Blog us   | pl | PLN
0 0,00 zł
 bok@mz-store.pl  +48 22 602 26 41
Since 2005
Powiadom mnie o dostępności
Red Omega Red Omega 90 softgels
Now Foods
75,00 zł
Magazyn: eu

Red Omega

Wszystkie warianty:

od 3 sztuk tylko: 73,50 zł / szt. -2%

Waga wysyłki: 300g
Halal
75,00 złz VAT
1,67 zł / porcja
Możemy Ciebie powiadomić kiedy produkt będzie znów dostępny
Zapisz
Opis produktu
 • Środek zawierający Red Yeast Rice
 • Wzmocniony o koenzym Q10omega-3
 • Istotnie wzmacnia barierę antyoksydacyjną
 • Ogranicza ilość wewnątrzustrojowych zapaleń
 • Poprawia kondycję układu krwionośnego
 • Zwiększa elastyczność naczyń
 • Wspiera stabilizację kardiomiocytów
 • Poprawia metabolizm komórek serca
 • Promuje optymalizację lipidogramu
 • Utrzymuje prawidłową krzepliwość krwi
 • Sprzyja regulacji ciśnienia krwi
 • Obniża tempo zmian nowotworzenia
 • Wspomaga działanie układu nerwowego
 • Dba o dobry stan układu kostnego
 • Poprawia przebieg procesów energetycznych
 • Zwiększa wrażliwość komórek na insulinę
 • Optymalizuje poziom glukozy we krwi
 • Sprzyja utrzymaniu odpowiedniej wagi
 • Bezproblemowe w przyjęciu kapsułki

NOW Red Omega to występujący pod postacią kapsułek miękkich środek bazujący na Red Yeast Rice, którego zestawienie z koenzymem Q10 i olejem rybim, istotnie wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego. Redukując ilość oksydacyjnych uszkodzeń i niwelując wielkość zapaleń tworzących się w naczyniach, jak również optymalizując profil lipidowy, ciśnienie tętnicze i krzepliwość krwi oraz stabilizując i promując właściwą żywotność miocytów, wspomaga zachowanie dobrego stanu układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo podnosząc efektywność wewnątrzustrojowej bariery antyoksydacyjnej oraz minimalizując rozległość stanów zapalnych, niweluje tworzenie się patologicznych komórek oraz wspiera kondycję układu kostnego i nerwowego. Zamknięcie składników aktywnych w miękkich kapsułkach zapewnia wysoką łatwość ich spożycia oraz dużą szybkość działania.

Red Yeast Rice – inaczej red koji, bądź angkak, znany w Polsce pod nazwami: czerwony ryż drożdżowy, czerwone drożdże ryżowe lub drożdże z czerwonego ryżu, jak również określany skrótem RYR, tradycyjny dalekowschodni produkt spożywczy o purpurowo-czerwonym zabarwieniu chętnie wykorzystywany w barwieniu żywności, głównie potraw rybnych i mięsnych, tworzony poprzez fermentację białego ryżu prowadzoną z użyciem Monascus purpureus. Z wartości niesionych przez dany produkt od dawna korzystają przede kraje Azji Wschodniej, przede wszystkim: Chiny, Japonia oraz Kora, gdzie często spożywają go w postaci dodatku do codziennych potraw. Duża ilość zawartych w nim dobroczynnych składników m. in. należących do naturalnych statyn, gdzie za najcenniejszą uznaje się monakolinę K, jak również wysoka zawartość garbników, pigmentów, czy nienasyconych kwasów tłuszczowych, pozwala na wykorzystanie danego produktu także jako nutraceutyku w tradycyjnej medycynie wschodnioazjatyckiej.

Monakolina K – ważny składnik aktywny Red Yeast Rice zaklasyfikowany do statyn. Stanowi on naturalną wersję lowastatyny, syntetycznie pozyskiwanego związku chemicznego, wykorzystywanego szeroko w lecznictwie celem optymalizacji profilu lipidowego. Monakolina K znana jest przede wszystkim jako naturalna substancja wspierająca zachowanie wymaganej funkcjonalności układu sercowo-naczyniowego.

Właściwości Red Yeast Rice

Zmniejsza wielkość wewnątrzustrojowych zapaleń
Obniżając wielkość odpowiedzi zapalnej poprzez mechanizm niezależny od szlaków redukujących poziom cholesterolu, redukuje rozległość stanów zapalnych. Uznaje się, że czyni to głównie poprzez ścieżki blokujące syntezę cyklooksygenazy (COX-2). Pozwala na znaczące zmniejszenie stężenia białka NF-κB, białka C-reaktywnego Hs-CRP oraz MMP-9, a także pomniejszenie ilości IL-6 i TNF-α. Najsilniejszą koncentrację danych efektów obserwuje się głównie w strukturach układu krwionośnego.

