Popularne artykuły

DIM – regulator estrogenu i nadzieja w walce z nowotworem?
Suplementacja

DIM – regulator estrogenu i nadzieja w walce z nowotworem? 

Dziś postaramy się pokrótce wyjaśnić czym jest DIM, jak działa i jakie potencjalne korzyści może przynieść dla organizmu ludzkiego.

Czym właściwie jest DIM?

Diindolilometan (DIM) jest głównym produktem rozkładu indolu 3-karbinolu (I3C), fitochemicznej substancji występującej w warzywach kapustnych, kalafiorze, brokułach, brukselce,  rzodkiewce, rzepie i wielu innych. DIM, jak wielokrotnie wykazano w badaniach naukowych, zmniejsza ryzyka wystąpienia raka piersi, szyjki macicy i innych nowotworów. Dzieje się tak, ponieważ pozwala on organizmowi osiągnąć lepszy balans między "dobrym estrogenem" (2-hydroksy estron) a "złym estrogen "(16-alfa-hydroksy-estron). *

DIM + I3C  jest idealnym produktem łączącym efekty regulujące działanie hormonów płciowych z efektem regulacji metabolitów estrogenu, który zapewnia DIM. Redukuje objawy PMS i bóle miesiączkowe oraz łagodzi objawy okołomenopauzalne, menopauzalne i po menopauzie. DIM pomaga wytwarzać zdrowe metabolity estrogenu i dbają o optymalny poziom progesteronu. Progesteron jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki hormonalnej i pomaga chronić przed proliferacją komórek w tkankach wrażliwych na estrogen. Istnieje wiele badań naukowych, które wykazują, że indol 3-karbinol może poprawić stosunek zdrowych metabolitów estrogenów nawet u 87% kobiet.

Kto powinien sięgnąć po produkty z DIM?

Większość kobiet doświadczających zaburzeń równowagi hormonalnej związanych z miesiączką, PMS, okresem przed menopauzą lub po menopauzie może korzystać z DIM. Zwłaszcza kobiety z historią raka piersi lub innych nowotworów w rodzinie oraz te, które zostały poddane testom i dowiedziało się, że mają niezdrowy stosunek "dobrego estrogenu" do "złego estrogenu” – powinny zainteresować się tym produktem.

Czy DIM może być substytutem hormonalnej terapii zastępczej (HRT)?

DIM sam w sobie nie wykazuje aktywności estrogenowej. Wspiera natomiast proces przekształcania  estrogenu w użyteczne metabolity, nie naśladując i nie zastępując estrogenu. Połączenie organicznego korzenia Maca z DIM zapewnia lepszy metabolizm i lepsze wykorzystanie estrogenu przez organizm kobiety. Maca sama w sobie może być z powodzeniem stosowana jako stabilizator hormonów, zmniejszając lub eliminując uderzenia gorąca, suchość pochwy, depresję (będącą skutkiem niskiego poziomu estrogenu),  spadek libido.  Jednocześnie nie powoduje żadnych niebezpiecznych efektów ubocznych, które mogą pojawić się podczas suplementacji estrogenami (HRT). Kombinacja Maca-DIM jest szczególnie przydatna w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka zależnego od estrogenu, jak i złagodzenia uderzeń gorąca i innych objawów  typowo menopauzalnych. Ponadto, kombinacja ta wspiera prace nadnerczy, tarczycy, trzustki i neurotransmiterów, w tym melatoniny.

DIM pomaga kobietom optymalizować metabolizm estrogenów.

Dlaczego metabolizm estrogenów jest tak ważny dla kobiet?

Optymalny metabolizm estrogenów określa się na podstawie wysokiej produkcji "dobrych" metabolitów estrogenu. Właśnie te metabolity pomagają obniżyć ryzyko raka i zmniejszyć objawy nadmiernej stymulacji estrogenu czyli: ból i tkliwość piersi, gwałtownie rozwijające się nowotwory macicy i endometriozą. Endometrioza jest to bolesna choroba spowodowana przez tkankę macicy rosnącą w nieprawidłowych miejscach w obrębie jamy brzusznej.

Właściwości przeciwutleniające metabolitów "dobrego estrogenu".

Wreszcie "dobre" metabolity estrogenu mają ważną aktywność przeciwutleniającą przekraczającą moc witaminy E. Aktywność przeciwutleniacza "dobrych" metabolitów estrogenu może wyjaśnić, dlaczego estrogen u kobiet może spowolnić przebieg niektórych chorób związanych z wiekiem. Są to choroby serca, zapalenie stawów i, wspominane wcześniej, nowotwory.

"Dobre estrogeny" wpływają korzystnie na metabolizm i libido.

Posiadanie wyższych poziomów "dobrych" metabolitów estrogenu jest również ważne dla utrzymania aktywnego metabolizmu spalania tkanki tłuszczowej. "Dobre" metabolity pomagają komórkom tłuszczowym uwalniać przechowywany tłuszcz. Są ważne w zachowaniu aktywności małej ilości testosteronu obecnej w organizmie wszystkich kobietach. Zapewnia to dodatkowe wsparcie podczas redukcji tłuszczu, a także pomoc w utrzymaniu optymalnego nastroju i libido. Zdrowy poziom testosteronu u kobiet może pomóc w zmniejszeniu objawów zespołu przedmiesiączkowego.

Jak prawidłowa równowaga hormonalna pomaga w odchudzaniu?

"Dobre" metabolity estrogenów wraz ze zwiększonym testosteronem promowanym przez DIM zwiększyły metabolizm i spalanie tłuszczu. Wpływ testosteronu na kobiety i mężczyzn jest podobny. W każdym przypadku testosteron sprzyja budowie mięśni. Kiedy równowaga hormonalna przesuwa się na rzecz budowy nowych włókien mięśniowych, szybkość metabolizmu jest zwiększona, a redukcja tkanki tłuszczowej - wzmożona. Część wpływu testosteronu na budowanie białek polega na wzmocnieniu enzymów komórkowych potrzebnych do spalania tłuszczu. Tłuszcz zawiera energię niezbędną do tworzenia nowych białek, a także służy jako paliwo do długotrwałych ćwiczeń. Wraz z ćwiczeniami DIM zapewnia najlepszą równowagę hormonalną w celu stworzenia maszyny białkowej, która aktywnie wykorzysta tłuszczu.

Dobre metabolity estrogenu również bezpośrednio ułatwiają uwalnianie przechowywanego tłuszczu na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, te metabolity wspomagają hormony spalania tłuszczu zwane katecholaminami, które są wytwarzane podczas ćwiczeń w celu uwolnienia tłuszczu. Te uwalniane kwasy tłuszczowe krążą we krwi jako źródło energii. Po drugie, "dobre" metabolity estrogenu mogą zwiększyć liczbę receptorów białkowych dla katecholamin, które pojawiają się na powierzchni komórek tłuszczowych. Ponieważ krążące katecholaminy uwalniane podczas ćwiczeń zajmują te receptory, przechowywany tłuszcz jest bardziej aktywnie uwalniany z komórek tłuszczowych. DIM i równowaga hormonalna sprzyjająca "dobrym" metabolitom estrogenu wspiera katecholaminy w bardziej aktywnym spalania tłuszczu.

Następujące streszczenia opublikowanych badań naukowych obejmują spożycie przez ludzi i zwierzęta indolo-3-karbinolu. Konwersja do DIM następuje w żołądku istot żywych w obecności wystarczającej ilości kwasu żołądkowego.

DIM 100mg

Michnovicz, Jon, J., Bradlow, H. Leon, "Indukcja metabolizmu estrogenów przez dietetyczny indolo-3-karbinol u ludzi" Journal of National Cancer Institute, vol. 82, nr 11 (6 czerwca 1990 r.): 947-949 Badanie wpływu indolo-3-karbinolu na metabolizm estrogenowy

Streszczenie

Indole dietetyczne w warzywach kapustnych indukują enzymy cytochromu P450 i zapobiegają nowotworom w różnych modelach zwierzęcych. Ponieważ metabolizm estrogenów jest również związany z cytochromem P450 i związany z ryzykiem raka piersi, indole mogą podobnie zmniejszać guzy odpowiadające na estrogeny u ludzi. Badaliśmy kilka indoli u samic SPRAGUE-DAWLEY w 2-hydroksylacji estrogialnej w wątrobie. Najsilniejszy induktor indoli - karbinol podawano ludziom (500 mg na dobę przez 1 tydzień). Znacznie zwiększył on (średnią +- SEM) estrogialną 2-hydroksylację z 29,3% +- 2,1% do 45,6% +- 2,1% (P <0,001). Wyniki te wskazują, że indolo-3-karbinol silnie wpływa na metabolizm estrogenowy u ludzi i może stanowić nowe podejście zaradcze przeciwko chorobom zależnym od estrogenów.

