Since 2005
Aktualnie jesteś:
Wybierz język:
Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam wiadomość
Wybierz język:
Wybierz walutę: $ £
Since 2005
Aktualnie jesteś:
 • Popularne
  Polska.
  Niemcy.
  Wielka Brytania.
  Irlandia.
 • A
  Australia
  Austria
 • B
  Białoruś
  Belgia
  Boliwia
  Brazylia
  Bułgaria
 • C
  Chile
  Chorwacja
  Cypr
  Czechy
 • D
  Dania
 • E
  Estonia
 • F
  Finlandia
  Francja
 • G
  Grecja
 • H
  Holandia
  Hiszpania
 • I
  Islandia
  Izrael
 • J
  Japonia
 • K
  Kanada
  Korea Południowa
 • L
  Liechtenstein
  Litwa
  Luksemburg
 • Ł
  Łotwa
 • M
  Malta
  Meksyk
  Monaco
 • N
  Nowa Zelandia
  Norwegia
 • P
  Portugalia
 • R
  Rumunia
  Rosja
  RPA
 • S
  San Marino
  Słowacja
  Słowenia
  Szwecja
  Szwajcaria
 • T
  Turcja
 • U
  Ukraina
  USA
 • W
  Węgry
  Włochy
bok@muscle-zone.pl
Wybierz walutę: $ £
Wybierz język:
0 0,00 zł
Since 2005  bok@muscle-zone.pl  +48 510 054 586
Endur3+ Endur3+

Olympus Labs ENDUR3+ jest środkiem wspierającym wydolność organizmu w trakcie trwającego treningu oraz przyspieszającym potreningową regenerację. Produkt usprawniając krążenie krwi, zwiększając skupienie z jednoczesną redukcją stresu, działając przeciwutleniająco oraz przeciwzapalnie, a także uzupełniając elektrolity i ograniczając nadmierny ubytek wody, pozwala na zdecydowany wzrost możliwości treningowy. Dodatkowo dostarczając aminokwasów egzogennych i związków pobudzających szlak mTOR, znacząco przyspiesza potreningową odnowę organizmu.

W skład produktu Olympus Labs ENDUR3+ wchodzą:

MAXIMUM MTOR IGNITING BCAA & EAA MATRIX:

L-leucyna – inaczej kwas (S)-2-amino-4-metylopentanowy, określany skrótem Leu lub L, hydrofobowy aminokwas egzogenny, przynależący do aminokwasów alifatycznych o rozgałęzionych łańcuchach, na którego to organizm ludzki posiada największe zapotrzebowanie ze wszystkich dostarczanych do ustroju aminokwasów. Efekty wykazuje zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez swoje pochodne, w tym: ketoleucynę (KIC) i kwas β-hydroksy β-metylomasłowy (HMB). Pobudzając wielopłaszczyznowo jeden z podzespołów mTOR – mTORC1, aktywuje S6K1 i blokuje 4E-BP1, wzmagając tym samym przebieg procesów anabolicznych. Stanowiąc składową struktur białkowych oraz nasilając wewnątrzustrojowy anabolizm, wspiera tworzenie licznych struktur w organizmie, w tym mięśniowych. Hamując ekspresję receptorów a2 adrenergicznych (α2ARs) poprzez aktywację mTOR oraz wpływając na pobudliwość dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), wzmaga wyrzut insuliny zwiększającej tempo procesów anabolicznych i poprawiającej dopływ składowych strukturalnych i substratów energetycznych do tworzonych struktur. Za sprawą swojego wielokierunkowego mechanizmu działania oraz wielość tworzonych efektów, uznany jest za związek przejawiający największą siłę anaboliczną pośród wszystkich aminokwasów. Podnosząc poziom leptyny, aktywując syntazę glikogenu i translokację transportera glukozy 4 (GLUT 4), wspomaga przenoszenie glukozy do wnętrza komórki. Poprawiając tolerancję glukozy, wzmagając biogenezę mitochondriów oraz poprzez aktywację SIRT1 nasilając utlenianie kwasów tłuszczowych w miotubulach, sprzyja utracie zbędnej tkanki tłuszczowej. Jako aminokwas ketogenny, po przemianie do ciał ketonowych zapewnia alternatywne źródło substratów energetycznych.

L-izoleucyna – nazywany również jako kwas (2S,3S)-2-amino-3-metylopentanowy, w skrócie Ile lub I, hydrofobowy związek przynależący do aminokwasów egzogennych, zakwalifikowany do aminokwasów alifatycznych posiadających rozgałęziony łańcuch boczny. Będąc aminokwasem proteogennym, umożliwia syntezę struktur białkowych, w tym mięśniowych. Nasilając aktywację syntazy glikogenu i translokację GLUT 4 poprzez aktywację kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3K) i kinazy białkowej C (PKC), poprawia tolerancję glukozy, sprzyjając utrzymaniu niskiego poziomu glukozy w krwiobiegu. Zwiększając stężenia leptyny i adiponektyny, podnosząc stężenie przenośników kwasów tłuszczowych, wzmagając ekspresję białek rozprzęgających UCP2 i UCP3 za pośrednictwem PPARa oraz poprawiając tolerancję glukozy, wspiera proces tworzenia energii z substratów energetycznych oraz ogranicza ich magazynowanie w postaci tkanki tłuszczowej. Jako aminokwas keto- jak i glukogenny, zasila rezerwy energetyczne zarówno poprzez przemiany do ciał ketonowych, jak i glukozy. Wspierając tworzenie β-defensyn, wywiera działanie przeciwbakteryjne w jelitach, wspierając tym samym zachowanie dobrego stanu układu pokarmowego.

L-walina – występujący pod nazwą kwas (S)-2-amino-3-metylobutanowy, skracany w nazewnictwie do Val lub V, hydrofobowy aminokwas egzogenny, przyporządkowany do grupy aminokwasów alifatycznych zawierających charakterystyczne rozgałęzienia w łańcuchu bocznym. Wywiera istotny wpływ na rozwój i pobudliwość układu nerwowego. Obniżając stężenie pirogronianu wyhamowuje syntezę kwasów tłuszczowych z prekursorów cukrowych, redukując tym samym stopień gromadzenia tkanki tłuszczowej. Wliczając się w grono substancji glukogennych, może stanowić alternatywne źródło energii po uprzedniej przemianie do glukozy. Będąc niezbędną w procesie dojrzenia limfocytów oraz działając immunostymulująco, wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego. Wykazuje pewne właściwości przeciwwirusowe.

L-lizyna – znana również jako kwas 2,6-diaminoheksanowy, bądź skrótowo Lys lub K, hydrofilowa substancja z grupy egzogennych aminokwasów zasadowych. Będąc aminokwasem proteogennym, pełni rolę części składowej białek. Jako aminokwas ketogenny, wspiera syntezę energii po uprzednich przemianach do ciał ketonowych. Stanowiąc prekursor karnityny, angażuje się w transport długo łańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, wspierając tworzenie energii ze substratów tłuszczowych oraz niwelując ich odkładanie w tkance zapasowej, jak również pozwala na wyprowadzanie nadmiaru kwasów tłuszczowych o mniejszej długości łańcucha wykazując tym samym efekt detoksykacyjny.  Będąc substratem dla hydroksylizyny, wspiera syntezę kolagenu i elastyny, zapewniając tym samym dobrą kondycję stawów, skóry oraz pozostałych struktur zasobnych w dane składowe. Blokując domenę wiązania lizyny do lipoproteiny(a), wspierając rozszerzanie naczyń krwionośnych poprzez poprawę tworzenia tlenku azotu oraz usprawniając proces tworzenia kolagenu w naczyniach, wpływa na prawidłową pracę układu krwionośnego. Zwiększając wchłanianie wapnia z jelit i zmniejszając wydalanie danego składnika mineralnego z moczem oraz poprawiając jego sieciowanie w strukturach kolagenu kostnego, wspomaga rozwój i utrzymanie dobrej kondycji kośćca. Ograniczając dostępność argininy dla wirusów, hamuje ich wzrost i rozwój, wykazując tym samym działanie przeciwwirusowe w stosunku do wybranych patogenów, szczególnie wirusa opryszczki. Wykazując właściwości immunomodulujące, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Jako częściowy antagonista receptora serotoniny, zmniejsza poziom uczucia lęku.

L-treonina – określany mianem kwasu (2S,3R)-2-amino-3-hydroksybutanowego, bądź skrótem Thr lub T, hydrofilowy hydroksyaminokwas, wymieniany pośród grona aminokwasów egzogennych. Występując w grupie aminokwasów proteogennych, umożliwia tworzenie struktur białkowych. Jako aminokwas gluko-, jak i ketogenny, umożliwia dwutorową syntezę energii po uprzednich przemianach do glukozy, bądź ciał ketonowych. Wydaje się wywierać wpływ na rozwój oraz neurotransmisję w układzie nerwowym. Jako istotna składowa kolagenu, umożliwia tworzenie i regenerację struktur w niego zasobnych, w tym stawów i skóry. Stanowiąc niezbędny czynnik w syntezie immunoglobuliny i mucyny, wspiera pracę układu odpornościowego. Angażując się w tworzenie mucyny, wspomaga zachowanie dobrego stanu śluzówki żołądka oraz ochronę układu pokarmowego przed patogenami. Wykazując właściwości lipotropowe, zmniejsza wielkość gromadzenia tłuszczy w wątrobie, wspierając tym samym zachowanie jej dobrej kondycji.

L-histydyna – nazywany kwasem 2-amino-3-(imidazolo-4-ilo)propanowym, mianowany również skrótem HIS lub H, hydrofilowy aminokwas zasadowy, przyporządkowany do grupy aminokwasów względnie egzogennych, których wewnątrzustrojowa synteza może pokrywać przeciętne zapotrzebowanie osoby dorosłej, jednak nie jest wystarczająca dla organizmu rozwijającego się, w tym dzieci, czy osób bardzo aktywnych fizycznie. Będąc aminokwasem proteogennym, umożliwia tworzenie licznych struktur białkowych, głównie hemoglobiny i licznych enzymów. Wspierając syntezę hemoglobiny, wpływa na dotlenienie ustroju, a tym samym i sprawność funkcjonowania całego organizmu. Jako składowa mioglobiny, pozwala na magazynowanie tlenu w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Stanowiąc prekursor histaminy umożliwiającej rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz biorąc udział w przenoszeniu tlenu, wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego. Jako składowa karnozyny (β-alanylo-L-histydyna) i anseryny (β-alanylo-metylo-L-histydyna) uczestnicząc w procesach antyoksydacyjnych, detoksykacyjnych wskutek niwelowania stężeń toksycznych pochodnych lipidowych, wykazując działanie buforujące i ograniczając wielkość stanów zapalnych, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie komórek ustroju oraz zachowanie istniejących struktur. Przekształcona do histaminy, zapewnia kurczliwość mięśni gładkich. Pod postacią histaminy bierze udział również w przewodnictwie nerwowym. Angażując się w neurotransmisję zmniejsza uczucie lęku oraz apetyt. Redukując łaknienie niweluje wielkość spożywanego pokarmu, pozwalając na kontrolę przyjmowanych kalorii. Stanowiąc związek glukogenny, może być alternatywnie wykorzystywana do syntezy energii, po uprzedniej przemianie do glukozy.

DL-fenyloalanina – inaczej kwas 2-amino-3-fenylopropanowy, w skrócie Phe lub F, hydrofobowy aminokwas aromatyczny. Pomimo dużego podobieństwa strukturalnego, wystąpienie izomerii znacząco różnicuje właściwości poszczególnych izomerów.
L-fenyloalanina w przeciwieństwie do D-fenyloalaniny jest związkiem egzogennym niezbędnym dla przetrwania ustroju. Będąc aminokwasem proteogennym, wchodzi w skład struktur białkowych, w tym tkanki mięśniowej. Jako substancja gluko- oraz ketogenna, wspiera zasoby substratów enegetycznych. Stanowiąc prekursor hormonów tarczycy: dijodotyrozyny, trijodotyrozyny (T3) i tyroksyny (T4), wpływa na zarządzanie energetyką organizmu. Zasilając pulę prekursorów serotoniny, wpływa na utrzymanie prawidłowej kondycji psychicznej oraz apetytu. Będąc poddawanym przemianom do katecholamin, w tym adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy, angażuje się w przewodnictwo nerwowe oraz daje gotowość i chęć do działań. Konwertując do fenyloetyloaminy, wiążąc się za jej udziałem z receptorami TAAR1, ogranicza wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, podnosi ich poziom w synapsach, zapewniając uczucie dobrostanu i euforii.
D-fenyloalanina, inaczej DPA, związek nieproteogenny, czyli nie wchodzący w skład struktur białkowych. Redukując aktywność endorfinazy, enkefalinazy i karboksypeptydazy A, ogranicza rozpad endogennych opioidów, w tym enkefalin, przejawiając tym samym działanie przeciwbólowe.

L-metionina – znana również jako kwas 2-amino-4-(metylotio)butanowy, określana skrótem Met lub M, hydrofobowa substancja z grupy egzogennych aminokwasów siarkowych. Umożliwiając rozpoczęcie translacji oraz stanowiąc składową łańcuchów polipeptydowych, bierze udział w syntezie związków białkowych, w tym białek mięśniowych i hormonów. Pozwala na produkcję kwasów nukleinowych. Jako aminokwas glukogenny, w razie potrzeby wspiera pulę zasobów szybko przetwarzanych substratów energetycznych poprzez przemianę do glukozy. Wiele swoich właściwości przejawia poprzez swoją aktywną pochodną – S-adenozylometioninę, uczestniczącą w licznych procesach metylacji. Ograniczając odpływ choliny jako substratu acetylocholiny z mózgu i neuronów oraz zwiększając ilość receptorów danego neuroprzekaźnika, poprawia przewodnictwo nerwowe, zwiększa zdolności poznawcze oraz usprawnia połączenie mózg mięśnie, zapewniając właściwe działanie układu nerwowego. Wpływając na produkcję licznych neurotransmiterów, w tym: dopaminy, noradrenaliny i serotoniny, wspiera zachowanie dobrego nastroju, pozytywnego nastawienia i redukuje agresję. Pobudzając syntezę proteoglikanu oraz ograniczając wielkość stanów zapalnych, wspomaga zachowanie dobrej kondycji stawów. Uczestnicząc w syntezie glutationu wspiera redukcję wolnych rodników i detoksykację ustroju. Podnosząc poziom glutationu w wątrobie, przeciwdziała jej stłuszczeniu oraz poprawia procesy detoksykacji, poprawiając tym samym funkcjonowanie danego organu. Umożliwiając syntezę kreatyny z guanidynooctanu, zaangażowana jest w magazynowanie szybkiej energii, a tym samym i wydajne funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Posiada istotne znaczenie dla prawidłowości produkcji testosteronu. Wspierając proces keratynizacji włosów i paznokci, sprzyja zachowaniu ich zadowalającego wyglądu.

L-tyrozyna – nazywany również jako kwas 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo)propanowy oraz oznaczony skrótem Tyr i symbolem Y, silnie hydrofobowa substancja z grupy aminokwasów endogennych, powstających w ustroju ludzkim z L-fenyloalaniny przy udziale hydroksylazy fenyloalaninowej. Stanowiąc element strukturalny białek, poprzez co będąc aminokwasem proteogennym, uczestniczy w syntezie białek i ich odnowie. Funkcjonując jako aminokwas gluko- i ketogenny zdolny do przemiany w glukozę oraz ciała ketonowe, zasila rezerwy substratów energetycznych ustroju. Występując w roli prekursora hormonów tarczycy, reguluje gospodarkę energetyczną, wywołuje rozpad zgromadzonych zasobów substratów energetycznych, w tym glikogenu i tkanki tłuszczowej oraz sprzyja kontroli masy ciała. Będąc substratem dla katecholamin, głównie epinefryny, dopaminy i norepinefryny, wpływa na kreację przewodnictwa nerwowego, pobudzanie organizmu do działania oraz zachowanie pozytywnego nastroju względem wykonywanych zadań. Biorąc udział w tworzeniu wybranych katecholaminy, stanowi istotny czynnik umożliwiający przetrwanie ustroju w warunkach skrajnie stresowych, w tym zagrażających życiu. Za ich pośrednictwem wpływa także na działanie licznych układów, w tym sercowo-naczyniowego i pokarmowego. 

L-tryptofan – występujący także pod nazwą kwas α-amino-β-indolopropionowy oraz skrótem Trp lub W, hydrofobowy związek figurujący w gronie egzogennych aminokwasów aromatycznych. Jako aminokwas proteogenny o małej podaży z pożywienia, limituje niejednokrotnie syntezę i odnowę struktur białkowych, w tym tkanki mięśniowej. Będąc związkiem zarówno gluko-, jak i ketogennym, stanowi dwutorową alternatywę dla pozyskiwania przez organizm energii, poprzez szlak przemian do glukozy, bądź ciał ketonowych. Stanowiąc substrat w procesie tworzenia serotoniny, wycisza organizm i przeciwdziała złemu samopoczuciu psychicznemu. Umożliwiając wytworzenie melatoniny, uczestniczy w regulacji rytmu okołodobowego, czy też dłuższych, np. rocznego. Poprzez swoje pochodne tj. kwas kinureninowy będący antagonistą receptora glutaminianu, oraz kwas chinolinowy pełniącego rolę agonisty receptora glutaminianu, wpływa na normowanie pobudliwości neuronalnej. Ingerując w przewodnictwo nerwowe redukuje stres i ułatwia zasypianie. Zwiększając uczucie sytości, ogranicza ilość przyjmowanych kalorii wraz z pokarmem, szczególnie tym bogatym w węglowodany. Jako substrat dla dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD) oraz jego ufosforylowanej formy (NADP) wspiera przenoszenie elektronów w reakcjach redoks odbywających się we wszystkich komórkach ustroju.

FATIGUE DESTROYING MATRIX:

L-glutamina – określana mianem kwasu (2S)-2,5-diamino-5-oksopentanowego, w skrócie Gln lub Q amina kwasu glutaminowego powstająca poprzez wbudowywanie jonu amonowego do struktur glutaminianu przy udziale syntetazy glutaminowej. Funkcjonuje jako endogenny, hydrofilowy aminokwas obojętny. Stanowi naturalnie zaprogramowaną zdecydowanie przeważającą ilościowo większość pośród aminokwasów wchodzących w skład tkanki mięśniowej. Jako wysokowydajne źródło azotu, wspiera syntezę aminokwasów, struktur białkowych, w tym mięśni; kwasów nukleinowych oraz mocznika. Będąc aminokwasem glukogennym zdolnym do przemiany w glukozę, zasila rezerwuar substratów energetycznych. Poprawiając dostępność substratów energetycznych oraz wspomagając tworzenie glikogenu, angażuje się w funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Stanowiąc prekursor energii dla enterocytów, nasilając produkcję komórek błony śluzowej jelit, wspomagając utrzymanie spójności jelita oraz sprzyjając zachowaniu wymaganej wysokości kosmków jelitowych, przyczynia się do prawidłowej pracy układu pokarmowego. Będąc paliwem metabolicznym dla makrofagów i limfocytów, jak również niwelując przepuszczalność jelit względem patogenów, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie układu odpornościowego. Występując w roli składowej glutationu, wspomaga niwelowanie nadmiernego wewnątrzustrojowego stresu oksydacyjnego. Umożliwiając syntezę glutationu niwelującego wybrane toksyny oraz biorąc udział w przenoszeniu amoniaku poprzez udział w tworzeniu mocznika, wspomaga zachodzenie procesów detoksykacyjnych w ustroju. Przyczyniając się do tworzenia glutationu oraz detoksykacji wątroby, wspiera utrzymanie dobrej kondycji danego organu. Zapewniając funkcjonalność fibroblastów usprawnia syntezę kolagenu, usprawniając tym samym procesy gojenia ran.

Tauryna – zapisywany również jako kwas 2-amino-etanosulfonowy, bądź skrótem Tau, endogenny, siarkowy aminokwas niebiałkowy, powstający w ustroju ludzkim na przynajmniej pięciu szlakach, z czego najistotniejszym jest kaskada przemian L-cysteiny przy asyście dioksygenazy cysteinowej, dekarboksylazy kwasu L-cysteinosulfonowego oraz dehydrogenazy hipotaurynowej. Stanowiąc największy rezerwuar azotu pośród aminokwasów nieproteolitycznych oraz nasilając wyrzut anabolicznych hormonów, tj. somatotropiny i insuliny, sprzyja syntezie i odnowie wielu struktur ustroju, w tym tkanki mięśniowej. Wpływając na poziom wewnątrzkomórkowego wapnia, umożliwia prawidłowy przebieg procesu skurczu mięśni. Działając przeciwutleniająco i redukując tempo tworzenia anionu nadtlenkowego za sprawą stabilizacji łańcucha transportu elektronów w mitochondriach, zwiększa wielkość bariery antyoksydacyjnej. Ograniczając wielkość stresu oksydacyjnego, minimalizuje rozległość stanów zapalnych. Wykazując właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, wspierając zachowanie integralności błon, obniżając wyrzut hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) i stężenie kortyzolu, wspomaga zachowanie istniejących struktur, w tym tkanki mięśniowej, nerwowej, czy układu krążenia. Blokując przejście wapnia przez kanały wapniowe zależne od potencjału błonowego L-, N- i P/Q, wpływając na wielkość stężenia cytochromu C i zmniejszając pobudzają glutaminianem aktywację kalpain, wykazuje dodatkowe drogi ochronne względem układu nerwowego. Oddziałując na specyficzne receptory i receptory GABA oraz wyhamowując syntezę serotoniny, ogranicza występowanie uczucia ospałości, z jednoczesnym tłumieniem nadmiernego pobudzenia, wzmagając tym samym czujność. Redukując stopień peroksydacji lipidów i niwelując gromadzenie zaawansowanych końcowych produktów glikacji, poprawia kondycję nerek. Wspierając funkcjonowanie bariery antyoksydacyjnej, wzmagając pobudliwość enzymów zaangażowanych w metabolizm glukozy oraz znosząc insulinooporność, wspomaga funkcjonowanie gospodarki węglowodanowo-insulinowej.

MAXIMUM ENERGY MATRIX:

Skrobia grochowa (Carb10) – przynależący do grupy węglowodanów związek złożony z amylozy i amylopektyny, podjednostek dla których jednostkę wyjściową stanowi cząsteczka glukozy, pozyskany z ziaren Pisum sativum, jednorocznej rośliny zaklasyfikowanej do rodziny Fabaceae uprawianej najchętniej na ciepłych obszarach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii. Jako polisacharyd o stosunkowo dużym ciężarze, szybko przechodząc przez żołądek nie powoduje dyskomfortu ze strony danej części układu pokarmowego. Będąc wolno trawionym węglowodanem pozwalającym na równomierne wchłanianie glukozy, przeciwdziała nagłym skokom insuliny, zapewnia stały dostęp substratów energetycznych oraz wspiera utrzymanie wyrównanego poziomu glukozy we krwi. Stanowiąc donor substratów energetycznych, bierze udział w tworzeniu energii niezbędnej do przebiegu wielu reakcji biochemicznych, prawidłowego funkcjonowania wielu organów i układów oraz umożliwia wydajną syntezę materiału zapasowego substratów energetycznych, w tym glikogenu.

MAXIMUM AMINO UPTAKE & ERGOGENIC MATRIX:

Glicerol w proszku – występujący w postaci stałej związek nazywany inaczej gliceryną, zapisywany jako 1,2,3-propanotriol, silnie hydrofilowy trihydroksy alkohol cukrowy występujący niezwykle często jako składowa złożonych związków tłuszczowych. Tworząc odpowiednie ciśnienie osmotyczne i ograniczając w danej chwili diurezę promowaną nadmierną podażą wody, ułatwia przewodnienie organizmu. Zapewniając odpowiednią dostępność wody, tworzy dogodne środowisko dla przemian biochemicznych oraz wydajnej termoregulacji. Powiększając objętość osocza, wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego w okresie poddania organizmu zwiększonemu wysiłkowi.

Siarczan agmatyny – inaczej siarczan 1-(4-aminobutyl)guanidyny, związek powstały w wyniku połączenia kwasu siarkowego i agmatyny, związku zapisywanego również jako 1-(4-aminobutyl)guanidyna, N-4-aminobutyloguanidyna i 1-amino-4-guanidynobutan, którego naturalną syntezę w ustroju ludzkim katalizuje dekarboksylaza argininy. Wpływając na receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA), α2-adrenergiczne oraz imidazoliny, uczestniczy w przewodnictwie nerwowym. Poprzez receptory adrenergiczne wzmaga pobudliwość cyklazy adenylowej zwiększającej ilość cyklicznego AMP (cAMP), za sprawą czego wspiera zachodzenie procesów poznawczych oraz wzmaga lipolizę podnosząc dostępność kwasów tłuszczowych dla przemian w energię, jak również wspomaga kontrolę masy ciała. Wzmagając tworzenie beta-endorfin w nadnercza, promuje występowanie uczucia szczęścia. Zmniejszając aktywność receptorów NMDA w sytuacjach stresowych, ogranicza syntezę glukokortykoidów i glutaminianu, minimalizując nadpobudliwość i nerwowość oraz przeciwdziała rozpadowi istniejących struktur, w tym mięśniowych. Ograniczając działalność indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), spowalniając ekspresję NF-κB i minimalizując produkcję cytokin prozapalnych, ogranicza rozległość stanów zapalnych. Wpływając na aktywność receptorów α2-adrenergicznych i imidazoliny, a także wzmagając pobudliwość endotelialnej syntazy tlenku azotu (eNOS), promuje syntezę śródbłonkowego tlenku azotu (NO), sprzyjając rozkurczowi naczyń oraz zwiększeniu światła ich przepływu, wspomagając tym samym prawidłową pracę układu krwionośnego. Za pośrednictwem receptorów I2-imidazoliny poprawia tolerancję insulinę, wzmagając działanie anaboliczne danego hormonu oraz wspierając utrzymanie niskiego poziomu glukozy we krwi.

Ekstrakt z Schisandra chinensis (9% schizandryn) – esencja pozyskiwana z owoców cytryńca chińskiego, dwupiennej rośliny pnącej pochodzącej z północnych i północno-wschodnich terenów Chin. Swoje właściwości zawdzięcza głównie lignanom, do których zaliczyć należy zawarte w roślinie schizandryny. Znana i stosowana jest przede wszystkim jako adaptogen. Działając lekko utleniająco, pobudza odpowiedź antyutleniającą wzmagając translokację Nrf2 i podnosząc poziom glutationu, za sprawą czego wzmacnia barierę przeciwutleniającą ustroju. Mobilizując odpowiedź antyutleniającą mitochondriów, przeciwdziała tworzeniu wolnych rodników, destrukcji komórek, a tym samym i przedwczesnemu starzeniu. Podnosząc poziom acetylocholiny poprzez ograniczanie aktywności cholinesterazy, pobudza aktywność układu cholinergicznego, poprawiając przewodnictwo nerwowe, zdolności poznawcze i tworzenie pamięci. Normując poziom adrenaliny i serotoniny bez wpływu na ilość dopaminy oraz obniżając stężenie kortyzolu, zmniejsza stres i uczucie niepokoju. Zapobiegając translokacji NF-kB, a tym samym i syntezie cytokin prozapalnych uwalnianych z mikrogleju, takich jak IL-1, IL-6, TNF-a, PGE(2) i NO, obniża rozległość stanów zapalnych tworzących się w układzie nerwowym. Jako słaby agonista receptorów estrogenowych promujący syntezę tlenku azotu i zwiększający aktywność szlaku NO-cGMP, poprawia przepływ krwi, a tym samym i wydajność układu krwionośnego. Wzmacniając barierę przeciwutleniającą ustroju i ograniczając rozwój stanów zapalnych, zapewnia dobrą kondycję wątroby, nerek oraz płuc. Stymulując transkrypcję receptorów PPARy, wpływa na obniżanie insulinooporności i poprawę regulacji poziomu glukozy we krwi. Działając adaptogennie i niwelując stres wywoływany wyższymi temperaturami, zwiększa tolerancję na wyższe temperatury otoczenia.

Ekstrakt z zielonej herbaty (90% EGCG) – wyciąg z niepoddanych procesowi fermentacji liści Camellia sinensis, zielonej rośliny przynależącej do rodziny Theaceae, uprawianej na gorących terenach strefy tropikalnej i subtropikalnej Azji. Swoje właściwości przejawia głównie za sprawą wysokiej zawartości związków polifenolowych, kojarzonych głównie z działaniem przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Wysoka standaryzacja ekstraktu na gallusan epigalokatechiny (EGCG), ukierunkowuje odpowiednio jego działanie. Ograniczając aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 (11β-HSD1), zmniejsza tempo tworzenia kortyzolu, niwelując poprzez to uczucie stresu oraz przeciwdziała nadmiernemu rozpadowi istniejących struktur ustroju. Usprawniając pracę insuliny oraz normując poziom glukozy we krwi, redukuje insulinooporność, obniżając tym samym wielkość gromadzonej zapasowej tkanki tłuszczowej. Wzmacniając barierę antyoksydacyjną i mobilizując proces neurogenezy poprzez wsparcie syntezy progenitorowych komórek nerwowych, sprzyja zachowaniu dobrej kondycji układu nerwowego oraz wspomaga tworzenie pamięci. Podnosząc poziom regulatorowych limfocytów T i ograniczając zakażenia wirusami, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo zawarte w herbacie chińskiej katechiny w ujęciu większej grupy związków, blokując pobudliwość lipaz trawiennych i obniżając przyswajanie tłuszczy, wzmagają skuteczność działania galusanu epigalokatechiny w aspekcie kontroli masy ciała i utrzymania dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Hamując aktywność telomerazy, topoizomerazy, tNOX, Bcl-2 i COX2 bez wpływu na COX1 oraz wywołując apoptozę komórek niewłaściwie zmienionych, przeciwdziała procesom nowotworzenia. Pewne ilości teiny i L-teaniny, angażując się w tworzenie wybranych neurotransmiterów optymalizujących przewodnictwo nerwowe, w tym: acetylocholiny, serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, wspomagają EGCG w pozytywnym oddziaływaniu na układ nerwowy.

MAXIMUM HYDRATION MATRIX:

Proszek z wody kokosowej – produkt powstały wskutek przetworzenia cieczy pozyskiwanej z wnętrza zielonych owoców Cocos nucifera, drzewa przynależącego do rodziny Arecaceae, rosnącego naturalnie na wilgotnych i gorących, piaszczystych terenach przybrzeżnych strefy tropikalnej, uprawianego w wielu ciepłych rejonach świata, w tym: Indiach, Australii, Stanach Zjednoczonych, na Malediwach, Sri Lance oraz Bliskim Wschodzie. Stanowiąc skoncentrowane źródło elektrolitów, głównie potasu, sodu i wapnia, sprzyja skutecznemu nawodnieniu organizmu, wspierając jego sprawne funkcjonowanie. Uznawany jest za jeden z najefektywniejszych produktów wspomagających nawodnienie ustroju. Dostarczając glukozy, usprawnia proces resyntezy glikogenu. Charakteryzuje się niezwykle niską zawartością tłuszczu.

Sód – zapisywany symbolem Na, alkalizujący środowisko ustroju makropierwiastek, główny kation płynu zewnątrzkomórkowego, składnik mineralny utożsamiany z reguły ze środowiskiem wodnym, którego działanie w organizmie sprowadza się przede wszystkim do roli elektrolitu. Ingerując w zasoby płynów zewnątrzkomórkowych, angażuje się w regulację objętości osocza i ciśnienia osmotycznego. Zatrzymując ucieczkę wody, a wraz z nią pozostałych elektrolitów, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym niezakłóconą pracę mięśni, w warunkach wymuszających wzmożone pocenie. Utrzymując wodę w skórze, wpływa na jej nawilżenie, kreując młodzieńczy wygląd. Wspomaga przenoszenie cukrów, aminokwasów i witamin wewnątrz ustroju. Umożliwia wydajną pracę układu nerwowego. Poprawia absorpcję wielu składników w nerkach i jelit. Wpierając usuwanie nadmiaru dwutlenku węgla, usprawnia detoksykację organizmu. Postać chlorku sodu, stanowiącego zestawienie jonu chloru ze sodem, zapewnia skuteczne uzupełnienie niedoborów danego składnika mineralnego w formie powszechnie akceptowanego związku.

Wapń – w skrócie Ca, pierwiastek występujący w największej ilości pośród składników bionieorganicznych, makropierwiastek zasadotwórczy utożsamiany głównie z tkanką kostną, gdzie gromadzi się w największych ilościach. W ustroju pełni przede wszystkim rolę budulcową, elektrolitu oraz aktywatora enzymów. Stanowiąc składową kośćca, angażuje się w tworzenie podpory dla całego organizmu i ochrony kluczowych narządów. Tworząc układ kostny oraz normując skurcz tkanki mięśniowej, w tym mięśni szkieletowych, przyczynia się do zachowania zadowalającej kondycji układu ruchu oraz prawidłowej jego pracy. Biorąc udział w budowie zwapniałych struktur inicjowanych długotrwałymi stanami zapalnymi, chroni istniejące struktury przed zbyt zbytnią degradacją. Wpływając na kurczliwość mięśnia sercowego, umożliwiając regulację ciśnienia krwi oraz uczestnicząc w procesie krzepnięcia krwi, pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Wywierając wpływ na aktywność makrofagów, wspiera pracę układu odpornościowego. Ingerując w aktywność odpowiednich kinaz i kalmoduliny, występuje w roli informatora drugiego rzędu wzmacniającego sygnał nadawany z receptora, kreując tempo przebiegu procesów metabolicznych w ustroju. Nasilając lipolizę, spowalniając lipogenezę oraz ograniczając przyswajanie tłuszczy z układu pokarmowego poprzez wzmaganie tworzenia połączeń sodu z kwasami tłuszczowymi, wspomaga kontrolę masy ciała. Bierze udział w tworzeniu pamięci. Wpływając na pobudliwość enzymów przyspieszających zachodzenie reakcji w cyklu Krebsa, wspiera syntezę niezbędnej w przemianach biochemicznych energii. Normując równowagę wapń-sód kreowana w podwzgórzu, uczestniczy w procesach termoregulacji. Zapewniając wymaganą ruchliwość plemników, wpływa na zdolności rozrodcze. Połączenie wapnia z kwasem cytrynowym skutkujące wytworzeniem organicznej formy cytrynianu wapnia, sprzyja bardzo dużej przyswajalności wapnia, a tym samym i wysokiej skuteczności uzupełniania jego niedoborów w ustroju.

Potas – oznaczany symbolem K, drugi po wapniu najliczniej występujący składnik bionieorganiczny w ustroju ludzkim, zasadotwórczy makropierwiastek, istniejącym najczęściej w roli elektrolitu oraz czynnika umożliwiającego prawidłowe działanie wielu enzymom. Wspiera procesy syntezy białek. Zapewnia prawidłową pracę mięśni szkieletowych. Występując w roli głównego kationu wewnątrzkomórkowego, reguluje wielkość poziomu wody i ciśnienie wewnątrzkomórkowe, co ma wpływ na kondycję komórek i prawidłowość ich funkcjonowania. Występując jako antagonista sodu przeciwdziała powstawaniu obrzęków i opuchlizny, szczególnie kończyn i głowy, wywołanych nadmiernym gromadzeniem wody. Normując ciśnienie krwi, umożliwia zachowanie odpowiedniego rozmiaru lewej komory serca oraz utrzymanie dobrej kondycji naczyń krwionośnych. Zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego. Pozwala na zachowanie wymaganej sprawności nerek. Ograniczając wypływ wapnia wraz z moczem, sprzyja zatrzymaniu odpowiedniej ilości danego pierwiastka w organizmie. Niwelując nietolerancję glukozy, wspomaga funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej oraz utrzymanie optymalnego poziomu glukozy we krwi. Dostarczanie potasu w organicznej postaci glukonianiu potasu, będącego połączeniem danego składnika mineralnego z glukozą, stanowi bezpieczną i wysokowydajną formę uzupełniania braków danego makropierwiastka.

Magnez – oznaczany skrótem Mg alkalizujący środowisko składnik mineralny, najistotniejszy kation wewnątrzkomórkowy zaraz po potasie, pierwiastek kojarzony przede wszystkim z układem nerwowym, w ustroju pełniący najczęściej rolę kofaktora licznych enzymów oraz elektrolitu. Będąc chętnie wykorzystywanym przez enzymy aktywatorem, angażuje się w przebieg ponad 300 reakcji katalizowanych przez enzymy, zapewniając tym samym odpowiednio szybkie tempo niezbędnych przemian biochemicznych. Stanowiąc składową błon stabilizującą zawarte w niej fosfolipidy, wspiera zachowanie integralności błony oraz kreuje właściwości, jak: płynność i przepuszczalność. Utrzymując odpowiednio wysoki poziom syntezy hormonów anabolicznych, w tym IGF-1 i testosteronu, wzmaga tworzenie struktur białkowych, w tym mięśni. Stabilizując rybosomy i białka, wspomaga zachowanie istniejących białek. Pozwala na odpowiednią kurczliwość mięśni. Umożliwiając produkcję tRNA, pomagając w odnowie i upakowywaniu DNA oraz stabilizując RNA, pozwala na zachowanie dobrego stanu materiału genetycznego. Wpływając na wielkość poziomu insuliny, stabilizując błony mitochondrialne, optymalizując przenoszenie protonów i elektronów w łańcuchu oddechowym oraz zapewniając wymaganą aktywność enzymom transportującym grupy fosforylowe, bierze udział w przemianach substratów energetycznych, wytwarzaniu związków wysokoenergetycznych oraz ich wykorzystaniu. Ograniczając wpływ wapnia na układ nerwowy oraz normując wielkość syntezy adrenaliny, reguluje pobudliwość neuronalną i wycisza ustrój. Zmniejszając ponadnormatywną ilość parathormonu, wzmagając pobudliwość wymaganych fosfataz, osteoblastów i kalcytoniny, przyspiesza mineralizację, a tym samym wzrost i odnowę kośćca. Rozszerzając naczynia poprzez rywalizacje z wapniem, wspomagając pracę serca, stabilizując i obniżając nadaktywność trombocytów, jak również ograniczając wielkość stanów zapalnych, wspiera utrzymanie dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Zapewniając zdolność tworzenia enzymów trawiennych i uczestnicząc w przenoszeniu związków z pożywienia przez barierę jelit, utrzymuje wymaganą funkcjonalność układu pokarmowego. Mobilizując wydalanie kwasów oraz ograniczając usuwanie aminokwasów, potasu i fosforu wraz z moczem, angażuje się w parę nerek. Przyspieszając proces dojrzewania limfocytów, zwiększa skuteczność działania układu immunologicznego. Rywalizując z ołowiem i kadmem o przekroczenie bariery jelit w układzie pokarmowym, przeciwdziała wchłanianiu toksycznych pierwiastków. Poprawiając ruchliwość plemników oraz zwiększając ich żywotność, podnosi zdolności rozrodcze. Zastosowanie magnezu chelatowanego kwasem asparaginowym pod postacią asparaginianu magnezu, zapewnia jego wysoką bioprzyswajalność i skuteczność działania.

Olympus Labs ENDUR3+ jest produktem zarówno wspomagającym możliwości treningowe, jak i przyspieszającym potreningową odnowę organizmu. Dostarczając długo- i równomiernie wchłanianych węglowodanów, usprawniając działanie transportującej glukozę insuliny, zmniejszając oporność tkanki mięśniowej na insulinę oraz zwiększając skuteczność syntezy energii, wspiera funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Inicjując wzrost neuronów przy jednoczesnej ich ochronie, optymalizując stężenie neurotransmiterów, głównie: acetylocholiny, adrenaliny, dopaminy i serotoniny; obniżając poziom kortyzolu i poprawiając przewodnictwo nerwowe oraz połączenie mózg-mięśnie, promuje niezawodność pracy układu nerwowego, daje komfort psychiczny oraz poprawia skupienie i chęć do działania. Usprawniając syntezę tlenku azotu oraz zwiększając jego aktywność, poprawia przepływ krwi w układzie krwionośnym, a tym samym poprawia dotlenienie, odżywienie i detoksykację ustroju poddanemu intensywnemu wysiłkowi fizycznemu. Dostarczając elektrolity oraz wspomagając utrzymanie większych zasobów wody niezbędnej do zachowania wysokiej wydajności procesów biochemicznych, podnosi wydajność organizmu i wydłuża czas trwania aktywności fizycznej. Z kolei promując pobudzenie szlaku mTOR, nasilając wyrzut hormonów anabolicznych oraz stanowiąc bogactwo azotu, znacząco przyspiesza wzrost tkanki mięśniowej oraz regenerację pozostałych struktur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ustroju. Działając przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, wyhamowując aktywność enzymów degradujących oraz obniżając stężenie kortyzolu, przyczynia się do utrzymania istniejących oraz tworzących się struktur, szczególnie mięśniowych. Dzięki swoim właściwością produkt Olympus Labs ENDUR3+ jest środkiem zapewniającym kompleksowe podejście do rozwoju imponującej tkanki mięśniowej.

Wycofany
Since 2005
Endur3+ Endur3+ 853g
OLYMPUS LABS
179,00 zł

Endur3+ 853g

Cechy

Siła:
Wytrzymałość:
Koncentracja:
Regeneracja:

- Paczka u Ciebie nawet pojutrze

- Wysyłka zagraniczna już od 20,57 zł Każde wydane 300,00 zł obniża koszty wysyłki o 10,00 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@MUSCLE-ZONE.PL

+48 510 054 586 (pon.-pt 900-1700)


Masz pytania dotyczące produktu

Konsultacje@muscle-zone.pl

+48 517 278 733 (pon.-pt 900-1700)

179,00 zł

- Paczka u Ciebie nawet pojutrze

- Wysyłka zagraniczna już od 20,57 zł Każde wydane 300,00 zł obniża koszty wysyłki o 10,00 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK@MUSCLE-ZONE.PL

+48 510 054 586 (pon.-pt 900-1700)


Masz pytania dotyczące produktu

Konsultacje@muscle-zone.pl

+48 517 278 733 (pon.-pt 900-1700)

Opis produktu
 • Zwiększa wyniki w trakcie wysiłku fizycznego
 • Przyspiesza potreningową regenerację
 • Ogranicza rozpad istniejących struktur
 • Usprawnia przewodnictwo nerwowe
 • Optymalizuje poziom neurotransmiterów
 • Ogranicza wielkość stresu
 • Poprawia połączenie mózg-mięśnie
 • Wspomaga nawodnienie organizmu
 • Wspiera przepływ krwi w układzie krążenia
 • Usprawnia działanie gospodarki energetycznej
 • Stanowi bogactwo aminokwasów egzogennych
 • Dostarcza dużej porcji azotu
 • Pobudza anaboliczny szlak mTOR
 • Wzmaga syntezę hormonów anabolicznych
 • Poprawia działanie insuliny
 • Działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie
 • Promuje wzrost tkanki mięśniowej
 • Przyspiesza redukcję zbędnego tłuszczu

Olympus Labs ENDUR3+ jest środkiem wspierającym wydolność organizmu w trakcie trwającego treningu oraz przyspieszającym potreningową regenerację. Produkt usprawniając krążenie krwi, zwiększając skupienie z jednoczesną redukcją stresu, działając przeciwutleniająco oraz przeciwzapalnie, a także uzupełniając elektrolity i ograniczając nadmierny ubytek wody, pozwala na zdecydowany wzrost możliwości treningowy. Dodatkowo dostarczając aminokwasów egzogennych i związków pobudzających szlak mTOR, znacząco przyspiesza potreningową odnowę organizmu.

W skład produktu Olympus Labs ENDUR3+ wchodzą:

MAXIMUM MTOR IGNITING BCAA & EAA MATRIX:

L-leucyna – inaczej kwas (S)-2-amino-4-metylopentanowy, określany skrótem Leu lub L, hydrofobowy aminokwas egzogenny, przynależący do aminokwasów alifatycznych o rozgałęzionych łańcuchach, na którego to organizm ludzki posiada największe zapotrzebowanie ze wszystkich dostarczanych do ustroju aminokwasów. Efekty wykazuje zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez swoje pochodne, w tym: ketoleucynę (KIC) i kwas β-hydroksy β-metylomasłowy (HMB). Pobudzając wielopłaszczyznowo jeden z podzespołów mTOR – mTORC1, aktywuje S6K1 i blokuje 4E-BP1, wzmagając tym samym przebieg procesów anabolicznych. Stanowiąc składową struktur białkowych oraz nasilając wewnątrzustrojowy anabolizm, wspiera tworzenie licznych struktur w organizmie, w tym mięśniowych. Hamując ekspresję receptorów a2 adrenergicznych (α2ARs) poprzez aktywację mTOR oraz wpływając na pobudliwość dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), wzmaga wyrzut insuliny zwiększającej tempo procesów anabolicznych i poprawiającej dopływ składowych strukturalnych i substratów energetycznych do tworzonych struktur. Za sprawą swojego wielokierunkowego mechanizmu działania oraz wielość tworzonych efektów, uznany jest za związek przejawiający największą siłę anaboliczną pośród wszystkich aminokwasów. Podnosząc poziom leptyny, aktywując syntazę glikogenu i translokację transportera glukozy 4 (GLUT 4), wspomaga przenoszenie glukozy do wnętrza komórki. Poprawiając tolerancję glukozy, wzmagając biogenezę mitochondriów oraz poprzez aktywację SIRT1 nasilając utlenianie kwasów tłuszczowych w miotubulach, sprzyja utracie zbędnej tkanki tłuszczowej. Jako aminokwas ketogenny, po przemianie do ciał ketonowych zapewnia alternatywne źródło substratów energetycznych.

L-izoleucyna – nazywany również jako kwas (2S,3S)-2-amino-3-metylopentanowy, w skrócie Ile lub I, hydrofobowy związek przynależący do aminokwasów egzogennych, zakwalifikowany do aminokwasów alifatycznych posiadających rozgałęziony łańcuch boczny. Będąc aminokwasem proteogennym, umożliwia syntezę struktur białkowych, w tym mięśniowych. Nasilając aktywację syntazy glikogenu i translokację GLUT 4 poprzez aktywację kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3K) i kinazy białkowej C (PKC), poprawia tolerancję glukozy, sprzyjając utrzymaniu niskiego poziomu glukozy w krwiobiegu. Zwiększając stężenia leptyny i adiponektyny, podnosząc stężenie przenośników kwasów tłuszczowych, wzmagając ekspresję białek rozprzęgających UCP2 i UCP3 za pośrednictwem PPARa oraz poprawiając tolerancję glukozy, wspiera proces tworzenia energii z substratów energetycznych oraz ogranicza ich magazynowanie w postaci tkanki tłuszczowej. Jako aminokwas keto- jak i glukogenny, zasila rezerwy energetyczne zarówno poprzez przemiany do ciał ketonowych, jak i glukozy. Wspierając tworzenie β-defensyn, wywiera działanie przeciwbakteryjne w jelitach, wspierając tym samym zachowanie dobrego stanu układu pokarmowego.

L-walina – występujący pod nazwą kwas (S)-2-amino-3-metylobutanowy, skracany w nazewnictwie do Val lub V, hydrofobowy aminokwas egzogenny, przyporządkowany do grupy aminokwasów alifatycznych zawierających charakterystyczne rozgałęzienia w łańcuchu bocznym. Wywiera istotny wpływ na rozwój i pobudliwość układu nerwowego. Obniżając stężenie pirogronianu wyhamowuje syntezę kwasów tłuszczowych z prekursorów cukrowych, redukując tym samym stopień gromadzenia tkanki tłuszczowej. Wliczając się w grono substancji glukogennych, może stanowić alternatywne źródło energii po uprzedniej przemianie do glukozy. Będąc niezbędną w procesie dojrzenia limfocytów oraz działając immunostymulująco, wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego. Wykazuje pewne właściwości przeciwwirusowe.

L-lizyna – znana również jako kwas 2,6-diaminoheksanowy, bądź skrótowo Lys lub K, hydrofilowa substancja z grupy egzogennych aminokwasów zasadowych. Będąc aminokwasem proteogennym, pełni rolę części składowej białek. Jako aminokwas ketogenny, wspiera syntezę energii po uprzednich przemianach do ciał ketonowych. Stanowiąc prekursor karnityny, angażuje się w transport długo łańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, wspierając tworzenie energii ze substratów tłuszczowych oraz niwelując ich odkładanie w tkance zapasowej, jak również pozwala na wyprowadzanie nadmiaru kwasów tłuszczowych o mniejszej długości łańcucha wykazując tym samym efekt detoksykacyjny.  Będąc substratem dla hydroksylizyny, wspiera syntezę kolagenu i elastyny, zapewniając tym samym dobrą kondycję stawów, skóry oraz pozostałych struktur zasobnych w dane składowe. Blokując domenę wiązania lizyny do lipoproteiny(a), wspierając rozszerzanie naczyń krwionośnych poprzez poprawę tworzenia tlenku azotu oraz usprawniając proces tworzenia kolagenu w naczyniach, wpływa na prawidłową pracę układu krwionośnego. Zwiększając wchłanianie wapnia z jelit i zmniejszając wydalanie danego składnika mineralnego z moczem oraz poprawiając jego sieciowanie w strukturach kolagenu kostnego, wspomaga rozwój i utrzymanie dobrej kondycji kośćca. Ograniczając dostępność argininy dla wirusów, hamuje ich wzrost i rozwój, wykazując tym samym działanie przeciwwirusowe w stosunku do wybranych patogenów, szczególnie wirusa opryszczki. Wykazując właściwości immunomodulujące, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Jako częściowy antagonista receptora serotoniny, zmniejsza poziom uczucia lęku.

L-treonina – określany mianem kwasu (2S,3R)-2-amino-3-hydroksybutanowego, bądź skrótem Thr lub T, hydrofilowy hydroksyaminokwas, wymieniany pośród grona aminokwasów egzogennych. Występując w grupie aminokwasów proteogennych, umożliwia tworzenie struktur białkowych. Jako aminokwas gluko-, jak i ketogenny, umożliwia dwutorową syntezę energii po uprzednich przemianach do glukozy, bądź ciał ketonowych. Wydaje się wywierać wpływ na rozwój oraz neurotransmisję w układzie nerwowym. Jako istotna składowa kolagenu, umożliwia tworzenie i regenerację struktur w niego zasobnych, w tym stawów i skóry. Stanowiąc niezbędny czynnik w syntezie immunoglobuliny i mucyny, wspiera pracę układu odpornościowego. Angażując się w tworzenie mucyny, wspomaga zachowanie dobrego stanu śluzówki żołądka oraz ochronę układu pokarmowego przed patogenami. Wykazując właściwości lipotropowe, zmniejsza wielkość gromadzenia tłuszczy w wątrobie, wspierając tym samym zachowanie jej dobrej kondycji.

L-histydyna – nazywany kwasem 2-amino-3-(imidazolo-4-ilo)propanowym, mianowany również skrótem HIS lub H, hydrofilowy aminokwas zasadowy, przyporządkowany do grupy aminokwasów względnie egzogennych, których wewnątrzustrojowa synteza może pokrywać przeciętne zapotrzebowanie osoby dorosłej, jednak nie jest wystarczająca dla organizmu rozwijającego się, w tym dzieci, czy osób bardzo aktywnych fizycznie. Będąc aminokwasem proteogennym, umożliwia tworzenie licznych struktur białkowych, głównie hemoglobiny i licznych enzymów. Wspierając syntezę hemoglobiny, wpływa na dotlenienie ustroju, a tym samym i sprawność funkcjonowania całego organizmu. Jako składowa mioglobiny, pozwala na magazynowanie tlenu w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Stanowiąc prekursor histaminy umożliwiającej rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz biorąc udział w przenoszeniu tlenu, wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego. Jako składowa karnozyny (β-alanylo-L-histydyna) i anseryny (β-alanylo-metylo-L-histydyna) uczestnicząc w procesach antyoksydacyjnych, detoksykacyjnych wskutek niwelowania stężeń toksycznych pochodnych lipidowych, wykazując działanie buforujące i ograniczając wielkość stanów zapalnych, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie komórek ustroju oraz zachowanie istniejących struktur. Przekształcona do histaminy, zapewnia kurczliwość mięśni gładkich. Pod postacią histaminy bierze udział również w przewodnictwie nerwowym. Angażując się w neurotransmisję zmniejsza uczucie lęku oraz apetyt. Redukując łaknienie niweluje wielkość spożywanego pokarmu, pozwalając na kontrolę przyjmowanych kalorii. Stanowiąc związek glukogenny, może być alternatywnie wykorzystywana do syntezy energii, po uprzedniej przemianie do glukozy.

DL-fenyloalanina – inaczej kwas 2-amino-3-fenylopropanowy, w skrócie Phe lub F, hydrofobowy aminokwas aromatyczny. Pomimo dużego podobieństwa strukturalnego, wystąpienie izomerii znacząco różnicuje właściwości poszczególnych izomerów.
L-fenyloalanina w przeciwieństwie do D-fenyloalaniny jest związkiem egzogennym niezbędnym dla przetrwania ustroju. Będąc aminokwasem proteogennym, wchodzi w skład struktur białkowych, w tym tkanki mięśniowej. Jako substancja gluko- oraz ketogenna, wspiera zasoby substratów enegetycznych. Stanowiąc prekursor hormonów tarczycy: dijodotyrozyny, trijodotyrozyny (T3) i tyroksyny (T4), wpływa na zarządzanie energetyką organizmu. Zasilając pulę prekursorów serotoniny, wpływa na utrzymanie prawidłowej kondycji psychicznej oraz apetytu. Będąc poddawanym przemianom do katecholamin, w tym adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy, angażuje się w przewodnictwo nerwowe oraz daje gotowość i chęć do działań. Konwertując do fenyloetyloaminy, wiążąc się za jej udziałem z receptorami TAAR1, ogranicza wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, podnosi ich poziom w synapsach, zapewniając uczucie dobrostanu i euforii.
D-fenyloalanina, inaczej DPA, związek nieproteogenny, czyli nie wchodzący w skład struktur białkowych. Redukując aktywność endorfinazy, enkefalinazy i karboksypeptydazy A, ogranicza rozpad endogennych opioidów, w tym enkefalin, przejawiając tym samym działanie przeciwbólowe.

L-metionina – znana również jako kwas 2-amino-4-(metylotio)butanowy, określana skrótem Met lub M, hydrofobowa substancja z grupy egzogennych aminokwasów siarkowych. Umożliwiając rozpoczęcie translacji oraz stanowiąc składową łańcuchów polipeptydowych, bierze udział w syntezie związków białkowych, w tym białek mięśniowych i hormonów. Pozwala na produkcję kwasów nukleinowych. Jako aminokwas glukogenny, w razie potrzeby wspiera pulę zasobów szybko przetwarzanych substratów energetycznych poprzez przemianę do glukozy. Wiele swoich właściwości przejawia poprzez swoją aktywną pochodną – S-adenozylometioninę, uczestniczącą w licznych procesach metylacji. Ograniczając odpływ choliny jako substratu acetylocholiny z mózgu i neuronów oraz zwiększając ilość receptorów danego neuroprzekaźnika, poprawia przewodnictwo nerwowe, zwiększa zdolności poznawcze oraz usprawnia połączenie mózg mięśnie, zapewniając właściwe działanie układu nerwowego. Wpływając na produkcję licznych neurotransmiterów, w tym: dopaminy, noradrenaliny i serotoniny, wspiera zachowanie dobrego nastroju, pozytywnego nastawienia i redukuje agresję. Pobudzając syntezę proteoglikanu oraz ograniczając wielkość stanów zapalnych, wspomaga zachowanie dobrej kondycji stawów. Uczestnicząc w syntezie glutationu wspiera redukcję wolnych rodników i detoksykację ustroju. Podnosząc poziom glutationu w wątrobie, przeciwdziała jej stłuszczeniu oraz poprawia procesy detoksykacji, poprawiając tym samym funkcjonowanie danego organu. Umożliwiając syntezę kreatyny z guanidynooctanu, zaangażowana jest w magazynowanie szybkiej energii, a tym samym i wydajne funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Posiada istotne znaczenie dla prawidłowości produkcji testosteronu. Wspierając proces keratynizacji włosów i paznokci, sprzyja zachowaniu ich zadowalającego wyglądu.

L-tyrozyna – nazywany również jako kwas 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo)propanowy oraz oznaczony skrótem Tyr i symbolem Y, silnie hydrofobowa substancja z grupy aminokwasów endogennych, powstających w ustroju ludzkim z L-fenyloalaniny przy udziale hydroksylazy fenyloalaninowej. Stanowiąc element strukturalny białek, poprzez co będąc aminokwasem proteogennym, uczestniczy w syntezie białek i ich odnowie. Funkcjonując jako aminokwas gluko- i ketogenny zdolny do przemiany w glukozę oraz ciała ketonowe, zasila rezerwy substratów energetycznych ustroju. Występując w roli prekursora hormonów tarczycy, reguluje gospodarkę energetyczną, wywołuje rozpad zgromadzonych zasobów substratów energetycznych, w tym glikogenu i tkanki tłuszczowej oraz sprzyja kontroli masy ciała. Będąc substratem dla katecholamin, głównie epinefryny, dopaminy i norepinefryny, wpływa na kreację przewodnictwa nerwowego, pobudzanie organizmu do działania oraz zachowanie pozytywnego nastroju względem wykonywanych zadań. Biorąc udział w tworzeniu wybranych katecholaminy, stanowi istotny czynnik umożliwiający przetrwanie ustroju w warunkach skrajnie stresowych, w tym zagrażających życiu. Za ich pośrednictwem wpływa także na działanie licznych układów, w tym sercowo-naczyniowego i pokarmowego. 

L-tryptofan – występujący także pod nazwą kwas α-amino-β-indolopropionowy oraz skrótem Trp lub W, hydrofobowy związek figurujący w gronie egzogennych aminokwasów aromatycznych. Jako aminokwas proteogenny o małej podaży z pożywienia, limituje niejednokrotnie syntezę i odnowę struktur białkowych, w tym tkanki mięśniowej. Będąc związkiem zarówno gluko-, jak i ketogennym, stanowi dwutorową alternatywę dla pozyskiwania przez organizm energii, poprzez szlak przemian do glukozy, bądź ciał ketonowych. Stanowiąc substrat w procesie tworzenia serotoniny, wycisza organizm i przeciwdziała złemu samopoczuciu psychicznemu. Umożliwiając wytworzenie melatoniny, uczestniczy w regulacji rytmu okołodobowego, czy też dłuższych, np. rocznego. Poprzez swoje pochodne tj. kwas kinureninowy będący antagonistą receptora glutaminianu, oraz kwas chinolinowy pełniącego rolę agonisty receptora glutaminianu, wpływa na normowanie pobudliwości neuronalnej. Ingerując w przewodnictwo nerwowe redukuje stres i ułatwia zasypianie. Zwiększając uczucie sytości, ogranicza ilość przyjmowanych kalorii wraz z pokarmem, szczególnie tym bogatym w węglowodany. Jako substrat dla dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD) oraz jego ufosforylowanej formy (NADP) wspiera przenoszenie elektronów w reakcjach redoks odbywających się we wszystkich komórkach ustroju.

FATIGUE DESTROYING MATRIX:

L-glutamina – określana mianem kwasu (2S)-2,5-diamino-5-oksopentanowego, w skrócie Gln lub Q amina kwasu glutaminowego powstająca poprzez wbudowywanie jonu amonowego do struktur glutaminianu przy udziale syntetazy glutaminowej. Funkcjonuje jako endogenny, hydrofilowy aminokwas obojętny. Stanowi naturalnie zaprogramowaną zdecydowanie przeważającą ilościowo większość pośród aminokwasów wchodzących w skład tkanki mięśniowej. Jako wysokowydajne źródło azotu, wspiera syntezę aminokwasów, struktur białkowych, w tym mięśni; kwasów nukleinowych oraz mocznika. Będąc aminokwasem glukogennym zdolnym do przemiany w glukozę, zasila rezerwuar substratów energetycznych. Poprawiając dostępność substratów energetycznych oraz wspomagając tworzenie glikogenu, angażuje się w funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Stanowiąc prekursor energii dla enterocytów, nasilając produkcję komórek błony śluzowej jelit, wspomagając utrzymanie spójności jelita oraz sprzyjając zachowaniu wymaganej wysokości kosmków jelitowych, przyczynia się do prawidłowej pracy układu pokarmowego. Będąc paliwem metabolicznym dla makrofagów i limfocytów, jak również niwelując przepuszczalność jelit względem patogenów, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie układu odpornościowego. Występując w roli składowej glutationu, wspomaga niwelowanie nadmiernego wewnątrzustrojowego stresu oksydacyjnego. Umożliwiając syntezę glutationu niwelującego wybrane toksyny oraz biorąc udział w przenoszeniu amoniaku poprzez udział w tworzeniu mocznika, wspomaga zachodzenie procesów detoksykacyjnych w ustroju. Przyczyniając się do tworzenia glutationu oraz detoksykacji wątroby, wspiera utrzymanie dobrej kondycji danego organu. Zapewniając funkcjonalność fibroblastów usprawnia syntezę kolagenu, usprawniając tym samym procesy gojenia ran.

Tauryna – zapisywany również jako kwas 2-amino-etanosulfonowy, bądź skrótem Tau, endogenny, siarkowy aminokwas niebiałkowy, powstający w ustroju ludzkim na przynajmniej pięciu szlakach, z czego najistotniejszym jest kaskada przemian L-cysteiny przy asyście dioksygenazy cysteinowej, dekarboksylazy kwasu L-cysteinosulfonowego oraz dehydrogenazy hipotaurynowej. Stanowiąc największy rezerwuar azotu pośród aminokwasów nieproteolitycznych oraz nasilając wyrzut anabolicznych hormonów, tj. somatotropiny i insuliny, sprzyja syntezie i odnowie wielu struktur ustroju, w tym tkanki mięśniowej. Wpływając na poziom wewnątrzkomórkowego wapnia, umożliwia prawidłowy przebieg procesu skurczu mięśni. Działając przeciwutleniająco i redukując tempo tworzenia anionu nadtlenkowego za sprawą stabilizacji łańcucha transportu elektronów w mitochondriach, zwiększa wielkość bariery antyoksydacyjnej. Ograniczając wielkość stresu oksydacyjnego, minimalizuje rozległość stanów zapalnych. Wykazując właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, wspierając zachowanie integralności błon, obniżając wyrzut hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) i stężenie kortyzolu, wspomaga zachowanie istniejących struktur, w tym tkanki mięśniowej, nerwowej, czy układu krążenia. Blokując przejście wapnia przez kanały wapniowe zależne od potencjału błonowego L-, N- i P/Q, wpływając na wielkość stężenia cytochromu C i zmniejszając pobudzają glutaminianem aktywację kalpain, wykazuje dodatkowe drogi ochronne względem układu nerwowego. Oddziałując na specyficzne receptory i receptory GABA oraz wyhamowując syntezę serotoniny, ogranicza występowanie uczucia ospałości, z jednoczesnym tłumieniem nadmiernego pobudzenia, wzmagając tym samym czujność. Redukując stopień peroksydacji lipidów i niwelując gromadzenie zaawansowanych końcowych produktów glikacji, poprawia kondycję nerek. Wspierając funkcjonowanie bariery antyoksydacyjnej, wzmagając pobudliwość enzymów zaangażowanych w metabolizm glukozy oraz znosząc insulinooporność, wspomaga funkcjonowanie gospodarki węglowodanowo-insulinowej.

MAXIMUM ENERGY MATRIX:

Skrobia grochowa (Carb10) – przynależący do grupy węglowodanów związek złożony z amylozy i amylopektyny, podjednostek dla których jednostkę wyjściową stanowi cząsteczka glukozy, pozyskany z ziaren Pisum sativum, jednorocznej rośliny zaklasyfikowanej do rodziny Fabaceae uprawianej najchętniej na ciepłych obszarach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii. Jako polisacharyd o stosunkowo dużym ciężarze, szybko przechodząc przez żołądek nie powoduje dyskomfortu ze strony danej części układu pokarmowego. Będąc wolno trawionym węglowodanem pozwalającym na równomierne wchłanianie glukozy, przeciwdziała nagłym skokom insuliny, zapewnia stały dostęp substratów energetycznych oraz wspiera utrzymanie wyrównanego poziomu glukozy we krwi. Stanowiąc donor substratów energetycznych, bierze udział w tworzeniu energii niezbędnej do przebiegu wielu reakcji biochemicznych, prawidłowego funkcjonowania wielu organów i układów oraz umożliwia wydajną syntezę materiału zapasowego substratów energetycznych, w tym glikogenu.

MAXIMUM AMINO UPTAKE & ERGOGENIC MATRIX:

Glicerol w proszku – występujący w postaci stałej związek nazywany inaczej gliceryną, zapisywany jako 1,2,3-propanotriol, silnie hydrofilowy trihydroksy alkohol cukrowy występujący niezwykle często jako składowa złożonych związków tłuszczowych. Tworząc odpowiednie ciśnienie osmotyczne i ograniczając w danej chwili diurezę promowaną nadmierną podażą wody, ułatwia przewodnienie organizmu. Zapewniając odpowiednią dostępność wody, tworzy dogodne środowisko dla przemian biochemicznych oraz wydajnej termoregulacji. Powiększając objętość osocza, wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego w okresie poddania organizmu zwiększonemu wysiłkowi.

Siarczan agmatyny – inaczej siarczan 1-(4-aminobutyl)guanidyny, związek powstały w wyniku połączenia kwasu siarkowego i agmatyny, związku zapisywanego również jako 1-(4-aminobutyl)guanidyna, N-4-aminobutyloguanidyna i 1-amino-4-guanidynobutan, którego naturalną syntezę w ustroju ludzkim katalizuje dekarboksylaza argininy. Wpływając na receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA), α2-adrenergiczne oraz imidazoliny, uczestniczy w przewodnictwie nerwowym. Poprzez receptory adrenergiczne wzmaga pobudliwość cyklazy adenylowej zwiększającej ilość cyklicznego AMP (cAMP), za sprawą czego wspiera zachodzenie procesów poznawczych oraz wzmaga lipolizę podnosząc dostępność kwasów tłuszczowych dla przemian w energię, jak również wspomaga kontrolę masy ciała. Wzmagając tworzenie beta-endorfin w nadnercza, promuje występowanie uczucia szczęścia. Zmniejszając aktywność receptorów NMDA w sytuacjach stresowych, ogranicza syntezę glukokortykoidów i glutaminianu, minimalizując nadpobudliwość i nerwowość oraz przeciwdziała rozpadowi istniejących struktur, w tym mięśniowych. Ograniczając działalność indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), spowalniając ekspresję NF-κB i minimalizując produkcję cytokin prozapalnych, ogranicza rozległość stanów zapalnych. Wpływając na aktywność receptorów α2-adrenergicznych i imidazoliny, a także wzmagając pobudliwość endotelialnej syntazy tlenku azotu (eNOS), promuje syntezę śródbłonkowego tlenku azotu (NO), sprzyjając rozkurczowi naczyń oraz zwiększeniu światła ich przepływu, wspomagając tym samym prawidłową pracę układu krwionośnego. Za pośrednictwem receptorów I2-imidazoliny poprawia tolerancję insulinę, wzmagając działanie anaboliczne danego hormonu oraz wspierając utrzymanie niskiego poziomu glukozy we krwi.

Ekstrakt z Schisandra chinensis (9% schizandryn) – esencja pozyskiwana z owoców cytryńca chińskiego, dwupiennej rośliny pnącej pochodzącej z północnych i północno-wschodnich terenów Chin. Swoje właściwości zawdzięcza głównie lignanom, do których zaliczyć należy zawarte w roślinie schizandryny. Znana i stosowana jest przede wszystkim jako adaptogen. Działając lekko utleniająco, pobudza odpowiedź antyutleniającą wzmagając translokację Nrf2 i podnosząc poziom glutationu, za sprawą czego wzmacnia barierę przeciwutleniającą ustroju. Mobilizując odpowiedź antyutleniającą mitochondriów, przeciwdziała tworzeniu wolnych rodników, destrukcji komórek, a tym samym i przedwczesnemu starzeniu. Podnosząc poziom acetylocholiny poprzez ograniczanie aktywności cholinesterazy, pobudza aktywność układu cholinergicznego, poprawiając przewodnictwo nerwowe, zdolności poznawcze i tworzenie pamięci. Normując poziom adrenaliny i serotoniny bez wpływu na ilość dopaminy oraz obniżając stężenie kortyzolu, zmniejsza stres i uczucie niepokoju. Zapobiegając translokacji NF-kB, a tym samym i syntezie cytokin prozapalnych uwalnianych z mikrogleju, takich jak IL-1, IL-6, TNF-a, PGE(2) i NO, obniża rozległość stanów zapalnych tworzących się w układzie nerwowym. Jako słaby agonista receptorów estrogenowych promujący syntezę tlenku azotu i zwiększający aktywność szlaku NO-cGMP, poprawia przepływ krwi, a tym samym i wydajność układu krwionośnego. Wzmacniając barierę przeciwutleniającą ustroju i ograniczając rozwój stanów zapalnych, zapewnia dobrą kondycję wątroby, nerek oraz płuc. Stymulując transkrypcję receptorów PPARy, wpływa na obniżanie insulinooporności i poprawę regulacji poziomu glukozy we krwi. Działając adaptogennie i niwelując stres wywoływany wyższymi temperaturami, zwiększa tolerancję na wyższe temperatury otoczenia.

Ekstrakt z zielonej herbaty (90% EGCG) – wyciąg z niepoddanych procesowi fermentacji liści Camellia sinensis, zielonej rośliny przynależącej do rodziny Theaceae, uprawianej na gorących terenach strefy tropikalnej i subtropikalnej Azji. Swoje właściwości przejawia głównie za sprawą wysokiej zawartości związków polifenolowych, kojarzonych głównie z działaniem przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Wysoka standaryzacja ekstraktu na gallusan epigalokatechiny (EGCG), ukierunkowuje odpowiednio jego działanie. Ograniczając aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 (11β-HSD1), zmniejsza tempo tworzenia kortyzolu, niwelując poprzez to uczucie stresu oraz przeciwdziała nadmiernemu rozpadowi istniejących struktur ustroju. Usprawniając pracę insuliny oraz normując poziom glukozy we krwi, redukuje insulinooporność, obniżając tym samym wielkość gromadzonej zapasowej tkanki tłuszczowej. Wzmacniając barierę antyoksydacyjną i mobilizując proces neurogenezy poprzez wsparcie syntezy progenitorowych komórek nerwowych, sprzyja zachowaniu dobrej kondycji układu nerwowego oraz wspomaga tworzenie pamięci. Podnosząc poziom regulatorowych limfocytów T i ograniczając zakażenia wirusami, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo zawarte w herbacie chińskiej katechiny w ujęciu większej grupy związków, blokując pobudliwość lipaz trawiennych i obniżając przyswajanie tłuszczy, wzmagają skuteczność działania galusanu epigalokatechiny w aspekcie kontroli masy ciała i utrzymania dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Hamując aktywność telomerazy, topoizomerazy, tNOX, Bcl-2 i COX2 bez wpływu na COX1 oraz wywołując apoptozę komórek niewłaściwie zmienionych, przeciwdziała procesom nowotworzenia. Pewne ilości teiny i L-teaniny, angażując się w tworzenie wybranych neurotransmiterów optymalizujących przewodnictwo nerwowe, w tym: acetylocholiny, serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, wspomagają EGCG w pozytywnym oddziaływaniu na układ nerwowy.

MAXIMUM HYDRATION MATRIX:

Proszek z wody kokosowej – produkt powstały wskutek przetworzenia cieczy pozyskiwanej z wnętrza zielonych owoców Cocos nucifera, drzewa przynależącego do rodziny Arecaceae, rosnącego naturalnie na wilgotnych i gorących, piaszczystych terenach przybrzeżnych strefy tropikalnej, uprawianego w wielu ciepłych rejonach świata, w tym: Indiach, Australii, Stanach Zjednoczonych, na Malediwach, Sri Lance oraz Bliskim Wschodzie. Stanowiąc skoncentrowane źródło elektrolitów, głównie potasu, sodu i wapnia, sprzyja skutecznemu nawodnieniu organizmu, wspierając jego sprawne funkcjonowanie. Uznawany jest za jeden z najefektywniejszych produktów wspomagających nawodnienie ustroju. Dostarczając glukozy, usprawnia proces resyntezy glikogenu. Charakteryzuje się niezwykle niską zawartością tłuszczu.

Sód – zapisywany symbolem Na, alkalizujący środowisko ustroju makropierwiastek, główny kation płynu zewnątrzkomórkowego, składnik mineralny utożsamiany z reguły ze środowiskiem wodnym, którego działanie w organizmie sprowadza się przede wszystkim do roli elektrolitu. Ingerując w zasoby płynów zewnątrzkomórkowych, angażuje się w regulację objętości osocza i ciśnienia osmotycznego. Zatrzymując ucieczkę wody, a wraz z nią pozostałych elektrolitów, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym niezakłóconą pracę mięśni, w warunkach wymuszających wzmożone pocenie. Utrzymując wodę w skórze, wpływa na jej nawilżenie, kreując młodzieńczy wygląd. Wspomaga przenoszenie cukrów, aminokwasów i witamin wewnątrz ustroju. Umożliwia wydajną pracę układu nerwowego. Poprawia absorpcję wielu składników w nerkach i jelit. Wpierając usuwanie nadmiaru dwutlenku węgla, usprawnia detoksykację organizmu. Postać chlorku sodu, stanowiącego zestawienie jonu chloru ze sodem, zapewnia skuteczne uzupełnienie niedoborów danego składnika mineralnego w formie powszechnie akceptowanego związku.

Wapń – w skrócie Ca, pierwiastek występujący w największej ilości pośród składników bionieorganicznych, makropierwiastek zasadotwórczy utożsamiany głównie z tkanką kostną, gdzie gromadzi się w największych ilościach. W ustroju pełni przede wszystkim rolę budulcową, elektrolitu oraz aktywatora enzymów. Stanowiąc składową kośćca, angażuje się w tworzenie podpory dla całego organizmu i ochrony kluczowych narządów. Tworząc układ kostny oraz normując skurcz tkanki mięśniowej, w tym mięśni szkieletowych, przyczynia się do zachowania zadowalającej kondycji układu ruchu oraz prawidłowej jego pracy. Biorąc udział w budowie zwapniałych struktur inicjowanych długotrwałymi stanami zapalnymi, chroni istniejące struktury przed zbyt zbytnią degradacją. Wpływając na kurczliwość mięśnia sercowego, umożliwiając regulację ciśnienia krwi oraz uczestnicząc w procesie krzepnięcia krwi, pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Wywierając wpływ na aktywność makrofagów, wspiera pracę układu odpornościowego. Ingerując w aktywność odpowiednich kinaz i kalmoduliny, występuje w roli informatora drugiego rzędu wzmacniającego sygnał nadawany z receptora, kreując tempo przebiegu procesów metabolicznych w ustroju. Nasilając lipolizę, spowalniając lipogenezę oraz ograniczając przyswajanie tłuszczy z układu pokarmowego poprzez wzmaganie tworzenia połączeń sodu z kwasami tłuszczowymi, wspomaga kontrolę masy ciała. Bierze udział w tworzeniu pamięci. Wpływając na pobudliwość enzymów przyspieszających zachodzenie reakcji w cyklu Krebsa, wspiera syntezę niezbędnej w przemianach biochemicznych energii. Normując równowagę wapń-sód kreowana w podwzgórzu, uczestniczy w procesach termoregulacji. Zapewniając wymaganą ruchliwość plemników, wpływa na zdolności rozrodcze. Połączenie wapnia z kwasem cytrynowym skutkujące wytworzeniem organicznej formy cytrynianu wapnia, sprzyja bardzo dużej przyswajalności wapnia, a tym samym i wysokiej skuteczności uzupełniania jego niedoborów w ustroju.

Potas – oznaczany symbolem K, drugi po wapniu najliczniej występujący składnik bionieorganiczny w ustroju ludzkim, zasadotwórczy makropierwiastek, istniejącym najczęściej w roli elektrolitu oraz czynnika umożliwiającego prawidłowe działanie wielu enzymom. Wspiera procesy syntezy białek. Zapewnia prawidłową pracę mięśni szkieletowych. Występując w roli głównego kationu wewnątrzkomórkowego, reguluje wielkość poziomu wody i ciśnienie wewnątrzkomórkowe, co ma wpływ na kondycję komórek i prawidłowość ich funkcjonowania. Występując jako antagonista sodu przeciwdziała powstawaniu obrzęków i opuchlizny, szczególnie kończyn i głowy, wywołanych nadmiernym gromadzeniem wody. Normując ciśnienie krwi, umożliwia zachowanie odpowiedniego rozmiaru lewej komory serca oraz utrzymanie dobrej kondycji naczyń krwionośnych. Zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego. Pozwala na zachowanie wymaganej sprawności nerek. Ograniczając wypływ wapnia wraz z moczem, sprzyja zatrzymaniu odpowiedniej ilości danego pierwiastka w organizmie. Niwelując nietolerancję glukozy, wspomaga funkcjonowanie gospodarki insulinowo-węglowodanowej oraz utrzymanie optymalnego poziomu glukozy we krwi. Dostarczanie potasu w organicznej postaci glukonianiu potasu, będącego połączeniem danego składnika mineralnego z glukozą, stanowi bezpieczną i wysokowydajną formę uzupełniania braków danego makropierwiastka.

Magnez – oznaczany skrótem Mg alkalizujący środowisko składnik mineralny, najistotniejszy kation wewnątrzkomórkowy zaraz po potasie, pierwiastek kojarzony przede wszystkim z układem nerwowym, w ustroju pełniący najczęściej rolę kofaktora licznych enzymów oraz elektrolitu. Będąc chętnie wykorzystywanym przez enzymy aktywatorem, angażuje się w przebieg ponad 300 reakcji katalizowanych przez enzymy, zapewniając tym samym odpowiednio szybkie tempo niezbędnych przemian biochemicznych. Stanowiąc składową błon stabilizującą zawarte w niej fosfolipidy, wspiera zachowanie integralności błony oraz kreuje właściwości, jak: płynność i przepuszczalność. Utrzymując odpowiednio wysoki poziom syntezy hormonów anabolicznych, w tym IGF-1 i testosteronu, wzmaga tworzenie struktur białkowych, w tym mięśni. Stabilizując rybosomy i białka, wspomaga zachowanie istniejących białek. Pozwala na odpowiednią kurczliwość mięśni. Umożliwiając produkcję tRNA, pomagając w odnowie i upakowywaniu DNA oraz stabilizując RNA, pozwala na zachowanie dobrego stanu materiału genetycznego. Wpływając na wielkość poziomu insuliny, stabilizując błony mitochondrialne, optymalizując przenoszenie protonów i elektronów w łańcuchu oddechowym oraz zapewniając wymaganą aktywność enzymom transportującym grupy fosforylowe, bierze udział w przemianach substratów energetycznych, wytwarzaniu związków wysokoenergetycznych oraz ich wykorzystaniu. Ograniczając wpływ wapnia na układ nerwowy oraz normując wielkość syntezy adrenaliny, reguluje pobudliwość neuronalną i wycisza ustrój. Zmniejszając ponadnormatywną ilość parathormonu, wzmagając pobudliwość wymaganych fosfataz, osteoblastów i kalcytoniny, przyspiesza mineralizację, a tym samym wzrost i odnowę kośćca. Rozszerzając naczynia poprzez rywalizacje z wapniem, wspomagając pracę serca, stabilizując i obniżając nadaktywność trombocytów, jak również ograniczając wielkość stanów zapalnych, wspiera utrzymanie dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Zapewniając zdolność tworzenia enzymów trawiennych i uczestnicząc w przenoszeniu związków z pożywienia przez barierę jelit, utrzymuje wymaganą funkcjonalność układu pokarmowego. Mobilizując wydalanie kwasów oraz ograniczając usuwanie aminokwasów, potasu i fosforu wraz z moczem, angażuje się w parę nerek. Przyspieszając proces dojrzewania limfocytów, zwiększa skuteczność działania układu immunologicznego. Rywalizując z ołowiem i kadmem o przekroczenie bariery jelit w układzie pokarmowym, przeciwdziała wchłanianiu toksycznych pierwiastków. Poprawiając ruchliwość plemników oraz zwiększając ich żywotność, podnosi zdolności rozrodcze. Zastosowanie magnezu chelatowanego kwasem asparaginowym pod postacią asparaginianu magnezu, zapewnia jego wysoką bioprzyswajalność i skuteczność działania.

Olympus Labs ENDUR3+ jest produktem zarówno wspomagającym możliwości treningowe, jak i przyspieszającym potreningową odnowę organizmu. Dostarczając długo- i równomiernie wchłanianych węglowodanów, usprawniając działanie transportującej glukozę insuliny, zmniejszając oporność tkanki mięśniowej na insulinę oraz zwiększając skuteczność syntezy energii, wspiera funkcjonowanie gospodarki energetycznej. Inicjując wzrost neuronów przy jednoczesnej ich ochronie, optymalizując stężenie neurotransmiterów, głównie: acetylocholiny, adrenaliny, dopaminy i serotoniny; obniżając poziom kortyzolu i poprawiając przewodnictwo nerwowe oraz połączenie mózg-mięśnie, promuje niezawodność pracy układu nerwowego, daje komfort psychiczny oraz poprawia skupienie i chęć do działania. Usprawniając syntezę tlenku azotu oraz zwiększając jego aktywność, poprawia przepływ krwi w układzie krwionośnym, a tym samym poprawia dotlenienie, odżywienie i detoksykację ustroju poddanemu intensywnemu wysiłkowi fizycznemu. Dostarczając elektrolity oraz wspomagając utrzymanie większych zasobów wody niezbędnej do zachowania wysokiej wydajności procesów biochemicznych, podnosi wydajność organizmu i wydłuża czas trwania aktywności fizycznej. Z kolei promując pobudzenie szlaku mTOR, nasilając wyrzut hormonów anabolicznych oraz stanowiąc bogactwo azotu, znacząco przyspiesza wzrost tkanki mięśniowej oraz regenerację pozostałych struktur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ustroju. Działając przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, wyhamowując aktywność enzymów degradujących oraz obniżając stężenie kortyzolu, przyczynia się do utrzymania istniejących oraz tworzących się struktur, szczególnie mięśniowych. Dzięki swoim właściwością produkt Olympus Labs ENDUR3+ jest środkiem zapewniającym kompleksowe podejście do rozwoju imponującej tkanki mięśniowej.

Sposób użycia
Producent
Recenzje (0)

Skład

Skład

Wielkość opakowania: 853 gPorcja jednorazowa: 42,7 g (dwie miarki)Ilość porcji w opakowaniu: 20
w porcji (42,7 g)zawartość%ZDS
Sód (jako chlorek sodu)120 mg5%
Wapń (jako cytrynian wapnia)33,6 mg3%
Potas (jako glukonian potasu)23 mg1%
Magnez (jako asparginian magnezu)16 mg4%
MAXIMUM MTOR IGNITING BCAA & EAA MATRIX:
L-Leucyna5000 mg-
L-Izoleucyna1500 mg-
L-Walina1500 mg-
L-Lizyna1560 mg-
L-Treonina840 mg-
L-Histydyna360 mg-
L-Fenyloalanina240 mg-
L-Metionina120 mg-
L-Tyrozyna72 mg-
L-Tryptofan48 mg-
FATIGUE DESTROYING MATRIX:
L-Glutamina2750 mg-
Tauryna1000 mg-
MAXIMUM ENERGY MATRIX:
Skrobia pozyskana z Pisum Sativum (groch) (Carb10™)20 g-
MAXIMUM AMINO UPTAKE & ERGOGENIC MATRIX:
HydroMax™ Sproszkowany Glicerol (65%)2000 mg-
Siarczan Agmatyny1000 mg-
Ekstrakt z owoców Cytryńca Chińskiego (9% schisandrins)150 mg-
Epikatechina (z Camelia Sinensis) (min. 90% czystość HPLC)100 mg-
MAXIMUM HYDRATION MATRIX:
Organiczna woda kokosowa (Cocoa Nucifera)500 mg-
Sód (jako chlorek sodu)120 mg-
Wapń (jako cytrynian wapnia)33,6 mg-
Potas (jako glukonian potasu)23 mg-
Magnez (jako asparginian magnezu)16 mg-

Pozostałe składniki

Erytrytol, naturalne i sztuczne aromaty, kwas cytrynowy, sukraloza, FD&C Red #40

Podobne produkty
Najlepiej połączyć z
The Complete Cookie
The Complete Cookie
LENNY & LARRY'S

Baton białkowy zawierający kilka źródeł białka. Smaczna i pożywna przekąska o bardzo dobrym smaku.

9,90 zł
więcej
Chapulines
Chapulines
CRUNCHY CRITTERS

Suszone owady – Chapulines, przyprawione papryczką chili. Doskonałe źródło pełnowartościowego białka.

19,90 zł
więcej
Redline Max 300
Redline Max 300
VPX

Suplement przedtreningowy maksymalizujący zdolności wysiłkowe zamknięty w formie wygodnego shota.

6,99 zł
więcej
AAKG
AAKG
SCITEC

Kapsułki z alfa ketoglutaranem argininy. Poprawiają waskularyzację mięśniową, zwiększają poziom tlenku azotu.

37,00 zł
więcej
Blitzkrieg
Blitzkrieg
APOLLO'S HEGEMONY

Zaawansowany pre-workout wieloaspektowo maksymalizujący zdolności treningowe dla doświadczonych sportowców.

169,00 zł
więcej
Mealworms
Mealworms
CRUNCHY CRITTERS

Liofilizowane larwy mącznika. Idealny dodatek do potraw na specjalne okazje lub codzienna przekąska.

19,90 zł
więcej

Sód

Informacja

Sód jest ważnym składnikiem płynów wewnątrzkomórkowych i jest regulatorem gospodarki kwasowo-zasadowej. Wraz z potasem wpływa na prawidłowość wzrostu oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mięśni i nerwów. Źródłem pozyskiwania jest sól kuchenna (NaCl) oraz morszczyn pęcherzykowaty, mięczaki, bekon, wołowina, a z produktów roślinnych buraki i marchew. Osoby, utrzymujące dietę bezsolną powinny unikać m.in. ostrych sosów i wędzonych mięs i wędlin.

Niedobór sodu występuje bardzo rzadko, przy obfitym poceniu się po długim wysiłku (np. u maratończyków).

Nadmiar sodu powoduje wzrost ciśnienia tętniczego (szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku), obrzęki oraz  zwiększa pragnienie. Przekroczenie dawki dobowej wynoszącej 14g na dobę może powodować zatrucia.

Chlorek sodu

Informacja

Chlorek sodu (NaCl) - sól kuchenna, główne źródło sodu i chloru w diecie. Chlor wchodzi w skład soków trawiennych (soku żołądkowego i śliny), reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową utrzymując właściwy czynnik pH. Wspomaga proces usuwania zbędnych produktów przemiany materii. Niedobór chloru może spowodować zaburzenia przemiany materii. Sód jest składnikiem płynów wewnątrzkomórkowych odpowiedzialnym za gospodarkę wodno-elektrolitową oraz uzupełnia działanie chloru. Jego nadmiar zwiększa ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego w krwi. Obydwa składniki aktywują enzymy odpowiedzialne za trawienie skrobii.

Dawkowanie: Używany do nadawania smaku potrawom. W ich składzie chemicznym występuje wystarczająca dawka NaCl. Optymalna dawka to ok. 5 gramów na dobę.

Wapń

Informacja

Wapń (pierwiastek chem., symbol Ca, la 20, z grupy berylowców) jest podstawowym budulcem kości i zębów, w których zmagazynowane jest 99 % tego pierwiastka, w postaci rydroksapatytu. Przy budowie kości i zębów ważny jest udział fosforu w odpowiedniej proporcji. Jest pierwiastkiem zasadotwórczym i aktywatorem wielu enzymów (ATP-azy) niezbędnych do uwalniania energii ATP. Ma znaczący wpływ na krzepliwość krwi oraz reguluje ciśnienie tętnicze krwi i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Dzięki zmniejszonej przepuszczalności błon komórkowych łagodzi objawy alergii pokarmowych. Wapń bierze czynny udział w metabolizmie żelaza, współdziała z witaminami A, C i D oraz z fosforem, magnezem. Naturalnym źródłem pozyskiwania wapnia są produkty zwierzęce (nabiał, sardynki, łosoś, szprotki jedzone z ościami) i roślinne (orzechy, soja, ziarno słonecznika). Wchłanianie dokonuje się w jelicie cienkim (rzadziej w okrężnicy), ma na nie wpływ poziom laktozy, nierozpuszczalnego błonnika, kwasów organicznych, zasadowość (niskie pH).  Najlepiej wchłaniane są  związki organiczne (mleczany, chylaty aminokwasowi itp.). Utrudnianie wchłaniania wapnia powodują: kwasy fitynowy i szczawiowy oraz nadmiar tłuszczów.  Badania naukowe potwierdziły, że połączenie wapania, magnezu, boru i witaminy D w dawce 3 mg/24h skutecznie zapobiega osteoporozie. Na rynku suplementów znajdują się zarówno monopreparaty (wzbogacone witaminą D­­3) jak i wieloskładnikowe dostępne na www.muscle-zone.pl

Niedobór wapnia objawia się zaburzeniami w budowie kości (osteoporozie) oraz metabolizmu żelaza. Objawami są: krzywica, skurcze i drżenie mięśni, osteoporoza.

Nadmiar  wynika z przedawkowaniu suplementów wapniowych z dodatkiem witaminy D­3 ­ u dzieci oraz na przedawkowaniu wapnia przez dorosłych (hiperkalcemia). Objawami hiperkalcemii są: brak apetytu, wymioty i zaparcia.

Dawkowanie w różnych publikacjach podaje się sprzeczne dane: 800 – 1000 mg/24 h (100 – 500 mg/24h)

Potas

Informacja

Potas wraz z sodem reguluje zasoby wodne organizmu, zapewniając prawidłowy rytm serca. Utrzymywanie właściwego poziomu potasu powoduje prawidłowe utlenienie mózgu, obniża ciśnienie krwi, zwiększa przepuszczalność błon komórkowych (jako antagonista wapnia). Jest pierwiastkiem zasadotwórczym. Znajduje szerokie zastosowanie w diecie sportowej przed- i potreningowej w postaci suplementów, odżywek, preparatów witamino-mineralnych i mineralnych, koncentratów i gotowych napojów izotonicznych i hipertonicznych. Naturalnymi źródłami pozyskiwania potasu są: produkty roślinne (banany, owoce cytrusowe, melony, liście mięty, zielone warzywa, ziemniaki)  i zwierzęce (ryby morskie, mięso). Potas występuje w postaci związków organicznych: cytryniadach, fumeranach i glukonianach oraz nieorganicznych (chlorki, siarczany, tlenki i węglany).

Niedobory potasu (hipokalemia): nadmierne zmęczenie, bóle głowy i nadpobudliwość, kłopoty ze snem, kurcze mięśni, zaparciami. Poziom potasu może spaść gwałtownie w przypadku obniżenia poziomu cukru we krwi, długotrwałego głodu, ostrych biegunek. Mogą występować przy zbyt wielkim spożywaniu silnej kawy, nadużywaniu alkoholu i zjadaniu zbyt wielkiej ilości słodyczy.

Nadmiar potasu (hiperkalemia): jest często przyczyna depresji, hipotonią, mrowieniem kończyn.

Magnez

Informacja

Magnez  (pierwiastek z grupy berylowców, la 12, symbol chem. Mg), jeden z najważniejszych dla zdrowia mikroelementów, bierze udział w procesie syntezy rozpadu związków wysokoenergetycznych oraz w procesach przemiany węglowodorów i tłuszczy. Wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia krwi, przeciwdziała nadkrzepliwości. Niedobory wpływają na zaburzenia rytmu serca, złośliwe kurcze mięśni, bezsenność i stany lękowe. Jest składnikiem wielu suplementów diety oraz występuje w produktach spożywczych, takich jak: chleb pełnoziarnisty, rośliny strączkowe, kasza gryczana, ryż, ryby, mięso, a także czekolada, kakao i orzechy.

Dawkowanie 100 – 500 mg/dzień

BCAA

Informacja

BCAA to trzy aminokwasy egzogenne posiadające rozgałęziony łańcuch alifatyczny boczny (izoleucyna, leucyna i walina) oraz podobny przebieg procesów metabolicznych zachodzących w tkance mięśniowej. W postaci naturalnej występują w pożywieniu wysokobiałkowym zwierzęcym (np.wołowina, proteiny mleczne). BCAA wykazują potencjał antykataboliczny i anaboliczny. Wspomagają nośniki energii w kryzysie energetycznym oraz wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego (likwidują stres, zmniejszają zmęczenie) i aktywność hormonów i kinaz odpowiedzialnych za metabolizm białek. W suplementacji sportowej stosowane są jako elementy wspomagania zdolności wysiłkowych (siły i wytrzymałości) i odnowy biologicznej powysiłkowej; także antykatabolik i katalizator przemian anabolicznych. Przyjmowanie BCAA po wysiłku prawie natychmiast odbudowuje poziom tych aminokwasów we krwi (z pominięciem wątroby) i zasila tkankę mięśniową. Leucyna powoduje aktywację kinazy mTOR (rozpoczynającej anabolizm białek mięśniowych) oraz wykazuje wzmacniające działanie z insuliną, która oddziaływuje na kinazę PI3 i kinazę białkową B). Aminokwasy rozgałęzione BCAA, chętnie stosowane przez sportowców dyscyplin siłowych, siłowo-wytrzymałościowych i wytrzymałościowych,   dostępne są w postaci monopreparatów, a także zaawansowanych suplementach aminokwasowych, kreatynowych, stackach przed- i po- treningowych, oraz w napojach izotonicznych.

Dawkowanie: zazwyczaj 1–2 gramy BCAA na każde 10kg masy ciała w ciągu doby. Głownie przed i po treningu.

EAA

Informacja

EAA – kompleks aminokwasów egzogennych i względnie egzogennych, dostarczanych z pokarmem i suplementami diety, ze względu na brak możliwości wewnątrzustrojowego ich syntetyzowania.  Aminokwasy egzogenne w kompleksie EAA, to: fenyloalanina, tryptofan, walina, izoleucyna, leucyna, lizyna, treonina i metionina, względnie egzogenne – histydyna i arginina, są konieczne dla zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów życiowych związanych z wymianą białek ustrojowych. W suplementacji sportowej stanowią podstawowy składnik uzupełnienia diety, wspomagania zdolności wysiłkowych w sportach siłowo-wytrzymałościowych. W zależności od składu chemicznego działają zarówno katabolicznie jak i antykatabolicznie. Szczególnie ważne jest uzupełnienie EAA bezpośrednio po większym wysiłku. W połączeniu z węglowodanami przynoszą najlepsze efekty w odbudowie biologicznej powysiłkowej.

Leucyna

Informacja

Leucyna jest aminokwasem egzogennym, jednym z trzech aminokwasów rozgałęzionych, ketogennych, jej izomerem jest izoleucyna. Wpływa na wydzielanie się (sekrecję) hormonów anabolicznych (insuliny w połączeniu węglowodanami) , oddziaływuje na enzymy (kinazy mTOR) rozpoczynając proces syntezy białek mięśniowych i kontrolując jego przebieg. Synteza białek poprzez leucynę wpływa na rozwój kości, mięśni i skóry. Działa redukująco na tkankę tłuszczową. Bez dostępności leucyny synteza białek jest niewykonalna. W stanie naturalnym występuje w produktach zwierzęcych (m.in. jajach, mięsie, nabiale i rybach), roślinnych, a także w postaci suplementów potreningowych, aminokwasów BCAA, EAA, no-boosterów, stacków kreatynowych, preparatów węglowodanowych. Występuje również w postaci monopreparatów. Jest jednym z ważniejszych aminokwasów dla organizmu sportowca, w zasadzie w każdej dyscyplinie sportowej.

Dawkowanie: Zapotrzebowanie wynosi 5-10 g/24h, dawkowanie w czasie okołotreningowym oraz rano po przebudzeniu.

Izoleucyna

Informacja

Izoleucyna jest egzogennym aminokwasem rozgałęzionym (BCAA), izomerem Leucyny. Ma działanie antykataboliczne (chroni mięśnie przed  rozpadem), glukogenne (stanowi alternatywne źródło energii w przypadku spadku poziomu glukozy po wysiłku, wspomaga regulację poziomu glukozy we krwi, ogranicza niedobory kwasów tłuszczowych), antykataboliczne (chroni mięśnie przed rozpadem), redukuje stres. Bierze udział w syntezie białek (w tym syntezie hemoglobiny). Stanowi niezbędny element regeneracji organizmu i uszkodzonych tkanek po intensywnym treningu. Występuje w produktach zawierających białko pochodzenia zwierzęcego (mięso i jego przetwory, jaja, nabiał) oraz roślinnego (migdały, orzechy) oraz suplementach diety.

Izoleucyna jest stosowana z pozostałymi aminokwasami rozgałęzionymi: waliną i leucyną w preparatach kompleksowych typu BCAA, w proporcjach: leucyna:izoleucyna:walina = 2:1:1. W preparatach stosowanych w sporcie wyczynowym wymagającym zwiększonej wytrzymałości stosuje się większy udział izoleucyny.

Dawkowanie: Brak normy dziennego użytkowania. Często stosowana bezpośrednio po wysiłku przy spadkach poziomu glukozy lub niedobory kwasów tłuszczowych.

Walina

Informacja

Walina jest egzogennym aminokwasem rozgałęzionym niezbędnym do funkcjonowania układu nerwowego (odbieranie bodźców czuciowych), biorącym udział w syntezie białek mięśniowych i procesie wytwarzania energii. Podawanie dodatkowej dawki waliny przed wysiłkiem (lub bezpośrednio po nim) wykazuje działanie antykataboliczne, chroniące białka i pozwalające na ich odbudowę. Posiada działanie lekko stymulujące (odsuwające objawy zmęczenia podczas wysiłku) wpływając na poziom i relacje neuroprzewodników. Przyczynia się do ochrony wątroby. Stymuluje zwiększenie siły i masy mięśniowej, bierze udział w redukcji tkanki tłuszczowej. Suplementacja preparatami BCAA, EAA oraz innymi mieszankami aminokwasowymi, odżywkami białkowymi i węglowodanowo-białkowymi oraz stackach przynosi korzystne rezultaty w sporcie wysiłkowym i wytrzymałościowym.

Niedobór waliny może wystąpić w przypadku zwiększonych potrzeb energetycznych organizmu, w wyniku stresu, a także zbytniego obciążenia wysiłkowego.

Lizyna

Informacja

Lizyna należy do grupy 9 aminokwasów egzogennych, dostarczanych do organizmu z zewnątrz (z pożywieniem lub jako suplement).Jest budulcem białka (również białka mięśniowego). Jest dostępna w żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, nabiał) i roślinnego (rośliny strączkowe).  Odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (wchłaniania wapnia, produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał), wraz z argininą jest składnikiem suplementów zwiększających syntezę hormonu wzrostu (stymulatory HGH). W postaci hydroksylizyny (jako składnika kolageny) zalecana przy leczeniu kontuzji sportowych oraz w profilaktyce.  W przypadku stresu i nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych polecana ze względu na funkcję obniżania poziomu kortyzolu. Ma zastosowanie również w medycynie, w leczeniu stanów lękowych i opryszczki. Udział lizyny w spożyciu dobowej dawki aminokwasów nie powinien przekraczać 5,1 %. Dostępna w sprzedaży na www.muscle-zone.pl

W procesach gnilnych ciał białkowych,  w wyniku dekarboksylacji lizyny, może przekształcać się w kadawerynę (aminę biogenną) posiadającą silne działanie toksyczne.

Dawkowanie: brak ściśle określonej normy spożycia dobowego lizyny. W suplementacji stosuje się dawki używane zwyczajowo: z argininą 500mg – 2g (przed snem) ewentualnie okołotreningowo z innymi aminokwasami.

Treonina

Informacja

Treonina – aminokwas egzogenny, syntetyzowany z pokarmem lub (i) w postaci suplementów . Bierze udział w produkcji nowych białek mięśniowych. Jest niezbędna do tworzenia prawidłowego układu immunologicznego, utrzymuje w dobrym stanie skórę, kości. Wpływa na prawidłowy rozwój szkliwa w uzębieniu oraz funkcjonowanie układu pokarmowego działając pozytywnie na pracę wątroby i śluzówkę żołądka. Jest nieodzowna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Na rynku polskim brak monopreparatu treoniny. Dostępna w postaci mieszanek aminokwasowych (np. typ EAA) oraz naturalnych odżywek białkowych.

Niedobór treoniny może skutkować zaburzeniami neurologicznymi i wzmożenia się depresji.

Dawkowanie: brak norm dobowego zapotrzebowania treoniny. Dawki używane zwyczajowo w suplementacji.

Histydyna

Informacja

Histydyna jest jednym z 22 aminokwasów wchodzących w skład białka, który w zależności od źródła informacji określany jest jako "względnie egzogenny" lub "egzogenny". Wymagana dawka tego aminokwasu jest bardzo niewielka, a przy tym należy dodać, że rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na niego może odgrywać również mikroflora jelitowa.

Histydyna jest prekursorem karnozyny, a więc dipeptydu posiadającego właściwości antyoksydacyjne i buforujące. Zwiększenie dawki karnozyny w mięśniach jest skutecznym sposobem na zwiększenie siły i wytrzymałości, jak również na przyspieszenie regeneracji po wysiłku fizycznym, a więc poprawy wskaźników, które mają niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób regularnie uprawiających sport, w tym sportowców zawodowych.

Oferta preparatów zawierających histydynę jest dość mocno ograniczona, aminokwas ten jest głównie dodawany do niektórych suplementów stosowanych przed i/lub po treningu oraz suplementów aminokwasowych. Należy jednak zaznaczyć, iż występuje ona również w postaci naturalnej w pokarmach bogatych w białko, a więc przede wszystkim w mięsie, jajach i nabiale, a także w odżywkach białkowych.

Histydyna jest aminokwasem glukogennym, czyli może zostać przekształcona w organizmie w glukozę. Bierze ona również udział w syntezie białek, w tym hemoglobiny.

Dawkowanie: Brak precyzyjnych danych, aczkolwiek jak już zostało to nadmienione powyżej – wymagana dawka tego aminokwasu jest bardzo niewielka.

Fenyloalanina

Informacja

Fenyloalanina (aminokwas egzogenny) jest dostarczana z zewnątrz w pożywieniu lub środkach syntetycznych. Jej źródłem są pokarmy wysokobiałkowe oraz odżywki, koncentraty: proteinowe, aminokwasowi  i suplementy diety dla sportowców . Prekursor tyrozyny, hormonów tarczycy i neuroprzekaźników (adrenalina, noradrenalina, dopomina),  fenyloetylaminy (neuromodulator) oraz barwników melaninowych włosów i skóry. Niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwdepresyjne oraz stosowana jest jako dodatek do preparatów o działaniu termogenicznym i stymulującym. Jest składnikiem aspartamu.

Nadmiar fenyloalaniny spożywany przez osoby z problemami neurologicznymi, może obniżyć dostępność innego aminokwasu egzogennego tryptofanu układu nerwowego, a w konsekwencji doprowadzić do obniżenia serotoniny i nasilić objawy depresji.

Metionina

Informacja

Metionina jest aminokwasem egzogennym, zawierającym w swym składzie siarkę. Zapewnia wielofunkcyjny metabolizm, przy nieodzownym udziale witaminy B6. Uczestniczy w syntezie fosfolipidów (np. lecytyna),  karnityny odpowiedzialnej za transport w organizmie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych spalanych w mitochondriach komórkowych (organellach komórkowych w komórkach z wyodrębnionym jądrem), wraz z cystyną tworzy cysteinę. Pełni w organizmie funkcję przeciwutleniacza. Naturalnym źródłem pozyskiwania metioniny są pokarmy wysokobiałkowe pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso, ryby), roślinnego (nasiona sezamu, produkty zbożowe). Dostępna we wszystkich odżywkach białkowych i białkowo węglowodanowych, suplementach aminokwasowych typu EAA i zawierających tzw. aminokwasy całodzienne, środkach wspomagania wątroby i kosmetykach wspomagających wzrost i stan włosów, skóry i paznokci. 

Tyrozyna

Informacja

Tyrozyna - aminokwas endogenny (syntezowany wewnątrz organizmu), jeden z 22 aminokwasów budujących białka. W stanie naturalnym występuje w produktach żywnościowych zwierzęcych (jaja, nabiał, mięso). W razie niedoborów może być syntezowana w procesie hydroksylacji fenyloalaniny, ulegającej przekształceniu w tyrozynę w obrębie wątroby. Jest prekursorem neuroprzekaźników : dopaminy (z grupy  katecholamin, uczestniczących w procesach zachodzących w układzie nerwowym, powodujących koordynację mięśni oraz uczestniczy w syntezie wielu hormonów) i noradrenaliny (przeciwdziałającej stresowi, stymulującej pracę serca i układu krążenia oraz nasilającej glikogenolizę i lipolizę uczestnicząc w procesach przemian energetycznych). Tyrozyna jest prekursorem hormonów tarczycy odpowiedzialnych za tempo przemian w procesach metabolicznych oraz barwnikiem (melanina). W suplementacji preparaty zawierające tyrozynę stosowane są w programach redukcji tkanki tłuszczowej (odchudzanie), poprawiających natrój i pobudzających.

Dawkowanie: Zwyczajowo 500–2000 mg na dobę.

Tryptofan

Informacja

Tryptofan jest jednym z dziewięciu aminokwasów egzogennych, wymagających spożywania żywności wysokobiałkowej, monopreparatów tryptofanu, aminokwasów typu EAA  i całodziennych oraz odżywek proteinowych, niezbędnym w procesie syntezy białek. Jego pochodna 5-hydroksytryptofan w procesie dekarboksylacji jest prekursorem serotoniny ((hormonu tkankowego mającego wpływ na ciśnienie krwi oraz perystaltykę jelit), a w dalszych procesach melatoniny (hormonu snu). Jest wykorzystywany do syntezy kwasu nikotynowego ,(niacyny, zwanej witaminą PP) . Ze względu na działanie hamujące łaknienie jest stosowany również w niektórych preparatach odchudzających.

Nawet niewielki niedobór jest niebezpieczny dla przebiegu wielu procesów fizjologicznych, może powodować w układzie nerwowym pogorszenie nastroju, bezsenność i zakłócenia w procesie trawienia. Niedobór tryptofanu w dłuższym czasie prowadzi do depresji i zaburzeń neurologicznych.

Monopreparaty tryptofanu zalecane są jako środek zmniejszający stres i zmniejszenie poczucia bezsenności. Wchodzi w skład preparatów aminokwasowych typu EAA i aminokwasów całodziennych, jest cennym składnikiem odżywek proteinowych. W sprzedaży w sklepie muscle-zone.pl

Dawki zalecane w suplementacji: 500 – 2000 mg przed snem, zamiennie 500 – 1000 mg przed posiłkami.

L-Glutamina

Informacja

L-glutamina - aminokwas endogenny budujący białka, amid kwasu glutaminowego. W organizmie ludzkim jest odpowiedzialna za syntezę białek, równowagę kwasowo-zasadową oraz usuwanie poza organizm amoniaku. Przy niedoborach energii pobieranej z tkanki mięśniowej glutamina wraz z alaniną uczestniczą w procesie glukoneogenezy i uczestniczą w produkcji substratu glukozy. L-glutamina ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i trawiennego oraz na odporność immunologiczna organizmu. Uczestniczy w syntezie jednego z silniejszych antyoksydantów glutationu. Posiada potencjał antykataboliczny. Występuje w postaci naturalnej w pokarmach zwierzęcych i roślinnych oraz odżywkach wysokobiałkowych. Stosowana w postaci monopreparatu lub wieloskładnikowych preparatów aminokwasowych i suplementów poprawiających odbudowę biologiczną po wysiłku, często w połączeniu z BCAA.

Dawkowanie: 5–20 g na dobę (porcjowane w czasie dnia, oraz po treningu i przebudzeniu). W suplementacji stosowana jest dawka minimalna 2–15g na 1 porcję.

Tauryna

Informacja

Tauryna - aminokwas niebiałkowy zawierający siarkę, syntetyzowany w organizmie z metioniny i cysteiny, występujący wystarczająco w organizmach ludzkich i zwierzęcych (w obrębie mózgu, serca i szkieletu), choć w niektórych przypadkach musi być wspomagana suplementami diety. Wpływa znacząco na zawartość wapnia w komórkach oraz stabilizuje gospodarkę wodno-elektrolitową i utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową., bierze udział w syntezie kwasów żółciowych. W organizmie pełni rolę neurotransmitera i neuromodulatora. Jest insulinomimetykiem poprawiającym gospodarkę insulinową, odpowiedzialną za transport składników odżywczych (m.in. aminokwasów, glukozy, kreatyny) do komórek i tkanek mięśniowych. Te właściwości decydują , że stanowi ceniony monopreparat oraz cenny dodatek do suplementów kreatynowych i aminokwasowych, zalecany do stosowania osobom aktywnym psychofizycznie oraz sportowcom wyczynowym w okresach okołotreningowych.

Dawkowanie: 3 gramy na dobę.

Skrobia

Informacja

Skrobia jest roślinnym cukrem zapasowym zbudowanym z cząstek glukozy wytwarzanych w procesie fotosyntezy (α-D-glukoz połączonych wiązaniami α-1,4-glikozydowymi) i jest odpowiednikiem zwierzęcego glikogenu; należącym do grupy podstawowych węglowodanów. Składa się z amylozy i amylopektyny. Jest nierozpuszczalna w wodzie, po namoczeniu pęcznieje co sprawia lepsze wypełnienie przewodu pokarmowego i osuwa uczucie głodu. Podczas ogrzewania następuje klepkowanie skrobi. Skrobie dzielimy na: natywną (uzyskiwaną m.in. z ziemniaków, kukurydzy, pszenicy) i woskową (np. w kukurydzy woskowej). Skrobię natywną wykorzystuje się w produkcji krochmalu (środka usztywniającego) oraz kisieli i budyniów. W skrobi woskowej przeważa amylopektyna. Skrobia jest niezbędnym składnikiem odżywczym w diecie węglowodanowej różnych odżywek i suplementów, dostępnych na www.muscle-zone.pl

Glicerol

Informacja

Glicerol (gliceryna, 1,2,3-propanotriol) najprostszy alkohol trikarboksylowy, stosowany w produkcji leków (jako wypełniacz), kosmetyków oraz w przemyśle spożywczym. Stosowany w większych dawkach wpływa na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu, zwiększenie zdolności wysiłkowych oraz przedłużenie czasu trwania wysiłku w różnych dyscyplinach sportowych. W suplementacji sportowej wykorzystywany do nawodnienia komórek mięśniowych w celu zwiększenia objętości mięśni podczas wysiłku. Glicerol (alkohol cukrowy) podwyższa zdolność fosforu do uwodnienia komórek mięśniowych, pozwala na lepsze ich odżywianie i zwiększenie objętości. Ma również wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową oraz produkcję energii. Przyjmowany drogą pokarmową nie zmienia profilu glikemicznego krwi. Występuje w postaci stałej i płynnej (gliceryna), jako monopreparat lub składnik preparatów okołotreningowych (stacków kreatynowych, boosterów azotowych).

Dawkowanie:  5–10 g na dobę rozpuszczonych w wodzie, w okresie przed i po wysiłku. Rozpoczęcie stosowania należy zaczynać od niskich dawek i stopniowo dochodzić do dawki maksymalnej stosowanej zwyczajowo w suplementacji sportowej.

Siarczan agmatyny

Informacja

Siarczan agmatyny jest związkiem agmatyny, a więc substancji powstającej w wyniku przetwarzania argininy.

Spełnia on w organizmie szereg funkcji, m.in. zwiększa poziom tlenku azotu odpowiadającego za rozszerzanie naczyń krwionośnych, a tym samym poprawia krążenie krwi; stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu oraz testosteronu; zwiększa ilość substancji odżywczych dostarczanych do mięśni, a także normalizuje poziom glukozy we krwi, naśladując w ten sposób działania charakterystyczne dla insuliny; usprawnia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego; zwalcza szkodliwe wolne rodniki; redukuje zapasową tkankę tłuszczową, a także wpływa na gospodarkę wapnia, dzięki czemu zapewnia lepsze funkcjonowanie serca, mózgu oraz mięśni.

Dawkowanie: 500-1500 mg najlepiej na pół godziny przed treningiem.

Biuro obsługi klienta

Współpraca

Reklamacje

+48 510-054-586
Zainteresowany współpracą?
Napisz do nas: jakub@muscle-zone.pl JOIN MZ
Premiera w Muscle-Zone!
APOLLO'S HEGEMONY
Synephrine HCL
59,00 zł
APOLLO'S HEGEMONY
CDP Choline
109,00 zł

Za treści na stronie odpowiada

Supps4You LLC

16192 Coastal Hwy
Lewes, 19958 Delaware
USA

Copyright © 2018 by MZ-STORE. All rights reserved.

MZ SUPPLEMENTS LTD
FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB
sklep@muscle-zone.pl +48 501 537 027>