Since 2005
Aktualnie jesteś:
Wybierz język:
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam wiadomość
Wybierz język:
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
Wybierz walutę: $ £
Since 2005
Aktualnie jesteś:
 • Popularne
  Polska Polska
  Niemcy Niemcy
  Wielka Brytania Wielka Brytania
  Irlandia Irlandia
 • A
  Australia Australia
  Austria Austria
 • B
  Białoruś Białoruś
  Belgia Belgia
  Boliwia Boliwia
  Brazylia Brazylia
  Bułgaria Bułgaria
 • C
  Chile Chile
  Chorwacja Chorwacja
  Cypr Cypr
  Czechy Czechy
 • D
  Dania Dania
 • E
  Estonia Estonia
 • F
  Finlandia Finlandia
  Francja Francja
 • G
  Grecja Grecja
 • H
  Holandia Holandia
  Hiszpania Hiszpania
 • I
  Islandia Islandia
  Izrael Izrael
 • J
  Japonia Japonia
 • K
  Kanada Kanada
  Korea Południowa Korea Południowa
 • L
  Liechtenstein Liechtenstein
  Litwa Litwa
  Luksemburg Luksemburg
 • Ł
  Łotwa Łotwa
 • M
  Malta Malta
  Meksyk Meksyk
  Monaco Monaco
 • N
  Nowa Zelandia Nowa Zelandia
  Norwegia Norwegia
 • P
  Portugalia Portugalia
 • R
  Rumunia Rumunia
  Rosja Rosja
  RPA RPA
 • S
  San Marino San Marino
  Słowacja Słowacja
  Słowenia Słowenia
  Szwecja Szwecja
  Szwajcaria Szwajcaria
 • T
  Turcja Turcja
 • U
  Ukraina Ukraina
  USA USA
 • W
  Węgry Węgry
  Włochy Włochy
bok@muscle-zone.pl
wysylka
Wybierz walutę: $ £
Wybierz język:
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
 • NOW FOODS L-Tyrosine Pure Powder 113g
0 0,00 zł
Since 2005  bok@muscle-zone.pl  +48 510 054 586
L-Tyrosine Pure Powder L-Tyrosine Pure Powder

NOW L-Tyrosine Pure Powder jest monopreparatem uzupełniającym dietę w czystą formę L-tyrozyny bez zbędnych dodatków. Umożliwia on wygodne dostarczenie ważnego prekursora istotnych związków, w tym katecholamin, tyroksyny i melaminy, niezbędnej składowej wielu struktur białkowych oraz alternatywnego, wielotorowego substratu energetycznego. W sposób istotny ożywia organizm, zwiększa koncentrację i motywację, dając więcej sił do działania, szczególnie w ciężkich warunkach stresowych. Ponadto wspiera pracę licznych układów, m.in.: nerwowego, czy krwionośnego. Postać proszkowa produktu i neutralny smak, umożliwiają jego wygodne przyjmowanie po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie lub innym ulubionym napoju.

L-tyrozyna – inaczej kwas 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo)propanowy, zapisywany skrótami Tyr lub Y endogenny aminokwas zaliczany do rodziny szikimianowej, syntetyzowany w ustroju ludzkim z L-fenyloalaniny przy udziale hydroksylazy fenyloalaninowej. Pod kontem żywieniowym stanowi on w normalnych warunkach, związek nie niezbędny dla organizmu. Mimo to w niektórych przypadkach, jak np. niedostatecznej podaży L-fenyloalaniny z pożywieniem, jak również u osób chorych na fenyloketonurię, bądź wycieńczonych fizycznie, czy psychicznie, staje się aminokwasem niezbędnym ze względu na ograniczone możliwości jego wewnątrzustrojowej produkcji względem zapotrzebowania. Do jego najistotniejszych źródeł należą przede wszystkim pokarmy mięsne, w tym ryby, jaja, produkty mleczne, jak również soja, orzeszki ziemne, migdały, nasiona sezamu i dyni, banany, awokado oraz owies.

Mechanizmy oddziaływania na organizm
L-tyrozyna umożliwia wsparcie organizmu dzięki jej zaangażowaniu jako substratu w kilku istotnych szlakach metabolicznych. Za sprawą tego głównie prezentuje swoje właściwości za pośrednictwem innych związków, czy molekuł, choć w niektórych przypadkach jest w stanie powodować wybrane efekty również poprzez działanie bezpośrednie:

Stanowiąc istotną składową struktur białkowych, wywiera wpływ na ustrój za pośrednictwem np. hormonów, czy enzymów, do których budowy jest wykorzystywany.

Będąc prekursorem mniej skomplikowanych związków jak np. katecholamin, melanin, bądź tyroksyny, odpowiada za funkcjonowanie wybranych szlaków w których biorą udział jego pochodne, co znajduje przełożenie w odpowiedzi całego organizmu na otrzymywaną za ich pośrednictwem informację. Do najczęściej przytaczanych ścieżek wytwarzania wielu pochodnych L-tyrozyny zalicza się produkcję katecholamin na szlaku rozpoczynającym się od tyrozyny, produkującym kolejno następujące związki: L-DOPA z wykorzystaniem hydroksylazy tyrozynowej, dopamina przy udziale dekarboksylazy aromatycznych L-aminokwasów, noradrenalina (norepinefryna) poprzez aktywność hydroksylazy dopaminowej i na końcu adrenalina (epinefryna) wskutek działalności przez N-metylotransferazę fenyloetanoloaminową, z czego trzy ostatnie związki zaliczane są do katecholamin.

Występując w roli prekursora glukogennego i ketogennego ma możliwość wielotorowego angażowania w energetykę ustroju.

Za sprawą struktury opartej na pierścieniu aromatycznym, w odpowiednich warunkach może wchodzić w bezpośrednie reakcje z niektórymi związkami reaktywnymi, np. utleniaczami.

Właściwości L-tyrozyny

Zaangażowany w syntezę struktur białkowych
Będąc jednym spośród aminokwasów proteolitycznych, stanowi niezbędną składową wielu struktur białkowych, w tym mięśni szkieletowych. Jako prekursor dopaminy umożliwia wyrzut hormonu wzrostu, molekuły inicjującej wzrost struktur białkowych.

Wzmacnia barierę antyoksydacyjną ustroju
Jako związek chemiczny oparty na pierścieniu aromatycznym, przejawia zdolność bezpośredniej neutralizacji wolnych rodników. Zauważalne jest jego działanie m. in. w hamowaniu procesów peroksydacji lipidów.

Wspiera gospodarkę energetyczną
Wykazując charakter związków gluko- i ketogennych, stanowi alternatywne źródło energii, po uprzedniej przemianie odpowiednio do glukozy lub ciał ketonowych. Stanowiąc prekursor hormonów tarczycy, szczególnie trójjodotyroniny (T3) i tetrajodotyroniny (T4), pośrednio uczestniczy w zawiadywaniu procesami magazynowania substratów energetycznych w postaci tłuszczu i glikogenu oraz ich transformacji w energię.

Niezbędny dla funkcjonowania układu nerwowego
Będąc prekursorem katecholamin, neuroprzekaźników istotnych dla pracy układu nerwowego, ma istotny wpływ na kreowanie jakości sygnałów w ustroju. Wpływa tym samym na wydajność procesów poznawczych, pamięciowych, psychikę i nastrój, koordynację ruchową, czy odbiór świata wraz z doborem reakcji względem otrzymywanych bodźców.

Wywiera efekt neuroprotekcyjny
Zarówno samodzielnie, jak i poprzez swoje pochodne, wzmacnia barierę antyoksydacyjną centralnego układu nerwowego, chroniąc neurony przed destrukcją wywołaną nadmiernym stresem oksydacyjnym.

Zmniejsza ospałość i motywuje do działania
L-tyrozyna podnosząc stężenie katecholamin, szczególnie adrenaliny i noradrenaliny oraz zmniejszając tempo syntezy neurotransmiterów wyciszających z L-tryptofanu, takich jak: serotonina i melatonina, poprzez współzawodnictwo o wspólne transportery umożliwiające przekraczanie bariery krew-mózg celem pełnienia roli prekursora odpowiednich neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym, pozwala na przezwyciężanie ospałości, mobilizuje do działania i wydłuża czas prowadzonych działań. Dodatkową motywację daje poprzez uczestnictwo w syntezie dopaminy, zapewniającej poczucie celowości działaniom i przyjemności z ich realizacji.

Zwiększa koncentrację
Promując syntezę epinefryny i norepinefryny oraz redukując prawdopodobieństwo powstawania neuroprzekaźników z L-tryptofanu, podnosi skupienie na wykonywanych działaniach. Nasilanie koncentracji i zdolność ich prawidłowego wykonywania szczególnie zauważalna jest w sytuacjach stresowych, co obserwowano m. in. w okresach zmniejszonej ilości snu, przy silnych spadkach, bądź wzrostach temperatur oraz wycieńczających ćwiczeniach wojskowych.

Podnosi efektywność organizmu w sytuacjach stresowych
Za pośrednictwem katecholamin bierze udział w uruchamianiu lawiny reakcji w momencie wystąpienia silnego stresu. Poprzez aktywność adrenaliny i noradrenaliny uwalnia substraty energetyczne z ich magazynów i przyspiesza pozyskiwane z nich energii niezbędnej do działań, wzmaga rytm serca i zwiększa ciśnienie krwi nasilając przepływ krwi w układzie krwionośnym, rozszerza oskrzela celem poprawy wymiany tlenowej, poszerza źrenice dla lepszego odbioru wrażeń z otaczające świata, podnosi niepokój i powodowaną nim czujność, mobilizuje układ nerwowy do bardziej wytężonej sygnalizacji i koordynacji zadań oraz kierunkuje krew z mniej istotnych w danym momencie miejsc, np. układu pokarmowego, do niezbędnych w wykonywaniu reakcji mięśni szkieletowych. Dzięki temu pozwala ustrojowi na kreowanie odpowiednich warunków, umożliwiających jego przetrwanie oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych, w tym stanowiących zagrożenie dla życia. Istotnie wspiera dobór zachowań, co ułatwia właściwe postępowanie, przy jednoczesnym ograniczeniu występowania niekontrolowanych, nacechowanych emocjami działań.

Wspomaga kreowanie pamięci
Stanowiąc substancję wyjściową dla norepinefryny oraz zwiększając jej ilość w hipokampie, szczególnie w warunkach stresowych, sprzyja tworzeniu pamięci, zwłaszcza w sytuacjach stresowych.

Wspiera zachowanie równowagi psychicznej
Będąc prekursorem dla norepinefryny i dopaminy, wspomaga uzupełnianie puli neurotransmiterów w mózgu, których obecność w odpowiedniej ilości jest istotna dla zachowania równowagi psychicznej. Szczególnie w sytuacjach dużego obciążenia psychicznego oraz w warunkach stresu, pozwala na utrzymanie pozytywnego nastawienia, dobrego nastroju i kreowania chęci do życia.

Angażuje się w efektywne działanie układu krążenia
Biorąc udział w tworzeniu katecholamin wywiera wpływ na rytm serca i ciśnienie krwi. Zwiększając ciśnienie krwi i przyspieszając rytm serca w sytuacjach stresowych, potęguje efektywność transportu substancji odżywczych i tlenu w układzie krwionośnym. Ponadto L-tyrozyna odpowiada za powstawianie wiązań stabilizujących drugo- i trzeciorzędową strukturę białek hemoglobiny, barwnika odpowiedzialnego za transport tlenu w układzie sercowo-naczyniowym.

Zapewnia zdolność pełnienia funkcji przez tarczycę
Umożliwiając syntezę hormonów tarczycy, w tym trójjodotyroniny (T3) i tetrajodotyroniny (T4), umożliwia zawiadywanie licznymi procesami zachodzącymi w organizmie, szczególnie energetycznymi.

Wspiera ochronę skóry i oczu
Jako prekursor melanin, związków odpowiedzialnych za redukcję zagrożenia związanego z nadmiernym stresem oksydacyjnym powodowanym promieniowaniem UV docierającym do skóry i oczu, dba o dobrą kondycję skóry i wspomnianego narządu wzroku.

Suplementacja L-tyrozyną
Dla siły efektu wywoływanego suplementowaną L-tyrozyną, poza oczywistym doborem jej przyjmowanej ilości, mają znaczenie także: określenie dogodnej pory z uwzględnieniem, iż maksymalny poziom L-tyrozyny w ustroju występuje na 2 godziny po przyjęciu aminokwasu i utrzymuje się na znaczącym poziomie przez kolejne 4-8 godzin, jak również świadomość wpływu stężenia innych aminokwasów w krwiobiegu, szczególnie L-tryptofanu.

Chociaż przyjmowanie L-tyrozyny powszechnie uznawane jest za bezpieczne, nawet w ilościach kilkugramowych, to należy mieć na względzie pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Dodatkowej konsultacji do jej przyjmowania wymagają osoby z dolegliwościami na poziomie tarczycy i problemami z gospodarką hormonów tarczycy. Jej podawanie przeciwwskazane jest przy stosowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Nie należy jej stosować u osób z dziedziczną tyrezynemią. Możliwe jest nasilenie migren u osób z występującymi bólami głowy tego typu. Pewną ostrożność powinny zachować także osoby mające nadciśnienie tętnicze i silnie odczuwające zmiany ciśnienia tętniczego. Co prawda u osób zdrowych L-tyrozyna w normalnych warunkach nie wydaje się podnosić ciśnienia krwi, a wprost przeciwnie minimalnie je obniża, jednak stanowiąc prekursor dla katecholamin, może wzmagać efekt ich działalności w momencie wystąpienia sytuacji stresowej.

NOW L-Tyrosine Pure Powder to produkt umożliwiający wygodne uzupełnienie diety w czystą L-tyrozynę. Dostarczając istotnej składowej struktur białkowych, alternatywnego źródła energii oraz istotnego prekursora ważnych związków, m. in. katecholamin, tyroksyny, czy melaminy, wpływa na prawidłowość funkcjonowania organizmu. Silnie wspierając pracę układu nerwowego, zapewnia właściwe reagowanie ustroju w warunkach stresowych. Wzmaga koncentrację, zdolności poznawcze, tworzenie pamięci, zapewnia motywację do działania, pozytywne nastawienie do świata i dobór odpowiedniej reakcji, szczególnie w sytuacjach nadmiernego stresu. Umożliwia prawidłową pracę układu krwionośnego i tarczycy. Ponadto wzmacnia barierę antyoksydacyjną, głównie w układzie nerwowym i skórze. Forma proszkowa produktu i neutralny smak, zapewniają łatwą formę przyjęcia dodatkowych ilości L-tyrozyny po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie lub innym ulubionym napoju.

Brak na magazynie
Since 2005
Dodaj do koszyka
L-Tyrosine Pure Powder L-Tyrosine Pure Powder 113g
NOW FOODS
79,00 zł

L-Tyrosine Pure Powder 113g

Cechy

Siła:
Redukcja Wagi:
Koncentracja:
Działanie Pro-Zdrowotne:

- Paczka u Ciebie nawet pojutrze

- Wysyłka zagraniczna już od 20,55 zł Każde wydane 300,00 zł obniża koszty wysyłki o 10,00 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@MUSCLE-ZONE.PL

+48 510 054 586 (pon.-pt 900-1700)


Masz pytania dotyczące produktu

Konsultacje@muscle-zone.pl

+48 517 278 733 (pon.-pt 900-1700)

Opis produktu
 • Dostarcza czystą formę L-tyrozyny
 • Łatwa w podaniu postać proszkowa
 • Umożliwia syntezę struktur białkowych
 • Wspomaga gospodarkę energetyczną
 • Wspiera pracę układu nerwowego
 • Zwiększa czujność i koncentrację
 • Motywuje organizm do działania
 • Poprawia tworzenie pamięci
 • Ułatwia funkcjonowanie w stresie
 • Sprzyja utrzymaniu równowagi psychicznej
 • Angażuje się w pracę układu krążenia
 • Umożliwia pracę tarczycy
 • Wzmacnia ochronę skóry i oczu

NOW L-Tyrosine Pure Powder jest monopreparatem uzupełniającym dietę w czystą formę L-tyrozyny bez zbędnych dodatków. Umożliwia on wygodne dostarczenie ważnego prekursora istotnych związków, w tym katecholamin, tyroksyny i melaminy, niezbędnej składowej wielu struktur białkowych oraz alternatywnego, wielotorowego substratu energetycznego. W sposób istotny ożywia organizm, zwiększa koncentrację i motywację, dając więcej sił do działania, szczególnie w ciężkich warunkach stresowych. Ponadto wspiera pracę licznych układów, m.in.: nerwowego, czy krwionośnego. Postać proszkowa produktu i neutralny smak, umożliwiają jego wygodne przyjmowanie po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie lub innym ulubionym napoju.

L-tyrozyna – inaczej kwas 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo)propanowy, zapisywany skrótami Tyr lub Y endogenny aminokwas zaliczany do rodziny szikimianowej, syntetyzowany w ustroju ludzkim z L-fenyloalaniny przy udziale hydroksylazy fenyloalaninowej. Pod kontem żywieniowym stanowi on w normalnych warunkach, związek nie niezbędny dla organizmu. Mimo to w niektórych przypadkach, jak np. niedostatecznej podaży L-fenyloalaniny z pożywieniem, jak również u osób chorych na fenyloketonurię, bądź wycieńczonych fizycznie, czy psychicznie, staje się aminokwasem niezbędnym ze względu na ograniczone możliwości jego wewnątrzustrojowej produkcji względem zapotrzebowania. Do jego najistotniejszych źródeł należą przede wszystkim pokarmy mięsne, w tym ryby, jaja, produkty mleczne, jak również soja, orzeszki ziemne, migdały, nasiona sezamu i dyni, banany, awokado oraz owies.

Mechanizmy oddziaływania na organizm
L-tyrozyna umożliwia wsparcie organizmu dzięki jej zaangażowaniu jako substratu w kilku istotnych szlakach metabolicznych. Za sprawą tego głównie prezentuje swoje właściwości za pośrednictwem innych związków, czy molekuł, choć w niektórych przypadkach jest w stanie powodować wybrane efekty również poprzez działanie bezpośrednie:

Stanowiąc istotną składową struktur białkowych, wywiera wpływ na ustrój za pośrednictwem np. hormonów, czy enzymów, do których budowy jest wykorzystywany.

Będąc prekursorem mniej skomplikowanych związków jak np. katecholamin, melanin, bądź tyroksyny, odpowiada za funkcjonowanie wybranych szlaków w których biorą udział jego pochodne, co znajduje przełożenie w odpowiedzi całego organizmu na otrzymywaną za ich pośrednictwem informację. Do najczęściej przytaczanych ścieżek wytwarzania wielu pochodnych L-tyrozyny zalicza się produkcję katecholamin na szlaku rozpoczynającym się od tyrozyny, produkującym kolejno następujące związki: L-DOPA z wykorzystaniem hydroksylazy tyrozynowej, dopamina przy udziale dekarboksylazy aromatycznych L-aminokwasów, noradrenalina (norepinefryna) poprzez aktywność hydroksylazy dopaminowej i na końcu adrenalina (epinefryna) wskutek działalności przez N-metylotransferazę fenyloetanoloaminową, z czego trzy ostatnie związki zaliczane są do katecholamin.

Występując w roli prekursora glukogennego i ketogennego ma możliwość wielotorowego angażowania w energetykę ustroju.

Za sprawą struktury opartej na pierścieniu aromatycznym, w odpowiednich warunkach może wchodzić w bezpośrednie reakcje z niektórymi związkami reaktywnymi, np. utleniaczami.

Właściwości L-tyrozyny

Zaangażowany w syntezę struktur białkowych
Będąc jednym spośród aminokwasów proteolitycznych, stanowi niezbędną składową wielu struktur białkowych, w tym mięśni szkieletowych. Jako prekursor dopaminy umożliwia wyrzut hormonu wzrostu, molekuły inicjującej wzrost struktur białkowych.

Wzmacnia barierę antyoksydacyjną ustroju
Jako związek chemiczny oparty na pierścieniu aromatycznym, przejawia zdolność bezpośredniej neutralizacji wolnych rodników. Zauważalne jest jego działanie m. in. w hamowaniu procesów peroksydacji lipidów.

Wspiera gospodarkę energetyczną
Wykazując charakter związków gluko- i ketogennych, stanowi alternatywne źródło energii, po uprzedniej przemianie odpowiednio do glukozy lub ciał ketonowych. Stanowiąc prekursor hormonów tarczycy, szczególnie trójjodotyroniny (T3) i tetrajodotyroniny (T4), pośrednio uczestniczy w zawiadywaniu procesami magazynowania substratów energetycznych w postaci tłuszczu i glikogenu oraz ich transformacji w energię.

Niezbędny dla funkcjonowania układu nerwowego
Będąc prekursorem katecholamin, neuroprzekaźników istotnych dla pracy układu nerwowego, ma istotny wpływ na kreowanie jakości sygnałów w ustroju. Wpływa tym samym na wydajność procesów poznawczych, pamięciowych, psychikę i nastrój, koordynację ruchową, czy odbiór świata wraz z doborem reakcji względem otrzymywanych bodźców.

Wywiera efekt neuroprotekcyjny
Zarówno samodzielnie, jak i poprzez swoje pochodne, wzmacnia barierę antyoksydacyjną centralnego układu nerwowego, chroniąc neurony przed destrukcją wywołaną nadmiernym stresem oksydacyjnym.

Zmniejsza ospałość i motywuje do działania
L-tyrozyna podnosząc stężenie katecholamin, szczególnie adrenaliny i noradrenaliny oraz zmniejszając tempo syntezy neurotransmiterów wyciszających z L-tryptofanu, takich jak: serotonina i melatonina, poprzez współzawodnictwo o wspólne transportery umożliwiające przekraczanie bariery krew-mózg celem pełnienia roli prekursora odpowiednich neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym, pozwala na przezwyciężanie ospałości, mobilizuje do działania i wydłuża czas prowadzonych działań. Dodatkową motywację daje poprzez uczestnictwo w syntezie dopaminy, zapewniającej poczucie celowości działaniom i przyjemności z ich realizacji.

Zwiększa koncentrację
Promując syntezę epinefryny i norepinefryny oraz redukując prawdopodobieństwo powstawania neuroprzekaźników z L-tryptofanu, podnosi skupienie na wykonywanych działaniach. Nasilanie koncentracji i zdolność ich prawidłowego wykonywania szczególnie zauważalna jest w sytuacjach stresowych, co obserwowano m. in. w okresach zmniejszonej ilości snu, przy silnych spadkach, bądź wzrostach temperatur oraz wycieńczających ćwiczeniach wojskowych.

Podnosi efektywność organizmu w sytuacjach stresowych
Za pośrednictwem katecholamin bierze udział w uruchamianiu lawiny reakcji w momencie wystąpienia silnego stresu. Poprzez aktywność adrenaliny i noradrenaliny uwalnia substraty energetyczne z ich magazynów i przyspiesza pozyskiwane z nich energii niezbędnej do działań, wzmaga rytm serca i zwiększa ciśnienie krwi nasilając przepływ krwi w układzie krwionośnym, rozszerza oskrzela celem poprawy wymiany tlenowej, poszerza źrenice dla lepszego odbioru wrażeń z otaczające świata, podnosi niepokój i powodowaną nim czujność, mobilizuje układ nerwowy do bardziej wytężonej sygnalizacji i koordynacji zadań oraz kierunkuje krew z mniej istotnych w danym momencie miejsc, np. układu pokarmowego, do niezbędnych w wykonywaniu reakcji mięśni szkieletowych. Dzięki temu pozwala ustrojowi na kreowanie odpowiednich warunków, umożliwiających jego przetrwanie oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych, w tym stanowiących zagrożenie dla życia. Istotnie wspiera dobór zachowań, co ułatwia właściwe postępowanie, przy jednoczesnym ograniczeniu występowania niekontrolowanych, nacechowanych emocjami działań.

Wspomaga kreowanie pamięci
Stanowiąc substancję wyjściową dla norepinefryny oraz zwiększając jej ilość w hipokampie, szczególnie w warunkach stresowych, sprzyja tworzeniu pamięci, zwłaszcza w sytuacjach stresowych.

Wspiera zachowanie równowagi psychicznej
Będąc prekursorem dla norepinefryny i dopaminy, wspomaga uzupełnianie puli neurotransmiterów w mózgu, których obecność w odpowiedniej ilości jest istotna dla zachowania równowagi psychicznej. Szczególnie w sytuacjach dużego obciążenia psychicznego oraz w warunkach stresu, pozwala na utrzymanie pozytywnego nastawienia, dobrego nastroju i kreowania chęci do życia.

Angażuje się w efektywne działanie układu krążenia
Biorąc udział w tworzeniu katecholamin wywiera wpływ na rytm serca i ciśnienie krwi. Zwiększając ciśnienie krwi i przyspieszając rytm serca w sytuacjach stresowych, potęguje efektywność transportu substancji odżywczych i tlenu w układzie krwionośnym. Ponadto L-tyrozyna odpowiada za powstawianie wiązań stabilizujących drugo- i trzeciorzędową strukturę białek hemoglobiny, barwnika odpowiedzialnego za transport tlenu w układzie sercowo-naczyniowym.

Zapewnia zdolność pełnienia funkcji przez tarczycę
Umożliwiając syntezę hormonów tarczycy, w tym trójjodotyroniny (T3) i tetrajodotyroniny (T4), umożliwia zawiadywanie licznymi procesami zachodzącymi w organizmie, szczególnie energetycznymi.

Wspiera ochronę skóry i oczu
Jako prekursor melanin, związków odpowiedzialnych za redukcję zagrożenia związanego z nadmiernym stresem oksydacyjnym powodowanym promieniowaniem UV docierającym do skóry i oczu, dba o dobrą kondycję skóry i wspomnianego narządu wzroku.

Suplementacja L-tyrozyną
Dla siły efektu wywoływanego suplementowaną L-tyrozyną, poza oczywistym doborem jej przyjmowanej ilości, mają znaczenie także: określenie dogodnej pory z uwzględnieniem, iż maksymalny poziom L-tyrozyny w ustroju występuje na 2 godziny po przyjęciu aminokwasu i utrzymuje się na znaczącym poziomie przez kolejne 4-8 godzin, jak również świadomość wpływu stężenia innych aminokwasów w krwiobiegu, szczególnie L-tryptofanu.

Chociaż przyjmowanie L-tyrozyny powszechnie uznawane jest za bezpieczne, nawet w ilościach kilkugramowych, to należy mieć na względzie pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Dodatkowej konsultacji do jej przyjmowania wymagają osoby z dolegliwościami na poziomie tarczycy i problemami z gospodarką hormonów tarczycy. Jej podawanie przeciwwskazane jest przy stosowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Nie należy jej stosować u osób z dziedziczną tyrezynemią. Możliwe jest nasilenie migren u osób z występującymi bólami głowy tego typu. Pewną ostrożność powinny zachować także osoby mające nadciśnienie tętnicze i silnie odczuwające zmiany ciśnienia tętniczego. Co prawda u osób zdrowych L-tyrozyna w normalnych warunkach nie wydaje się podnosić ciśnienia krwi, a wprost przeciwnie minimalnie je obniża, jednak stanowiąc prekursor dla katecholamin, może wzmagać efekt ich działalności w momencie wystąpienia sytuacji stresowej.

NOW L-Tyrosine Pure Powder to produkt umożliwiający wygodne uzupełnienie diety w czystą L-tyrozynę. Dostarczając istotnej składowej struktur białkowych, alternatywnego źródła energii oraz istotnego prekursora ważnych związków, m. in. katecholamin, tyroksyny, czy melaminy, wpływa na prawidłowość funkcjonowania organizmu. Silnie wspierając pracę układu nerwowego, zapewnia właściwe reagowanie ustroju w warunkach stresowych. Wzmaga koncentrację, zdolności poznawcze, tworzenie pamięci, zapewnia motywację do działania, pozytywne nastawienie do świata i dobór odpowiedniej reakcji, szczególnie w sytuacjach nadmiernego stresu. Umożliwia prawidłową pracę układu krwionośnego i tarczycy. Ponadto wzmacnia barierę antyoksydacyjną, głównie w układzie nerwowym i skórze. Forma proszkowa produktu i neutralny smak, zapewniają łatwą formę przyjęcia dodatkowych ilości L-tyrozyny po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie lub innym ulubionym napoju.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Skład

Wielkość opakowania: 113gPorcja jednorazowa: 1/4 łyżeczki (ok. 400mg)Ilość porcji w opakowaniu: 282
w 1 porcji (400mg)zawartość%ZDS
L-Tyrozyna400mg-

Pozostałe składniki

brak

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z
Biotin
Biotin
NOW FOODS
29,00 zł
więcej
Carbo Pur
Carbo Pur
Hi-TEC
50,00 zł
więcej
Alcalean
Alcalean
PRIMAFORCE
69,00 zł
więcej
DHA-250
DHA-250
NOW FOODS
65,00 zł
więcej
L-Tyrosine Pure Powder
L-Tyrosine Pure Powder
NOW FOODS
79,00 zł
więcej
Magnesium Orotate 40mg
Magnesium Orotate 40mg
SWANSON
39,00 zł
więcej

Tyrozyna

Informacja

Tyrozyna - aminokwas endogenny (syntezowany wewnątrz organizmu), jeden z 22 aminokwasów budujących białka. W stanie naturalnym występuje w produktach żywnościowych zwierzęcych (jaja, nabiał, mięso). W razie niedoborów może być syntezowana w procesie hydroksylacji fenyloalaniny, ulegającej przekształceniu w tyrozynę w obrębie wątroby. Jest prekursorem neuroprzekaźników : dopaminy (z grupy  katecholamin, uczestniczących w procesach zachodzących w układzie nerwowym, powodujących koordynację mięśni oraz uczestniczy w syntezie wielu hormonów) i noradrenaliny (przeciwdziałającej stresowi, stymulującej pracę serca i układu krążenia oraz nasilającej glikogenolizę i lipolizę uczestnicząc w procesach przemian energetycznych). Tyrozyna jest prekursorem hormonów tarczycy odpowiedzialnych za tempo przemian w procesach metabolicznych oraz barwnikiem (melanina). W suplementacji preparaty zawierające tyrozynę stosowane są w programach redukcji tkanki tłuszczowej (odchudzanie), poprawiających natrój i pobudzających.

Dawkowanie: Zwyczajowo 500–2000 mg na dobę.

Biuro obsługi klienta

Współpraca

Reklamacje

+48 510-054-586
Zainteresowany współpracą?
Napisz do nas: jakub@muscle-zone.pl JOIN MZ

Premiera w Muscle-Zone!

APOLLO'S HEGEMONY

Blitzkrieg

169,00 zł

APOLLO'S HEGEMONY

Biotin 100mg

189,00 zł

Supps4You LLC

16192 Coastal Hwy
Lewes, 19958 Delaware
USA

Copyright © 2015 by MZ-STORE. All rights reserved.

MZ SUPPLEMENTS LTD
FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB
sklep@muscle-zone.pl +48 501 537 027>