NAD+ – molekuła młodości

Revital Clinic

Dzięki osiągnięciom nauki zyskujemy coraz więcej metod na poprawę zdrowia. Na fali rosnącej popularności wlewów dożylnych rozszerza się także spektrum środków, które można zastosować do poprawy kondycji zdrowotnej i odmłodzenia organizmu. Główną korzyścią wlewów dożylnych jest możliwość pominięcia ograniczeń wchłaniania pojawiających się przy przyjęciu doustnym różnych suplementów i leków, a nawet przyjęcia środków, które drogą oralną w ogóle nie byłyby zaabsorbowane. Jednym z rewolucyjnych preparatów, które mogą być podawane dożylnie jest NAD+. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom, jakie oferuje nam taki zabieg.

 

Czym jest NAD+?

Pod tym tajemniczym skrótem kryje się dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, a plus w nazwie oznacza formę utlenioną. Ten czynnik żywo uczestniczy w procesach oddychania komórkowego. Formą zredukowaną NAD jest NADH. NAD pełni funkcję koenzymu w niektórych reakcjach biochemicznych, jest niezbędny dla ich prawidłowego przebiegu. Jego funkcją jest przenoszenie elektronów pomiędzy różnymi reakcjami.

NADH jest formą nieaktywną, która przechowuje i dostarcza elektronów do mitochondrialnego łańcucha oddechowego, by wytwarzać cząsteczki ATP. Po ich oddaniu przekształcany jest do NAD+, który jest formą aktywną i uczestniczy również w innych reakcjach. Wśród nich wyróżnić można aktywację sirtuin, czyli tak zwanych „enzymów długowieczności”. Kolejnymi aktywowanymi enzymami są PARP, czyli polimerazy poli(ADP-rybozy). One odpowiadają między innymi za inicjację procesów odnawiających uszkodzone cząsteczki DNA. Trzecim enzymem jest CD38, czyli hydroksylaza cyklicznej ADP rybozy, która uczestniczy w sygnalizacji wapnia i kilku innych procesach.

 

Stosunek NAD+ do NADH

Proporcja tych dwóch form NAD uważana jest za jeden z wykładników zdrowia, a większe ilości formy zredukowanej skutkują licznymi korzyściami dla kondycji organizmu. Niestety, nadmierna kumulacja NADH wiąże się z zaburzeniami funkcjonowania komórek, a nawet ich śmiercią. Przesunięcie stosunku na korzyść NADH występuje w wielu patologicznych stanach zdrowotnych, natomiast by stan zdrowia poprawić, dążymy do wzrostu NAD+.

 

Co wpływa na poziomy NAD+ i NADH?

Jednym z głównych aspektów przesuwających stosunek tych dwóch form jest postępujący wiek[1][8] – im jesteśmy starsi, tym mniej mamy NAD+. Kolejnym, ważnym czynnikiem jest nadużywanie alkoholu. Wynika to z faktu, że NAD+ redukowany jest podczas reakcji uczestniczących w metabolizmie alkoholu, a konkretnie mowa o aktywności dehydrogenazy alkoholowej[2]. Bazując na tym, im częściej i więcej alkoholu przyjmujemy, tym bardziej uszczuplane będą nasze zapasy NAD+ i zaburzany metabolizm komórkowy.

Na stosunek NAD wpływa także podaż pożywienia. Przyjmowanie dużych ilości kalorii z jedzenia wiąże się z koniecznością przetworzenia dużej ilości substratów energetycznych, co podnosi poziom NADH. Badacze udowodnili, że utrata masy ciała wynikająca z restrykcji kalorycznych przyczynia się do wzrostu NAD+[3].

Co ciekawe, NAD+ zaangażowany jest także w regulację rytmu dobowego i jego poziom może się różnić o różnych porach dnia[4].

 

Niedobór NAD+ niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

Jak już ustaliliśmy, jednym z głównych faktorów obniżających poziom tego dinukleotydu jest wiek. Nie da się ukryć, że wraz ze starzeniem organizmu zauważamy rosnącą liczbę wszelakich dolegliwości, a wiele z nich może wynikać właśnie ze spadku NAD+. Z czym konkretnie wiążą się te zmiany?

1) Ciągłe uczucie zmęczenia

Jako wskaźnik stanu produkcji energii komórkowej, niski potencjał redox może wiązać się również ze spadkiem energii odczuwalnej. Nie powinno to dziwić, gdyż gdy brakuje paliwa do napędzania komórek organizmu do pracy, to wyzwalana jest kaskada reakcji, które spowodują także psychiczną niechęć do podejmowania aktywności. Jest to jeden z mechanizmów samoregulujących, sprawnie działających w naszym ciele. Badacze dowiedli też, że wyższe stężenia NAD+ pozwalają opóźnić odczuwanie zmęczenia wywołanego intensywnym treningiem[5].

2) Tendencja do tycia i niskie tempo metabolizmu

Niemalże każdy pragnie mieć szczupłą sylwetkę z niewielką ilością tłuszczu, a najlepiej gdyby utrzymywała się przez cały okres życia. Niestety, spadek NAD+ osłabia metabolizm i może powodować tycie, przez co często starsi ludzie obarczeni są nieco większymi pokładami tłuszczu niż za młodu. Eksperymenty na myszach wykazały natomiast, że podaż prekursora NAD+ - rybozydu nikotynamidu może ograniczać negatywne efekty w metabolizmie wywołane niesprzyjającą dietą[6].

3) Wpływ na aktywność hormonów tarczycy

Nawiązując do poprzedniego punktu, niski NAD+ może potencjalnie przyczyniać się do mniejszej aktywności trójjodotyroniny. W badaniach in vitro zauważono, że NAD+ osłabia łączenie hormonu T3 z białkami wiążącymi[7]. Dzięki temu może wzrastać ilość wolnej trójjodotyroniny, która zaangażowana jest w regulację metabolizmu.

4) Szybsze tempo starzenia

Jednym z najbardziej znanych czynników sprzyjających długowieczności i młodości organizmu są sirtuiny. Te są aktywowane przez NAD+, a jego spadek ciągnie za sobą zarówno poziom sirtuin, jak  i kondycję komórek. Wynika to między innymi z faktu, że wraz z postępującym wiekiem nasila się intensywność procesów, które poziom NAD+ uszczuplają. Zaliczają się do nich większe uszkodzenia DNA i konieczność ich naprawy oraz nasilony stres oksydacyjny[8].

5) Niedotlenienie komórek

Niski NAD+ daje efekty takie, jakie pojawiają się przy niskiej dostępności tlenu, nawet gdy mamy go pod dostatkiem. Efekt ten nazywamy „pseudohipoksją”[9].

6) Słaba ochrona skóry przed promieniami UV

Nadmierna ekspozycja skóry na działanie promieni słonecznych może prowadzić do poparzeń, a w dłuższej perspektywie nawet do nowotworów. Jak się okazuje, zarówno braki NAD+, jak i niacyny nasilają destrukcyjne działanie promieni UV. Niedostatek NAD+ ogranicza zdolności do regeneracji cząsteczek DNA, co skutkuje śmiercią wielu komórek. Niacyna z kolei hamuje nowotworzenie poprzez interakcję z receptorami kwasu nikotynowego w keratynocytach, a jej brak negatywnie odbija się na zdrowiu skóry[10].

Uzupełnianie tego dinukleotydu pozwala wspomóc produkcję energii komórkowej, spowolnić starzenie się organizmu, a nawet pomóc w walce z uzależnieniami.

Podnosząc poziom NAD+ w komórkach możemy efektywnie wspomóc zdrowie i cieszyć się nim przez cały okres życia. Można pokusić się o stwierdzenie, że wysokie pokłady NAD+ są istną fontanną młodości. Jednak by nie operować jedynie ogólnikami, zastanówmy się jakie konkretnie korzyści dają większe stężenia tego dinukleotydu.

1) Ochrona mózgu

Większa ekspresja NAD+ skutkować może zmniejszeniem toksyczności beta-amyloidu, który wiązany jest z patogenezą choroby Alzheimera[11]. Suplementacja prekursorem NAD+ - rybozydem nikotynamidu aktywuje ekspresję PGC-1α w mózgu[11]. PGC-1α natomiast stymuluje biogenezę mitochondriów, zwiększając ich gęstość i poprawiając tym samym gospodarkę energetyczną w neuronach. NAD zaangażowany jest także w regulację stanów zapalnych w układzie nerwowym, poprzez wpływ na uwalnianie cytokin zapalnych przez mikroglej[18].Dzięki temu NAD+ pozwala zmniejszyć ryzyko chorób neurodegeneracyjnych oraz wspomaga odzyskiwanie funkcji kognitywnych, gdy te już zostały pogorszone.

2) Sprawniejsza walka z zespołem metabolicznym

Zaburzenia w gospodarce glukozowo-insulinowej to niezwykle częsty problem, powodujący szereg zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu. Wzrost NAD+ wywołany suplementacją rybozydem nikotynamidu skutkuje lepszą wrażliwością insulinową, poprzez sprawniejszy wychwyt glukozy przy mniejszych stężeniach insuliny[6]. Wykazano także większe zużycie energii podczas diety wysoko tłuszczowej[6].

NAD+ poprzez aktywację SIRT1 pozytywnie wpływa na wrażliwość leptynową[15], a leptyna jest jednym z ważniejszych czynników regulujących zarówno metabolizm, jak i apetyt.

3) Łatwiejsze wyjście z nałogów

Niepohamowany pociąg do niektórych używek zrujnował życie wielu osobom. Walka z uzależnieniami jest nierówna i niezwykle ciężka. Z tego powodu badacze intensywnie poszukują sposobów na poprawę efektywności terapii.

Ze względu na regulacje prawne alkohol jest używką, która zyskała największe grono uzależnionych. Nadużywanie alkoholu prowadzi do znacznego pogorszenia samopoczucia i ogólnego spadku kondycji zdrowotnej, co powoduje parcie na przyjęcie kolejnej porcji, by czuć się lepiej. Poza zmianami biochemicznymi w układach GABA i glutaminianu, za pogorszenie zdrowia odpowiadają także uszczuplone zasoby NAD+, zużytego do rozkładu alkoholu[12]. Uzupełnianie braków jest jednym ze sposobów na przyspieszenie powrotu homeostazy i zmniejszenie odczuwania potrzeby picia alkoholu.

Poza alkoholem, prekursory NAD użyteczne są także dla osób nie stroniących od mocniejszych używek, jak amfetamina. Ten znany stymulant skutkuje uszczupleniem zapasów dopaminy i spadkiem stosunku ATP do ADP, co jest ceną ogromnej energii i świetnego samopoczucia w trakcie działania amfetaminy. Jak dowodzą badacze, nikotynamid będąc prekursorem NAD może osłabiać negatywne efekty amfetaminy, zapobiegając nadmiernym spadkom dopaminy i utrzymując wyższy poziom dostępnego ATP[13]. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pochodnych, jak metamfetamina, czy mefedron i jemu podobne substancje.

4) Odmładzanie i zapobieganie starzeniu

Strach przed powolnym zatracaniem sprawności organizmu skłania ludzkość do poszukiwania sposobów na załagodzenie destrukcyjnych procesów i wydłużenie czasu życia. Jak już stwierdziliśmy, spadający NAD+ jest jednym z kluczowych czynników w starzeniu, gdyż za nim spadają także sirtuiny. Uzupełnienie NAD+ i aktywacja sirtuin daje nam wielopoziomowe wsparcie zdrowia, uwzględniając poprawę profilu endogennych antyoksydantów oraz sprawniejszą odbudowę cząsteczek DNA, co zapobiega przedwczesnemu obumieraniu komórek[14].

Przedłużające życie właściwości NAD+ stwierdzone zostały w badaniach na wielu organizmach, a odmładzanie w praktyce skutkuje zmniejszonym odczuwaniem zmęczenia, sprawniejszym metabolizmem, co też może ułatwiać dbanie o sylwetkę, złagodzeniem degeneracji komórek skóry oraz poprawą funkcjonowania rytmu dobowego, który jest często zaburzony u osób starszych.

Wśród 7 sirtuin, najbardziej interesują nas wpływające na ekspresję genów typy SIRT1 i SIRT3. Dla przykładu SIRT1 ma działanie antynowotworowe poprzez deacetylację p53, hamuje ekspresję NF-kB, wpływa na metabolizm lipidów i glukozy poprzez interakcję z SREBP-1c, FOXO1 i PPARγ[16]. SIRT3 za to podnosi aktywność przeciwutleniacza SOD oraz reguluje ścieżki metabolizmu tłuszczów aktywując AceCS2 i HMGCS2[16].

5) Wsparcie z zmaganiach z autoimmunologią

NAD+ ma również wpływ na produkcję cytokin ramion Th1 i Th17 układu odpornościowego, które zaangażowane są w patogenezę niektórych chorób autoimmunizacyjnych. Badania przeprowadzano na mysim modelu stwardnienia rozsianego. Stwierdzono w nich, że podawanie NAD+ może nie tylko zahamować, ale i odwrócić degenerację neuronów, poprzez immunosupresję wywołaną wzrostem IL-10 oraz przyspieszenie mielinizacji[17]. Dowiedziono, że komórki glejowe w sytuacjach stresowych dostarczają NAD dla neuronów. W modelu stwardnienia rozsianego zauważono, że poziom NAD+ w mikrogleju jest zaburzony, co skutkuje wzrostem produkcji prozapalnych cytokin wywołujących neurodegenerację[18].

6) Poprawa samopoczucia

Zaburzenia w pracy mitochondriów są jedną z potencjalnych przyczyn różnych zaburzeń neurologicznych, takich jak zespół chronicznego zmęczenia czy objawów depresyjnych. Wsparcie ścieżek metabolicznych przez wzrost NAD+ i aktywację sirtuin pozwala podnieść poziom odczuwalnej energii i przywrócić chęci do życia, gdyż organizm na nowo zacznie otrzymywać odpowiednie pokłady energii do napędzania zarówno centrali, czyli układu nerwowego, jak i wykonujących pracę mięśni.

 

Jak uzupełnić NAD+?

Znanymi i skutecznymi metodami są okresowe restrykcje kaloryczne oraz aktywność fizyczna. Dla chcących spotęgować odmładzający i prozdrowotny efekt, dostępna jest także gama suplementów wpływających na wzrost NAD+, takich jak resweratrol, pycnogenol, nikotynamid czy rybozyd nikotynamidu. Najefektywniejszym jest rybozyd nikotynamidu (riboside nicotinamide/Niagen), jednak nadal przyjęcie oralne i szereg przeszkód na drodze do finalnego wzrostu NAD+ w komórce sprawiają, że nie jest to opcja pozwalająca wyciągnąć maksimum korzyści.

Cieszącą się coraz większą popularnością w USA są kuracje polegające na dożylnym podawaniu NAD+. Jak dobrze wiadomo, dożylna aplikacja wszelkich substancji jest najskuteczniejsza, gdyż omija ograniczenia występujące w układzie pokarmowych, zapewnia natychmiastowe działanie, a dostawa aktywnego składnika jest niemalże bezstratna. Jak donoszą amerykańskie kliniki specjalizujące się w terapii NAD+, zastosowanie wlewów dożylnych u osób uzależnionych od alkoholu, opioidów czy benzodiazepin dają znaczną poprawę w stanie pacjenta, spadku objawów odstawiennych i redukcję parcia na przyjęcie używki w czasie nawet krótszym niż 14 dni![19][20][21] Kuracja jest bezpieczna i często łączona z konwencjonalnymi metodami leczenia, by zwiększyć efektywność.

Wlewy dożylne mają zdecydowaną przewagę nad suplementacją prekursorów szczególnie w sytuacjach, gdy potrzebujemy silnego i szybkiego wsparcia, jak właśnie przytoczone terapie uzależnień. Jest to także dobry sposób na wsparcie metabolizmu energetycznego wśród wysokiej klasy sportowców, którzy często nie mogą pozwolić sobie na eksperymenty i sięgają jedynie po pewne rozwiązania.

Kolejną grupą pacjentów, dla których wlewy w klinice są lepszą opcją to osoby pragnące zadbać o utrzymanie młodości, zarówno w aspektach fizycznych, jak i psychicznych. Decydując się na tę formę terapii oddajemy się w ręce lekarza, który czuwa nad wielkością dawek, częstotliwością ich podawania oraz nad ogółem przebiegu terapii, tak by korzyści były najbardziej optymalne. Samodzielnie stosując suplementację niestety nie otrzymamy tego komfortu. Ten aspekt jest ważny także dla ludzi szukających sposobu na walkę z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

 

Podsumowanie

NAD+ i sirtuiny to temat, który powinien zgłębić każdy, kto chce cieszyć się dobrym zdrowiem, gdyż te czynniki warunkują długość i jakość naszego życia. Innowacyjną i co najważniejsze skuteczną metodą na wsparcie zdrowia jest dożylna administracja NAD+ pod opieką lekarza w specjalizującej się w tym klinice. Ta forma kuracji powinna zainteresować szczególnie osoby zmagające się z uzależnieniami, chronicznym zmęczeniem, zaburzeniami rytmu dobowego oraz te, które mają problem z metabolizmem i wrażliwością insulinową, hiperlipidemią lub zmagają się z chorobami neurologicznymi. Jak widać, spektrum działań jest bardzo szerokie, a dzięki osiągnięciom nauki możemy nagiąć fizjologiczne prawa starzenia i zaczerpnąć z fontanny młodości, doładowując komórki życiodajną substancją.

Revital

_____________________________________________________________________________________________________________

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3082551/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564331/

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26760174

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19286518/

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257644/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3616313/

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11985605

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22848760

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4076149/

[10] http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/194309/1/azu_etd_2411_sip1_m.pdf

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312803

[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6407471

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10566977

[14] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112140/

[15] https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-013-3140-5

[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746174/

[17] https://www.nature.com/articles/ncomms6101

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2651433/

[19] https://www.ivforlife.com/treatments/nad-iv/

[20]

[21] http://www.nadtreatmentcenter.com/faq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: alzheimer, nad+, nadh, parkinson, wlewy dożylne

2 komentarze

 1. Avatar

  Witam,
  To bardzo interesujący artykuł. Resveratrol oraz Pycnogenol stosowałem u siebie, ale kuracja dożylną, to coś nowego.
  Czy NAD+ można nabyć jako suplement, czy trzeba receptę?
  Sadzey, że każda pielęgniarka może dokonać takiego zabiegu dożylnego?
  Będę wdzięczny za informację.
  Pozdrawiam.
  Wlodzimierz Janyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *