Since 2005
Aktualnie jesteś:
Wybierz język:
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam wiadomość
Wybierz język:
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
Wybierz walutę: $ £
Since 2005
Aktualnie jesteś:
 • Popularne
  Polska Polska
  Niemcy Niemcy
  Wielka Brytania Wielka Brytania
  Irlandia Irlandia
 • A
  Australia Australia
  Austria Austria
 • B
  Białoruś Białoruś
  Belgia Belgia
  Boliwia Boliwia
  Brazylia Brazylia
  Bułgaria Bułgaria
 • C
  Chile Chile
  Chorwacja Chorwacja
  Cypr Cypr
  Czechy Czechy
 • D
  Dania Dania
 • E
  Estonia Estonia
 • F
  Finlandia Finlandia
  Francja Francja
 • G
  Grecja Grecja
 • H
  Holandia Holandia
  Hiszpania Hiszpania
 • I
  Islandia Islandia
  Izrael Izrael
 • J
  Japonia Japonia
 • K
  Kanada Kanada
  Korea Południowa Korea Południowa
 • L
  Liechtenstein Liechtenstein
  Litwa Litwa
  Luksemburg Luksemburg
 • Ł
  Łotwa Łotwa
 • M
  Malta Malta
  Meksyk Meksyk
  Monaco Monaco
 • N
  Nowa Zelandia Nowa Zelandia
  Norwegia Norwegia
 • P
  Portugalia Portugalia
 • R
  Rumunia Rumunia
  Rosja Rosja
  RPA RPA
 • S
  San Marino San Marino
  Słowacja Słowacja
  Słowenia Słowenia
  Szwecja Szwecja
  Szwajcaria Szwajcaria
 • T
  Turcja Turcja
 • U
  Ukraina Ukraina
  USA USA
 • W
  Węgry Węgry
  Włochy Włochy
bok@muscle-zone.pl
wysylka
Wybierz walutę: $ £
Wybierz język:
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
 • NOW FOODS Flush-Free Niacin 250mg 180 caps.
0 0,00 zł
Since 2005  bok@muscle-zone.pl  +48 510 054 586
Flush-Free Niacin Flush-Free Niacin

NOW Flush-Free Niacin 250 mg jest monopreparatem bazującym na heksanikotynianie inozytolu, związku chemicznym uzupełniającym dietę w duże ilości niacyny bez wywoływania uporczywego dla wielu osób efektu „flush” przejawiającego się zaczerwieniem i swędzeniem skóry. Dostarczając do organizmu dużą porcję niacyny, zapewnia możliwość niezachwianego przebiegu licznych procesów biochemicznych, w szczególności energetycznych, wspiera barierę antyoksydacyjną, redukuje wielkość stanów zapalnych oraz istotnie dba o utrzymanie prawidłowej funkcjonalności układów sercowo-naczyniowego i nerwowego, co znacząco poprawia jakość życia. Produkt występując pod postacią kapsułek celulozowych, jest możliwy do spożycia również przez wegan.

Niacyna – inaczej witamina B3 lub PP, wspólna nazwa dla przejawiającej zbliżone efekty biologiczne grupy kilku związków chemicznych, do której zaliczają się: kwas nikotynowy, jego amidowa forma – nikotynamid oraz niedawno odkryty rybozyd nikotynamidu. Pośród cech charakterystycznych wyróżnia się ich dobrą rozpuszczalność w wodzie i alkoholu oraz ogólnie wysoka trwałość na tle innych witamin, w tym na: wysoką temperaturę, zmiany odczynu, czy światło. Po raz pierwszy zsyntetyzowana w 1867 roku, jednak dopiero w XX wieku dostrzeżono jej dobroczynne właściwości. W ustroju ludzkim za bardziej reaktywną uchodzi kwas nikotynowy, który dla większego bezpieczeństwa względem organizmu krąży w formie aktywnego amidu, z którego tkanki chętniej korzystają w licznych przemianach. W razie potrzeby kwas nikotynowy na powrót przywracany jest z postaci amidu w procesie katalizowanym przez deamidazę mikroflory jelitowej lub wątroby. W  reakcjach biochemicznych niacyna wykorzystywana jest głównie jako substrat dla syntezy dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+) i jego ufosforylowanej postaci dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), koenzymów wywierających istotny wpływ na mnogość procesów przebiegających w organizmie. Wpływ na ustrój wywiera również poprzez bezpośrednie oddziaływanie na odpowiednie molekuły, w tym receptory kwasu nikotynowego. Do głównych pokarmów zasobnych w niacynę zaliczają się: drożdże, mięso, szczególnie białe, mleko, jaja, ryby, całe nasiona, czerwona papryka, warzywa zielone oraz herbata. W razie potrzeby organizm ludzki przejawia zdolność endogennej syntezy niacyny z tryptofanu, gdzie wykorzystując 60 mg danego aminokwasu jest w stanie wyprodukować 1 mg pożądanej witaminy. Niezbędną dla zachowania ciągłości przebiegu procesów biochemicznych w organizmie dzienną ilością niacyny pozyskanej z pożywienia jest wartość mieszcząca się w przedziale 15-20 mg.

