę w selen o wysokiej bioprzyswajalności. Występując w postaci vege kapsułek, umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania na selen szerokiej grupy osób, w tym osób preferujących znacznie bardziej restrykcyjne podejście do diety oraz wybierających styl życia jakim jest weganizm. Ponadto zapewniając łatwą formę podania bez udziału żelatyny w otoczce kapsułki, przeciwdziała pojawieniu się nieprzyjemnych dolegliwości żołądkowych u osób wrażliwych na dany składnik.

Selen – pierwiastek śladowy, składnik mineralny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Odkryty w 1817 r. przez Jönsa Jacoba Berzeliusa, chemika szwedzkiego pochodzenia. W dużych ilościach występuje głównie w: mięsie, rybach, orzechach brazylijskich, drożdżach, produktach zbożowych, w tym płatkach owsianych i makaronach oraz warzywach kapustnych, czosnkowych i strączkowych. Z pokarmów roślinnych przyjmowany jest w formie nieorganicznych selenianów i selenków, niekiedy także organicznej selenometioniny, z produktów zwierzęcych jedynie pod postacią wysoko bioprzyswajalnych związków organicznych. W zależności od źródła uważa się konieczne przyjmowanie selenu przez przeciętną osobę dorosłą w ilości 45-70 µg dziennie. Co ciekawe w rejonach gdzie żywność zasobna jest w selen, np. Stany Zjednoczone, jego spożycie przekracza zalecaną ilość, osiągając poziom 100-150 µg/dzień. Wielkość zapotrzebowania może wzrastać, w zależności od wielu czynników, szczególnie: powiększonego narażenia na stres oksydacyjny, np. u sportowców, osób żyjących w ciągłym stresie czy palaczy, jak również przy zwiększonym narażeniu na kancerogeny. Za prawidłowe stężenie selenu w osoczu uznaje się 70-150 µg/l.

Selenoproteiny
Z reguły najbardziej spektakularne, pozytywne efekty wywoływane obecnością selenu w organizmie, wynikają z jego niezbędności do budowy wybranych, kilkunastu enzymów zwanych selenoproteinami. Pośród najistotniejszych wyróżnić należy: peroksydazy glutationowe, reduktazy tioredoksynowe, dejonidazy jodotyroninowe i kilka innych o zróżnicowanych funkcjach.

- Za pośrednictwem peroksydaz glutationowych poprawie ulega wydajność bariery antyoksydacyjnej, a tym samym wzrasta zdolność ustroju do ochrony przed stresem oksydacyjnym powodowanym nadtlenkami wodoru i nadtlenkami organicznymi.

- Udział w budowie struktur reduktaz tioredoksynowych pozwala na zachodzenie procesów redukcji tioredoksyn i białkowych disulfidów. Ponadto stanowią niezbędne ogniwo w powstawaniu materiału genetycznego oraz zaprogramowanej śmierci komórek.

- Zapewniając wymaganą prawidłowość dejonidaz pozwala na usuwanie jodu biorąc istotny udział m.in. w aktywacji i inaktywacji hormonów tarczycy.

- Z kolei pozostałe selenoproteiny, wpływają m.in.: na gospodarkę wapnia, biorą udział w ochronie przed nadmiernym stresem oksydacyjnym, wspierają pracę układu immunologicznego, angażują się w prawidłowy rozwój budowanych w organizmie struktur, czy też czuwają nad zachowaniem wysokiej płodności

Wzmocnienie bariery antyoksydacyjnej
Selen będąc obecnym w strukturach odpowiednich enzymów, głównie peroksydaz glutationowych oraz współdziałając w układzie z glutationem, bierze udział w redukcji nadtlenków wodoru i nadtlenków organicznych zawierających mostek tlenowy. Doprowadzając do inaktywacji szkodliwie reaktywnych związków, obniża ich agresywność, chroniąc istniejące struktury przed destabilizacją, czy destrukcją.