Wspomaga optymalizację lipidogramu
Zmniejszając pobudliwość reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA), ogranicza wewnątrzustrojową transformację HMG-CoA do mewalonianu, substancji będącej związkiem wyjściowym dla steroli, a tym samym i cholesterolu w ustroju. Obniżając ilość prekursorów cholesterolu, istotnie ogranicza szybkość jego produkcji przez hepatocyty wewnątrz ustroju człowieka. Powiększając pulę receptorów dla LDL odpowiedzialnych za wyłapywanie jego cząsteczek w miocytach, uzupełnia działanie regulujące profil lipidowy o dodatkowy mechanizm. W okresie jego przyjmowania notuje się znaczące obniżenie stężenia cholesterolu ogółem, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), w tym także o bardzo niskiej gęstości (VLDL) oraz wzrost poziomu lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Zmniejszeniu ulega także ilość apolipoproteiny B i nieznacznie triglicerydów.

Dba o dobry stan układu krwionośnego
Normując lipidogram głównie z wykorzystaniem mechanizmu blokującego aktywność reduktazy HMG-CoA, wspiera tworzenie środowiska powszechnie uznanego za dogodne celem zachowania dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Istotnie minimalizuje uszkodzenia mięśnia sercowego i redukuje ilość pojawiających się problemów w funkcjonalności naczyń wieńcowych wśród ludzi z umiarkowaną hipercholesterolemią.

Poprawia stan układu kostnego
Wzmagając tworzenie określonych białek z rodziny białek morfogenetycznych kości (BMPs), w tym BMP-2 i BMP-4, związków pobudzających czynniki wzrostowe, wzmagających tworzenie osteoblastów i chondroblastów, promuje utrzymanie wysokiej wydajności systemów odnowy w układzie kostnym. Pozwala na wydłużenie żywotności osteocytów, sprzyja zachowaniu wymaganej sprawności mitochondriów oraz wzmaga ogólnie pojmowaną aktywność osteogenną. Redukuje ilość osteokalcyny będącej markerem obrotu kostnego. Wielokierunkowość działań RYR skutecznie prowadzi do utrzymania dużej gęstości struktur kośćca. Uznaje się, że duże znaczenie dla wywoływanych efektów, mają właściwości obniżające pobudliwość reduktazy HMG-CoA.

Przeciwdziała procesom nowotworzenia
Dużej ilości zawartych w Monascus purpureus pigmentom, przypisuje się właściwości antynowotworowe. Pośród najlepiej poznanych związków z danej grupy wyróżnić należy: ankaflawinę, rubropunktatynę, rubropunktaminę, monazynę, monasororubinę i monasororubraminę. Wiele z nich przejawia dane działanie poprzez efekty antyproliferacyjne i proapoptotyczne. Dodatkowo RYR redukując ilość cholesterolu, ogranicza dostępność substancji niezbędnych dla wzrostu komórek nieprawidłowo zmienionych. Z kolei za pośrednictwem ścieżki NFkB i PI3K/AKT, umożliwia wywoływanie apoptozy patologicznych komórek.

Optymalizuje poziom cukru we krwi
Poprawiając insulinowrażliwość komórek ustroju na insulinę, wspomaga transport glukozy do komórek przeznaczenia, prowadząc tym samym do skutecznego obniżania uprzednio podniesionego poziomu cukru we krwi.

Wspiera zachowanie odpowiedniej masy ciała
Zmniejszając insulinooporność i podnosząc leptynowrażliwość, optymalizując lipidogram za pośrednictwem mechanizmu ograniczającego działalność reduktazy HMG-CoA, jak również hamując tempo odkładania tłuszczowców w preadipocytach, zmniejsza wielkość gromadzonych lipidów w komórkach tłuszczowych, sprzyjając tym samym zachowaniu odpowiedniej wagi i kompozycji ciała.

Posiada właściwości przeciwbakteryjne
Jako produkt zasobny w pigmenty o działaniu antybakteryjnym, zmniejsza ilość niekorzystnych drobnoustrojów bytujących w organizmie.

Bezpieczeństwo stosowania
Niektóre osoby mają pewne obawy wobec spożywanego RYR głównie ze względu na zawartą w nim monakolinę K, która jest silnie kojarzona z lowostatyną, substancją o wysokiej skuteczności działania, jednak przy tym wywołującej pewne uciążliwe, niekorzystne efekty towarzyszące. Do najistotniejszych efektów ubocznych przyjmowania lowostatyny zalicza się m. in. pogorszenie funkcjonalności mięśni. Uznaje się, że efekt ten wywoływany jest poprzez obniżający się poziom GGPP i zwiększającą ilość atroginy-1, co skutkuje hamowaniem syntezy związków wysokoenergetycznych w mitochondriach prowadząc do zmniejszania tempa odnowy struktur mięśniowych, a w konsekwencji ich osłabienia. W trakcie stosowania lowostatyny, u osób podatnych na dane skutki uboczne notuje się zwiększone stężenie kinazy kreatynowej (CK), markera która długotrwale podniesiony poziom zestawia się z faktem zwiększonego rozpadu struktur mięśniowych.

W publikacjach naukowych nie notuje się jednak wspomnianych efektów podczas przyjmowania RYR. Spożywanie RYR przez dłuższy czas nie podnosi ilości CK w organizmie, co świadczy o zachowaniu przez ustrój wystarczających możliwości regeneracyjnych tkanki mięśniowej. Nie notuje się także występowania bólu mięśni, czy pogorszenia stanu parametrów pracy nerek. Wskaźniki funkcjonowania wątroby obserwuje się na poziomie w granicach normy. Brak skutków ubocznych tłumaczy się występowaniem w RYR innych związków prozdrowotnych, których obecność może niwelować występowanie niechcianych efektów.

Swego rodzaju wadą RYR jest z kolei cytrynina, toksyna której pewne ilości notuje się w produktach o słabej jakości, wytwarzanych na bazie pogorszonego surowca, przy wykorzystaniu nieodpowiednio prowadzonej technologii produkcji. Dana mikotoksyna jest substancją genotoksyczną, wywołującą wewnątrzustrojowe mutacje. Istotnie wpływa na pracę limfocytów i funkcjonowanie nerek. Choć jej przyjęcie nie powoduje ostrej toksyczności, to mimo wszystko nie jest korzystne dla utrzymania dobrego zdrowia człowieka. Stąd tak istotne jest stosowanie produktu wysokiej jakości, pozbawionego cytryniny.

Tym samym odpowiedniej jakości Red Yeast Rice, stanowi środek bezpieczny i dobrze tolerowany. Potwierdzeniem jest chociażby jego stosowanie w wielopokoleniowej kuchni azjatyckiej, głównie w Chinach. Mimo wszystko warto pamiętać, iż biorąc pod uwagę dużą siłę działania RYR, należy spożywać go z umiarem.

Koenzym Q10 – grupa dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach substancji zaklasyfikowanych do chinonów, których to związek wyjściowy stanowi 5-metylo-2,3-dimetoksychinon. Organizm ludzki przejawia zdolność do ich endogennej syntezy wykorzystując w tym celu zasoby posiadanej L-tyrozyny i wybranych kwasów tłuszczowych. Koenzym Q10 zaangażowany jest w pełnie licznych funkcji, ważnych z perspektywy zachowania dobrej kondycji zdrowotnej ustroju człowieka:

 • Umożliwiając przenoszenie elektronów z kompleksów I lub II na kompleks III w łańcuchu oddechowym, uczestniczy w produkcji związków wysokoenergetycznych, a konkretnie adenozynotrifosforanu (ATP) jednego z najbardziej wydajnych związków energetycznych niezbędnych dla zaistnienia wielu reakcji biochemicznych w organizmie.
 • Pod postacią zredukowaną, tzw ubichinolu, wchodzi w interakcje ze związkami silnie utleniającymi i oddając im nadmiar atomów wodoru, niweluje agresywność danych związków, np. wolnym rodnikom, czy reaktywnym formom tlenu; poprzez co wykazuje bezpośrednie działanie przeciwutleniające.
 • Wykazując działanie antyoksydacyjne w sposób bezpośredni, jak i regenerując inne uprzednio utlenione, wybrane substancje przeciwutleniające, głównie witaminy C i E oraz nasilając pobudliwość enzymów antyoksydacyjnych, w tym: dysmutazy glutationowej, peroksydazy glutationowej i katalazy; wspomaga funkcjonowanie wewnątrzustrojowej bariery przeciwutleniającej ustroju.
 • Dbając o zachowanie prawidłowej konfiguracji tokoferoli umiejscowionych w błonach komórkowych, zwiększa stabilność błon, a tym samym i żywotność komórek.
 • Zmniejszając działalność substancji utleniających przemieszczających się za pośrednictwem układu krążenia, redukuje stopień peroksydacji krążących w naczyniach tłuszczów, jak również wspomaga utrzymanie stabilności komórek śródbłonka, przyczyniając się tym samym do zachowania prawidłowej kondycji układu sercowo-naczyniowego.
 • Przeciwdziałając występowaniu niekontrolowanych reakcji oksydacyjnych w rejonie komórek nerwowych, dba o utrzymanie wymaganej sprawności układu nerwowego.
 • Redukując uszkodzenia hepatocytów wywoływane zbytnią agresywnością związków utleniających, poprawia stan wątroby.
 • Wspomagając zachowanie integralności komórek skóry wystawionych na działanie wolnych rodników, chroni je przed destrukcją, poprzez co wpływa na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry.

Naturalny olej rybi – ciekły produkt złożony w przeważającej części ze związków tłuszczowych. Otrzymywany jest zazwyczaj z wątrób wybranych ryb poławianych na dużą skalę, głównie: marel, sardyn i sardel. Cechą charakterystyczną danego oleju jest wysoka zawartość kwasów omega-3, związków wykazujących pozytywny wpływ na stan układów: sercowo-naczyniowego i nerwowego.

Kwasy omega-3 – w skrócie ω-3 lub n-3, zbiór pochodzących od kwasu α-linolenowego związków przynależących do tłuszczowców, zaklasyfikowanych do niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), nie syntetyzowanych w ludzkim ustroju, a mimo to istotnych dla jego należytego funkcjonowania.

 • Będąc częścią składową struktury błon komórkowych, stabilizują komórkę, angażują się w obronę komórki przez czynnikami zewnętrznymi, zapewniają zachowanie homeostazy wewnątrz komórki, biorą udział w odbiorze bodźców z zewnątrz oraz regulują niektóre procesy.
 • Kreują odpowiedni rodzaj i natężenie reakcji układu immunologicznego wobec zagrożenia.
 • Obniżając proporcję kwasów omega-3 do omega-6, spowalniają tempo syntezy związków prozapalnych, m. in. IL-1, TNF, PGE2 i LTB4, promując zarazem produkcję substancji przeciwzapalnych, w tym: IL-2 i TGF.
 • Wchodząc w skład osłonek mielinowych, błon synaptycznych oraz neurotranmiterów, dbają o prawidłowy rozwój i pracę układu nerwowego.
 • Stanowiąc element fotoreceptorów umożliwiają prawidłowe działanie narządu wzroku.
 • Podnosząc skuteczność bariery przeciwutleniającej w sąsiedztwie neuronów, wywierając wpływ na pobudliwość białka G, jak również nasilając produkcję serotoniny przy równoczesnym podnoszeniu podatności jej receptorów na dany neurotransmiter, wspierają zachowanie dobrego samopoczucia.
 • Zmniejszając wielkość wewnątrzustrojowych stanów zapalnych i redukując ilość onkogenów, ograniczają tworzenie się komórek nieprawidłowo zmienionych.
 • Promując aktywność tkankowych aktywatorów plazminogenu i angiotensyny III, minimalizując syntezę: IL-1, PAF i TXA2, a także zwiększając poziom prostacyklin ograniczających zlepianie się płytek krwi; angażują się w zachowanie właściwej krzepliwości krwi.
 • Podnosząc ilość prostacyklin i obniżając wielkość stężeń PGE2 i TXA2, przyczyniają się do utrzymania odpowiedniego ciśnienia tętniczego krwi.
 • Redukując rozległość zapaleń, obniżając nadmierną krzepliwość krwi, uczestnicząc w normalizacji ciśnienia krwi, jak również optymalizując lipidogram, dbają o prawidłowy stan układu krwionośnego.
 • Zmniejszając oporność hepatocytów i miocytów na insulinę poprzez wsparcie translokacji transportera glukozy GLUT1, podnoszą skuteczność procesów normalizujących stężenie cukru we krwi.
 • Poprawiając insulinowrażliwość komórek wątroby i mięśni oraz zwiększając tempo lipolizy, angażują się w utrzymanie optymalnej wagi ciała.
 • Przeciwdziałając pojawianiu się nadmiernie zaognionych zapaleń w okolicach kości i stawów, włączając się zawiadywanie wewnątrzustrojową pulą wapnia oraz regulując nasilenie osteoblastogenezy, sprzyjają tworzeniu mocnego i sprawnego układu kostno-stawowego.
 • Dbają o dobrą kondycję skóry.

Do najbardziej cenionych kwasów omega-3 zaliczają się kwasy DHA i EPA. Choć należą do tej samej grupy to różnią się nieco w swoich właściwościach, a tym samym i oddziaływaniu na organizm człowieka:

DHA – skrót oznaczający kwas dokozaheksaenowy, związek tłuszczowy wywodzący się od innego kwasu z grupy omega-3, mianowicie kwasu eikozapentaenowego. Efekty działalności DHA skupiają są przede wszystkim na układzie nerwowym, zarówno w okresach jego budowy, jak i późniejszego funkcjonowania. Stanowi substancję nierozerwalnie związaną z pracą narządu wzroku i prawidłowością odbioru wrażeń wzrokowych. Zmniejszając rozległość zapaleń powstających w organizmie, normując ciśnienie tętnicze krwi i ograniczając tworzenie płytek miażdżycowych, wspomaga zachowanie odpowiedniego stanu układu sercowo-naczyniowego. Zapewniając prawidłowość translokacji transportera glukozy 1 (GLUT1), redukuje insulinooporność komórek ustroju, za sprawą czego wspomaga optymalizację wielkości glikemii.

EPA – nazwa skrócona kwasu eikozapentaenowego, substancja lipidowa zaklasyfikowana do grupy kwasów omega-3, będąca związkiem wyjściowym w procesach syntezy kwasu dokozaheksaenowego. Właściwości EPA dostarczanego do organizmu ludzkiego kierunkowane są przede wszystkim w stronę układu krwionośnego. Podnosząc aktywność endotelialnej syntazy tlenku azotu (eNOS), wzmaga produkcję tlenku azotu syntetyzowanego w komórkach śródbłonka, za pośrednictwem którego uczestniczy w procesach relaksacji naczyń, a tym samym i optymalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Zmniejszając pobudliwość fosfolipazy A2 redukuje tworzenie związków prozapalnych. Promując prawidłową pracę transportera glukozy 1 (GLUT1), wspomaga transport glukozy do odpowiednich komórek, skutkując poprawą wykorzystania glukozy przez komórki i zachowaniem odpowiedniego jej stężenia we krwi. Wpływając na działalność receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR), sprzyja uruchamianiu reakcji odpowiedzialnych za uwalnianie i spalanie kwasów tłuszczowych z uprzednio zmagazynowanych struktur.

NOW Red Omega to produkt opaty na Red Yeast Rice, wzmocniony dodatkowo o koenzym Q10 i olej rybi zasobny w kwasy ω-3. Działanie danego środka, za sprawą wprowadzanych do organizmu wybranych substancji prozdrowotnych, koncentruje się głównie na poprawie kondycji układu naczyniowego. Umożliwia on intensywne ograniczanie stanów zapalnych naczyń, znaczącą poprawę profilu lipidowego, wsparcie energetyki kardiomiocytów, ochronę komórek serca przed destabilizacją, poprawę elastyczności naczyń, redukcję zbytniej krzepliwości krwi oraz skuteczniejszą normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto wykazując znaczące właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, wspomaga utrzymanie właściwego stanu wielu innych struktur ustroju, w tym układu nerwowego i kostno-stawowego, wątroby, czy skóry. Angażując się w prawidłowe działanie łańcuchów oddechowych w mitochondriach oraz niektórych hormonów, w tym insuliny, czy leptyny, optymalizuje pracę gospodarki insulinowo-węglowodanowej, jak również wspiera kontrolę wagi ciała. Zamknięcie związków aktywnych w miękkiej kapsułce, pozwala na łatwe ich przyjmowanie oraz przyspiesza ich działanie.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Wielkość opakowania: 90 kapsułek miękkichPorcja dzienna: 2 kapsułkiIlość porcji w opakowaniu: 45
w porcji dziennej (2 kapsułki)zawartość%ZDS
Kalorie20 kcal
Tłuszcz2 g3%*
Kwasy tłuszczowe nasycone0.5 g3%*
Koncentrat Naturalnego Oleju Rybiego2 g (2,000 mg)-
Kwasy Tłuszczowe Omega 3:
EPA (Kwas Eikozapentaenowy)360 mg-
DHA (Kwas Dokozaheksaenowy)240 mg-
Organiczne Red Yeast Rice (Monascus purpureus)600 mg-
CoQ10 (Koenzym Q10)60 mg-

Pozostałe składniki

Kapsułka Żelowa (Żelatyna Wołowa, Gliceryna, Woda, Karob), Wosk Pszczeli, Naturalny d-alfa Tokoferol, Lecytyna Sojowa. Zawiera ryby (sardynki, sardele, makrela) i soję.

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z

Kalorie

Informacja

Kalorie to umowna nazwa jednostki wyrażającej wartość energetyczną pożywienia, zapotrzebowanie i wydatków energii przez organizm człowieka, którą w rzeczywistości jest 1 kilokaloria (1 kcal). 1 kilokaloria jest to ilość energii cieplnej koniecznej do podgrzania 1 g wody i 1 stopień Celsjusza. W układzie SI jednostką energii cieplnej  jest 1 dżul (1J), równy w przybliżeniu 4,185 kcal.

Wartość energetyczna jest określana po podstawie składu chemicznego danego produktu żywnościowego, przy pomocy tzw. fizjologicznych równoważników energetycznych.. Najczęściej stosowany jest równoważnik Atwatera wynoszący: dla białka 4 kcal/g, dla węglowodanów 4kcal/g i dla tłuszczu – 9kcal/g.

Wartość energetyczna wykonywana przy tzw. „bombie kalorycznej” stanowi równoważnik energetyczny fizyczny, wynoszący: 4,1 kcal na 1 g węglowodanów, 5,65 kcal na 1 g białka, 9,45 kcal na 1 g tłuszczu.

Wartość odżywcza, określa stopień przydatności produktu żywnościowego do realizacji funkcji życiowych człowieka, tym wyższa im wyższa jest jej biodostępność i mniejsza ilość jej spożywania dla uzyskania efektów.

Tłuszcz

Informacja

Tłuszcz jest niezbędnym składnikiem pokarmowym organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ze względu na wartość odżywczą i skład dzielimy tłuszcze na : nasycone (jednonasycone- i wielonasycone- kwasy tłuszczowe) oraz nienasycone kwasy tłuszczowe (w tym: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe – NNKT). Do grupy tłuszczowców należą: tłuszcze właściwe (triacyloglicerole, woski), tłuszcze złożone (glikolipidy, fosfolipidy), sterole i izoprenoidy. Nasycone kwasy tłuszczowe, to grupa kwasów tłuszczowych posiadających różnej długości łańcuch węglowy, w którym za wyjątkiem grupy karboksylowej, każdy z atomów węgla jest połączony pojedynczym wiązaniem. Mogą wpływać niekorzystnie na profil lipidowy, dlatego powinno się ich używać w ograniczonych ilościach. Tłuszcze stanowią skoncentrowane źródło energii, o różnym smaku, ułatwiających spożycie i przełykanie pokarmów. Pełnią funkcje budulcowe (wchodzą w skład błon komórkowych i współtworzą istotę białą mózgu). NNKT są prekursorami hormonów tkankowych i aktywnych biologicznie związków. Do nienasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy kwasy z grup Omega-3, Omega-6 i Omega-9 (ostatnia cyfra informuje, na którym licząc od końca łańcuchu występuje podwójne wiązanie W odpowiedzi łańcuchu węglowym.   Do NNKT należą: kwasy średniołańcuchowe Omega 3 [n-3] zaliczane do NNKT [niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych] oraz długołańcuchowe (kwas eikozapentaenowy [EPA] i kwas dokozaheksaenowy [DHA]), Omega-6 i Omega-9. Liczba  informuje, że ostatnie podwójne wiązanie w łańcuchu węglowym występuje przy trzecim od końca atomie węgla. Kwasy z grupy Omega 3 są istotnym składnikiem błon komórkowych, są prekursorami i aktywatorami biologicznymi eikozanoidów. Muszą być łączone ze spożyciem w odpowiednich proporcjach kwasów grupy Omega-6.

Dawkowanie: W zależności od zapotrzebowania i stosowane diety. Zasadniczo przyjmuje się, że tłuszcze powinny stanowić 20–30% wartości energetycznej (kaloryczności) codziennych posiłków.

Kwasy tłuszczowe nasycone

Informacja

Nasycone kwasy tłuszczowe to grupa kwasów tłuszczowych posiadających różnej długości łańcuch węglowy, w którym za wyjątkiem grupy karboksylowej, każdy z atomów węgla jest połączony pojedynczym wiązaniem. Nasycone kwasy tłuszczowe określane są potocznie złym tłuszczem, mogącym wpływać niekorzystnie na poziom cholesterolu, szczególnie poprzez działanie kwasów: laurynowego, mirystynowego i palmitynowego, w związku z czym ich spożycie powinno być ograniczane. Badania naukowe przeprowadzone w tej materii nie potwierdzają w całości panujących przekonań.

Olej rybi

Informacja

Olej rybi jest źródłem długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny Omega 3 (EPA – kwas eikozapentaenowy; DHA – kwas dokozaheksaenowy), będących elementem błon komórkowych i prekursorem i aktywatorem eikozanoidów. Przy spożywaniu kwasów z rodziny Omega 3 należy zachować równowagę z kwasami Omega 6 (używanie w przedziale od 1 : 6 do 1 : 1). Tłuszcze zawarte w oleju rybim wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej, wpływają na dotlenienie organizmu, oraz funkcjonowanie układów: krążenia, oddechowego, nerwowego oraz aparatu ruchu. Dostępny w postaci monopreparatu lub jako składnik suplementów z kategorii „zdrowie i uroda”.

Omega 3

Informacja

Omega 3 (n-3) grupa nienasyconych kwasów tłuszczowych: krótkołańcuchowych (kwas linolenowy, zaliczany do NNKT [niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych] oraz długołańcuchowych (kwas eikozapentaenowy [EPA] i kwas dokozaheksaenowy [DHA]). Liczba 3 informuje, że ostatnie podwójne wiązanie w łańcuchu węglowym występuje przy trzecim od końca atomie węgla. Kwasy z grupy Omega 3 są istotnym składnikiem błon komórkowych, są prekursorami i aktywatorami biologicznymi eikozanoidów. NNKT dość obficie dostarczany jest w pożywieniu i może być dostarczany z pokarmem. EPA i DHA (oleje z tłuszczów ryb morskich) są dostarczane poprzez żywność pochodzenia morskiego (ryby morskie i owoce morza). Powstają również w organizmie ludzkim w wyniku procesów denaturacji i elongacji kwasu alfa-linolenowego, jednak w ilości niewystarczającej dla pełnych potrzeb organizmu. Dlatego powinny być dostarczane z zewnątrz. Przy stosowaniu tzw. diety zachodniej bardziej wskazana jest suplementacja kwasów tłuszczowych z rodziny Omega 3 (niż Omega 6).

Suplementacja kwasów tłuszczowych z grupy Omega 3 zalecana jest osobom aktywnym fizycznie w celu uzupełnienia i zapobiegania niedoborom w organizmie, jak również w uwagi na ich wpływ w skład ciała i wydolność tlenową oraz regenerację tkanek. Ponadto reguluje pracę układu krwionośnego (w tym serca), nerwowego, oddechowego oraz narządów ruchu. Preparaty zawierające EPA i DHA stanowią uzupełnienie diety wysiłkowej, bez względu na stopień wysiłku i wytrenowania.

Suplementy kwasów tłuszczowych z grupy Omega 3, w zasadzie, produkowane są w postaci kapsułek w połączeniu z witaminą E, jako przeciwutleniaczem, dostępne w sprzedaży na: www.muscle-zone.pl

Dawkowanie suplementów zwyczajowo zalecane w sporcie: Zależnie od podaży z dietą i spożycia omega  6 wynosi 1 – 5g EPA i DHA/24h.

EPA (kwas eikozapentaenowy)

Informacja

Co to jest za składnik EPA (kwas eikozapentaenowy)?

EPA (kwas eikozapentaenowy) jest długołańcuchowym, wielonienasyconym kwasem tłuszczowym z rodziny omega 3. Długość łańcucha tego kwasu tłuszczowego wynosi 20 atomów węgla, a pierwsze z pięciu wiązań podwójnych znajduje się przy trzecim od końca atomie, co jest charakterystyczne dla kwasów omega 3. Najobficiej występuje w olejach rybich, gdzie znajdziemy go w towarzystwie kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

EPA jest prekursorem do prostaglandyn i innych eikozanoidów, przez co przyczynia się do regulacji stanów zapalnych. Bierze udział w hamowaniu agregacji płytek. Przyczynia się także do obniżenia poziomu triglicerydów we krwi. EPA blokuje aktywność enzymu znajdującego się na błonach komórkowych zwanego fosfolipazą A2, który pod wpływem stresorów może uwalniać wielonienasycony kwas tłuszczowy (z grupy eikozanoidów) ze środka szkieletu glicerolowego. EPA może być także w pewnym stopniu konwertowany do 22-węglowego DHA. Oba te kwasy korzystnie wpływają na kondycję układu nerwowego oraz na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Kwas eikozapentaenowy zawarty jest w suplementach diety zawierających omega 3, dostępnych w ofercie sklepu muscle-zone.pl

DHA (kwas dokozaheksaenowy)

Informacja

DHA (kwas dokozaheksaenowy) - kwas z rodziny kwasów omega-3, nienasycony kwas tłuszczowy z ostatnim podwójnym wiązaniem w łańcuchu znajduje się na trzecim od końca atomie węgla. Syntetyzowany w organizmie ludzkim z kwasu eikozapentaenowego, lub pobierany z pokarmami pochodzenia morskiego (ryby, szczególnie łososiowate). W medycynie wskazany jest w leczeniu depresji, choroby Alzheimera, ADHD. Odnotowano jego korzystny wpływ na gospodarkę insulinową oraz układy krwionośni i hormonalny. Stosowany w odpowiednich dawkach wpływa korzystnie na skład i estetykę ciała. W suplementacji wchodzi w skład preparatów zawierających olej rybi, stanowiących uzupełnienie braków nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, zalecanych ludziom o zróżnicowanej aktywności fizycznej.

Dawkowanie: 200–2000 mg na dobę.

Red Yeast Rice

Informacja

Red Yeast Rice, czyli czerwony ryż drożdżowy (fermentowany), pozyskiwany z fermentacji Monascus purpureus na ryżu, jest naturalnym suplementem, który pomaga w utrzymywaniu odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi. Stosowany był od wieków przez azjatyckich zielarzy ze względu na swoje niezwykłe właściwości prozdrowotne.

Wprowadzenie czerwonego ryżu do diety może obniżać stężenie cholesterolu LDL. Zmniejsza również poziom trójglicerydów. Może mieć on zatem działanie przeciwmiażdżycowe.

Red Yeast Rice ma także pozytywny wpływ na utratę masy ciała. Sfermentowane drożdże przyczyniają się do redukcji tłuszczu w komórkach, natomiast błonnik zawarty w ryżu zapewnia uczucie sytości, co sprzyja odchudzaniu.

Ponadto, znajdziemy w jego składzie wiele cennych mikro- i makroelementów, tj. wapń, mangan, fosfor, magnez, cynk, potas, żelazo. Dodatkowym atutem jest także obecność witamin: z grupy B; K, wpływającej na krzepliwość krwi; E, zapobiegającej zlepianiu się elementów morfotycznych krwi oraz utrzymującej odpowiednią przepuszczalność błon komórkowych.

Udowodniono również, że Red Yeast Rice wspomaga pracę trzustki i wątroby, zwiększa elastyczność, a zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych oraz pobudza krążenie poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych.

Koenzym Q10

Informacja

Koenzym Q10 (ubichinon) jest fizjologicznym antyoksydantem, rozpuszczalnym w tłuszczach. Bierze czynny udział w procesie energetycznym tworzenia ATP. Synteza wewnątrzustrojowa wymaga obecności witamin z grupy B i pierwiastków śladowych, jej nasilenie następuje pod wpływem ciężkich treningów wysiłkowych lub pod działaniem stresu. Stwierdzono korzystne działanie koenzymu Q10 na układ krążenia, profil lipidowy (obniżanie poziomu LDL) oraz obniżenia ryzyka chorób serca. Obniżenie poziomu koenzymu Q10 w organizmie rozpoczyna się po przekroczeniu 35 roku życia, stąd należy go uzupełniać poprzez preparaty dostępne w kosmetykach (działanie zewnętrzne na skórę) oraz suplementy diety intensyfikujące wytwarzanie energii (dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych), a także w postaci monopreparatu, dostępnych na www.muscle-zone.pl

Dawkowanie: 10 – 90 mg/24h

Ostatnio na blogu

Kawa z grzybami leczniczymi – Mushroom Cofee

Kawa z grzybami leczniczymi – Mushroom Cofee

Jeśli należysz do grona osób, które uwielbiają aromat czarnego trunku o poranku, lub też doszukują się w nim wsparcia...

czytaj więcej

#21 Badania suplementów – Apollo’s Hegemony Zinc Bisglycinate

#21 Badania suplementów – Apollo’s Hegemony Zinc Bisglycinate

Cynk jest jednym z najważniejszych minerałów w naszej diecie. Nie ulega to żadnym wątpliwościom. Jego odpowiednia podaż w...

czytaj więcej

Dynamika a izometria

Dynamika a izometria

Trening izometryczny nie cieszy się zbytnią popularnością w Polsce, natomiast jest powszechnie znany i stosowany na zachodzie. Z tego też powodu...

czytaj więcej

Chaga – siła natury!

Chaga – siła natury!

Odporność jest naszą naturalną barierą przed infekcjami i drobnoustrojami. Za jedną z najsilniejszych substancji...

czytaj więcej

#20 Badania suplementów – MZ-Store Isolate

#20 Badania suplementów – MZ-Store Isolate

Kupując odżywkę białkową ufamy informacjom zawartym w opisie produktu na stronie internetowej lub zerkamy na etykietę, aby upewnić się ile w nim białka....

czytaj więcej

Kofeina – naturalna dawka energii

Kofeina – naturalna dawka energii

Pobudzenie na treningu sportowym, walka z sennością czy próba „przedłużenia” doby to najczęstsze sytuacje w...

czytaj więcej

Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

MZKatalog - polecani dietetycy

MZKatalog - polecani trenerzy

MZKatalog - polecane kluby

Trustpilot
Sprawdź również nasze doskonałe oceny na  Opineo
Supps4You LLC
Unit 3 Enterprise Court, Farfield Park Rotherham S63 5DB
sklep@mz-store.pl +48 501 537 027