Właściwości niacyny

Wymagana dla procesów anabolicznych i katabolicznych
Stanowiąc prekursor dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+), zapewnia organizmowi zdolność do zaistnienia licznych procesów katabolicznych, w tym węglowodanów, białek, czy tłuszczy. Będąc niezbędnym w produkcji ufosforylowanej postaci dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), angażuje się w istnienie procesów anabolicznych, głównie w obrębie tłuszczowców. Promując wyrzut hormonu wzrostu, wspomaga rozwój licznych struktur, głównie białkowych.

Zwiększa pojemność bariery antyoksydacyjnej ustroju
Za pośrednictwem NADPH towarzyszącemu aktywności reduktazy glutationowej (GSH), wspomaga regenerację glutationu i jego przemianę do formy zredukowanej, za sprawą której obniża agresywność nadtlenku wodoru (H2O2) w ustroju. Zauważalnie ogranicza peroksydację lipidów i promuje ochronę wewnątrzustrojowych przeciwutleniaczy. Wywoływane efekty szacunkowo przewyższają zdolność antyoksydacyjną β-tokoferolu.

Wykazuje efekt przeciwzapalny
Hamując aktywność poli(ADP-rybozo)polimerazy-1 (PARP-1) spowalnia produkcję licznych substancji zapalnych, w tym: cytokin, chemokin, czy molekuł adhezyjnych. Zmniejszając pobudliwość makrofagów, ograniczając tempo transformacji limfocytów, obniżając aktywność makrofagów oraz syntezę cytokin prozapalnych, np.: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α i ICAM-1, redukuje zaognienie zapaleń w ustroju.

Angażuje się w gospodarkę energetyczną ustroju
Zwiększając dostęp substratów kompleksu I wspiera zachowanie wymaganego metabolizmu energetycznego w mitochondriach. Ingerując w przemiany lipidów, białek i węglowodanów, zawiaduje substratami energetycznymi.

Przejawia właściwości neuroprotekcyjne
Wywierając działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne wspomaga utrzymywanie warunków stabilizujących struktury układu nerwowego. Promując utrzymanie wymaganej pobudliwości Δ-6-desaturazy, zmniejszając aktywność kaspazy 3 i ograniczając wypuszczanie cytochromu c z mitochondriów, wspomaga ochronę neuronów przed ich przedwczesną destrukcją. W okresie nagłego pogorszenia warunków panujących w centralnym układzie nerwowym, istotnie zwiększa poziom VEGF aktywującego PI3K/Akt i wspomaga tworzenie naczyń znajdujących się w mózgu w okresie poprawy warunków. Ponadto wpływa na obniżenie TNF-α. Zachowując integralność struktur układu nerwowego i przyspieszając jego odnowę, angażuje się w utrzymanie prawidłowej funkcjonalności danego układu oraz dobrego stanu psychicznego wynikającego z niezachwianej pracy centralnego układu nerwowego.

Zmniejsza ból migrenowy
Wzmagając syntezę prostaglandyny D2 (PGD2) wspiera rozszerzanie naczyń wewnątrzczaszkowych i hamuje zwężenie naczyń zewnątrzczaszkowych, co prowadzi do przerwania ostrego bólu głowy. Ponadto wspomagając przepływ krwi wraz z tlenem do mózgu oraz redukując ilość mleczanu i pirogronianu, ogranicza częstotliwość występowania uporczywych bóli głowy u osób podatnych na występowanie tego typu bóli.

Utrzymuje dobrą kondycję układu sercowo-naczyniowego
Powiększając skuteczność bariery antyoksydacyjnej i działając przeciwzapalnie, chroni komórki śródbłonka przed uszkodzeniami. Zmniejszając ilość wolnych rodników i wydłużając przeżywalność śródbłonkowego tlenku azotu, wspomaga rozszerzanie naczyń. Wzmagając aktywność śródbłonkowego szlaku COX-2/PGI2, działa przeciwzakrzepowo. Wywierając istotny wpływ na przemiany tłuszczy, sprzyja optymalizacji lipidogramu, co przejawia się poprzez obniżanie poziomu trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), w tym lipoptoteiny (a), jak również podnoszenie ilości lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Dodatkową dbałość o kondycję naczyń wykazuje za sprawą nasilania pobudliwości adiponektyny, hormonu odpowiedzialnego za przemiany glukozy i kwasów tłuszczowych, przejawiającego pewne właściwości przeciwzapalne i ochronne wobec naczyń.

Dba o prawidłowy stan nerek
Zmniejszając ekspresję transportera NaPi/2b w jelitach redukuje wielkość wchłanianych fosforanów, za sprawą czego redukuje obciążenie nerek i ogranicza powstawanie zwapnień naczyń, co wspiera pracę danego narządu.

Sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji trzustki
Redukując ilość reaktywnych formy tlenu produkowanych przez makrofagi, zmniejszając ekspresję iNOS pobudzaną obecnością cytokin i obniżając działalność PARP, przeciwdziała degradacji komórek beta wysp Langerhansa, co istotnie wpływa na zachowanie wymaganej funkcjonalności trzustki.

Promuje zachowanie właściwego stanu żołądka
Wykazując aktywność przeciwutleniającą oraz zwiększając ilość śluzu wyściełającego żołądek w okresie zwiększonego narażenia na toksyny, np. alkohol, chroni struktury żołądka, przejawiając efekt gastroprotekcyjny.

Niedobór niacyny
Długotrwałe zubożenie niacyny w diecie prowadzi do występowania zmian skórnych, takich jak: suchość i zaczerwienienia skóry w miejscach eksponowanych na promienie słoneczne i urazy, powstawanie pęcherzy i wrzodów, czy przebarwień skóry; skutkuje także pogorszeniem jakości śluzówki układu pokarmowego i jego ogólnej funkcjonalności oraz pogłębieniem stanów zapalnych w układzie nerwowym oraz zaburzeniami w równowadze psychicznej. Do skrajnych skutków niedoboru niacyny zaliczyć należy pelagrę, łączącą wszystkie powyższe objawy chorobę, opisaną po raz pierwszy w 1735 r, którą w tamtym czasie wywołała bardzo mała podaż mięsa w diecie i duża konsumpcja ubogiej w tryptofan i łatwo dostępną niacynę kukurydzy.

Suplementowane formy niacyny
Dwoma najprostszymi suplementowanymi formami niacyny jest kwas nikotynowy i nikotynamid, będący aminową formą kwasu nikotynowego. Najwięcej utożsamianych z niacyną właściwości wykazuje kwas nikotynowy, charakteryzujący się szybkim wchłanianiem oraz natychmiastowym uwalnianiem i działaniem. Wywołuje on jednak pewne zjawiska towarzyszące w postaci zaczerwienienia i uderzeń gorąca określane mianem efektu „flush”, które mogą być uciążliwe dla osób przyjmującej tą postać witaminy. Istnieje możliwość zmniejszenia niedogodności poprzez stosowanie formy o wydłużonym, bądź długotrwałym uwalnianiu, choć wersję długotrwale uwalnianą należy przyjmować z ostrożnością, gdyż uznaje się ją za szkodliwą dla wątroby. Nikotynamid z kolei nie prowadzi do powstania wspomnianego efektu, jak również prezentuje nieco zmodyfikowane pod kontem siły właściwości przypisywane niacynie, w tym mniejszą skuteczność w obniżaniu poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

Doskonałym kompromisem pomiędzy natężeniem właściwości, a stonowaniem efektu „flush” wydaje się być heksanikotynian inozytolu (IHN), będący połączeniem inozytolu tworzącego szkielet danego związku z przyłączonymi wiązaniami karboksylowymi sześcioma cząsteczkami niacyny. Forma ta charakteryzuje się wysokim stopniem biodostępności oraz brakiem występowania efektu flush po jej podaniu. Co prawda nie wydaje się ona tak skuteczna w optymalizowaniu lipidogramu jak kwas nikotynowy, jednak znakomicie sprawdza się w usprawnianiu funkcjonowania układu krążenia, na co wskazuje poprawa rozszerzalności naczyń i lepkości krwi oraz wsparcie transportu tlenu. Wkomponowana w dany związek chemiczny cząsteczka inozytolu zapewnia dodatkowe korzystne efekty.

Inozytol – zapisywana także jako 1,2,3,4,5,6-cykloheksanoheksaol, substancja chemiczna z grupy polioli, cząsteczka pokrewna strukturalnie z glukozą. Z racji swoich ważnych dla ustroju ludzkiego właściwości, okrzyknięta została witaminą B8, choć poprzez pryzmat żywieniowego punktu widzenia uznana została za pseudowitaminę. Posiada dziewięć izomerów, spośród których największą popularność zyskał czynnie aktywny mio-inozytol. Efekty powodowane obecnością inozytolu stanowią wynik jego bezpośredniej działalności oraz pośredniej za pomocą wybranych hormonów, m. in.: insuliny, gonadoliberyny lub hormonu tyreotropowego (TSH).

Będąc związkiem wyjściowym dla fosfatydyloinozytolu pełniącego rolę strukturalną błon, nadaje tożsamość organelli, zapewniając jej zdolność do wewnętrznej sygnalizacji i komunikacji ze sąsiadującym środowiskiem zewnętrznym.

Wzmagając działalność acetylocholiny, wspomaga niezawodność połączenia mięśnie-mózg oraz usprawnia przebieg procesów poznawczych i kreowania pamięci.

Hamując wychwyt zwrotny serotoniny, zwiększa jej dostępną ilość w układzie nerwowym, poprzez co redukuje lęk i przygnębienie, promując stan odprężenia.

Normując poziom miedzi lokalizującej się w centralnym układzie nerwowym, redukują nadmierną drażliwość, wynikającą z jej zbytniego nagromadzenia.

Optymalizując stosunek P-IPG do A-IPG za sprawą powiększania poziomu fosfoglikanów inozytolu z rodziny typu P, promuje aktywność PDP, a następnie PDC, sprzyjając poprawie wrażliwości komórek na insulinę, poprzez co zwiększa efektywność pracy insuliny w ustroju.

Bezpośrednio oraz pośrednio za pośrednictwem insuliny na której skuteczność działania wywiera istotny wpływ, promuje translokacje GLUT4 ułatwiającego przenoszenie glukozy do komórek i zwiększa tolerancję organizmu na glukozę.

Zwiększając ilość choliny w osoczu, przy jednoczesnym zmniejszaniu stężenia lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i apolipoproteiny B, reguluje profil lipidowy.

Poprawiając funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej oraz regulując lipidogram, wspiera prawidłową działalność gospodarki energetycznej, jak również wspomaga utrzymanie optymalnej masy ciała.

Ograniczając odkładanie lipidów w wątrobie, wspomaga zachowanie zadowalającego stanu danego gruczołu.

Wchodząc w skład spermy, zapewnia zdolność rozrodczą mężczyznom.

NOW Flush-Free Niacin 250 mg to produkt dostarczający duże ilości niacyny, w bezpiecznej, nie wywołującej niekorzystnego efektu „flush” formie heksanikotynianu inozytolu. Zapewniając odpowiednią porcję niacyny, poprawia pracę gospodarki energetycznej ustroju, dba o utrzymanie wymaganej funkcjonalności układów nerwowego i krwionośnego, jak również wzmacnia barierę antyoksydacyjną i wygasza nadmiernie rozprzestrzenione stany zapalne. Dodatek inozytolu wprowadzonego wraz z cząsteczką stanowiącą nośnik niacyny, wspomaga działanie niacyny w wymienionych aspektach. Zakapsułkowanie produktu w kapsułki oparte na celulozie, minimalizuje niekorzystne odczucie dyskomfortu trawiennego powodowanego żelatynowymi otoczkami, jak również daje możliwość przyjmowania witaminy w danej formie przez wegan.

Brak na magazynie
Since 2005
Dodaj do koszyka
Flush-Free Niacin Flush-Free Niacin 250mg 180 kaps.
NOW FOODS
99,00 zł

Flush-Free Niacin

Wszystkie warianty

250mg 90 kaps.
59,00 zł
500mg 90 kaps.
69,00 zł
250mg 180 kaps.
99,00 zł
500mg 180 kaps.
119,00 zł

Cechy

Masa:
Redukcja Wagi:
Koncentracja:
Działanie Pro-Zdrowotne:

- Paczka u Ciebie nawet pojutrze

- Wysyłka zagraniczna już od 20,55 zł Każde wydane 300,00 zł obniża koszty wysyłki o 10,00 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@MUSCLE-ZONE.PL

+48 510 054 586 (pon.-pt 900-1700)


Masz pytania dotyczące produktu

Konsultacje@muscle-zone.pl

+48 517 278 733 (pon.-pt 900-1700)

Opis produktu
 • Dostarcza duże ilości niacyny
 • Pozbawiony efektu „flush”
 • Bardziej komfortowy w przyjęciu
 • Wspomaga procesy antyoksydacyjne
 • Zmniejsza wielkość stanów zapalnych
 • Umożliwia przebieg licznych reakcji
 • Usprawnia gospodarkę energetyczną
 • Wspiera kondycję układu krwionośnego
 • Dba o stan układu nerwowego
 • Sprzyja optymalizacji lipidogramu
 • Poprawia jakość skóry
 • Zwiększa komfort życia
 • Możliwy do spożycia przez wegan

NOW Flush-Free Niacin 250 mg jest monopreparatem bazującym na heksanikotynianie inozytolu, związku chemicznym uzupełniającym dietę w duże ilości niacyny bez wywoływania uporczywego dla wielu osób efektu „flush” przejawiającego się zaczerwieniem i swędzeniem skóry. Dostarczając do organizmu dużą porcję niacyny, zapewnia możliwość niezachwianego przebiegu licznych procesów biochemicznych, w szczególności energetycznych, wspiera barierę antyoksydacyjną, redukuje wielkość stanów zapalnych oraz istotnie dba o utrzymanie prawidłowej funkcjonalności układów sercowo-naczyniowego i nerwowego, co znacząco poprawia jakość życia. Produkt występując pod postacią kapsułek celulozowych, jest możliwy do spożycia również przez wegan.

Niacyna – inaczej witamina B3 lub PP, wspólna nazwa dla przejawiającej zbliżone efekty biologiczne grupy kilku związków chemicznych, do której zaliczają się: kwas nikotynowy, jego amidowa forma – nikotynamid oraz niedawno odkryty rybozyd nikotynamidu. Pośród cech charakterystycznych wyróżnia się ich dobrą rozpuszczalność w wodzie i alkoholu oraz ogólnie wysoka trwałość na tle innych witamin, w tym na: wysoką temperaturę, zmiany odczynu, czy światło. Po raz pierwszy zsyntetyzowana w 1867 roku, jednak dopiero w XX wieku dostrzeżono jej dobroczynne właściwości. W ustroju ludzkim za bardziej reaktywną uchodzi kwas nikotynowy, który dla większego bezpieczeństwa względem organizmu krąży w formie aktywnego amidu, z którego tkanki chętniej korzystają w licznych przemianach. W razie potrzeby kwas nikotynowy na powrót przywracany jest z postaci amidu w procesie katalizowanym przez deamidazę mikroflory jelitowej lub wątroby. W  reakcjach biochemicznych niacyna wykorzystywana jest głównie jako substrat dla syntezy dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+) i jego ufosforylowanej postaci dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), koenzymów wywierających istotny wpływ na mnogość procesów przebiegających w organizmie. Wpływ na ustrój wywiera również poprzez bezpośrednie oddziaływanie na odpowiednie molekuły, w tym receptory kwasu nikotynowego. Do głównych pokarmów zasobnych w niacynę zaliczają się: drożdże, mięso, szczególnie białe, mleko, jaja, ryby, całe nasiona, czerwona papryka, warzywa zielone oraz herbata. W razie potrzeby organizm ludzki przejawia zdolność endogennej syntezy niacyny z tryptofanu, gdzie wykorzystując 60 mg danego aminokwasu jest w stanie wyprodukować 1 mg pożądanej witaminy. Niezbędną dla zachowania ciągłości przebiegu procesów biochemicznych w organizmie dzienną ilością niacyny pozyskanej z pożywienia jest wartość mieszcząca się w przedziale 15-20 mg.

Właściwości niacyny

Wymagana dla procesów anabolicznych i katabolicznych
Stanowiąc prekursor dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+), zapewnia organizmowi zdolność do zaistnienia licznych procesów katabolicznych, w tym węglowodanów, białek, czy tłuszczy. Będąc niezbędnym w produkcji ufosforylowanej postaci dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+), angażuje się w istnienie procesów anabolicznych, głównie w obrębie tłuszczowców. Promując wyrzut hormonu wzrostu, wspomaga rozwój licznych struktur, głównie białkowych.

Zwiększa pojemność bariery antyoksydacyjnej ustroju
Za pośrednictwem NADPH towarzyszącemu aktywności reduktazy glutationowej (GSH), wspomaga regenerację glutationu i jego przemianę do formy zredukowanej, za sprawą której obniża agresywność nadtlenku wodoru (H2O2) w ustroju. Zauważalnie ogranicza peroksydację lipidów i promuje ochronę wewnątrzustrojowych przeciwutleniaczy. Wywoływane efekty szacunkowo przewyższają zdolność antyoksydacyjną β-tokoferolu.

Wykazuje efekt przeciwzapalny
Hamując aktywność poli(ADP-rybozo)polimerazy-1 (PARP-1) spowalnia produkcję licznych substancji zapalnych, w tym: cytokin, chemokin, czy molekuł adhezyjnych. Zmniejszając pobudliwość makrofagów, ograniczając tempo transformacji limfocytów, obniżając aktywność makrofagów oraz syntezę cytokin prozapalnych, np.: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α i ICAM-1, redukuje zaognienie zapaleń w ustroju.

Angażuje się w gospodarkę energetyczną ustroju
Zwiększając dostęp substratów kompleksu I wspiera zachowanie wymaganego metabolizmu energetycznego w mitochondriach. Ingerując w przemiany lipidów, białek i węglowodanów, zawiaduje substratami energetycznymi.

Przejawia właściwości neuroprotekcyjne
Wywierając działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne wspomaga utrzymywanie warunków stabilizujących struktury układu nerwowego. Promując utrzymanie wymaganej pobudliwości Δ-6-desaturazy, zmniejszając aktywność kaspazy 3 i ograniczając wypuszczanie cytochromu c z mitochondriów, wspomaga ochronę neuronów przed ich przedwczesną destrukcją. W okresie nagłego pogorszenia warunków panujących w centralnym układzie nerwowym, istotnie zwiększa poziom VEGF aktywującego PI3K/Akt i wspomaga tworzenie naczyń znajdujących się w mózgu w okresie poprawy warunków. Ponadto wpływa na obniżenie TNF-α. Zachowując integralność struktur układu nerwowego i przyspieszając jego odnowę, angażuje się w utrzymanie prawidłowej funkcjonalności danego układu oraz dobrego stanu psychicznego wynikającego z niezachwianej pracy centralnego układu nerwowego.

Zmniejsza ból migrenowy
Wzmagając syntezę prostaglandyny D2 (PGD2) wspiera rozszerzanie naczyń wewnątrzczaszkowych i hamuje zwężenie naczyń zewnątrzczaszkowych, co prowadzi do przerwania ostrego bólu głowy. Ponadto wspomagając przepływ krwi wraz z tlenem do mózgu oraz redukując ilość mleczanu i pirogronianu, ogranicza częstotliwość występowania uporczywych bóli głowy u osób podatnych na występowanie tego typu bóli.

Utrzymuje dobrą kondycję układu sercowo-naczyniowego
Powiększając skuteczność bariery antyoksydacyjnej i działając przeciwzapalnie, chroni komórki śródbłonka przed uszkodzeniami. Zmniejszając ilość wolnych rodników i wydłużając przeżywalność śródbłonkowego tlenku azotu, wspomaga rozszerzanie naczyń. Wzmagając aktywność śródbłonkowego szlaku COX-2/PGI2, działa przeciwzakrzepowo. Wywierając istotny wpływ na przemiany tłuszczy, sprzyja optymalizacji lipidogramu, co przejawia się poprzez obniżanie poziomu trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), w tym lipoptoteiny (a), jak również podnoszenie ilości lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Dodatkową dbałość o kondycję naczyń wykazuje za sprawą nasilania pobudliwości adiponektyny, hormonu odpowiedzialnego za przemiany glukozy i kwasów tłuszczowych, przejawiającego pewne właściwości przeciwzapalne i ochronne wobec naczyń.

Dba o prawidłowy stan nerek
Zmniejszając ekspresję transportera NaPi/2b w jelitach redukuje wielkość wchłanianych fosforanów, za sprawą czego redukuje obciążenie nerek i ogranicza powstawanie zwapnień naczyń, co wspiera pracę danego narządu.

Sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji trzustki
Redukując ilość reaktywnych formy tlenu produkowanych przez makrofagi, zmniejszając ekspresję iNOS pobudzaną obecnością cytokin i obniżając działalność PARP, przeciwdziała degradacji komórek beta wysp Langerhansa, co istotnie wpływa na zachowanie wymaganej funkcjonalności trzustki.

Promuje zachowanie właściwego stanu żołądka
Wykazując aktywność przeciwutleniającą oraz zwiększając ilość śluzu wyściełającego żołądek w okresie zwiększonego narażenia na toksyny, np. alkohol, chroni struktury żołądka, przejawiając efekt gastroprotekcyjny.

Niedobór niacyny
Długotrwałe zubożenie niacyny w diecie prowadzi do występowania zmian skórnych, takich jak: suchość i zaczerwienienia skóry w miejscach eksponowanych na promienie słoneczne i urazy, powstawanie pęcherzy i wrzodów, czy przebarwień skóry; skutkuje także pogorszeniem jakości śluzówki układu pokarmowego i jego ogólnej funkcjonalności oraz pogłębieniem stanów zapalnych w układzie nerwowym oraz zaburzeniami w równowadze psychicznej. Do skrajnych skutków niedoboru niacyny zaliczyć należy pelagrę, łączącą wszystkie powyższe objawy chorobę, opisaną po raz pierwszy w 1735 r, którą w tamtym czasie wywołała bardzo mała podaż mięsa w diecie i duża konsumpcja ubogiej w tryptofan i łatwo dostępną niacynę kukurydzy.

Suplementowane formy niacyny
Dwoma najprostszymi suplementowanymi formami niacyny jest kwas nikotynowy i nikotynamid, będący aminową formą kwasu nikotynowego. Najwięcej utożsamianych z niacyną właściwości wykazuje kwas nikotynowy, charakteryzujący się szybkim wchłanianiem oraz natychmiastowym uwalnianiem i działaniem. Wywołuje on jednak pewne zjawiska towarzyszące w postaci zaczerwienienia i uderzeń gorąca określane mianem efektu „flush”, które mogą być uciążliwe dla osób przyjmującej tą postać witaminy. Istnieje możliwość zmniejszenia niedogodności poprzez stosowanie formy o wydłużonym, bądź długotrwałym uwalnianiu, choć wersję długotrwale uwalnianą należy przyjmować z ostrożnością, gdyż uznaje się ją za szkodliwą dla wątroby. Nikotynamid z kolei nie prowadzi do powstania wspomnianego efektu, jak również prezentuje nieco zmodyfikowane pod kontem siły właściwości przypisywane niacynie, w tym mniejszą skuteczność w obniżaniu poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

Doskonałym kompromisem pomiędzy natężeniem właściwości, a stonowaniem efektu „flush” wydaje się być heksanikotynian inozytolu (IHN), będący połączeniem inozytolu tworzącego szkielet danego związku z przyłączonymi wiązaniami karboksylowymi sześcioma cząsteczkami niacyny. Forma ta charakteryzuje się wysokim stopniem biodostępności oraz brakiem występowania efektu flush po jej podaniu. Co prawda nie wydaje się ona tak skuteczna w optymalizowaniu lipidogramu jak kwas nikotynowy, jednak znakomicie sprawdza się w usprawnianiu funkcjonowania układu krążenia, na co wskazuje poprawa rozszerzalności naczyń i lepkości krwi oraz wsparcie transportu tlenu. Wkomponowana w dany związek chemiczny cząsteczka inozytolu zapewnia dodatkowe korzystne efekty.

Inozytol – zapisywana także jako 1,2,3,4,5,6-cykloheksanoheksaol, substancja chemiczna z grupy polioli, cząsteczka pokrewna strukturalnie z glukozą. Z racji swoich ważnych dla ustroju ludzkiego właściwości, okrzyknięta została witaminą B8, choć poprzez pryzmat żywieniowego punktu widzenia uznana została za pseudowitaminę. Posiada dziewięć izomerów, spośród których największą popularność zyskał czynnie aktywny mio-inozytol. Efekty powodowane obecnością inozytolu stanowią wynik jego bezpośredniej działalności oraz pośredniej za pomocą wybranych hormonów, m. in.: insuliny, gonadoliberyny lub hormonu tyreotropowego (TSH).

Będąc związkiem wyjściowym dla fosfatydyloinozytolu pełniącego rolę strukturalną błon, nadaje tożsamość organelli, zapewniając jej zdolność do wewnętrznej sygnalizacji i komunikacji ze sąsiadującym środowiskiem zewnętrznym.

Wzmagając działalność acetylocholiny, wspomaga niezawodność połączenia mięśnie-mózg oraz usprawnia przebieg procesów poznawczych i kreowania pamięci.

Hamując wychwyt zwrotny serotoniny, zwiększa jej dostępną ilość w układzie nerwowym, poprzez co redukuje lęk i przygnębienie, promując stan odprężenia.

Normując poziom miedzi lokalizującej się w centralnym układzie nerwowym, redukują nadmierną drażliwość, wynikającą z jej zbytniego nagromadzenia.

Optymalizując stosunek P-IPG do A-IPG za sprawą powiększania poziomu fosfoglikanów inozytolu z rodziny typu P, promuje aktywność PDP, a następnie PDC, sprzyjając poprawie wrażliwości komórek na insulinę, poprzez co zwiększa efektywność pracy insuliny w ustroju.

Bezpośrednio oraz pośrednio za pośrednictwem insuliny na której skuteczność działania wywiera istotny wpływ, promuje translokacje GLUT4 ułatwiającego przenoszenie glukozy do komórek i zwiększa tolerancję organizmu na glukozę.

Zwiększając ilość choliny w osoczu, przy jednoczesnym zmniejszaniu stężenia lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i apolipoproteiny B, reguluje profil lipidowy.

Poprawiając funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej oraz regulując lipidogram, wspiera prawidłową działalność gospodarki energetycznej, jak również wspomaga utrzymanie optymalnej masy ciała.

Ograniczając odkładanie lipidów w wątrobie, wspomaga zachowanie zadowalającego stanu danego gruczołu.

Wchodząc w skład spermy, zapewnia zdolność rozrodczą mężczyznom.

NOW Flush-Free Niacin 250 mg to produkt dostarczający duże ilości niacyny, w bezpiecznej, nie wywołującej niekorzystnego efektu „flush” formie heksanikotynianu inozytolu. Zapewniając odpowiednią porcję niacyny, poprawia pracę gospodarki energetycznej ustroju, dba o utrzymanie wymaganej funkcjonalności układów nerwowego i krwionośnego, jak również wzmacnia barierę antyoksydacyjną i wygasza nadmiernie rozprzestrzenione stany zapalne. Dodatek inozytolu wprowadzonego wraz z cząsteczką stanowiącą nośnik niacyny, wspomaga działanie niacyny w wymienionych aspektach. Zakapsułkowanie produktu w kapsułki oparte na celulozie, minimalizuje niekorzystne odczucie dyskomfortu trawiennego powodowanego żelatynowymi otoczkami, jak również daje możliwość przyjmowania witaminy w danej formie przez wegan.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Skład

Wielkość opakowania: 180 kapsułekPorcja jednorazowa: 2 kapsułkiIlość porcji w opakowaniu: 90
w porcji (2 kapsułki)zawartość%ZDS
Niacyna (Witamina B3) (z 640mg heksanikotynianu inozytolu)500 mg3125%
Inozytol (z 640mg heksanikotynianu inozytolu)135 mg-

Pozostałe składniki

Skrobia ryżowa, celuloza (kapsułka), proszek celulozowy, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), guma guar, krzemionka, stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego)

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z
Wild Yam Root
Wild Yam Root
NATURE'S WAY
69,00 zł
więcej
Digestive Health Probiotic
Digestive Health Probiotic
DOCTOR'S BEST
89,00 zł
więcej
Vitamin C
Vitamin C
RAW SERIES
39,00 zł
więcej
Lactibiane Podróż
Lactibiane Podróż
PILEJE
69,00 zł
więcej
Bio Silica
Bio Silica
OLIMP
18,00 zł
więcej
Chromium GTF 200mcg
Chromium GTF 200mcg
JARROW FORMULAS
29,00 zł
więcej

Witamina B3

Informacja

Witamina B3 (witamina PP, niacyna, kwas nikotynowy, nikotynamid) jest amidem kwasu nikotynowego niacyny. Jest stosowana we współdziałaniu z witaminami B1, B2 i B6 w syntezie hormonów w okresie karmienia piersią. Zapewnia prawidłowe działanie mózgu i układu nerwowego. Jest pomocna w stanach zapalnych skóry. Konieczna do procesów syntezy hormonów płciowych, estrogenów, testosteronu, kortyzonu i insuliny. Nie traci swych właściwości w procesie wytwarzania i magazynowania. Źródłem pozyskiwania witaminy PP są zarówno produktu pochodzenia zwierzęcego (chude mięso, jaja, ryby), jak i roślinnego (daktyle, figi, orzechy, śliwki).

Dawkowanie: 2-12 mg/dzień dla dzieci, 14 mg/dzień dla kobiet, 16 mg/dzień dla mężczyzn oraz 17-18 mg/dzień dla kobiet w ciąży czy też karmiących.

Inozytol

Informacja

Inozytol jest związkiem organicznym z grupy witamin B rozpuszczalnych w płynach, występuje w postaci naturalnej, syntetyzowany w roślinach takich, jak: drożdże piwne, fasola, grejpfruty, kapusta, kiełki pszenicy, melony i zwierzęcych (wątroba).. Wraz z choliną wchodzi w skład lecytyny. Wpływa na odżywianie komórek centralnego układu nerwowego (mózgu), obniżając poziom cholesterolu LDL (złego) dzięki czemu ma zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera i miażdżycy. Działa uspokajająco. Odnotowano korzystne działanie inozytolu na skórę i włosy.

Najnowsze na blogu

więcej

Rankingi

więcej

Suplementy diety

więcej

Biuro obsługi klienta

Współpraca

Reklamacje

+48 510-054-586
Zainteresowany współpracą?
Napisz do nas: jakub@muscle-zone.pl JOIN MZ

Premiera w Muscle-Zone!

APOLLO'S HEGEMONY

L-Dopa

99,00 zł

APOLLO'S HEGEMONY

Fucoxanthin

79,00 zł

Supps4You LLC

16192 Coastal Hwy
Lewes, 19958 Delaware
USA

Copyright © 2015 by MZ-STORE. All rights reserved.

MZ SUPPLEMENTS LTD
FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB
sklep@muscle-zone.pl +48 501 537 027>