Działanie przeciwnowotworowe
Selen wydaje się być obecny wszechstronnie w naturalnym mechanizmie antynowotworowym funkcjonującym w ustroju:

- Z racji pewnego działania proutleniającego wzmaga tworzenie reaktywnych form tlenu w okolicach nieprawidłowo zmienionych komórek. Zaburzając ich chwiejną równowagę oksydo-redukcyjną prowadzi do zatrzymania procesów rozwoju, wywołuje reakcję immunologiczną organizmu na toksyczną komórę oraz prowadzi daną komórkę na drogę apoptozy.

- Zmieniając grupy tiolowe zaburza sygnalizację komórek nieprawidłowo zmienionych i ogranicza ich rozwój poprzez blokowanie czynników transkrypcyjnych

- Wywołując modyfikacje chromatyny uszkadza materiał genetyczny komórek nowotworowych oraz hamuje niezbędny dla ich przeżycia proces angiogenezy

Poprawa odpowiedzi immunologicznej
Prawdopodobnie za sprawą poprawy ekspresji receptorów dla interleukiny 2, selen zapewnia odpowiedni rozwój, prawidłowość przekształceń i zachowanie wymaganej aktywności limfocytów T oraz usprawnia aktywację komórek typu NK. Odpowiednia ilość selenu okazuje się także istotna dla tworzącej się równowagi pomiędzy makrofagami prozapalnymi i przeciwzapalnymi, gdzie obniżone stężenie danego pierwiastka faworyzuje działalność makrofagów prozapalnych, kiedy to podwyższone sprzyjać będzie aktywności makrofagów przeciwzapalnych.

Właściwości przeciwwirusowe
Selen opóźniając tworzenie bardziej zjadliwych form wirusów RNA, zmniejsza ilość powstających infekcji. Ponadto choć nie wykazano jak do tej niepodważalnie skutecznej terapii przeciwdziałającej wirusom HIV i WZW B z wykorzystaniem selenu, to zauważalny jest istotny udział danego pierwiastka w spowalnianiu występowania niekorzystnych skutków powodowanych zakażeniem wspomnianych wirusów.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania tarczycy
Wielkość roli jaką pełni selen w utrzymaniu prawidłowości pracy tarczycy uwidacznia się już poprzez sam fakt występowania danego pierwiastka w największym stężeniu właśnie we wspomnianym narządzie. Wchodząc w skład dejodynaz umożliwia on przemiany hormonów tarczycy, wpływając na kreowanie ich aktywności. Ponadto, zapewniając odpowiednią aktywność trzeciej izoformie peroksydazy glutationowej, redukuje poziom reaktywnych form tlenu powstających w trakcie syntezy hormonów tarczycy, szczególnie w okresie deficytu jodu, kiedy to tworzona jest większa ilość TSH, któremu  powstawaniu towarzyszy wzmożona produkcja związków utleniających. Obniżając prawdopodobieństwo występowania niekontrolowanych procesów utleniania, ogranicza rozpad struktur, bądź włóknienie gruczołu tarczycy. Redukuje także występowanie woli obojętnych, niedoczynności i autoimmunologicznego zapalenia.

Utrzymanie dobrego stanu układu sercowo-naczyniowego
Selen wpływając na zachowanie odpowiedniej aktywności izoenzymu czwartego peroksydazy glutationowej, ogranicza utlenianie fosfolipidów i cholesterolu związanego z lipoproteinami przemieszczających się w układzie krwionośnym. Zmniejsza to wielkość niekorzystnych zmian zmian strukturalnych i obniża agresywność środowiska tworzącego się w naczyniach.

Wpływ na płodność
Selen stanowi niezbędny element w produkcji testosteronu oraz prawidłowości przebiegu procesu spermatogenezy. Dodatkowo w dużej mierze za pośrednictwem enzymów antyutleniających, w tym czwartego izoenzymu peroksydazy glutationowej, selen chroni struktury plemnika oraz mitochondria w nim się znajdujące przed destrukcją. Pozwala to na uzyskanie wymaganej stabilności plemnika i wywołanie większej jego ruchliwości celem sprawnego dostarczenia prawidłowego materiału genetycznego.

Działanie neuroprotekcyjne
Istotna rola selenu w zachowaniu równowagi oksydo-redukcyjnej w układzie nerwowym uwidacznia się najsilniej na przykładzie mózgu, w którym to narządzie jego stężenie jest stałe, nawet po spadku ogólnego poziomu danego składnika mineralnego w organizmu. Wzmacniając barierę antyoksydacyjną ośrodkowego układu nerwowego, zapewnia stałość struktur neuronów i ich prawidłowość rozwoju, co zapewnia ich wymaganą sprawność i opóźnia ewentualne wystąpienie chorób neurodegeneracyjnych.

Zachowanie równowagi psychicznej
Co prawda nie do końca wyjaśnione zostały mechanizmy wpływu selenu na psychikę człowieka, jednak nie ulega wątpliwości, że utrzymanie odpowiedniego poziomu danego pierwiastka w ustroju jest niezbędne do zapewniania dobrego nastroju i pogody ducha. Fakt ten częściowo tłumaczy się wpływem selenu na zachowanie prawidłowości w neurotransmisji. U osób z przedłużającym się, obniżonym, dobowym poborem selenu z pożywienia, uwidaczniają się stany depresyjne, zniechęcenia do życia oraz wrogości wobec środowiska. Przyjmowanie odpowiedniej ilości selenu w ciągu dnia pozwala na przywrócenie pozytywnego nastawienia do życia.

Skutki niedoboru
Niedobór selenu istotnie wpływa na sferę psychiczną człowieka. Prowadzi do występowania objawów depresji, poczucia lęku, niepokoju, negatywnego nastawienia do świata i dezorientacji. Wpływa także negatywnie na prawidłowość funkcjonowania układu odpornościowego, w tym immunologicznego, a także sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego i pracę nerek. Zwiększa się również podatność na postęp procesów nowotworzenia. Pośród najbardziej utożsamianych z niedoborem selenu przypadłości wymienić należy: chorobę Keshan towarzyszącą niekorzystnym zmianom mięśnia sercowego i chorobę Kashin-Beck powodującą degradację tkanki chrzęstnej stawów.

Warto pamiętać, że w przypadku dużej większości składników mineralnych zarówno ich niedobór, jak i nadmiar w diecie, jest niekorzystny dla organizmu. Przyjęcie zbyt dużej ilości selenu w danej jednostce czasu można rozpoznać po wystąpieniu: powtarzających się nudności i biegunek, czosnkowym zapachu z ust, uczuciu permanentnego osłabienia, pogorszeniu stanu paznokci oraz wypadaniu włosów. Stąd przed oraz w trakcie długotrwałego przyjmowania selenu warto wykonać jego pomiar w osoczu, bądź w przypadku braku potrzeby wykonania danego badania, dokonywać przerw w ciągłej suplementacji.

Doskonała bioprzyswajalność i wysokie bezpieczeństwo stosowania
Selen w naturze występuje pod postacią słabiej przyswajalnych związków nieorganicznych, jakimi są selenki i seleniany oraz zdecydowanie lepiej przyswajalnych form organicznych, pośród których wyróżnić należy selenometioninę i selenocysteinę. Zastosowana w produkcie selenometionina jest cząstką powstałą wskutek przebudowy niezbędnego aminokwasu metioniny, w której strukturze siarkę znajdującą się przy 4-tym węglu zastąpiono atomem selenu. Skutecznością wchłaniania selenometionina, tylko nieznacznie ustępuje swojej strukturalnie krewniaczej postaci – selenocysteinie. Tym samym wykorzystanie organicznej formy selenu w produkcie NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules zapewnia wysoką bioprzyswajalność danego pierwiastka i jego optymalne wykorzystanie przez organizm. Warto wspomnieć, iż zastosowanie selenometioniny, pozwala na zastąpienie drożdży jako częstego źródła selenu, dzięki czemu suplementacja staje się bezpieczniejsza i pozbawiona alergenów.

Wysokiej jakości Veg Capsules bez żelatyny
Proces kapsułkowania selenometioniny uwzględniający Veg Capsules jako otoczkę produktu, pozwala na eliminację niepożądanej przez wiele osób żelatyny. Pozwala to na usunięcie niekorzystnego dyskomfortu żołądkowego powodowanego osłonkami wytwarzanymi na bazie żelatyny oraz pozwala na przyjmowanie wysokiej jakości produktu przez osoby stroniące od produktów odzwierzęcych, w tym wegan.

NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules to suplement diety uzupełniający dietę w wysoko bioprzyswajalny selen dostarczany w postaci selenometioniny. Skutecznie uzupełniając poziom selenu, wzmacnia barierę antyoksydacyjną, wspiera procesy obronne organizmu, dba o prawidłowość rozwoju budowanych struktur, wspomaga kondycję licznych układów, w tym krwionośnego i nerwowego, wspomaga zachowanie wymaganej płodności oraz poprawia nastrój i nastawienie do życia. Zamknięcie produktu w kapsułkach nie zawierających żelatyny, pozwala na przyjmowanie suplementu także przez wegan oraz osoby źle znoszące stosowanie kapsułek opartych na żelatynie. Brak dodatku drożdży jako częstego nośnika selenu w podobnych środkach, pozbawia produktu niekorzystnych w wielu przypadkach alergenów.

Brak na magazynie
Since 2005
Dodaj do koszyka
Selenium 200mcg Selenium 200mcg 200mcg 90 kaps.
NOW FOODS
35,00 zł

Selenium 200mcg

Wszystkie warianty

200mcg 90 kaps.
35,00 zł
200mcg 180 kaps.
65,00 zł

Inne formy

Cechy

Masa:
Redukcja Wagi:
Działanie Pro-Zdrowotne:
Regeneracja:
35,00 zł
1 szt.
Zwiększa się zainteresowanie tym produktem

- Paczka u Ciebie nawet pojutrze

- Wysyłka zagraniczna już od 20,53 zł Każde wydane 300,00 zł obniża koszty wysyłki o 10,00 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@MUSCLE-ZONE.PL

+48 510 054 586 (pon.-pt 900-1700)


Masz pytania dotyczące produktu

Konsultacje@muscle-zone.pl

+48 517 278 733 (pon.-pt 900-1700)

Opis produktu
 • Wysoko bioprzyswajalna forma selenu
 • Podnosi wydajność bariery antyoksydacyjnej
 • Redukuje ilość wolnych rodników
 • Niweluje wielkość stresu oksydacyjnego
 • Zmniejsza degradację struktur organizmu
 • Przeciwdziała procesom nowotworzenia
 • Usprawnia pracę układu odpornościowego
 • Zwiększa niezawodność układu immunologicznego
 • Przejawia działanie antywirusowe
 • Poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego
 • Zapewnia optymalne działanie tarczycy
 • Wspomaga utrzymanie wysokiej płodności
 • Poprawia samopoczucie i nastawienie do życia
 • Produkt bez dodatku drożdży
 • Nie zawiera żelatyny
 • Przeznaczony także dla wegan

NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules jest środkiem spożywczym uzupełniającym dietę w selen o wysokiej bioprzyswajalności. Występując w postaci vege kapsułek, umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania na selen szerokiej grupy osób, w tym osób preferujących znacznie bardziej restrykcyjne podejście do diety oraz wybierających styl życia jakim jest weganizm. Ponadto zapewniając łatwą formę podania bez udziału żelatyny w otoczce kapsułki, przeciwdziała pojawieniu się nieprzyjemnych dolegliwości żołądkowych u osób wrażliwych na dany składnik.

Selen – pierwiastek śladowy, składnik mineralny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Odkryty w 1817 r. przez Jönsa Jacoba Berzeliusa, chemika szwedzkiego pochodzenia. W dużych ilościach występuje głównie w: mięsie, rybach, orzechach brazylijskich, drożdżach, produktach zbożowych, w tym płatkach owsianych i makaronach oraz warzywach kapustnych, czosnkowych i strączkowych. Z pokarmów roślinnych przyjmowany jest w formie nieorganicznych selenianów i selenków, niekiedy także organicznej selenometioniny, z produktów zwierzęcych jedynie pod postacią wysoko bioprzyswajalnych związków organicznych. W zależności od źródła uważa się konieczne przyjmowanie selenu przez przeciętną osobę dorosłą w ilości 45-70 µg dziennie. Co ciekawe w rejonach gdzie żywność zasobna jest w selen, np. Stany Zjednoczone, jego spożycie przekracza zalecaną ilość, osiągając poziom 100-150 µg/dzień. Wielkość zapotrzebowania może wzrastać, w zależności od wielu czynników, szczególnie: powiększonego narażenia na stres oksydacyjny, np. u sportowców, osób żyjących w ciągłym stresie czy palaczy, jak również przy zwiększonym narażeniu na kancerogeny. Za prawidłowe stężenie selenu w osoczu uznaje się 70-150 µg/l.

Selenoproteiny
Z reguły najbardziej spektakularne, pozytywne efekty wywoływane obecnością selenu w organizmie, wynikają z jego niezbędności do budowy wybranych, kilkunastu enzymów zwanych selenoproteinami. Pośród najistotniejszych wyróżnić należy: peroksydazy glutationowe, reduktazy tioredoksynowe, dejonidazy jodotyroninowe i kilka innych o zróżnicowanych funkcjach.

- Za pośrednictwem peroksydaz glutationowych poprawie ulega wydajność bariery antyoksydacyjnej, a tym samym wzrasta zdolność ustroju do ochrony przed stresem oksydacyjnym powodowanym nadtlenkami wodoru i nadtlenkami organicznymi.

- Udział w budowie struktur reduktaz tioredoksynowych pozwala na zachodzenie procesów redukcji tioredoksyn i białkowych disulfidów. Ponadto stanowią niezbędne ogniwo w powstawaniu materiału genetycznego oraz zaprogramowanej śmierci komórek.

- Zapewniając wymaganą prawidłowość dejonidaz pozwala na usuwanie jodu biorąc istotny udział m.in. w aktywacji i inaktywacji hormonów tarczycy.

- Z kolei pozostałe selenoproteiny, wpływają m.in.: na gospodarkę wapnia, biorą udział w ochronie przed nadmiernym stresem oksydacyjnym, wspierają pracę układu immunologicznego, angażują się w prawidłowy rozwój budowanych w organizmie struktur, czy też czuwają nad zachowaniem wysokiej płodności

Wzmocnienie bariery antyoksydacyjnej
Selen będąc obecnym w strukturach odpowiednich enzymów, głównie peroksydaz glutationowych oraz współdziałając w układzie z glutationem, bierze udział w redukcji nadtlenków wodoru i nadtlenków organicznych zawierających mostek tlenowy. Doprowadzając do inaktywacji szkodliwie reaktywnych związków, obniża ich agresywność, chroniąc istniejące struktury przed destabilizacją, czy destrukcją.

Działanie przeciwnowotworowe
Selen wydaje się być obecny wszechstronnie w naturalnym mechanizmie antynowotworowym funkcjonującym w ustroju:

- Z racji pewnego działania proutleniającego wzmaga tworzenie reaktywnych form tlenu w okolicach nieprawidłowo zmienionych komórek. Zaburzając ich chwiejną równowagę oksydo-redukcyjną prowadzi do zatrzymania procesów rozwoju, wywołuje reakcję immunologiczną organizmu na toksyczną komórę oraz prowadzi daną komórkę na drogę apoptozy.

- Zmieniając grupy tiolowe zaburza sygnalizację komórek nieprawidłowo zmienionych i ogranicza ich rozwój poprzez blokowanie czynników transkrypcyjnych

- Wywołując modyfikacje chromatyny uszkadza materiał genetyczny komórek nowotworowych oraz hamuje niezbędny dla ich przeżycia proces angiogenezy

Poprawa odpowiedzi immunologicznej
Prawdopodobnie za sprawą poprawy ekspresji receptorów dla interleukiny 2, selen zapewnia odpowiedni rozwój, prawidłowość przekształceń i zachowanie wymaganej aktywności limfocytów T oraz usprawnia aktywację komórek typu NK. Odpowiednia ilość selenu okazuje się także istotna dla tworzącej się równowagi pomiędzy makrofagami prozapalnymi i przeciwzapalnymi, gdzie obniżone stężenie danego pierwiastka faworyzuje działalność makrofagów prozapalnych, kiedy to podwyższone sprzyjać będzie aktywności makrofagów przeciwzapalnych.

Właściwości przeciwwirusowe
Selen opóźniając tworzenie bardziej zjadliwych form wirusów RNA, zmniejsza ilość powstających infekcji. Ponadto choć nie wykazano jak do tej niepodważalnie skutecznej terapii przeciwdziałającej wirusom HIV i WZW B z wykorzystaniem selenu, to zauważalny jest istotny udział danego pierwiastka w spowalnianiu występowania niekorzystnych skutków powodowanych zakażeniem wspomnianych wirusów.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania tarczycy
Wielkość roli jaką pełni selen w utrzymaniu prawidłowości pracy tarczycy uwidacznia się już poprzez sam fakt występowania danego pierwiastka w największym stężeniu właśnie we wspomnianym narządzie. Wchodząc w skład dejodynaz umożliwia on przemiany hormonów tarczycy, wpływając na kreowanie ich aktywności. Ponadto, zapewniając odpowiednią aktywność trzeciej izoformie peroksydazy glutationowej, redukuje poziom reaktywnych form tlenu powstających w trakcie syntezy hormonów tarczycy, szczególnie w okresie deficytu jodu, kiedy to tworzona jest większa ilość TSH, któremu  powstawaniu towarzyszy wzmożona produkcja związków utleniających. Obniżając prawdopodobieństwo występowania niekontrolowanych procesów utleniania, ogranicza rozpad struktur, bądź włóknienie gruczołu tarczycy. Redukuje także występowanie woli obojętnych, niedoczynności i autoimmunologicznego zapalenia.

Utrzymanie dobrego stanu układu sercowo-naczyniowego
Selen wpływając na zachowanie odpowiedniej aktywności izoenzymu czwartego peroksydazy glutationowej, ogranicza utlenianie fosfolipidów i cholesterolu związanego z lipoproteinami przemieszczających się w układzie krwionośnym. Zmniejsza to wielkość niekorzystnych zmian zmian strukturalnych i obniża agresywność środowiska tworzącego się w naczyniach.

Wpływ na płodność
Selen stanowi niezbędny element w produkcji testosteronu oraz prawidłowości przebiegu procesu spermatogenezy. Dodatkowo w dużej mierze za pośrednictwem enzymów antyutleniających, w tym czwartego izoenzymu peroksydazy glutationowej, selen chroni struktury plemnika oraz mitochondria w nim się znajdujące przed destrukcją. Pozwala to na uzyskanie wymaganej stabilności plemnika i wywołanie większej jego ruchliwości celem sprawnego dostarczenia prawidłowego materiału genetycznego.

Działanie neuroprotekcyjne
Istotna rola selenu w zachowaniu równowagi oksydo-redukcyjnej w układzie nerwowym uwidacznia się najsilniej na przykładzie mózgu, w którym to narządzie jego stężenie jest stałe, nawet po spadku ogólnego poziomu danego składnika mineralnego w organizmu. Wzmacniając barierę antyoksydacyjną ośrodkowego układu nerwowego, zapewnia stałość struktur neuronów i ich prawidłowość rozwoju, co zapewnia ich wymaganą sprawność i opóźnia ewentualne wystąpienie chorób neurodegeneracyjnych.

Zachowanie równowagi psychicznej
Co prawda nie do końca wyjaśnione zostały mechanizmy wpływu selenu na psychikę człowieka, jednak nie ulega wątpliwości, że utrzymanie odpowiedniego poziomu danego pierwiastka w ustroju jest niezbędne do zapewniania dobrego nastroju i pogody ducha. Fakt ten częściowo tłumaczy się wpływem selenu na zachowanie prawidłowości w neurotransmisji. U osób z przedłużającym się, obniżonym, dobowym poborem selenu z pożywienia, uwidaczniają się stany depresyjne, zniechęcenia do życia oraz wrogości wobec środowiska. Przyjmowanie odpowiedniej ilości selenu w ciągu dnia pozwala na przywrócenie pozytywnego nastawienia do życia.

Skutki niedoboru
Niedobór selenu istotnie wpływa na sferę psychiczną człowieka. Prowadzi do występowania objawów depresji, poczucia lęku, niepokoju, negatywnego nastawienia do świata i dezorientacji. Wpływa także negatywnie na prawidłowość funkcjonowania układu odpornościowego, w tym immunologicznego, a także sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego i pracę nerek. Zwiększa się również podatność na postęp procesów nowotworzenia. Pośród najbardziej utożsamianych z niedoborem selenu przypadłości wymienić należy: chorobę Keshan towarzyszącą niekorzystnym zmianom mięśnia sercowego i chorobę Kashin-Beck powodującą degradację tkanki chrzęstnej stawów.

Warto pamiętać, że w przypadku dużej większości składników mineralnych zarówno ich niedobór, jak i nadmiar w diecie, jest niekorzystny dla organizmu. Przyjęcie zbyt dużej ilości selenu w danej jednostce czasu można rozpoznać po wystąpieniu: powtarzających się nudności i biegunek, czosnkowym zapachu z ust, uczuciu permanentnego osłabienia, pogorszeniu stanu paznokci oraz wypadaniu włosów. Stąd przed oraz w trakcie długotrwałego przyjmowania selenu warto wykonać jego pomiar w osoczu, bądź w przypadku braku potrzeby wykonania danego badania, dokonywać przerw w ciągłej suplementacji.

Doskonała bioprzyswajalność i wysokie bezpieczeństwo stosowania
Selen w naturze występuje pod postacią słabiej przyswajalnych związków nieorganicznych, jakimi są selenki i seleniany oraz zdecydowanie lepiej przyswajalnych form organicznych, pośród których wyróżnić należy selenometioninę i selenocysteinę. Zastosowana w produkcie selenometionina jest cząstką powstałą wskutek przebudowy niezbędnego aminokwasu metioniny, w której strukturze siarkę znajdującą się przy 4-tym węglu zastąpiono atomem selenu. Skutecznością wchłaniania selenometionina, tylko nieznacznie ustępuje swojej strukturalnie krewniaczej postaci – selenocysteinie. Tym samym wykorzystanie organicznej formy selenu w produkcie NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules zapewnia wysoką bioprzyswajalność danego pierwiastka i jego optymalne wykorzystanie przez organizm. Warto wspomnieć, iż zastosowanie selenometioniny, pozwala na zastąpienie drożdży jako częstego źródła selenu, dzięki czemu suplementacja staje się bezpieczniejsza i pozbawiona alergenów.

Wysokiej jakości Veg Capsules bez żelatyny
Proces kapsułkowania selenometioniny uwzględniający Veg Capsules jako otoczkę produktu, pozwala na eliminację niepożądanej przez wiele osób żelatyny. Pozwala to na usunięcie niekorzystnego dyskomfortu żołądkowego powodowanego osłonkami wytwarzanymi na bazie żelatyny oraz pozwala na przyjmowanie wysokiej jakości produktu przez osoby stroniące od produktów odzwierzęcych, w tym wegan.

NOW Selenium 200 mcg Veg Capsules to suplement diety uzupełniający dietę w wysoko bioprzyswajalny selen dostarczany w postaci selenometioniny. Skutecznie uzupełniając poziom selenu, wzmacnia barierę antyoksydacyjną, wspiera procesy obronne organizmu, dba o prawidłowość rozwoju budowanych struktur, wspomaga kondycję licznych układów, w tym krwionośnego i nerwowego, wspomaga zachowanie wymaganej płodności oraz poprawia nastrój i nastawienie do życia. Zamknięcie produktu w kapsułkach nie zawierających żelatyny, pozwala na przyjmowanie suplementu także przez wegan oraz osoby źle znoszące stosowanie kapsułek opartych na żelatynie. Brak dodatku drożdży jako częstego nośnika selenu w podobnych środkach, pozbawia produktu niekorzystnych w wielu przypadkach alergenów.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Skład

Wielkość opakowania: 90 kapsułek wegańskichPorcja jednorazowa: 1 kapsułkaIlość porcji w opakowaniu: 90
w 1 kapsułcezawartość%ZDS
Selen (z L-Selenometioniny)200 mcg364%

Pozostałe składniki

Mąka Ryżowa, Celuloza (kapsułka) i Kwas Stearynowy (źródło roślinne).

