0 0,00 zł
 bok@muscle-zone.pl  +48 501-537-027
Since 2005
Dodaj do koszyka
Curcumin Curcumin 120 softgels
Now Foods
171,00 zł

Curcumin

Wszystkie warianty:

Min. data ważności: 2025-11

od 3 sztuk tylko: 167,58 zł / szt. -2%

Waga wysyłki: 290g
171,00 zł z VAT
1,43 zł / porcja
Dodaj do koszyka
Sprzedawcą , importerem oraz podmiotem odpowiedzialnym za opis jest:
Produkt wysyłany jest z UE
Opis produktu
 • Zmniejsza rozległość stanów zapalnych
 • Wykazuje silne działanie przeciwutleniające
 • Wysoka zawartość kurkuminy
 • Standaryzowany ekstrakt z kurkumy
 • Działa chemoprewencyjnie i antynowotworowo
 • Wspiera układ sercowo-naczyniowy
 • Ogranicza degradację neuronów
 • Poprawia działanie układu pokarmowego
 • Normalizuje pracę układu immunologicznego
 • Dba o dobrą kondycję stawów
 • Wspiera funkcjonowanie wątroby
 • Zwiększona biodostępność kurkuminy
 • Łatwe do spożycia kapsułki

NOW Curcumin Softgels to silnie skoncentrowany środek, zawierający wysoko standaryzowany na kurkuminę i jej pochodne ekstrakt z kłącza Curcuma longa, zamknięty w łatwo uwalniające substancje czynne miękkie kapsułki. Produkt wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i antynowotworowe. Wspierając pracę licznych układów i narządów, znacząco poprawia sprawność organizmu, dając lepszą jakość życia.

Ekstrakt z Curcuma longa – esencja wydobyta z korzenia Curcuma longa, nazywanej inaczej kurkumą, ostryżem długim, bądź szafranem indyjskim, rośliny przynależącej do rodziny Zingiberaceae, kwitnącej byliny klimatu tropikalnego, szeroko uprawianej w krajach Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w Indiach i Chinach.

Tradycyjne zastosowanie kurkumy
Kurkuma znana od tysiącleci w południowo-wschodnich krajach Azji, znajduje po dziś dzień liczne formy zastosowania. Stanowi ona istotny składnik kuchni tamtejszych rejonów. Poprawia walory smakowe i estetyczne potraw, barwiąc je na kolor żółty, poprzez pomarańczowy do niemal brunatnego w zależności od stopnia kwasowości, czy zasadowości dania. Jej wartość dostrzeżono także w tradycyjnej medycynie hinduskiej oraz chińskiej, gdzie stosowana była celem zmniejszenia nadmiernego łaknienia, obniżenia stanów zapalnych i bólu oraz poprawy funkcjonowania przewodu pokarmowego i wątroby, miejscowo także jako wsparcie w gojeniu ran. Współczesne postrzeganie kurkumy koncentruje się na nieco innych aspektach, mianowicie działaniu: przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, antyseptycznym oraz antynowotworowym. Niezależnie od czasów większość swoich specyficznych właściwości kurkuma zawdzięcza przede wszystkim zawartym w swoim składzie kurkuminoidom.

Kurkuminoidy – związki chemiczne z grupy polifenoli, charakteryzujące się wysoką aktywnością chemiczną. Stanowią one znaczącą część masy kurkumy, wynoszącą 3-5%. Do najważniejszych kurkuminoidów zaliczają się: kurkumina, demetoksykurkumina, bisdemetoksykurkumina i cyklokurkumina, spośród których najistotniejsza z punktu prozdrowotnego jest jest ten pierwszy, czyli kurkumina.

Kurkumina – fenolowy związek z grupy kurkuminoidów, wyizolowany po raz pierwszy w 1815 r. i strukturalnie opisany przez polskich badaczy w roku 1910. Jego większe ilości odnotować można w suchym, sproszkowanym korzeniu kurkumy, na poziomie wynoszącym 5-10%. Kurkumina jest związkiem bardzo dobrze rozpuszczalnym w tłuszczach, alkoholach i acetonie, gorzej w wodzie. Prezentowane przy jej wykorzystaniu prozdrowotne efekty zawdzięcza zarówno swojej budowie strukturalnej umożliwiającej bezpośrednie wchodzenie w odpowiednią reakcję, jak i poprzez wpływ na liczne wewnątrzustrojowe molekuły, m.in. receptory, czynniki wzrostu, czynniki transkrypcyjne, enzymy, bądź cytokiny.

Właściwości kurkuminy

Wzmacnia barierę antyoksydacyjną ustroju
Kurkumina zarówno poprzez swoją strukturę zdolną do bezpośredniego reagowania z agresywnie reaktywnymi związkami utleniającym, jak i poprzez podnoszenie aktywności licznych enzymów przeciwutleniających, m.in.: dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationu, s-transferazy glutationowej, katalaza i oksygenazy hemowej oraz podnoszenie stężenia glutationu zredukowanego, zwiększa wydajność bariery antyoksydacyjnej ustroju. Bezpośrednie właściwości przeciwutleniające kurkuminy porównuje się do siły działania witamin C i E. Jest skutecznym zmiataczem wielu reaktywnych form tlenu i azotu, takich jak: rodnik hydroksylowy i ponadtlenkowy, czy dwutlenek azotu. Skutecznie hamuje nadprodukcję tlenku azotu i ogranicza procesy peroksydacji lipidów.

Ogranicza rozległość stanów zapalnych
Kurkumina swoje działanie przeciwzapalne zaczyna od niwelowania nadmiaru reaktywnych form tlenu i azotu, które odpowiadają za wywoływanie lawiny zapalnej w ustroju. Obniżając ilość TNF-α i blokując czynnik NF-кB, zmniejsza produkcję cytokin prozapalnych, w tym: IL-1, IL-6, IL-8. Redukcję zapaleń umożliwia także poprzez hamowanie pobudliwości 5-lipooksygenazy – enzymu odpowiadającego za produkcję leukotrienów oraz cyklooksygenazy COX-2 – enzymu zaangażowanego w syntezę prostaglandyn.

Wywiera działanie antykancerogenne i przeciwnowotworowe
Kurkumina przeciwdziała powstawaniu nowotworów na wielu punktach ich rozwoju, począwszy od ograniczania niepożądanych przekształceń prawidłowych komórek, poprzez blokowanie proliferacji patologicznych komórek, na ograniczaniu ich aktywności i wywoływaniu śmierci skończywszy.

- Wpływając na pobudliwość ścieżek NF-кB oraz STAT3, mających znaczenie dla aktywności COX-2, prostaglandyn, cytokin i chemokin, zmniejsza stany zapalne sprzyjające rozwojowi nowotworów.
- Hamując wydzielanie przez patologiczne komórki metaloproteinaz, szczególnie 2 i 9 (MMP-2 i MMP-9) degradujących kolagen IV znajdujący się m.in. w tkankach układu krwionośnego, ogranicza tworzenie przerzutów wskutek zachowania stabilności barier dzielących tkanki prawidłowe od komórek zmienionych.
- Blokując czynnik VEGF, hamuje angiogenezę pozwalającą na odżywienie i przetrwanie patologicznych komórek.
- Indukując szlaki poapoptyczne komórek nowotworowych poprzez zewnętrzne, jak i wewnętrzne szlaki proapoptyczne oraz ingerując w aktywność białek p53, Bcl-2 i Bax, wywołuje śmierć danych komórek. W połączeniu z ograniczaniem aktywności antyapoptycznych mechanizmów komórek nowotworowych, prowadzi do ich unicestwienia.
- Zmniejszając syntezę cykliny D1 oraz wzmagając tworzenie inhibitorów zależnych od cyklin kinaz rodziny Kip, w tym: p21 i p27, zmniejsza tempo powielania materiału genetycznego i potęguje aktywność p53, sprzyjając zatrzymaniu rozwoju komórek nieprawidłowo zmienionych w fazie G1 cyklu komórkowego. Zauważalny jest również wpływ na hamowanie rozwoju w fazach G2/M i G0/G1 cyklu komórkowego. Największego wpływu na redukcję przeżywalności i rozwoju komórek patologicznych upatruje się w blokowaniu aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-кB, którego wysoka aktywność jest niezbędnego do ich istnienia.

Poprawia pracę układu krążenia
Działając przeciwutleniająco, hamując aktywność czynnika transkrypcyjnego NF-кB oraz ograniczając peroksydację lipidów przemieszczających się w naczyniach, chroni struktury serca i zmniejsza postęp procesów zwyrodnieniowych naczyń krwionośnych. Do poprawy kondycji układu krwionośnego przyczynia się także za sprawą przeciwpłytkowego działania wynikającego ze zdolności do hamowania cyklooksygenzy.

Chroni układ nerwowy przed degeneracją
Wywierając właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, zarówno w samym układzie nerwowym, jak i w obrębie tkanek peryferyjnych, pozwala na ograniczanie powstawania markerów starzenia się układu nerwowego, np. produktów glikooksydacyji, czy zmienionych w procesie utleniania białek, lipidów i kwasów nukleinowych. Sprzyjając tworzeniu chaperonin, ogranicza powstawanie nieprawidłowo sfałdowanych białek i ich agregacji, wykazując dodatkowe działanie neuroochronne. Zauważalne jest zmniejszanie gromadzenia wewnątrzkomórkowych włókien fibrylarnych i zewnątrzkomórkowych złogów beta-amyloidów. Dzięki temu pozwala na poprawę funkcji poznawczych oraz dłuższe zachowanie wysokiej sprawności układu nerwowego.

Pomaga utrzymać dobry nastrój
Chroniąc neurony dopaminergiczne przed degradacją powodowaną m.in. nadmiernym stresem oksydacyjnym, zapewnia możliwość zachowania dobrego nastroju i pozytywnego nastawienia wobec życia.

Poprawia stan i pracę układu pokarmowego
Pobudzając wydzielanie mucyny wyścielającej żołądek, wspiera zachowanie dobrej kondycji danego odcinka układu pokarmowego. Wspomagając działanie wątroby oraz wywierając efekt żółciotwórczy i żółciopędny, usprawnia procesy trawienia i poprawia ogólne funkcjonowanie danego układu. Poprzez swoje właściwości zmniejsza ciężkość na żołądku, redukuje odbijanie i wzdęcia.

Wspiera utrzymanie dobrej kondycji stawów
Kurkumina blokując ekspresję czynnika NF-кB oraz redukując ilość cytokin prozapalnych, takich jak: IL-1, IL-6 i TNF-α, zmniejsza uciążliwość chronicznego zapalenia w okolicy stawów. Hamując pobudliwość metaloproteaz, szczególnie MMP-13, ogranicza rozpad struktur stawowych.

Dba o dobry stan wątroby
Podnosząc wydajność bariery antyoksydacyjnej wątroby chroniącej jej struktury przed destrukcją, jak i niwelując toksyczność substancji szkodliwych, szczególnie za sprawą zwiększania ilości glutationu zredukowanego, a także wpływając na procesy żółciotwórcze, zapewnia dobrą kondycję danego narządu.

Wspomaga funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej
Głównie za sprawą hamowania działalności czynnika NF-кB oraz obniżania zawyżonego poziomu NO i TNF-α, poprawia równowagę oksydacyjną ustroju, co bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej. Wpływa to na poprawę glikemii, prawidłowość wykorzystania insuliny oraz zachowanie wymaganej sprawności trzustki.

Usprawnia funkcjonowanie układu immunologicznego
Blokując proliferację limfocytów B, T, NK i dendrocytów oraz związaną z nimi syntezę cytokin prozapalnych, przejawia właściwości immunosupresyjne istotne w okresach nadmiernie agresywnej działalności układu immunologicznego, normujące pracę danego układu

Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo
Za sprawą zdolności ograniczania rozwoju grzybów drożdżoidalnych oraz wzrostu bakterii Bacillusis i Clostridium, posiada zdolności przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne.

Ogranicza rozwój pierwotniaków
Hamując rozwój pierwotniaków Trypanosoma, Plasmodium i Leishmania przeciwdziała pierwotniakom.

Ułatwia osiagnięcie erekcji
Indukując hemooksygenaze 1, wspiera wywoływanie erekcji.

Istotne dla biodostępności kurkuminy
Kurkumina ze względu na prezentowany hydrofobowy charakter, jest stosunkowo słabo przyswajalna przy podaniu doustnym. Zdecydowaną poprawę biodostępności obserwuje się po jej zestawieniu z fosfolipidami. Stąd istotne jest dostarczanie kurkuminy w formie rozpuszczonej w olejach roślinnych zasobnych w dane związki, np. oleju słonecznikowym.

NOW Curcumin Softgels jest niezwykle skoncentrowanym środkiem opartym na ekstrakcie z kłącza Curcuma longa standaryzowanym na wysoką zawartość kurkuminy i jej pochodnych. Składniki aktywne produktu prezentują liczne właściwości prozdrowotne, w tym: przeciwutleniające, przeciwzapalne, chemoprewencyjne, przeciwnowotworowe oraz bakterio-, larwo- i grzybobójcze. Podnosząc wydajność bariery antyoksydacyjnej, ograniczając stany zapalne, dbając o prawidłowość rozwoju komórek oraz optymalizując aktywność licznych czynników, receptorów, czy enzymów, poprawia funkcjonowanie wielu układów i narządów, m.in. sercowo-naczyniowego, nerwowego, stawowego, immunologicznego oraz pokarmowego. Wspomaga prawidłową pracę gospodarki insulinowo-węglowodanowej, a także dba o zachowanie dobrej kondycji psychicznej. Na szczególną uwagę zasługują silne właściwości antynowotworowe. Za sprawą wielokierunkowości działań, istotnie wspiera utrzymanie wymaganej sprawności organizmu, zapewniając lepszą jakość życia. Produkt występując w postaci kapsułek miękkich, umożliwia łatwą formę podania. Zamknięcie ekstraktu rozpuszczonego w oleju roślinnych zasobnym w fosfolipidy, gwarantuje lepsze wykorzystanie substancji czynnych pozyskanych z kłącza Curcuma longa.

Zalecane spożycie
Producent, Dystrybutor, Sprzedawca
Recenzje (0)
Informacja żywieniowa
Podobne produkty
Najlepiej połączyć z
Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

MZKatalog - polecani dietetycy
MZKatalog - polecani trenerzy
MZKatalog - polecane kluby