Bell, Maria C. i inni, "Wpływ indolo-3-karbinolu na leczenie zmian przedrakowych szyjki macicy" Onkologia Ginekologiczna Vol. 78, (2000): 123-129 Test indolo-3-karbinolu (z grupą kontrolną placebo) w leczeniu CIN (przedrakowe zmiany szyjki macicy)

Streszczenie

Cel.
Większość przedrakowych zmian szyjki macicy jest leczona chirurgicznie lub ablacyjnie. Działania prewencyjne przy użyciu naturalnych i syntetycznych związków mogą zadziałać we wczesnych stadiach raka i zapobiegać rozwojowi choroby. W naszym badaniu zastosowano doustnie indolo-3-karbinol (I-3-C) w celu leczenia kobiet z rakiem śródnabłonkowym.

Metody.
Trzydzieści pacjentek z rakiem śródnabłonkowym II-III podzielono losowo na trzy grupy - jedna otrzymywała placebo, a druga i trzecia 200 lub 400 mg I-3-C na dobę, podawane doustnie na przestrzeni 12 tygodni. Jeśli rak został zdiagnozowany na podstawie biopsji na końcu badania przeprowadzono procedurę transformacji strefy. Zbadano stan HPV u wszystkich pacjentów.

Wyniki.
Żadna z pacjentek przyjmujących placebo nie miała pełnej regresji raka. W przeciwieństwie, 4 z 8 pacjentek przyjmujących 200 mg na dobę i 4 z 9 pacjentek przyjmujących 400 mg na dobę doświadczyło pełnej regresji w oparciu o biopsję po 12 tygodniach. Ten efekt I-3-C wykazuje względne ryzyko (RR) wynoszące 0,50 ((95% CI, 0,25 do 0,99) P = 0,023) dla grupy 200 mg / dzień i RR = 0,55 ((95% (I, 0,31 do 0,99) P = 0,032) dla grupy 400 mg / dzień. HPV wykryto u 7 z 10 pacjentów z grupy placebo, u 7 z 8 pacjentów z grupy 200 mg na dobę i 8 z 9 pacjentów z grupy 400 mg na dobę.

Wniosek.
Nie stwierdzono statystycznie istotnej regresji raka u pacjentów leczonych I-3-C w porównaniu z placebo. Stosunek 2/16 alfa-hydroksyestronu zmienił się w zależności od dawki.

 

Bradlow, H. Leon i inni, "Wpływ indolo-3-karbinolu na metabolizm estrogenowy i spontaniczne nowotwory u myszy." Carcinogenesis Vol. 12 Nr 9 (1991): 1571-1574 Wpływ indolo-3-karbinolu na rozwój guzów piersi u myszy.

Streszczenie

Indolo-3-Karbinol (I3C) jest silnym induktorem enzymów cytochromu P450 w wielu gatunkach, w tym u ludzi. Badaliśmy więc zmiany w metabolizmie cytochromu P450 zależnego od estrogenów w różnych szczepach myszy, które spożywały I3C w półsyntetycznych sproszkowanych formach w dawkach od 250 do 5000 ppm (34-700 mg / kg / dzień) przez różne okresy czasu. W krótkotrwałych badaniach metabolicznych (3 tygodnie) masa wątroby zwiększyła się u myszy SW i C3H / OuJ w zależności od dawki. I3C w pożywieniu zwiększało zawartość cytochromu P450 mierzoną w mikrosomach wątrobowych, a także stopień 2-hydroksylacji estrogenu 5-krotnie. W długotrwałym eksperymencie karmienia (8 miesięcy) samice myszy C3H / OuJ spożywały syntetyczne diety zawierające I3C w ilości 0, 500 lub 2000 ppm. Częstość występowania nowotworów sutka była znacząco niższa w obu grupach przyjmujących I3C, a opóźnienie w występowaniu nowotworów było najwyższe w grupie przyjmującej najwyższą ilość I3C. Stwierdzamy, że I3C jest induktorem zależnego od P450 metabolizmu estrogenów u myszy i że ma działanie zapobiegawcze w modelu nowotworowym myszy C3H / OuJ. Ten efekt ochronny może być pośrednio spowodowany zwiększeniem 2-hydroksylacji i konsekwencją aktywacji endogennego estrogenu.

Powiązane artykuły

1 Comments

  1. Katarzyna

    Ciekawy artykuł. Czyli rozumiem, że nie mam badań wskazujących, że suplemntacja DIM już na etapie zachorowania na nowotwór, może istotnie wpłynąć na zatrzymanie rozwoju choroby? Oczywiście w korelacji z tradycyjną terapią onkologiczną.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *