Blog us   | pl | PLN
0 0,00 zł
 bok@mz-store.pl  +48 22 602 26 41
Since 2005
Powiadom mnie o dostępności
Flush-Free Niacin Flush-Free Niacin 250mg 90 kaps.
Now Foods
45,00 zł
Magazyn: eu

Flush-Free Niacin

Wszystkie warianty:

od 3 sztuk tylko: 44,10 zł / szt. -2%

Waga wysyłki: 150g
Bez GMO
Wegetariański
Wegański
45,00 zł z VAT
1,00 zł / porcja
Możemy Ciebie powiadomić kiedy produkt będzie znów dostępny
Zapisz
Opis produktu
 • Zapewnia dużą porcję niacyny
 • Wprowadza dodatkową dozę inozytolu
 • Nie wywołuje uporczywego efektu „flush”
 • Wzmacnia barierę przeciwutleniającą
 • Ogranicza rozległość stanów zapalnych
 • Niezbędny dla wielu reakcji biochemicznych
 • Poprawi funkcjonowanie gospodarki energetycznej
 • Dba o dobry stan układu sercowo-naczyniowego
 • Usprawnia pracę układu nerwowego
 • Optymalizuje profil lipidowy
 • Promuje atrakcyjny wygląd skóry
 • Zapewnia większą energię w ciągu dnia
 • Daje poczucie wyższej jakości życia
 • Wygodny przy długotrwałym stosowaniu
 • Przeznaczony także dla wegan

NOW Flush-Free Niacin 250 mg to produkt oparty na heksanikotynianu inozytolu, zasobnej w niacynę cząsteczce, której dostarczenie do organizmu umożliwia szybkie uzupełnienie niedoborów danej witaminy bez powodowania efektu „flush”, czyli uciążliwego swędzenia i mało atrakcyjnego zaczerwienienia skóry. Wprowadzając do ustroju sporej wielkości porcje niacyny, dostarcza niezbędnej składowej wielu reakcjom biochemicznym, zachodzących głównie w procesach energetycznym, poprzez co zapewnia solidny zastrzyk energii na cały dzień. Wpływając pozytywnie na energetykę organizmu, tworząc silną barierę antyoksydacyjną oraz wygaszając nadmiernie zaognione stany zapalne, wspiera utrzymanie optymalnego środowiska wewnątrzustrojowego, sprzyjającemu prawidłowej pracy wielu układów i narządów, w szczególności krwionośnego i nerwowego. Zastosowanie bezżelatynowych otoczek kapsułki stworzonych na bazie celulozy, umożliwia przyjmowanie produktu także przez osoby prowadzące wegański styl życia.

Niacyna – zbiór związków chemicznych określanych wspólnym mianem witaminy B3, bądź witaminy PP, dla których za wspólny mianownik przyjmuje się konieczność dostarczenia z zewnątrz do organizmu, celem zachowania prawidłowości funkcjonowania wybranych elementów ustroju za pośrednictwem tych samych, bądź bardzo zbliżonych mechanizmów. Pośród grupy wspomnianych związków wyróżnić należy: kwas nikotynowy, nikotynamid będący amidową postacią kwasu nikotynowego oraz rybozyd nikotynamidu. Syntezy pierwszej niacyny dokonano w roku 1867. Jej prozdrowotne właściwości dostrzeżono jednak dużo później, a mianowicie dopiero w XX wieku. Pierwsze dwa związki z danej grupy znane są od dawna. Z kolei rybozyd nikotynamidu jest niejako nowo odkryty, a jego naturalne występowanie utożsamić można przede wszystkim z produktami mlecznymi. Substancje te są dobrze rozpuszczalne w wodzie i alkoholu oraz wykazują stosunkowo wysoką jak na związki witaminowe trwałość, co argumentuje się dużą stabilnością w szerokiej rozpiętości skali pH oraz przy ekspozycji na bezpośrednie światło, bądź wysoką temperaturę. Po wprowadzeniu do organizmu człowieka największą reaktywność przejawia kwas nikotynowy. Z tego też względu ustrój ludzki chętniej korzysta z jego amidowej postaci, jako formy bezpieczniejszej zarówno do transportu wewnątrzustrojowego. W chwili zapotrzebowania na cząsteczkę o strukturze wyjściowej, struktura kwasu nikotynowego jest odtwarzana w reakcji przebiegającej z udziałem deamidazy mikroflory jelitowej lub wątroby. Najistotniejszą rolą niacyny w organizmie jest jej udział jako substratu w procesie powstawania ważnych koenzymów, tj. dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+) i jego ufosforylowanej postaci dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+). Istotne są także efekty wywoływane za pośrednictwem określonych molekuł, szczególnie receptorów kwasu nikotynowego. Wielkość zapotrzebowania na niacynę, pokrywającą niezbędne minimum dla zachowania prawidłowości przebiegu licznych procesów, ustalono na poziomie 15-20 mg. Pośród najwartościowszych źródeł niacyny wymienia się: drożdże, mleko, jaja, białe mięso, ryby, całe nasiona, warzywa zielone, czerwoną paprykę oraz herbatę. Warto zaznaczyć, iż organizm ludzki posiada możliwość endogennej syntezy niacyny o wydajności 1 mg z 60 mg tryptofanu, jednak jest to mało wydajna i opłacalna metoda pozyskiwania danego związku.

Właściwości niacyny

Niezbędna do zajścia licznych procesów anabolicznych i katabolicznych
Będąc związkiem wyjściowym dla syntezy dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+), pozwala na endogenną produkcję koenzymu niezbędnego do zaistnienia wielu procesów katabolicznych, m. in. tłuszczy, węglowodanów oraz białek. Jako substrat pozwalajacy na wytworzenie ufosforylowanej formy dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), wspiera zachodzenie przemian anabolicznych, szczególnie z udziałem związków lipidowych. Sprzyjając sekrecji somatotropiny, promuje wzrost struktur białkowych.

Podnosi efektywność bariery przeciwutleniającej
Pośrednio poprzez tworzony z udziałem niacyny NADPH, wzmaga działalność reduktazy glutationowej (GSH), enzymu niezbędnego do redukowania uprzednio utlenionej formy glutationu, co pozwala na efektywne niwelowanie nadmiernej ilości nadtlenku wodoru (H2O2) tworzącego się wewnątrz ustroju. Istotnie hamuje peroksydację lipidów. Zmniejsza wykorzystanie innych antyoksydantów. Szacuje się, iż siła przeciwutleniająca niacyny jest większa, aniżeli efektywność β-tokoferolu mierzona w tym samym zakresie.

Przejawia właściwości przeciwzapalne
Redukując działalność poli(ADP-rybozo)polimerazy-1 (PARP-1) hamuje syntezę szeregu substancji prozapalnych, m. in.: cytokin, chemokin oraz molekuł adhezyjnych. Ograniczając aktywność makrofagów, spowalnia proces przeobrażenia limfocytów oraz tempo tworzenia cytokin prozapalnych, w tym: interleukin 1, 6, 8, 12, a także TNF-α i ICAM-1, co istotnie wpływa na zmniejszenie rozległości stanów zapalnych zlokalizowanych w organizmie.

Usprawnia funkcjonowanie gospodarki energetycznej
Podnosząc ilość substratów kompleksu I łańcucha oddechowego, pozwala na utrzymanie wymaganej efektywności przemian zachodzących na danym etapie, co istotnie wpływa na wydajność tworzonej w mitochondriach energii. Angażując się w przemiany węglowodanów, lipidów, czy białek, bierze czynny udział w zarządzaniu substratami energetycznymi.

Chroni przed destrukcją i wspiera rozwój układu nerwowego
Wzmacniając barierę antyoksydacyjną i redukując wielkość zaognionych stanów zapalnych, ogranicza ilość uszkodzeń neuronów. Podnosząc aktywność Δ-6-desaturazy z jednoczesnym obniżaniem pobudliwości kaspazy 3 i niwelowaniem tempa uwalniania cytochromu c z mitochondriów, wydłuża żywotność komórek nerwowych. W niesprzyjających warunkach panujących w centralnym układzie nerwowym, np. w okresie niedokrwienia, podnosi poziom VEGF pobudzającego PI3K/Akt, poprzez który wymusza budowę nowych naczyń i zwiększa stopień odżywienia i dotlenienia neuronów. Wspierając przetrwanie podjednostek układu nerwowego i skracając czas regeneracji jego struktur, pozwala na niezachwianą pracę danego układu.

Redukuje uciążliwość bóli migrenowych
Promując tworzenie prostaglandyny D2 (PGD2) ogranicza zmniejszanie światła naczyń zewnątrzczaszkowych i poprawia relaksację naczyń znajdujących się wewnątrz czaszki, za sprawą czego przerywa atak silnego bólu migrenowego. Dodatkowo usprawniając krążenie naczyniowe i związany z tym dowóz tlenu do mózgu, jak również optymalizując poziom mleczanu i pirogronianu poprzez obniżanie zawyżanej ich ilości, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia napadu bólu migrenowego.

Wspomaga utrzymanie dobrego stanu układu krążenia
Ograniczając nadmierne gromadzenie wolnych rodników oraz reaktywnych form tlenu i azotu w naczyniach, a także redukując stany zapalne zlokalizowane w obrębie układu krwionośnego, przeciwdziała powstawaniu uszkodzeń w strukturach układu sercowo-naczyniowego. Niwelując poziom agresywnych cząstek utleniających, zwiększa przeżywalność komórek śródbłonka i wydłuża czas trwania tlenku azotu, za sprawą czego umożliwia skuteczną relaksację naczyń i swobodniejszy przepływ krwi. Aktywizując śródbłonkowy szlak COX-2/PGI2, przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Angażując się w procesy przemian lipidów niweluje nadmierną ilość krążących w naczyniach trójglicerydów, ogólne liczonego cholesterolu, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), włączając w to lipoptoteinę (a), jak również wspomaga zwiększanie stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Pewne efekty wspierające zachowanie zadowalającego stanu naczyń przejawia również za pośrednictwem adiponektyny, polipeptydu którego zwiększona aktywność wspomaga redukcję stanów zapalnych oraz poprawia przemiany kwasów tłuszczowych i glukozy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w lipidogramie.

Sprzyja zachowaniu zadowalającej kondycji nerek
Ograniczając działalność transportera NaPi/2b zlokalizowanego w jelitach, zmniejsza ilość przyswajanych fosforanów z układu pokarmowego, poprzez co zmniejsza obciążenie nerek oraz prawdopodobieństwo tworzenia się zwapnień w strukturach danego narządu.

Przeciwdziała degradacji komórek trzustki
Obniżając tempo tworzących się iNOS poprzez ograniczanie działalności cytokin, zmniejszając produkcję reaktywnych formy tlenu za sprawą wyciszania makrofagów oraz redukując aktywność PARP, wspiera przeżywalność komórek beta wysp Langerhansa, a tym samym i utrzymuje wymaganą funkcjonalność narządu w skład którego dane struktury wchodzą.

Dba o odpowiedni stan żołądka
Podnosząc wydajność bariery antyoksyadacyjnej oraz nasilając wydzielanie śluzu pokrywającego ściany żołądka w czasie zbytniego nagromadzenia toksyn, m. in. alkoholu, zmniejsza wielkość uszkodzeń ściany żołądka, chroniąc dany odcinek układu pokarmowego przed dysfunkcją.

Wewnątrzustrojowy deficyt niacyny
Permanentny niedobór niacyny w organizmie powodowany zbyt niską podażą danej witaminy w diecie znajduje swoje odzwierciedlenie w pogorszonym wyglądzie i kondycji zdrowotnej skórny. Skóra staje się sucha, skłonna do zaczerwienień powstających pod wpływem światła słonecznego, podatna na urazy, a w bardziej zaawansowanym stadium pokryta zostaje pęcherzami, wrzodami i przebarwieniami. Pogorszeniu ulega jakość śluzówki wyściełającej układ pokarmowy. Zauważalny jest także wzrost rozległości zapaleń obejmujących układ nerwowy, co istotnie wpływa na zaburzenia w równowadze psychicznej. Skrajny niedobór wywołuje pelagrę, odnotowaną po raz pierwszy w 1735 roku chorobę, której objawy stanowią kompilację wszystkich wcześniej wymienionych zaburzeń.

Formy niacyny w suplementacji
Pośród najprostszych postaci niacyny niacyny wymienić należy kwas nikotynowy i nikotynamid. Za najbardziej efektywną formę uchodzi kwas nikotynowy, którego obecność w ustroju odczuwana jest w bardzo krótkim czasie po jego przyjęciu. Niemniej jednak posiada pewien mankament, a mianowicie wywołuje tzw efekt „flush”, czyli szereg mało pożądanych zjawisk towarzyszących, takich jak uderzenia gorąca, czy mało atrakcyjne zaczerwienienie skóry, który to wiele osób uważa za zbyt uciążliwy. Nikotynamid pozbawiony jest wspomnianego efektu, jednak uznaje się go za formę nieco mniej skuteczną w wybranych aspektach, jak np. skuteczności poprawy profilu lipidowego. Na przestrzeni czasu stworzono szereg innych form, w tym o wydłużonym i długotrwałym uwalnianiu, które miały dać maksimum korzyści, przy jednoczesnym niwelowaniu niechcianych efektów. Niektóre z nich niestety uznano za niekorzystne do stosowania, szczególnie o długotrwałym uwalnianiu z racji doniesień o szkodliwości wobec wątroby, co utrudnia korzystanie z dobroczynnych właściwości niacyny.

Idealnym rozwiązaniem, prezentującym zestawienie pożądanej wydajności działania, wysokiego stopnia bezpieczeństwa stosowania i braku występowania efektu „flush”, jest heksanikotynian inozytolu (IHN), związek chemiczny którego podstawę podstawę oparto na inozytolu, do którego przyłączono za pomocą wiązań karboksylowych sześć cząsteczek niacyny. Formę tą charakteryzuje duża bioprzyswajalność, wysoka wydajność oraz minimalizacja niekorzystnych efektów kojarzonych z przyjmowaniem kwasu nikotynowego. Wprawdzie ustępuje skutecznością regulacji profilu lipidowego kwasowi nikotynowemu, mimo to z powodzeniem może być wykorzystywany do poprawy innych parametrów kondycji układu sercowo-naczyniowego, jak np. relaksacji naczyń, lepkości krwi oraz skuteczności transportu tlenu. Ponadto wbudowany w szkielet związku inozytol uzupełnia prozdrowotne działanie niacyny o kilka dodatkowych właściwości.

Inozytol – inaczej 1,2,3,4,5,6-cykloheksanoheksaol, związek chemiczny strukturalnie zbliżony do glukozy, klasyfikowany jako poliol. Substancja nazywana witaminą B8, choć nią nie będąca, ostatecznie zaliczona do grupy pseudowitamin. Występuje pod postacią dziewięciu izomerów, gdzie za najistotniejszy dla ustroju ludzkiego uznawany jest czynnie aktywny mio-inozytol. Właściwości inozytolu prezentowane są poprzez jego bezpośrednią działalność, bądź pośrednią z wykorzystaniem określonych hormonów, w tym: hormonu wzrostu, hormonu tyreotropowego (TSH), czy insuliny.

• Jako substrat wykorzystywany w syntezie fosfatydyloinozytolu pełni rolę budulcową błon, definiując organellę i umożliwiając jej sygnalizację ze światem zewnętrznym.

• Zwiększając poziom związku wyjściowego w syntezie acetylocholiny poprzez wspieranie wchłaniania choliny z przewodu pokarmowego, wspomaga utrzymanie odpowiedniej jakości neurotransmisji, istotnej m. in. z perspektywy tworzenia pamięci, jak i zachowania efektywnego połączenia pomiędzy centralnym układem nerwowym, a mięśniami.

• Blokując wchłanianie zwrotne serotoniny, angażuje się w utrzymanie równowagi psychicznej, poprzez co wspiera zachowanie dobrego samopoczucia, niwelowanie lęków i kreowanie stanu odprężenia.

• Regulując ilość miedzi gromadzącej się w centralnym układzie nerwowym, zmniejsza zbytnie rozdrażnienie wynikające z nadmiernego zagęszczenia danego pierwiastka w układzie nerwowym.

• Normując proporcję P-IPG względem A-IPG poprzez powiększenie ilości fosfoglikanów inozytolu z rodziny typu P, aktywizuje PDP, a w konsekwencji i PDC, pozwalając na zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę.

• Usprawniając przemieszczanie transportera GLUT4 wspomaga transport glukozy do wnętrza komórek, poprzez co sprzyja utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we krwi.

• Potęgując przyswajalność choliny zaangażowanej w przemiany tłuszczy, jak równeiż redukując poziom apolipoproteiny B i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), wspomaga optymalizację profilu lipidowego.

• Normalizując lipidogram oraz wpływając na pracę gospodarki insulinowo-węglowodanowej, angażuje się w kontrolę masy ciała.

• Zmniejszając gromadzenie tłuszczu w wątrobie, przeciwdziała jej stłuszczeniu.

• Stanowiąc składową spermy, angażuje się w utrzymanie wymaganego poziomu zdolności rozrodczych mężczyzn.

NOW Flush-Free Niacin 250 mg jest monopreparatem zawierającym heksanikotynian inozytolu, efektywną i bezpieczną formę niacyny, której podawanie nie wywołuje uciążliwego efektu „flush”. Dostarczając związku wyjściowego dla koenzymów uczestniczących w licznych przmeianach biochemicznych, szczególnie energetycznych, angażuje się w utrzymanie sprawnie funkcjonującego organizmu. Potęgując wydajność bariery antyoksydacyjnej i wygaszając nadmiernie zaognione stany zapalne, chroni liczne struktury ustroju przed degradacją. Poprzez koncentrację na wybranych obszarach organizmu, istotnie wspomaga utrzymanie dobrej kondycji układów sercowo-naczyniowego, nerwowego i pokarmowego, jak również promuje zachowanie odpowiedniej funkcjonalności wybranych narządów, w tym trzustki, wątroby, czy nerek. Istotnym wzmocnieniem właściwości produktu jest inozytol, jako element uzupełniający mechanizmy działania niacyny, szczególnie w obszarze układów krążenia i nerwowego. Zastosowanie kapsułek celulozowych zapewnia możliwość korzystania z produktu także przez wegan.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Wielkość opakowania: 90 kapsułekPorcja jednorazowa: 2 kapsułkiIlość porcji w opakowaniu: 45
w porcji (2 kapsułki)zawartość%ZDS
Niacyna (Witamina B3) (z 640mg heksanikotynianu inozytolu)500 mg3125%
Inozytol (z 640mg heksanikotynianu inozytolu)135 mg-

Pozostałe składniki

Skrobia ryżowa, celuloza (kapsułka), proszek celulozowy, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), guma guar, krzemionka, stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego)

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z

Ostatnio na blogu

Biohacking – przewodnik dla początkujących

Biohacking – przewodnik dla początkujących

Biohacking, definiowany jako ulepszanie swojego życie poprzez łączenie wpływu nauki, technologii i natury, szybko zajmuje czołowe miejsce...

czytaj więcej

Kebab – ile to kalorii?

Kebab – ile to kalorii?

Każdemu z Nas zdarzy się co jakiś czas spożyć fast-foody. Są to burgery, zapiekanki, kebaby, pity i różne inne przekąski. O ile z kanapką z McD. nie ma...

czytaj więcej

Mimetyki insuliny – regulacja gospodarki cukrowej

Mimetyki insuliny – regulacja gospodarki cukrowej

Mimetyki insuliny są to środki, które naśladują działanie insuliny, powodując tym samym obniżenie poziomu cukru we krwi. Zwiększają one wrażliwość...

czytaj więcej

Prędkość vs tarcie, czyli czego nauczyłem się od Scota Mendelsona

Prędkość vs tarcie, czyli czego nauczyłem się od Scota Mendelsona

Prędkość a tarcie – czym się różnią i w jaki sposób wykorzystać tarcie do budowania wyniku? Wielu z Was zapewne kojarzy metodę Dynamic Effort lub...

czytaj więcej

Koenzym Q10 może leczyć koronawirusa?

Koenzym Q10 może leczyć koronawirusa?

Koenzym Q10 jest związkiem, który zmniejsza ryzyko wielu czynników chorobowych. Wpływa m.in. na zapobieganie powstawaniu wolnych...

czytaj więcej

Bylica efektywna przeciwko koronawirusowi?

Bylica efektywna przeciwko koronawirusowi?

Międzynarodowa grupa badawcza jako pierwsza wykazała skuteczność terapii opartej na artemizyninie w stosunku do ciężkiego ostrego...

czytaj więcej

Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

MZKatalog - polecani dietetycy
MZKatalog - polecani trenerzy
MZKatalog - polecane kluby
Trustpilot
Sprawdź również nasze doskonałe oceny na  Opineo
Supps4You LLC
Unit 3 Enterprise Court, Farfield Park Rotherham S63 5DB
sklep@mz-store.pl +48 501 537 027