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z
L-Theanine 100mg
L-Theanine 100mg Promocja
LIFE EXTENSION

Suplement diety poprawiający samopoczucie. Zmniejsza napięcie nerwowe oraz wspomaga pamięć.

75,00 zł 65,00 zł
więcej
Best MSM
Best MSM
DOCTOR'S BEST

Wysoka dawka MSM w opatentowanej formie. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

129,00 zł
więcej
Magnesium Optimizer
Magnesium Optimizer
JARROW FORMULAS

Jabłczan magnezu wzmocniony bioaktywną witaminą B6 P5P, tauryną oraz potasem. Ważny dla kości i mięśni.

40,00 zł
więcej
Super Omega EPA
Super Omega EPA
NOW FOODS

Suplement posiada właściwości przeciwzapalne i kardioprotekcyjne oraz korzystnie wpływa na układ nerwowy.

65,00 zł
więcej
Best Brain Magnesium
Best Brain Magnesium
DOCTOR'S BEST

Best Brain Magnesium zawiera l-treonian magnezu, który jest łatwo transportowany do mózgu.

149,00 zł
więcej
SAM-e 200mg
SAM-e 200mg
DOCTOR'S BEST

Suplement wspiera prawidłową kondycję układu kostno-stawowego, endokrynnego, a szczególnie OUN.

119,00 zł
więcej

Selen

Informacja

Selen (pierwiastek chem., symbol Se, la. 34, z grupy tlenowców, występuje w kilku odmianach alotropowych). Do organizmu dostarczany jest z żywnością w postaci selenoaminokwasów (selenometioniny – gromadzącą zapasy, i selenocysteiną – składnikiem peroksydazy glutotionowej, dejodynazy i selenobiałek). Reguluje funkcjonowanie gruczołu tarczycy. Wpływa na wzrost i rozwój, także płciowy (poprzez zwiększenie produkcji i ruchliwości plemników).  Wpływa na elastyczność tkanek, usuwa niektóre toksyny z organizmu, niszczy komórki nowotworowe oraz łagodzi przebieg menopauzy u kobiet. Naturalnymi produktami zawierającymi selen są: owoce morza (ryby morskie, ostrygi, morszczyn pęcherzykowaty) i produkty pochodzenia roślinnego (brokuły, cebula, kiełki pszenicy, otręby, pomidory) oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (drób, jaja). Wchodzi również w skład preparatów witaminowo-mineralnych oraz mineralnych. Suplementacja selenem zalecana jest jako uzupełnienie diety osób aktywnych zbyt ubogiej w ten pierwiastek oraz jako czynnik zwiększający odporność organizmu.

Niedobór selenu powoduje zwiększenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe i serca. Objawami niedoboru selenu są: kardiomiopatia, zatrzymanie wzrostu, zaburzenia procesów detoksacyjnych mogące prowadzić do uszkodzeń nerek i wątroby.

Nadmiar selenu może prowadzić do selenowy (choroby, której objawami są: wypadanie włosów, pęknięcia paznokci, zmiany na skórze).

Zapotrzebowanie dobowe selenu: u kobiet w ciąży 65 mcg, karmiących matek 75 mcg, dla mężczyzn 7- mcg.

Biuro obsługi klienta

Współpraca

Reklamacje

+48 510-054-586
Zainteresowany współpracą?
Napisz do nas: jakub@muscle-zone.pl JOIN MZ
Premiera w Muscle-Zone!
APOLLO'S HEGEMONY
Synephrine HCL
59,00 zł
APOLLO'S HEGEMONY
CDP Choline
109,00 zł

Za treści na stronie odpowiada

Supps4You LLC

16192 Coastal Hwy
Lewes, 19958 Delaware
USA

Copyright © 2018 by MZ-STORE. All rights reserved.

MZ SUPPLEMENTS LTD
FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB
sklep@muscle-zone.pl +48 501 537 027>