Wpływ fukoksantyny na choroby nowotworowe

Fukoksantyna jest karotenoidem morskim występującym w licznych klasach mikroalg (np. bacillariofity, bolidofity, chryzofity, krzemionkowce, pinguiofity) oraz w mikroalgach brunatnych (faiofity). Struktura chemiczna fuksantyny oprócz łańcucha polienowego zawiera wiązanie allenowe i tlenowe grupy funkcyjne, takie jak grupy hydroksylowe, epoksydowe, karbonylowe i karboksylowe. Spekuluje się, że jedną z przyczyn długowieczności niektórych populacji jest regularne spożywanie wodorostów morskich, w tym glonów brunatnych, które są znane jako główne źródła fuksantyny.


Fukoksantyna i rak

Wcześniejsze badania wykazały, że fukoksantyna wykazuje działanie przeciwnowotworowe w ludzkich liniach komórek nowotworowych, pochodzących z jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego i wątroby oraz z komórek białaczkowych.

Efekty te zależą od jej unikalnej struktury cząsteczkowej, która obejmuje wiązanie alenowe i epoksydowe.

Wzór strukturalny fukoksantyny
Wzór strukturalny fukoksantyny

Ponadto wykazano, że fuksantynol, który jest acetylowaną pochodną fuksantyny, wywołuje apoptozę w linii komórek raka jelita grubego Caco-2 u ludzi. Działanie przeciwnowotworowe fukoksantyny i fuksantynolu jest hipotezą, że może być spowodowane indukcją apoptozy i zakończeniem cyklu komórkowego.

Potencjalne problemy

Ponieważ jednak rak jelita grubego rozwija się w wieloetapowym procesie, który charakteryzuje się kumulacją zmian genetycznych, wśród różnych linii komórkowych raka jelita grubego obserwuje się różne odpowiedzi na leki przeciwnowotworowe. Określenie aktywności przeciwnowotworowej tych leków w kilku liniach komórkowych raka jelita grubego jest zatem istotne w celu wyjaśnienia potencjalnych zastosowań fuksantyny i fuksantynolu jako środków chemioterapeutycznych. Ponadto konieczne jest zbadanie działania przeciwnowotworowego fuksantyny i fuksantynolu na próbki pobrane od pacjentów z pierwotnego raka jelita grubego, w celu zbadania wrażliwości tkanek ludzkich na te leki, co może przyspieszyć ich stosowanie w warunkach klinicznych.

Podsumowanie

Mimo wstępnych badaniach dotyczących przeciwnowotworowej aktywności fukoksantyny, potrzebne są dodatkowe badania, wskazujące na jej działanie na różnorodne linie komórek nowotworowych, a przede wszystkim przeniesienie tej skuteczności na próby na ludziach. Warto zatem będzie obserwować fukoksantynę w kontekście tych badań i trzymać kciuki że otrzymamy kolejną broń w walce z chorobami nowotworowymi.

Tagi: fucoxanthine, fukoksantyna, przeciwnowotworowe, rak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.